Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


   Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru webgari.com Рейтинг сайтов

Сапропель

Додано підрозділ Інноваційні проекти

Науково-дослідницький проект "Сапропель"

Ціль проекту

Дослідження перспектив освоєння глибоководних органо-мінеральних відкладень (ГВОМВ) Чорного моря у виключній економічній зоні України для забезпечення країн Причорноморського регіону екологічно чистою органо-мінеральною сировиною багатоцільового використання.

 Актуальность

Щорічне підвищення вартості продуктів сільськогосподарського виробництва на світовому ринку робить передумови до виникнення глобальної продовольчої кризи. Ця негативна тенденція в світовій економіці обумовлена підвищенням вартості енергоресурсів, які використовуються у великих обсягах при виробництві хімічних добрив, зменшенням площі орних земель на душу населення, погіршенням їх якості, реалізацією масштабних програм з виробництва пального з сільськогосподарської сировини, зміною кліматичних умов. У результаті зростання цін на продукти харчування, недостатнього продовольчого забезпечення кількість голодуючих на планеті, а також смертність від голоду, неухильно зростає. Для задоволення попиту на продовольство за прогнозами експертів світове аграрне виробництво до 2030 р. має зрости не менш ніж на 50%.

Спільні і незалежні дослідження, проведені в Болгарії та Україні, показали високу ефективність застосування глибоководних органо-мінеральних відкладень Чорного моря для підвищення врожайності сільськогосподарських культур. В середньому спостерігалось підвищення врожайності на 20-50% при багаторазовому зменшенні масової дози внесених добрив порівняно з традиційними способами підвищення родючості ґрунтів. Значні запаси ГВОМВ в Чорному морі (понад 500 тис. т/км2), а також можливість комплексного багатоцільового використання у багатьох галузях економіки відкриває широкі перспективи їх введення в господарський оборот для забезпечення на тривалу перспективу потреби країн Причорноморського регіону в органо-мінеральній сировині.


До списку

© 2006-2019 Інформація про сайт