Персональна сторінка доцента кафедри ГМІ О.В. Анциферова

 

Анциферов Олександр Володимирович

Освіта та кваліфікація: вища, закінчив Дніпропетровський державний університет

в 1975 р., інженер - механік, диплом з відзнакою.

Посада: доцент кафедри гірничих машин та інжинірингу.

Науковий ступінь, спеціальність: кандидат технічних наук, Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, за фахом 05.23.17 - будівельна механіка.

 Вчене звання: старший науковий співробітник із спеціальності динаміка та міцність

машин з 1994 р., доцент по кафедрі гірничих машин та інжинірингу з 2003 р.

 

 

Дисципліни, що викладаються та навчальна робота

з/п

Назва дисципліни

Напрям підготовки, спеціальність

1

Забезпечення якості конструкторської документації MS Project. Завдання

6.050503 «Машинобудування»

2

Інформатика. Завдання

 

3

Розрахунок динаміки гірничих машин на ЕОМ. Завдання

0902  «Інженерна механіка»

4

Керівництво курсовими та дипломними проектами бакалаврів, фахівців та магістрів

 

5

Керівництво учбовими, виробничими, переддипломними практиками студентів

 

Напрями наукової діяльності:

1.     Вібраційні млини та їх використання.

2.     Отримання тонко дисперсних порошків.

Наукові та навчально-методичні видання: 94 статті; 7 патентів; 12 тез конференцій; 3 навчальних посібника

     (2 з грифом МОН України). Детальніше

Контакти: Тел. роб.: (0562) 469-973; E-mail: antsiferovo@nmu.org.ua

Персональна папка: Інформація студентам