Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


   Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru webgari.com Рейтинг сайтов

Ювілей кафедри!

В рамках новой спеціальності «Галузеве машинобудування» на кафедрі гірничих машин та інжинірингу Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» розроблений унікальний інтегрований навчальний план викладання системного інжинірингу зі створення технічних об'єктів машинобудування, відмінна риса якого відповідність  міжнародному інноваційному стандарту CDIO (http://www.cdio.org).

Ця освітня технологія передбачає вивчення всіх стадій життєвого циклу технічних об'єктів. Особлива увага приділяється формуванню у студентів компетенцій системного проектування машин, в області проектного менеджменту та практики ведення бізнесу. Майбутні фахівці отримують не тільки фундаментальну фізико-математичну, загальну інженерну та спеціальну підготовку, одночасно вони успішно освоюють комп'ютерний інжиніринг - комплекс спеціальних програм, розроблених одним зі світових лідерів в області 3D-проектування - компанєй Dassault Systèmes. За допомогою технологій 3DExperience наші студенти опановують навички цифрового 3D-моделювання виробів протягом усього їх життєвого циклу.

Отримання кваліфікації в сфері комп'ютерних технологій підтверджується престижними міжнародними сертифікатами компаній SolidWork Specialist, Certified SolidWorks Associate в процесі роботи студентів в створених при кафедрі навчальних центрах. Все це істотно підвищує конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці.

Студенти старших курсів виконують складні проектно-впроваджувальні роботи на базі створеного в університеті комплексу «Машинобудування». До його складу входять науково-виробнича група «Дніпротехсервіс», Дніпропетровський агрегатний завод, ВО «Південний машинобудівний завод». Інформацію про проекти, виконані студентами, можна знайти на сайті solidworks.dp.ua.

Випускники кафедри, працюючи в виробничих компаніях важкого, гірничого, транспортного машинобудування, в науково-дослідних інститутах, університетах і в комп'ютерних фірмах здатні виконувати інноваційні інженерні проекти, що вимагають глибоких знань, застосування оригінальних методів проектування для досягнення нових результатів, що забезпечує конкурентні переваги в умовах жорстких економічних, екологічних та інших обмежень.

Наш Випускник вміє планувати, проектувати, програмувати, моделювати, робити і застосовувати технічні об'єкти і системи будь-якого ступеня складності!


До списку

© 2006-2019 Інформація про сайт