Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


   Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru webgari.com Рейтинг сайтов

Передзахист бакалавра Оксани Мірзаєвої

Передзахист бакалавра Оксани Мірзаєвої

Доповідь

Слайд -шоу передзахисту

16 травня на кафедрі гірничих машин та інжинірингу в рамках науково- технічної конференції «Тиждень студентської науки» заслухана дипломна робота бакалавра Оксани Мірзаєва на тему «Розробка технічного проекту приводу колодкового гальма шахтної підйомної машини ». Науковий керівник роботи професор Заболотний Костянтин Сергійович.

Робота пов'язана з науковим напрямком кафедри гірничих машин та інжинірингу і виконана в рамках договору про співробітництво між Державним вищим навчальним закладом «Національний гірничий університет » і ЗАТ « НКМЗ» для підприємства ВАТ « Білоруськалій ».

Робота присвячена обгрунтуванню параметрів приводу колодкового гальма шахтної підйомної машини МПМН - 5х4. Проект машини є робочим і дослідження, проведені в області вивчення складових частин, зміна та оптимізація параметрів конструкції дозволить підвищити працездатність і поліпшити роботу машини в майбутньому.

У своєму дослідженні бакалавр успішно використовував програмне забезпечення SOLIDWORKS і його додатки.

Висока поширеність шахтних багатоканатних підйомних машин виникла завдяки надійності і невисокої вартості експлуатації, а також сервісного обслуговування. У зв'язку з цим, розробка простою і надійною конструкції приводу колодкового гальма шахтної підйомної машини МПМН - 5x4 є актуальною технічною задачею.

Мета роботи - виходячи з функціонального призначення підйомної машини за допомогою САПР Mathcad і SolidWorks визначити діючі навантаження, виконати кінематичний і силовий розрахунок параметрів і розробити конструкцію приводу колодкового гальма шахтної підйомної машини МПМН - 5х4.

Для досягнення мети поставлені такі підзадачі:
1. Розробити комп'ютерну модель приводу колодкового гальма шахтної підйомної машини МПМН - 5х4.
2. Визначити основні параметри шахтної підйомної машини типу МПМН - 5х4 для вертикального шахтного підйому, зокрема: діаметр шківа, тип канатів, статичні натягу канатів (мінімальні, максимальні ).
3. Використовуючи методи теоретичної механіки, визначені розрахункові зусилля, які сприймає привід гальма в режимі робочого навантаження. Перевірочні розрахунки приводу, виконані в SolidWorks Simulation.
4. Розроблено комплекс заходів з охорони праці при роботі на підйомній машині МПМН - 5х4.

Основні положення роботи доповідалися під час проведення науково ¬ технічної конференцій «Наукова весна - 2014 », Державне ВНЗ « Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ, 2014 ). За темою роботи опубліковано друкована робота в збірнику матеріалів конференцій.

Використовувалася наступна література:

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Карпышев Н.С. Тормозные устройства шахтных подъемных машин «Недра» 1968, 248с.

2. Завозин Л.Ф. Шахтные подъемные установки. Изд. 2-е, переработ. И доп. М., «Недра»,1975, 368с.

3. Бежок В.Р., Дворников В.И, Манец И.Г., Пристром В.А., Шахтный подъем. Донецк: ООО «Юго-Восток, ЛТД»,2007,624 с.

4. Димашко А. Д., Гершиков И. Я., Кревиевич А. А., Шахтные электрические лебедки и подъемные машины. Справочник. Изд.4, перераб. и доп. М., «Недра», 1973, 364с.


PDF презентації


До списку

© 2006-2019 Інформація про сайт