Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


   Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru webgari.com Рейтинг сайтов

Новини кафедри гірничих машин та інжинірингу


Конкурс МАН.
Інноваційна технологія синтезу наноструктурних матеріалів

На кафедрі гірничих машин та інжинірингу Національного гірничого університеті відбулося засідання другого етапу Всеукраїнського (обласного) конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України по відділенню «Технічні науки» .

Роботу на тему «Інноваційна технологія синтезу наноструктурних матеріалів» виконав: Якушенко Ростислав Віталійович, учень 11 класу Технічного ліцею м. Дніпродзержинська. Науковий керівник: Пабат Анатолій Іванович, доцент Дніпродзержинського державного технічного університету, кандидат технічних наук.


В останні роки відзначається бурхливе зростання наукового, промислового та комерційного інтересу до нового класу матеріалів, поява якого відобразила прагнення до мініатюризації в практиці побудови різних об'єктів. Ці матеріали, що мають незвичайну атомно-кристалічну решітку і демонструють унікальні властивості, отримали назву наноструктурні матеріали . В даний час до цього нового класу відносять матеріали з розміром морфологічних елементів менше 100нм. Актуальність проблем виробництва наноматеріалів визначається особливістю їх фізико-механічних властивостей, що дозволяють створювати матеріали з якісно і кількісно новими властивостями для використання на практиці. Це пов'язано з тим,що для матеріалів таких малих розмірів набуває великого значення квантова механіка, а це суттєво змінює механічні, оптичні та електричні властивості речовини.

Дослідження нових фізичних принципів синтезу наноструктурних матеріалів сприяють створенню новітніх конструкційних матеріалів з наперед визначеними споживчими характеристиками. Однорідна й ізотропна структури ОНМ аж до атомних масштабів забезпечує унікальні технології наноформування та геометричну структуру, недосяжні для будь- якого традиційного металевого процесу. Низька температура обробки і формування, а також можливість комбінувати формування, приєднання, і закінчення в одному кроці обробки дає економічний, екологічно чистий метод з низьким енергоспоживанням. Спеціальні дослідження спрямовувати на винайдення нових технологій синтезу недорогих ОНМ із високою пластичністю насамперед для заміни пластмас, а також повторного використання і переробки ОНМ, що може призвести до соціальних впливів ОНМ, порівняних з винаходом термопластів у ХХ столітті.
© 2006-2019 Інформація про сайт