Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


   Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru webgari.com Рейтинг сайтов

Монографія: Теорія робочих процесів устаткування для зневоднення канатів шахтних підйомних установок

Професора Заболотного К.С., доцента Зинов'єва С.М. старшого викладача Жупієва О.Л. і доцента Панченко О.В. поздоровляємо з публікацією нової книги

АНОТАЦІЯ

Теорія робочих процесів устаткування для зневоднення канатів шахтних підйомних установок: монографія / К.С. Заболотний, С.М. Зінов’єв, О.Л. Жупієв, О.В. Панченко; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т – Д.: НГУ, 2013. – 151 с.ISBN 978–966–350–446–9.

Вивчено взаємодію повітряного потоку з плівкою води на поверхні рухомого підйомного каната ШПУ. Розроблено математичні моделі винесення води канатом та видалення води з поверхні каната. Доведена адекватність побудованих математичних моделей лабораторним і шахтним експериментальним даним.

Обґрунтовано проектні параметри устаткування для зневоднення канатів, що з імовірністю 95 % гарантують повне видалення води з поверхні канатів.

Розроблено та впроваджено на ВО «Красноармійськвугілля» і в проектні роботи ДПІ «Кривбаспроект» методичні рекомендації по розробці та обґрунтуванню раціональних параметрів устаткування для зневоднення канатів на основі пристрою для видалення води.

Очікуваний річний економічний ефект від впровадження устаткування для зневоднення канатів на шахті «Гвардійська» ВАТ «Кривбасзалізрудком» становить 600 тис. грн за рахунок скорочення експлуатаційних витрат.

Ключові слова: шахтна підйомна установка, підйомний канат, винесення води, повітряний струмінь, зневоднення канатів.


До списку

© 2006-2020 Інформація про сайт