Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


   Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru webgari.com Рейтинг сайтов

Вища освіта
рамках спеціальності «Галузеве машинобудування».

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр,
освітній ступень – магістр, доктор філософії.

Професійні кваліфікації – інженер-механік,
науковий співробітник (інженерна механіка);
інженер-конструктор (механіка)

У рамках нової спеціальності «Галузеве машинобудування» на кафедрі гірничих машин та інжинірингу Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» розроблено унікальний інтегрований навчальний план викладання системного інжинірингу зі створенню технічних об'єктів машинобудування, в основі якого лежить міжнародний інноваційний стандарт CDIO (http://www.cdio.org).

Ця освітня технологія передбачає вивчення всіх стадій життєвого циклу технічних об'єктів. Особлива увага приділяється формуванню в студентів компетенцій системного проектування машин, у сфері проектного менеджменту й практики ведення бізнесу. Майбутні фахівці набувають не тільки фундаментальної фізико-математичної, загальної інженерної та спеціальної підготовки, одночасно вони успішно засвоюють методи комп'ютерного інжинірингу, тобто комплекс спеціальних програм, створенних одним из світових лідерів у галузі 3D-проектування – компанії Dassault Systèmes. За допомогою технологій 3DExperience наші студенти опановують навички цифрового 3D-моделювання виробів протягом всього їхнього життєвого циклу.

Набуті кваліфікації у сфері комп'ютерних технологій підтверджуються престижними міжнародними сертифікатами компаній SolidWork Specialist, Certified SolidWorks Associate, які студенти зможуть отримати в створених при кафедрі навчальних центрах. Усе це істотно підвищує конкурентоспроможність випускників на ринку праці.

Студенти старших курсів виконують складні проектно-впроваджувальні роботи на базі створеного в університеті комплексу «Машинобудування». До його складу входять науково-виробнича група «Дніпротехсервіс», Дніпропетровський агрегатний завод, ВО «Південний машинобудівний завод». Інформацію про виконані студентами проекти можно знайти на сайті solidworks.dp.ua.

Випускники кафедри, працюючи у виробничих компаніях важкого, гірничого, транспортного машинобудування, у науково-дослідних інститутах, університетах та в комп'ютерних фірмах, здатні виконувати інноваційні інженерні проекти, які вимагають глибоких знань, застосування оригінальних методів проектування для досягнення нових результатів, що забезпечують конкурентні переваги в умовах жорстких економічних, екологічних та інших обмежень.

Наш Випускник уміє планувати, проектувати, програмувати, моделювати, створювати і застосовувати технічні об'єкти й системи будь-якого ступеня складності!

Підготовку веде кафедра гірничих машин та інжинірингу.

Довідки за телефоном 050-340-02-01.

Сайти кафедри http://gmi.nmu.org.ua, www.solidworks.dp.ua.


© 2006-2018 Інформація про сайт