Персональна сторінка доцента кафедри ГМІ О.О. Титова

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA          Титов Олександр Олександрович

 Освіта та кваліфікація: вища, гірничий інженер-механік.

 Посада: доцент кафедри гірничих машин та інжинірингу.

 Науковий ступінь, спеціальність: кандидат технічних наук,

 05.05.06 - гірничі машини (2002 р.).

 Вчене звання: доцент по кафедрі гірничих машин та інжинірингу (2006 р.)

 

 

 

 

Дисципліни, що викладаються та навчальна робота

з/п

Назва дисципліни

Напрям підготовки, спеціальність

1

Проектування машин для переробки та збагачення корисних копалин

6.050503 «Машинобудування»

7.05050309 «Гірничі машини та комплекси»

2

Технологія гірничого виробництва та збагачення корисних копалин

3

Машини та обладнання процесів збагачення корисних копалин

4

Гірничі машини і комплекси для добування та збагачення КК

5

Курсовий проект з інжинірингу гірничих машин і комплексів

6

Курсовий проект спеціаліста з розрахунку і конструювання гірничих машин

7

Керівництво дипломними проектами

8

Гірничі машини

6.090301 «Розробка родовищ корисних копалин»

9

Конструювання та методи розрахунків збагачувального обладнання

6.090302 «Збагачення корисних копалин»

 

Напрями наукової діяльності:

1.     Машини та обладнання для дезінтеграції корисних копалин.

2.     Переробка відвалів гірничо-збагачувальних підприємств.

3.     Колеса та амортизатори для локомотивного транспорту.

4.     Бурове обладнання.

Наукові та навчально-методичні видання: 24 статті, 1 довідник, 1 монографія, 3 навчальних посібника,

10 доповідей на конференціях, 8 конспектів лекцій та методичних вказівок.

Контакти: кафедра - кімната 13, будівля 2; Тел. роб.: (0562) 469-000; E-mail: schwingmull@mail.ru

Персональна папка: Інформація студентам