Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


   Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru webgari.com Рейтинг сайтов

Попередній захист магістра Юлії Бондаренко

Попередній захист магістра Юлії Бондаренко

У Національному гірничому університеті 15 - 16 травня на кафедрі гірничих машин та інжинірингу в рамках науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки» на секції « Гірничі машини» було заслухано майже тридцять доповідей по дипломним проектам бакалаврів, фахівців і дипломних робіт магістрів - випускників кафедри гірничих машин та інжинірингу 2014 року.

Першої захищала свою дипломну роботу на тему «Обгрунтування параметрів корінного вала шахтної підйомної машини з консольної підвіскою ротора двигуна» магістр Юлія Бондаренко. Науковий керівник роботи професор Заболотний Костянтин Сергійович.


Слайд шоу виступа магістра Юлії Бондаренко


Презентація доповіді


Робота пов'язана з науковим напрямком кафедри гірничих машин та інжинірингу і виконана в рамках договору про співробітництво між Державним вищим навчальним закладом «Національний гірничий університет» і ЗАТ «НКМЗ».

В аналізі стану питання Юлія показала, що основними недоліками конструкції багатоканатної підйомної машині МПМН - 4х4, розробленою «НКМЗ, є низький термін служби підшипників ковзання (довгі підшипники ковзання; підшипники виходять з ладу через биття) і завищена маса корінної частини барабана.

У своєму дослідженні магістр успішно використовувала програмне забезпечення SOLIDWORKS і його додатки.

У якості технічної ідеї Юлія запропонувала замінити в корінній частині шахтної підйомної машини з консольної підвіскою ротора двигуна підшипники ковзання на підшипники кочення радіального типу, зробити вал пустотілим.

Для цього необхідно оцінити вплив конструктивних параметрів на прогини вала, що є актуальною науковою задачею.

Мета роботи - розробити рекомендації з конструювання корінного вала з консольної підвіскою ротора двигуна.

Для досягнення мети поставлені такі підзадачі:

1. Визначити параметри шахтної багатоканатної підйомної машини МПМН - 4х4, зокрема: діаметр шківа, тип канатів, статичні натяги канатів (мінімальні, максимальні).

2. Оцінити вплив конструктивних параметрів (тип підшипників, розміри порожнини вала, масові характеристики підйомної машини) на прогини валу.

В результаті магістр Бондаренко Ю.В. захистила такі наукові положення.

1. Вперше доведено, що в корінній частині багатоканатної підйомної машини МПМН - 4х4 з консольної підвіскою ротора двигуна допускається замінити підшипники ковзання підшипниками кочення радіального типу і зробити вал пустотілим, при цьому знижується маса вала на 20-25% і підвищується довговічність підшипникового вузла.

2. Вперше доведено, що при звичайно - елементному моделюванні радіальних деформацій корінної частини багатоканатної підйомної машини МПМН - 4х4 з консольної підвіскою ротора двигуна підшипниковий вузол представляється граничною умовою у вигляді пружної основи з еквівалентною жорсткістю, яка визначається із зіставлення аналітичного рішення задачі Герца- Беляєва та рішення отриманого за методом кінцевих елементів.

Основні положення роботи доповідалися під час проведення науково ¬ технічних конференцій «Молодь: наука та інновації» і «Наукова весна - 2014», Державне ВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ, 2014). За темою роботи опубліковані друковані дві роботи у збірниках матеріалів конференцій.

Комп'ютерні моделі і результати НДР представлені на конкурс www.solidworks.dp.ua. Посилання:
Вузол головного валу з консольної підвіскою ротора двигуна 

У дисертації використовувалася наступна література:

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Димашко А.Д., Гершиков И.Я., Креневич А.А. Шахтные электрические лебедки и подъемные машины. Справочник. Изд.4, перераб. и доп. М., «Недра», 1973, 364 с.

2. Бондаренко Ю.В. Разработка компьютерной модели узла главного вала в сборе многоканатной подъемной машины МПМН-4х4 / Ю.В. Бондаренко, К.С. Заболотный // Молодь: наука та інновації : матер. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 3–4 грудня 2013 року. – Д.: НГУ, 2013 – С. 73–75.

3. Прочность, устойчивость, колебания. Справочник в трех томах. Том 2. Под ред. д-ра техн наук И.А. Биргера и чл.-корр АН Латвийской ССР Я.Г. Пановко.

4. Нормативно-правовий акт з охорони праці НПАОП 10.0-1.01-10. Правила безпеки у вугільних шахтах.

5. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту шахтных подъемных установок. М, Недра, 1983, 231 с.


PDF презентації доповіді


До списку

© 2006-2019 Інформація про сайт