Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


   Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru webgari.com Рейтинг сайтов

Передзахист магістра Олександра Кашина

Передзахист магістра Олександра Кашина

Слайд - шоу виступи

Відео - презентація доповіді

Магістр Олександр Кашин захищав свою дипломну роботу на тему «Визначення параметрів вібраційного живильника ВДПУ - 4ТМ». Науковий керівник роботи доцент, кандидат технічних наук Кухар Віктор Юрійович.

Актуальність роботи полягає у необхідності встановлення основних конструктивних параметрів, що роблять визначальний вплив на енерговитрати вибропитателя при його роботі по транспортуванню сталеплавильних шлаків в умовах ПП "Восход" м.Кривого Рогу.

Проблемою існуючого вібраційного живильника ВДПУ - 4ТМ є високі енерговитрати при транспортуванні матеріалу в комплексі з переробки сталеплавильних шлаків.

Магістром Олександром Кашіним була досліджена можливість зниження енерговитрат живильника шляхом зміни його режимних і конструктивних параметрів. В якості основного шляху вирішення проблеми було запропоновано застосувати віброзбудник з направленим вектором віброколебаній.

Для цього необхідно оцінити вплив параметрів (напрям коливань, величину монтажного кута живильника, частоту обертання валу віброзбуджувача, висоту шару матеріалу на столі живильника) на енерговитрати при роботі вібраційного живильника.

Мета роботи - встановлення раціональних параметрів віброзбуджувача живильника з можливістю підвищення його продуктивності і зниження енерговитрат.

Для досягнення мети поставлені такі підзадачі:

1. Проаналізувати існуючі конструкції вібраційних живильників і методи їх розрахунку;

2. Исследовать вплив висоти транспортується шару матеріалу на продуктивність вібраційного живильника ВДПУ - 4ТМ;

3.Ісследовать можливість зниження енерговитрат вібраційного живильника ВДПУ - 4ТМ шляхом зміни напрямку коливань, величини монтажного кута, частоти обертання вала віброзбуджувача;

В результаті магістр Кашин А.С. захистив такі наукові положення:

1.Доказано, що застосування віброзбуджувача з направленим вектором віброколебаній дозволяє зменшити амплітуду коливань живильника до 3 разів.

2.Установлено, що змінивши напрям вібрації можна зменшити масу дебалансов віброзбуджувача при збереженні заданої продуктивності.

Основні положення роботи доповідалися під час проведення науково ¬ технічних конференцій «Тиждень студентської науки» і «Потураєвські читання - 2014», Державне ВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ, 2014). За темою роботи опубліковані друковані дві роботи в збірниках матеріалів конференцій.

У магістерській роботі використовувалася наступна література:

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1.Потураев В.Н., Франчук В.П., Червоненко А.Г., Вибрационные транспортирующие машины. М., "Машиностроение", 1964, - 272 с.

2.Повидайло В. А., Расчет и конструирование вибрационных питателей. - М.: "Научно-техническое издательство машиностроительной литературы", 1962 - 152 с.

3.Колебание деформируемых систем. Изд. 2-е переработанное А. П. Филиппов, М., "Машиностроение", 1970 - 376 с.


До списку

© 2006-2019 Інформація про сайт