Персональна сторінка доцента кафедри ГМІ Т.В. Москальової

 

Москальова Тетяна Віталіївна

Освіта та кваліфікація: вища, закінчила Дніпропетровський державний університет

в 1999 р. за фахом прикладна математика.

Посада: доцент кафедри гірничих машин та інжинірингу.

Науковий ступінь та спеціальність: кандидат технічних наук по спеціальностям 

05.05.06 «Гірничі машині», рік захисту 2004.

Вчене звання: доцент кафедри гірничих машин та інжинірингу з 2008 р.

 

 

 

Дисципліни, що викладаються

 з/п

Назва дисципліни

Напрям підготовки, спеціальність

1

Інформатика

6.050503 «Машинобудування»

2

Тривимірне комп’ютерне конструювання

3

Машинобудівне комп’ютерне креслення

4

Методи моделювання при проектуванні гірничих машин

5

Концептуальний аналіз технічних об'єктів

 

Напрямок наукової діяльності:

1.     Дослідження та розробка вузлів підіймальних установок.

2.     Оптимізація параметрів механічного обладнання на основі сучасних методів комп'ютерного моделювання та обчислювального експерименту.

Наукові та навчально-методичні видання: 25 статей; 4 патенти; 10 доповідей на конференціях; 4 методичні вказівки.

Контакти: Кафедра - кімната 13, будівля 2; Тел. роб.: (0562) 469-000; E-mail: Moskalova@ua.fm

Персональна папка: Інформація для студентів