Персональна сторінка професора, завідуючого кафедрою ГМІ В.П. Франчука

 

Франчук Всеволод Петрович

Освіта, кваліфікація: вища, закінчив Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема в 1959р., гірничий інженер - механік.

Посада: професор (1986 р.), завідуючий кафедрой гірничих машин та інжинірингу з 1991 р., директор Навчального центру МОН України за технологіями САD/САМ/САЕ/РDМ і CALS.

Науковий ступінь, спеціальність: доктор технічних наук, 01.02.06 - Динаміка, міцність машин, приладів та апаратури (1984 р.)

Вчене звання, нагороди: доктор технічних наук по кафедрі гірничих машин та інжинірингу з 1991 р., заслужений діяч науки і техніки України, почесний доктор Донецького Національного технічного університету, академік Академії інженерних наук України, академік Підйомно-транспортної академії наук України, академік Міжнародної академії інформатизації, академік Міжнародної академії авторів винаходів і відкриттів, академік Європейської академії природничих наук, член-кореспондент академії гірничих наук України, заслужений професор НГУ, повний кавалер знаку «Шахтарська Слава», знака "За наукові досягнення".

 

Дисципліни, що викладаються

 з/п

Назва дисципліни

Напрям підготовки, спеціальність

1

Введення до професійної діяльності фахівця.

6.050503 «Машинобудування»

7(8).05050309 «Гірничі машини та комплекси»

2

Основи динаміки машин.

3

Інжиніринг гірничих машин

4

Методологія наукових досліджень.

5

Розрахунок та конструювання гірничих машин для видобутку корисних копалин.

 

Наукові інтереси та напрямки наукової діяльності:

1. Теорія, методи розрахунку та принципи конструювання вібраційних машин технологічного призначення.

2. Розвиток теорії, методів розрахунку та принципів конструювання обладнання для глибоководного видобутку

   твердих корисних копалин.

Наукові та навчально-методичні видання: 83 авторських свідоцтв та патентів, 4 монографії, 1 підручник, 1 навчальний посібник, 290 наукових публікацій у періодичних виданнях, 5 методичних вказівок. Детальніше

Консультації: Понеділок: 12.55 - 14.15 кімната 13, будівля 2.

Контакти: Кафедра - кімната 13а, будівля 2; Тел. (0562) 474-553; E-mail: franchuk@nmu.org.ua

Персональна папка: Інформація студентам