Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


   Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru webgari.com Рейтинг сайтов

Передзахист бакалавра Юлії Скорченко

Передзахист бакалавра Юлії Скорченко

Представляємо доповідь бакалавра Юлії Скорченко, який був зроблений 16 травня на кафедрі гірничих машин та інжинірингу в рамках науково- технічної конференції «Тиждень студентської науки» на секції « Гірничі машини ».

Слайд -шоу виступи

Бакалавр Юлія Скорченко захищала свою дипломну роботу на тему «Розробка технічного проекту колодкового гальма шахтної підйомної машини МПМН - 5x4 ». Науковий керівник роботи професор Заболотний Костянтин Сергійович.

Доповідь

Робота пов'язана з науковим напрямком кафедри гірничих машин та інжинірингу і виконана в рамках договору про співробітництво між Державним вищим навчальним закладом «Національний гірничий університет » і ЗАТ « НКМЗ» для ВАТ « Білоруськалій ».

Проект машини є робочим і дослідження, проведені в області вивчення складових частин, зміна та оптимізація параметрів конструкції дозволить підвищити працездатність і поліпшити роботу машини в майбутньому.

У своєму дослідженні бакалавр успішно використовував програмне забезпечення SOLIDWORKS і його додатки.

Висока поширеність шахтних багатоканатних підйомних машин виникла завдяки надійності і невисокої вартості експлуатації, а також сервісного обслуговування. У зв'язку з цим, розробка простий і надійної конструкції колодкового гальма підйомної машини МПМН - 5x4 є актуальною технічною задачею.

Мета роботи - виходячи з функціонального призначення підйомної машини, за допомогою САПР MathCad і SolidWorks визначити діючі навантаження, виконати кінематичний і силовий розрахунок параметрів і розробити конструкцію колодкового гальма шахтної підйомної машини МПМН - 5x4.

Для досягнення мети поставлені такі підзадачі :
1. Розробити комп'ютерну модель колодкового гальма шахтної підйомної машини МПМН - 5x4.
2. Визначити основні параметри шахтної підйомної машини типу МПМН для вертикального шахтного підйому: діаметр шківа, тип канатів, статичні натягу канатів (мінімальні, максимальні).
3. Використовуючи методи теоретичної механіки, визначити розрахункові зусилля, які сприймає колодкове гальмо в режимі робочого навантаження, а також виконати перевірочний розрахунок гальмівної балки в SolidWorks Simulation.
4. Розробити комплекс заходів з охорони праці при роботі на підйомній машині МПМН - 5x4.

Основні положення роботи доповідалися під час проведення науково - технічної конференції «Наукова весна - 2014 », Державне ВНЗ « Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ, 2014). За темою роботи опубліковано друкована робота в збірнику матеріалів конференцій.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Завозін Л.Ф. Шахтні підйомні установки. Вид. 2 - е, переробці. і доп. М., «Надра », 1975, 368с.

2. Федорова З.М., Хаджиков Р.Н., Качоровський В.М. Рудничні підйомні установки. Видавництво - М.: Надра, 1966, 305 с.

3. Правила безпеки у вугільних шахтах.. : Відп. ред. Сторчак С.О. - К. : Охорона праці, 2010. - 221 с. (Нормативно правовий акт з охорони праці НПАОП 10.0-1.01-10)

4. Песвіанідзе А.В. Розрахунок шахтних підйомних установок. Учеб. посібник для вузів. - М.: Надра, 1992. - 250с.


PDF доповіді


До списку

© 2006-2020 Інформація про сайт