Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


   Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru webgari.com Рейтинг сайтов

Передзахист магістра Надії Пересади

Передзахист магістра Надії Пересади

В рамках науково- технічної конференції «Тиждень студентської науки» на секції «Гірничі машини» була заслухана магістерська робота Надії Пересада.

Магістр Надія Пересада захищала свою дипломну роботу на тему «Обгрунтування параметрів переставного пристрої шахтної підйомної машини».

ЦР-6х3,2. Науковий керівник роботи доцент Панченко Олена Володимирівна.

Слайд-шоу

Робота пов'язана з науковим напрямком кафедри гірничих машин та інжинірингу і виконана в рамках договору про співробітництво між Державним вищим навчальним закладом «Національний гірничий університет» і ЗАТ «НКМЗ».

Презентація доповіді

В аналізі стану питання Надія показала, що основними недоліками конструкції підйомної машини типу ЦР, розробленою НКМЗ, є аварійні ситуації внаслідок неправильно підібраного жорсткості пружини переставного пристрою.

У своєму дослідженні магістр успішно використовував програмне забезпечення SOLIDWORKS і його додатки.

Для усунення недоліків розглянутого пристрою Надією запропоновано провести обчислювальний експеримент з обгрунтування параметрів переставного пристрої шахтної підйомної машини ЦР-6х3,2, що є актуальною науковою задачею.

Мета роботи - розробити рекомендації з конструювання переставного пристрої шахтної підйомної машини ЦР-6х3,2.

Для досягнення мети поставлені такі підзадачі:
1. Визначити параметри шахтної підйомної машини ЦР-6х3,2, зокрема: діаметр шківа, тип канатів, статичні натягу канатів (мінімальні, максимальні).
2. Оцінити вплив параметрів переставного пристрою на повне замикання вінця.

В результаті магістр Пересада Н.В. захистила такі наукові положення
1. Вперше доведено, що для забезпечення повного замикання вінця мінімальна жорсткість пружини повинна бути дорівнює добутку маси вінця на квадрат частоти власних коливань.
2. Вперше доведено, що час спрацьовування переставного пристрої пропорційно податливості пружини, але на ділянці від 0,05 до 0,2 з похибкою до 5% залежність може бути прийнята лінійною у вигляді рівняння.

Основні положення роботи доповідалися під час проведення науково-технічних конференцій «Молодь: наука та інновації» і «Наукова весна - 2014», (Державне ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, 2014). За темою роботи опубліковані друковані дві роботи у збірниках матеріалів конференцій. Комп'ютерні моделі і результати НДР представлені на конкурс www.solidworks.dp.ua.
Посилання:
http://solidworks.dp.ua/readarticle.php?article_id=290

У дисертації використовувалася наступна література:

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Димашко А.Д., Гершиков И.Я., Креневич А.А. Шахтные электрические лебедки и подъемные машины. Справочник. Изд.4, перераб. и доп. М., «Недра», 1973, 364 с.

2. Пересада Н.В. Разработка компьютерной модели узла переставного устройства подъемной машины ЦР–6х3,2 / Н.В. Пересада, К.С. Заболотный // Молодь: наука та інновації: матер. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 3–4 грудня 2013 року. – Д.: НГУ, 2013 – С. 90–92.

3. Пересада Н.В. Обоснование параметров переставного устройства шахтной подьемной машины ЦР-6Х3,2 / Е.В. Панченко, Н.В. Пересада // Наукова весна-2014: матер. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 27 марта, 2014. – Д.: НГУ, 2014 – С.

4. Пересада Н.В. Обгрунтування параметрів переставного пристрою шахтної підйомної машини ЦР – 6х3,2 [Электронный ресурс]: сайт Национального горного университета / кафедра горных машин и инжиниринга. – Текст.данные. – Д. : НГУ, 2014. – Режим доступа: http://gmi.nmu.org.ua/ua/news/news_kaf/140473/. – Название с экрана.


PDF презентації


До списку

© 2006-2020 Інформація про сайт