Персональна сторінка доцента кафедри ГМІ  В.Ф. Ганкевича

 

Ганкевич Валентин Феодосійович

Освіта та кваліфікація: вища, закінчив Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема

в 1962 р., гірничий інженер - механік.

Посада: доцент кафедри гірничих машин та інжинірингу.

Науковий ступінь, спеціальність: кандидат технічних наук,

05.05.06 - гірничі машини (1989 р.).

Вчене звання: старший науковий співробітник по спеціальності гірничі машини (1981 р.),

доцент по кафедрі гірничих машин та інжинірингу (1991 р.)

 

 

Дисципліни, що викладаються та навчальна робота

№ з/п

Назва дисципліни

Напрям підготовки, спеціальність

1

Гірничі машини. Завдання

7.090603  «Гірничі машини та комплекси»

2

Технологія гірничого виробництва та збагачення корисних копалин. Завдання

6.050502

«Інженерна механіка»

3

Засади монтажу гірничого обладнання. Завдання

6.050503

«Інженерна механіка»

4

Керівництво курсовим та дипломним проектуванням.

 

5

Учбові, виробничі, переддипломні практики студентів.

 

 

Напрями наукової діяльності:

1.     Дослідження і розробка методів підвищення надійності локомотивного транспорту.

2.     Бурові машини, буріння, подрібнення.

Наукові та навчально-методичні видання: 97 статей, 5 патентів, 19 доповідей на конференціях, 1 навчально-методична робота. Детальніше

Консультації: Понеділок 11.20-12.40, кафедра - кімната 13, будівля 2.

Контакти: кафедра - кімната 13, будівля 2; Тел.: роб. (0562) 469-000, моб. 0973637867, (0562)398-116.

Персональна папка: Інформація для студентів