Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


   Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru webgari.com Рейтинг сайтов

Передзахист магістра Наталії Лінник

Передзахист магістра Наталії Лінник

Слайд - шоу виступ

Відео доповіді

Магістр Наталія Лінник захищала свою дипломну роботу на тему «Обгрунтування параметрів молоткової дробарки ДМ 14,4 х10 ». Науковий керівник роботи доцент, кандидат технічних наук Кухар Віктор Юрійович.

Актуальність роботи полягає в необхідності встановлення конструктивних і режимних параметрів молоткової дробарки для оптимізації її роботи з дроблення сталеплавильних шлаків в умовах ПП " Восход" м. Кривого Рогу.

Проблемою існуючої молоткової дробарки ДМ 14,4 х10 є низька продуктивність для комплексу з переробки сталеплавильних шлаків.

Магістром Наталією Лінник була досліджена можливість підвищення продуктивності шляхом зміни режимних та конструктивних параметрів молоткової дробарки. В якості основного шляху вирішення проблеми було запропоновано збільшити частоту обертання ротора на 100 об /хв. Додатково були розглянуті шляхи підвищення продуктивності за рахунок зміни діаметра і довжини ротора дробарки.

Для цього необхідно оцінити вплив частоти обертання ротора на ефективність дробить і ударну силу молотка, а також вплив інших геометричних розмірів дробарки на продуктивність

Мета роботи - обгрунтування раціональних конструктивних і режимних параметрів молоткової дробарки ДМ 14,4 х10 для забезпечення оптимального режиму роботи даної машини зі сталеплавильним шлаком і забезпечення підвищення продуктивності дробарки.

Для досягнення мети поставлені такі підзадачі:

1. Проаналізувати існуючі конструкції молоткових дробарок і методи їх розрахунку;

2.Исследовать вплив діаметра, довжини і частоти обертання ротора на продуктивність молоткової дробарки ДМ 14,4 х10;

3.Ісследовать шляхи підвищення ефективності дробить молоткової дробарки ДМ 14,4 х10;

4.Визначите зусилля, необхідне для руйнування шматка;

5.Ісследовать вплив маси молотка і швидкості обертання ротора на ударну силу молотка.

В результаті магістр Линник Н.М. захистила такі наукові положення:

1. Установлено, що підвищення частоти обертання ротора молоткової дробарки ДМ 14,4 х10 на 25 % призводить до підвищення продуктивності на 24 % і дозволяє прибрати один поздовжній ряд молотків при збереженні ефективності дробить з руйнування сталеплавильних шлаків.

2. Установлено, що для зниження ударної сили молотка (при збереженні ефективності дроблення) доцільно знизити його масу з 17 до 14 кг.

Основні положення роботи доповідалися під час проведення науково ¬ технічних конференцій «Тиждень студентської науки» і «Потураєвські читання - 2014», Державне ВНЗ « Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ, 2014 ). За темою роботи опубліковані друковані дві роботи в збірниках матеріалів конференцій.

У магістерській роботі використовувалася наступна література:

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1.Клушанцев Б. В., Косарев А. И., Муйземнек Ю. А., Дробилки. Конструкция, расчет, особенности эксплуатации - М.: Машиностроение, 1990, - 320 с.

2.Бауман В. А. Роторные дробилки. Исследование, конструирование, расчет и эксплуатация, М., Машиностроение, - 1971, - 270 с.

3.Жуазель А. Разрушение хрупких тел при измельчении. - В кн.,: "Труды европейского совещания по измельчению". М.,1966, с.135-164.


PDF презентації


До списку

© 2006-2019 Інформація про сайт