Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


   Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru webgari.com Рейтинг сайтов

Передзахист магістра Валерія Ракші

Передзахист магістра Валерія Ракші

    

Слайд-шоу доповіді

Відео презентації

Магістр Валерій Ракша захищав свою дипломну роботу на тему «Обгрунтування параметрів шківа тертя на прикладі шахтної підйомної машини МПМН 4х4 ». Науковий керівник роботи доцент Панченко Олена Володимирівна.

Робота пов'язана з науковим напрямком кафедри гірничих машин та інжинірингу і виконана в рамках договору про співробітництво між Державним вищим навчальним закладом «Національний гірничий університет » і ЗАТ «НКМЗ ».

В аналізі стану питання Валерій показав, що основними недоліками конструкції багатоканатної підйомної машини, розробленої «НКМЗ, є підвищена металоємність шківа тертя.

У своєму дослідженні магістр успішно використовував програмне забезпечення SOLIDWORKS і його додатки.

Для усунення недоліків розглянутого пристрою Валерієм запропоновано оцінити вплив конструктивних параметрів канатоведущего шківа на його напружено- деформований стан, що є актуальною науковою задачею. Як параметри розглядаються типи підкріплень, їх геометричні розміри і кількість.

Мета роботи - розробити рекомендації на проектування канатоведущего шківа МПМН - 4х4.

Для досягнення мети поставлені такі підзадачі:

1. Визначити параметри шахтної багатоканатної підйомної машини МПМН - 4х4, зокрема: діаметр шківа, тип канатів, статичні натягу канатів (мінімальні, максимальні ).

2. Оцінити вплив параметрів канатоведущего шківа на його напружено- деформований стан.

В результаті магістр Ракша В.Р. захистив наступне наукове положення: в конструкції канатоведущего шківа максимальні еквівалентні напруження складають 122 МПа, що можна зменшити на 17 % встановивши накладки рівними 20 мм на обидві сторони лобовини, при цьому маса установки знижується на 13,6%.

Основні положення роботи доповідалися під час проведення науково-технічних конференцій «Молодь: наука та інновації» і «Наукова весна - 2014», (Державне ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, 2014). За темою роботи опубліковані друковані дві роботи у збірниках матеріалів конференцій. Комп'ютерні моделі і результати НДР представлені на конкурс www.solidworks.dp.ua. Посилання

У дисертації використовувалася наступна література:

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Димашко А.Д., Гершиков И.Я., Креневич А.А. Шахтные электрические лебедки и подъемные машины. Справочник. Изд.4, перераб. и доп. М., «Недра», 1973, 364 с.

2. Ракша В.Р. Разработка компьютерной модели канатоведущего шкива шахтной подъемной машины МПМН-4х4 /В.Р. Ракша, Е.В. Панченко, //Молодь: наука та інновації: матер. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 3–4 грудня 2013 року. – Д.: НГУ, 2013 – С. 67–68.

3. Ракша В.Р. Обоснование параметров шкива трения на примере шахтной подъёмной машины МПМН-4х4 /Е.В. Панченко, В.Р. Ракша//Наукова весна-2014: матер. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 27 марта, 2014. – Д.: НГУ, 2014 – С.


PDF презентації


До списку

© 2006-2020 Інформація про сайт