Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


   Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru webgari.com Рейтинг сайтов

Передзахист магістра Віктора Батіна

Передзахист магістра Віктора Батіна

Слайд -шоу виступи

Відео доповіді

Магістр Віктор Батин захищав свою дипломну роботу на тему «Обгрунтування конструктивних параметрів барабана шахтної підйомної машини ЦР - 6х3, 2 ». Науковий керівник роботи доцент Панченко Олена Володимирівна.

Робота пов'язана з науковим напрямком кафедри гірничих машин та інжинірингу і виконана в рамках договору про співробітництво між Державним вищим навчальним закладом «Національний гірничий університет » і ЗАТ «НКМЗ ».

В аналізі стану питання Віктор показав, що основними недоліками конструкції шахтної підйомної машини, розробленої «НКМЗ, є підвищена металоємність барабана в порівнянні з іноземними аналогами.

У своєму дослідженні магістр успішно використовував програмне забезпечення SOLIDWORKS і його додатки.

Для усунення недоліків розглянутого барабана Віктором запропоновано оцінити вплив конструктивних параметрів барабана шахтної підйомної машини на його напружено- деформований стан, що є актуальною науковою задачею. Як параметри розглядаються типи підкріплень, їх геометричні розміри і кількість.

Мета роботи - розробити рекомендації з проектування барабана підйомної машини ЦР - 6х3, 2.

Для досягнення мети поставлені такі підзадачі:

1. Визначити параметри шахтної підйомної машини ЦР - 6х3, 2, зокрема: діаметр барабана, тип каната, мінімальні і максимальні статичні натягу каната.

2. Оцінити вплив параметрів барабана підйомної машини на його напружено-деформований стан.

В результаті магістр Батин В.Г. захистив наступне наукове положення: У конструкції підйомної машини ЦР - 6х3, 2 мінімальні напруги в обичайці проектованого барабана забезпечує комбінація П- образного стрингера і ребра, причому параметр стрингера Н необхідно вибирати із співвідношення H /B ≥ 0,2.

Основні положення роботи доповідалися під час проведення науково- технічних конференцій «Молодь: наука та інновації» і «Наукова весна - 2014 », (Державне ВНЗ « Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, 2014 ). За темою роботи опубліковані друковані дві роботи у збірниках матеріалів конференцій. Комп'ютерні моделі і результати НДР представлені на конкурс www.solidworks.dp.ua. Посилання

У дисертації використовувалася наступна література:

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Димашко А.Д., Гершиков И.Я., Креневич А.А. Шахтные электрические лебедки и подъемные машины. Справочник. Изд.4, перераб. и доп. М., «Недра», 1973, 364 с.

2. Батин В.Г. Разработка компьютерной модели барабана подъемной машины ЦР-6х3,2 / В.Г. Батин, Е.В. Панченко, А.А. Сирченко //Молодь: наука та інновації: матер. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 3–4 грудня 2013 року. – Д.: НГУ, 2013 – С. 67–68.

3. Батин В.Г. Обоснование конструктивных параметров барабана подьемной машины ЦР-6Х3,2 /Е.В. Панченко, В.Г. Батин //Наукова весна-2014: матер. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 27 марта, 2014. – Д.: НГУ, 2014 – С. 41–42.


До списку

© 2006-2019 Інформація про сайт