Сторінка викладача кафедри ГМІ

Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

КУХАРЯ ВІКТОРА ЮРІЙОВИЧА

 

Посада: доцент кафедри ГМІ ДВНЗ "НГУ"

Вчене звання: -

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

Рік захисту кандидатської дисертації: 2005 р.

Освіта: вища, 1990 р., Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема, гірничий інженер – механік

Рік початку роботи в ДВНЗ "НГУ": 2006 р.

Робоче місце: 2 корпус, ауд. 13

 

Студентам >>>

 

 

Курси, які викладаються:

Гірничі машини та комплекси (лекції, практичні та лабораторні заняття)

 

Гірниче обладнання (лекції, практичні та лабораторні заняття)

 

Підйомно-транспортні машини (практичні та лабораторні заняття)

 

Основи забезпечення якості конструкторської документації (практичні заняття)

 

Розрахунок і конструювання гірничих машин і комплексів (практичні та лабораторні заняття)

 

Керівник курсових та дипломних проектів і робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів

 

Керівник навчальних, виробничих, переддипломних практик студентів

 

Нормоконтролер дипломних проектів бакалаврів, спеціалістів і магістрів

 

 

Наукові інтереси,
Напрямки індивідуальної наукової діяльності

·       Дослідження та розробка обладнання для підводного видобутку корисних копалин

·       Дослідження рідинних фільтрувальних систем з пласкими сітками та протитечійною регенерацією фільтроелементів, створення промислових зразків автоматизованих фільтрів для технічної води.

 

 

Наукові публікації

Перейти до повного переліку>>>

·      Кухар В.Ю. Визначення характерних розмірів похилого водяного струменя при піддоному розмиві незв'язного ґрунту // Науковий вісник НГУ.-2006.-№2. - С. 51-54.

·      Кухар В.Ю., Запара Є.С., Зіборов А.П. Аналіз впливу фізико-механічних властивостей вміщуючих порід і незв'язних корисних копалин на процес піддоного видобутку. // Геология и полезные ископаемые мирового океана.-2006.-№3. - С.92-97.

·      Кухар В.Ю., Кузьмінський В. П. О необхідності вивчення гідравлічних режимів роботи фільтрів технічної води // Науковий вісник НГУ.-2009.-№12, С. 46-50.

·      Кухар В.Ю. Спосіб визначення параметрів сітчастих фільтрів технічної води для гірничо-металургійних підприємств. // Горное оборудование и электромеханика.-2010.-№ 10. С. 12 – 16.

·      Кухар В.Ю., Копитько В.О. Методика визначення гідравлічних параметрів роботи фільтрів технічної води. // Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2011. -№1. – С. 128-130.

 

 

Наукові конференції,

тези доповідей

Перейти до повного переліку>>>

·      Кухар В.Ю. Спосіб обґрунтування параметрів сітчастих фільтрів технічної води для гірничо-металургійних підприємств. Міжнародний симпозіум " Неделя горняка -2010" (Москва, 25-29 січня 2010 р., РФ).

·      Кухар В.Ю., Кузьмінський В.П. Про необхідність дослідження гідравлічних режимів роботи фільтрів технічної води. Міжнародна конференція "Форум гірників - 2009" (НГУ, Дніпропетровськ, 30 вересня - 3 жовтня 2009 р.).

·        Кухар В.Ю., Кузьмінський В.П. Розробка та впровадження фільтрів технічної води з ручним керуванням. Міжнародна конференція "Форум гірників - 2008" (НГУ, Дніпропетровськ, 13-15 жовтня 2008 р.).

 

Патенти

Перейти до повного переліку>>>

·      Ґрунтозабірний пристрій, Пат. 46197А України, Е21С50/00. Друк. 5.05.2002. Бюл. №5, А.О.Бондаренко, Є.С. Запара, В.П.Франчук, В.Ю. Кухар

·      Гідравлічний земснаряд, Пат. 60477А України, Е21С50/00. Друк. 15.10.2003. Бюл. №10 В.П.Кузьмінський, А.П. Зіборов, В.Ю. Кухарь

·      Фільтр, Пат. 93429 С2 України, Друк. 10.02.2011; Бюл. № 3, 2011 г., В.П. Кузьмінський, В.Ю. Кухарь Д. В. Кудрявцев, В. Г. Шумілін

·      Фільтр, Пат. 98354 України, Друк. 10.05.2012; Бюл. № 9, 2012 г., В.П. Кузьмінський, В.Ю. Кухар Д. В. Кудрявцев, В. Г. Шумілін

·      Фільтр, Пат. 99025 України, Друк. 10.07.2012; Бюл. № 13, 2012 г., В.П. Кузьмінський, В.Ю. Кухар Д. В. Кудрявцев, О.В.Овчіннікова

 

 

Учбово-методичні розробки

Перейти до повного переліку>>>

·      Наскрізна програма практики

·      Робоча програма “Навчальна практика” (після 1 курсу, Бакалавр 6.050503 “Машинобудування”)

·      Робоча програма “Навчальна практика на підземних гірничих та гірничо-збагачувальних підприємствах” (після 2 курсу, Бакалавр 6.050503 “Машинобудування”)

·      Робоча програма “Виробнича практика гірничі, машинобудівні та наукові підприємства” (після 3 курсу, Бакалавр 6.050503 “Машинобудування”)

·      Робоча програма "Переддипломна практика" (на 4 курсі, Бакалавр 6.050503 “Машинобудування”)

 

Підвищення кваліфікації

У 2010 р. пройшов підвищення кваліфікації на кафедрі прикладної механіки ДНУЗТ за фахом "Підйомні машини". На 2014 р. заплановане підвищення кваліфікації за фахом "Технологія машинобудування".

 

Володіння програмними продуктами

Мicrosoft Оffice, MathCad, КОМПАС

 

 

Володіння іноземними мовами

російська, українська - вільно, англійська та французька - читаю, пишу і повільно розмовляю

 

Біографія

Народився в 1966 році в м. Дніпропетровську.

1973-1981: навчання в середній школі м. Дніпропетровська.

1981-1985: студент Дніпропетровського радіоприладобудівного технікуму.

1985: диплом з відзнакою, кваліфікація: технік - технолог механічної обробки металів.

1985-1990: студент Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема.

1990: диплом з відзнакою, кваліфікація: гірничий інженер - механік.

1990-2005: інженер-конструктор НДПІ "Океанмаш".

1999-2003: аспірант без відриву від виробництва Національної гірничої академії України.

2005: захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.05.06 - Гірничі машини.

2006 - дотепер: доцент кафедри гірничих машин та інжинірингу.

 

 

Контакти

  

персональний сайт: www.vkuhar.narod.ru,

персональна пошта: vkuhar@narod.ru,

тел. +38 (056) 3729436,

моб. +38 (067) 6326931

моб. +38 (066) 6609468

 

Графік консультацій

Понеділок, 3 пара (11.20-12.40), ауд. 2/13.