Національний гірничий університет — відповідність Часу


   Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru webgari.com Рейтинг сайтов

Сторінка викладача кафедри ГМІ
Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»
КУХАРЯ ВІКТОРА ЮРІЙОВИЧА

kuhar.jpg

Посада: доцент кафедри гірничих машин та інжинірингу з 2006 р.

Вчене звання: доцент з 2013 р.

Вчений ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.06 - «Гірничі машини», з 2005 р.

Освіта: вища, 1990 р., Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема, гірничий інженер - механік

Робоче місце: 2 будівля, кімната 13


Студентам>>>

Контакти


Дисципліни, які викладаються, та учбова робота:

Гірничі машини та комплекси (лекції, практичні та лабораторні заняття)

Технологія та обладнання для гірничого виробництва (лекції, практичні та лабораторні заняття)

Обладнання для гірничого виробництва (лекції, практичні та лабораторні заняття)

Підйомно-транспортні машини (лекції, практичні та лабораторні заняття)

Інжиніринг гірничих машин і комплексів (лекції)

Розрахунок і конструювання гірничих машин і комплексів (лекції)

Основи конструювання гірничих машин для підводного видобутку корисних копалин (лекції)

Основи забезпечення якості конструкторської документації (лекції, практичні заняття)

Керівник курсових та дипломних проектів і робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів, навчальних, виробничих, переддипломних практик студентів

Нормоконтролер дипломних проектів бакалаврів, спеціалістів і магістрів

Навчальні та методичні матеріали за зазначеними курсами>>>


Наукові інтереси, напрямки індивідуальної наукової діяльності

Дослідження та розробка обладнання для підводного видобутку корисних копалин

Дослідження рідинних фільтрувальних систем з пласкими сітками та протитечійною регенерацією фільтроелементів, створення промислових зразків автоматизованих фільтрів для технічної води.


Наукові та учбово-методичні публікації

43 наукових публікацій, 3 тези доповідей наукових конференцій, 13 патентів, 6 учбово-методичних розробок. Детальніше


Підвищення кваліфікації

У 2010 р. пройшов підвищення кваліфікації на кафедрі прикладної механіки ДНУЗТ за фахом «Підйомні машини». У 2014 р. пройшов підвищення кваліфікації у ПрАТ "Український науково-дослідний інститут технології машинобудування" за фахом «Технологія машинобудування».


Володіння програмними продуктами

Мicrosoft Оffice, MathCad, КОМПАС


Володіння іноземними мовами

російська, українська - вільно, англійська та французька - читаю, пишу і повільно розмовляю


Біографія

Народився в 1966 році в м. Дніпропетровську.

1973-1981: навчання в середній школі м. Дніпропетровська.

1981-1985: студент Дніпропетровського радіоприладобудівного технікуму.

1985: диплом з відзнакою, кваліфікація: технік - технолог механічної обробки металів.

1985-1990: студент Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема.

1990: диплом з відзнакою, кваліфікація: гірничий інженер - механік.

1990-2005: інженер-конструктор НДПІ «Океанмаш».

1999-2003: аспірант без відриву від виробництва Національної гірничої академії України.

2005: захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.05.06 – «Гірничі машини».

2006 - дотепер: доцент кафедри гірничих машин та інжинірингу.


Контакти


персональний сайт: www.vkuhar.narod.ru

персональна пошта: viktor.kuhar.66@gmail.com,

тел. +38 (056) 3729436,

моб. +38 (067) 6326931

моб. +38 (066) 6609468

Графік консультацій

Понеділок, 3 пара (11.20-12.40), будівля 2, кімната 13.


© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт