Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


   Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru webgari.com Рейтинг сайтов

Освітньо-професійна програма вищої освіти 
з галузі знань - механічна інженерія 
спеціальності - галузеве машинобудування 
першого рівня вищої освіти 
ступіня - бакалавр 
професійної кваліфікації - інженер-механік гірничийНапрямок підготовки 050503 Машинобудування 
спеціальність 7.05050309 «Гірничі машини та комплекси»
5 курс с/о спеціалист

Дисципліна Кількість часу 
 на засвоєння
Менеджмент 108         
Охорона труда в галузі 54         
Системи автоматизованого проектування 252         
Виробнича практика 162         
Переддипломна практика 108         
Дипломування 288         
Аналіз і розрахунок надійності на етапі проектування 126         
Захист інтелектуальної власності 90         
Громадянська оборона 36         
Розрахунок і конструювання гірничих машин для видобування корисних копалин 108         
Курсовий проект з розрахунку і конструювання гірничих машин для видобування корисних копалин 36         
Забезпечення якості конструкторської документації 108         
Основи конструювання гірничих машин для підводного видобутку корисних копалин 126         
Розрахунок і конструювання устаткування для збагачення корисних копалин 126         
Проектний менеджмент гірничого обладнання 126         
Варіант № 1         
       Маркетинг і ринкові відносини
72         
Промислові роботи 108         
Введення в професійну діяльність фахівця 90         
В начало

Напрямок підготовки 050503 Машинобудування 
спеціальність 7.05050309 «Гірничі машини та комплекси»
5 курс с/о магістр

Дисципліна Кількість часу
 на засвоєння
Філософські проблеми наукових досліджень 108         
Охорона праці в галузі 54         
Педагогіка вищої школи 108         
Методологія наукових досліджень 108         
Математичне моделювання систем 108         
Виробнича практика 162         
Переддипломна практика 108         
Дипломування 288         
Вища освіта і Болонський процес 36         
Громадянська оборона 36         
Розрахунок і конструювання гірничих машин для видобування корисних копалин 108         
НДР магістра з розрахунку і конструювання гірничих машин для видобування корисних копалин 54         
Захист інтелектуальної власності 90         
Системи автоматизованого проектування 252         
Аналіз і розрахунок надійності на етапі проектування 126         
Проектний менеджмент гірничого обладнання 108         
Варіант № 1         
       Іноземна мова ( для академічних цілей)
108         
Введення в професійну діяльність фахівця 90         
Забезпечення якості конструкторської документації 72         
© 2006-2019 Інформація про сайт