Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019-2023
БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 133 - ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Освітньо-професійна програма: "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні"

Силабуси навчальних дисциплін

 • Українська мова 
 • Цивілізаційні процеси в українському суспільстві
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Фізична культура і спорт
 • Ціннісні компетенції фахівця
 • Правознавство
 • Цивільна безпека
 • Вища математика
 • Фізика
 • Фізико-хімія машинобудівних матеріалів
 • Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
 • Інженерна графіка
 • Теоретична механіка
 • Теорія механізмів і машин
 • Опір матеріалів
 • Гідравліка та гідропривід
 • Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
 • Деталі машин
 • Електротехніка
 • Теплотехніка 
 • Тривимірне комп'ютерне конструювання
 • Машинобудівне комп'ютерне креслення
 • Технологічні умови використання виробів машинобудування
 • Основи проектування машинскор. термін навчання
 • Забезпечення якості конструкторської документації
 • Основи комп'ютерного інжинірингу
 • Інжиніринг у машинобудуванніскор. термін навчання
 • Основи проектування машинскор. термін навчання
 • Курсовий проєкт з інжинірингу у машинобудуванні
 • ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

   Блок 1

 • Методи моделювання при проєктуванні машинскор. термін навчання
 • Основи динаміки машин
 • Засади монтажу машин і устаткування
 • Основи комп'ютерного проектування та дизайну машинскор. термін навчання
 • Комп'ютерний інжиніринг підйомно-транспортних машин
 • Проектування стаціонарних установок
 • Експлуатація та обслуговування машин
 • Технологічні основи машинобудування
 • Інжиніринг машин для переробки корисних копалин
 • Надійність машин і комплексів
 • Основи конструювання, монтажу та обслуговування промислових роботівскор. термін навчання
 •  Блок 2

 • Методи моделювання при проектуванні гірничих машинскор. термін навчання
 • Основи динаміки гірничих машин
 • Засади монтажу гірничих машин і обладнання
 • Підйомно-транспортні машини
 • Основи конструювання гірничих машин та комплексівдля підземних робітскор. термін навчання
 • Основи комп'ютерного проектування та дизайну гірничого обладнання
  скор. термін навчання
 • Проектування машин для переробки та збагачення корисних копалин
 • Проектування стаціонарних установок гірничих підприємств
 • Міжнародні стандарти в машинобудуванні
 • Надійність гірничих машин і комплексів
 • Промислові роботискор. термін навчання


 • © 2006-2023 Інформація про сайт