Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


   Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru webgari.com Рейтинг сайтов

Сторінка викладача кафедри ГМІ
Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»
КУХАРЯ ВІКТОРА ЮРІЙОВИЧА

kuhar.jpg

Посада: доцент кафедри гірничих машин та інжинірингу з 2006 р.

Вчене звання: доцент з 2013 р.

Вчений ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.06 - «Гірничі машини», з 2005 р.

Освіта: вища, 1990 р., Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема, гірничий інженер - механік

Робоче місце: 2 будівля, кімната 13


Студентам>>>

Контакти


Дисципліни, які викладаються, та учбова робота:

Гірничі машини та комплекси для студентів спеціальності 133 (лекції, практичні та лабораторні заняття)

Гірничі машини та комплекси (лекції, практичні та лабораторні заняття)

Технологія та обладнання для гірничого виробництва (лекції, практичні та лабораторні заняття)

Обладнання для гірничого виробництва (лекції, практичні та лабораторні заняття)

Підйомно-транспортні машини (лекції, практичні та лабораторні заняття)

Інжиніринг гірничих машин і комплексів (лекції)

Розрахунок і конструювання гірничих машин і комплексів (лекції)

Основи конструювання гірничих машин для підводного видобутку корисних копалин (лекції)

Основи забезпечення якості конструкторської документації (лекції, практичні заняття)

Керівник курсових та дипломних проектів і робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів, навчальних, виробничих, переддипломних практик студентів

Нормоконтролер дипломних проектів бакалаврів, спеціалістів і магістрів

Навчальні та методичні матеріали за зазначеними курсами>>>


Наукові інтереси, напрямки індивідуальної наукової діяльності

Дослідження та розробка обладнання для підводного видобутку корисних копалин

Дослідження рідинних фільтрувальних систем з пласкими сітками та протитечійною регенерацією фільтроелементів, створення промислових зразків автоматизованих фільтрів для технічної води.


Наукові та учбово-методичні публікації

43 наукових публікацій, 3 тези доповідей наукових конференцій, 13 патентів, 6 учбово-методичних розробок. Детальніше


Підвищення кваліфікації

У 2010 р. пройшов підвищення кваліфікації на кафедрі прикладної механіки ДНУЗТ за фахом «Підйомні машини». У 2014 р. пройшов підвищення кваліфікації у ПрАТ "Український науково-дослідний інститут технології машинобудування" за фахом «Технологія машинобудування».


Володіння програмними продуктами

Мicrosoft Оffice, MathCad, КОМПАС


Володіння іноземними мовами

російська, українська - вільно, англійська та французька - читаю, пишу і повільно розмовляю


Біографія

Народився в 1966 році в м. Дніпропетровську.

1973-1981: навчання в середній школі м. Дніпропетровська.

1981-1985: студент Дніпропетровського радіоприладобудівного технікуму.

1985: диплом з відзнакою, кваліфікація: технік - технолог механічної обробки металів.

1985-1990: студент Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема.

1990: диплом з відзнакою, кваліфікація: гірничий інженер - механік.

1990-2005: інженер-конструктор НДПІ «Океанмаш».

1999-2003: аспірант без відриву від виробництва Національної гірничої академії України.

2005: захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.05.06 – «Гірничі машини».

2006 - дотепер: доцент кафедри гірничих машин та інжинірингу.


Контакти


персональний сайт: www.vkuhar.narod.ru

персональна пошта: viktor.kuhar.66@gmail.com,

тел. +38 (056) 3729436,

моб. +38 (067) 6326931

моб. +38 (066) 6609468

Графік консультацій

Понеділок, 3 пара (11.20-12.40), будівля 2, кімната 13.


© 2006-2019 Інформація про сайт