Персональна сторінка доцента кафедри ГМІ Є.С. Запари

 

Запара Євген Семенович

Освіта та кваліфікація: вища, гірничий інженер-механік.

Посада: доцент кафедри гірничих машин та інжинірингу, заступник завідувача

кафедри  з учбової роботи.

Науковий ступінь, спеціальність: кандидат технічних наук,

05.05.06 - гірничі машини (1986 р.).

Вчене звання: доцент кафедри гірничих машин та інжинірингу з 1995 р.

 

 

 

Дисципліни, що викладаються та навчальна робота

   з/п

Назва дисципліни

Напрям підготовки, спеціальність

1

Надійність гірничого обладнання

6.0902 Інженерна механіка

6.050301 Технології та обладнання видобутку корисних копалин

2

Надійність гірничих машин і комплексів

6.050503 Машинобудування

3

Курсовий проект з інжинірингу ГМК

6.050503 Машинобудування

4

Керівництво дипломним проектуванням

6.050503 Машинобудування

5

Аналіз і розрахунок надійності на етапі проектування

7(8).05050309 Гірничі машини та комплекси

6

НДР магістра з розрахунку та конструювання гірничих машин для видобутку корисних копалин

7

Керівництво дипломним проектуванням

 

Напрями наукової діяльності:

1.  Машини та комплекси для підводного видобутку твердих корисних копалин.

2.  Вібраційно-технологічні машини для інтенсифікації процесів підготовки шихтових матеріалів.

Наукові та навчально-методичні видання: 65 статей, 3 патенти, 15 доповідей на конференціях,

     8 навчально-методичних робот.

Контакти: Кафедра: кімната 13, будівля 2; Тел. роб.: (0562) 469-000, 469-999; E-mail: zaparaec@ua.fm

Персональна папка: Інформація для студентів