Персональна сторінка доцента кафедри ГМІ М.В. Полушиної

 

Полушина Марина Віталіївна

Освіта та кваліфікація: вища, закінчила Дніпропетровський гірничий інститут в 1982 р.

за фахом гірничий інженер-механік.

Посада: доцент кафедри гірничих машин та інжинірингу.

Науковий ступінь та спеціальність: кандидат технічних наук по спеціальностям 

05.05.06 «Гірничі машині», 01.02.06 «Динаміка, міцність машин, пристроів та апаратури»,

рік захисту - 1990.

Вчене звання: доцент кафедри гірничих машин з 2001 р.

 

 

Дисципліни, що викладаються

  з/п

Назва дисципліни

Напрям підготовки, спеціальність

1

Інформатика

6.050503 «Машинобудування»

2

Тривимірне комп’ютерне конструювання

3

Машинобудівне комп’ютерне креслення

 

Напрямок наукової діяльності: Дослідження та розробка вузлів підіймальних установок.

Наукові та навчально-методичні праці: 20 статтей; 2 патенти; 5 доповідей на конференціях; 4 методичні вказівки.

Контакти: Кафедра - кімната 13, будівля 2; Тел. роб.: (0562) 469-00; E-mail: PolushynaM@i.ua

Персональна папка: Інформація длястудентів