Персональна сторінка професора кафедри ГМІ А.О. Бондаренко

 

Бондаренко Андрій Олексійович

Освіта та кваліфікація: вища, гірничий інженер-механік.

Посада: доцент кафедри гірничих машин та інжинірингу.

Науковий ступінь, спеціальність, рік присвоєння:

кандидат технічних наук, 05.05.06 – гірничі машини, 2000 р.,

доктор технических наук, 05.05.06 – гірничі машини, 2015р.

Вчене звання: доцент по кафедрі гірничих машин та інжинірингу (2004 р.).

 

 

 

 

Дисципліни, які викладаються

№ з/п

Назва дисципліни

Напрям підготовки, спеціальність

1

Основи конструювання машин для підводного видобутку твердих корисних копалин

133 «Галузеве машинобудування»,

7(8).05050309 Гірничі машини та комплекси

2

Гірничі машини та комплекси

3

Технологія гірничого виробництва і збагачення корисних копалин

4

Керівництво курсовими і дипломними проектами

5

Керівництво аспірантами

6

Гірничі машини

184 „Гірництво”,

151 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

 

Напрями наукової діяльності

1.     Машини та комплекси для підводного видобутку твердих корисних копалин.

2.     Машини та комплекси для переробки зернистих матеріалів.

3.     Технологія підводного видобутку та переробки твердих корисних копалин.

 

Кількість наукових та науково-методичних праць

Монографії: 2

Статті: 59

Патенти: 12

Доповіді на конференціях: 28

Навчальні посібники: 2

Методичні вказівки: 10

 

Контакти

Офіс: кімната 606, корпус 10

Тел. роб.: (056) 746-90-00

Персональна папка: Інформація для студентів

E-mail: bondarenkoa@nmu.org.ua