Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


   Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru webgari.com Рейтинг сайтов

Група АйтиКонсалт завершила проект впровадження єдиних корпоративних довідників на підприємстві СКТБ «Пластик.

Група АйтиКонсалт завершила проект впровадження єдиних корпоративних довідників на підприємстві СКТБ «Пластик

Підприємство «Спеціальне Конструкторсько-Технологічне Бюро «Пластик» має унікальний для Росії досвід у галузі проектування та виготовлення виробів з полімерних композиційних матеріалів для авіаційно-космічної промисловості, а також наукомістке виробництво і активно збільшується портфель замовлень. При створенні виробів з полімерних композитів фахівці підприємства застосовують матеріалознавчі, конструкторсько-технологічні дослідження і розробки, сучасні інженерні методи проектування. Докладна інформація про підприємство та продукції наведена тут.

В даний час в «СКТБ «Пластик» фахівцями компанії «АСКОН-Самара» (Група АйтиКонсалт) ведеться робота над проектом автоматизації конструкторсько-технологічної підготовки виробництва на базі програмних рішень АСКОН.

Результатом першого етапу стало впровадження на підприємстві трьох корпоративних довідників: «Стандартні вироби», «Матеріали і Сортаменты» і «Довідник технолога». В ході проекту була проведена велика робота по збору та систематизації даних по застосовуваних на підприємстві матеріалами і сортаментам, стандартним\іншим\покупним виробам, а також технологічної інформації. Отримані дані були імпортовані в сконфігуровані бази даних відповідних корпоративних довідників. Також в рамках етапу було виконано навчання користувачів ведення та використання даних довідників, розроблена робоча документація по їх застосуванню і регламенти їх використання.

В результаті впровадження корпоративного довідника «Матеріали і Сортаменты» було забезпечено централізоване зберігання та використання інформації про матеріали і сортаментах, що використовуються на підприємстві, а також забезпечення інформацією про матеріали всіх служб нашого підприємства.

В результаті впровадження корпоративного довідника «Стандартні вироби» було забезпечено централізоване зберігання та використання інформації про стандартних і типових виробах. Єдина інформаційна база даних стала доступна з робочого місця конструктора, технолога та інших фахівців.

В результаті впровадження довідника «Довідник технолога» були створені єдина середовище для зберігання, доступу і обробки технологічних даних, що використовуються в процесах КТПП, і забезпечено повноцінне централізоване управління корпоративними довідковими даними і документами підприємства.

Відгук підприємства про виконаних роботах наведено нижче:


До списку

© 2006-2020 Інформація про сайт