Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Сторінка викладача кафедри ІДМ
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
КУХАРЯ ВІКТОРА ЮРІЙОВИЧА

kuhar.jpg

Посада: доцент кафедри інжинірингу та дизайну у машинобудуванні з 2006 р.

Вчене звання: доцент з 2013 р.

Вчений ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.06 - «Гірничі машини», з 2005 р.

Дисертація за спеціальністю 05.05.06 - «Гірничі машини», захист у 2005 р., тема "Обгрунтування і розрахунок параметрів робочого органу для піддоного видобутку незв'язних корисних копалин"

Освіта: вища, 1990 р., Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема, гірничий інженер - механік

Робоче місце: 2 будівля, кімната 13


Студентам>>>

Контакти


Дисципліни, які викладаються, та учбова робота:

Виробничі машини та комплекси (лекції, практичні та лабораторні заняття)

Комп'ютерний інжиніринг підйомно-транспортних машин (лекції, лабораторні та практичні заняття)

Інжиніринг у машинобудуванні (лекції, лабораторні та практичні заняття

Забезпечення якості конструкторської документації (лекції, практичні заняття)

Міжнародні стандарти в машинобудуванні (лекції)

Керівник курсових проектів та випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістрів, навчальних, виробничих, переддипломних практик студентів

Нормоконтролер курсових проектів та випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістрів

Навчальні та методичні матеріали за зазначеними курсами>>>


Наукові інтереси, напрямки індивідуальної наукової діяльності

Дослідження та розробка обладнання для підводного видобутку корисних копалин

Дослідження рідинних фільтрувальних систем з пласкими сітками та протитечійною регенерацією фільтроелементів, створення промислових зразків автоматизованих фільтрів для технічної води.


Державні та галузеві нагороди і відзнаки:

За багаторічну сумлінну працю, визначні заслуги у підготовці фахівців для України та особистий творчий внесок у розвиток і зміцнення авторитету університету нагороджений почесним дипломом Національного гірничого університету № 67 від 31.10.2017 р.


Наукові та учбово-методичні публікації

Google scholar

ORCID iD

ResearcherID

55 наукових публікацій, 6 тези доповідей наукових конференцій, 20 патентів, 6 учбово-методичних розробок, 1 монографія. Детальніше


Підвищення кваліфікації

У 2010 р. підвищення кваліфікації на кафедрі прикладної механіки ДНУЗТ за фахом «Підйомні машини».

У 2014 р. пройшов підвищення кваліфікації у ПрАТ "Український науково-дослідний інститут технології машинобудування" за фахом «Технологія машинобудування».

У 2019 р. стажування в Інституті геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України. Спрямованість стажування "Вивчення актуальних питань технології переробки гірської маси та інжинірингу відповідних виробничих машин"


Володіння програмними продуктами

Мicrosoft Оffice, MathCad, КОМПАС


Володіння іноземними мовами

російська, українська - вільно, англійська та французька - читаю, пишу і повільно розмовляю


Біографія

Народився в 1966 році в м. Дніпропетровську.

1973-1981: навчання в середній школі м. Дніпропетровська.

1981-1985: студент Дніпропетровського радіоприладобудівного технікуму.

1985: диплом з відзнакою, кваліфікація: технік - технолог механічної обробки металів.

1985-1990: студент Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема.

1990: диплом з відзнакою, кваліфікація: гірничий інженер - механік.

1990-2005: інженер-конструктор НДПІ «Океанмаш».

1999-2003: аспірант без відриву від виробництва Національної гірничої академії України.

2005: захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.05.06 – «Гірничі машини».

2006 - дотепер: доцент кафедри гірничих машин та інжинірингу.


Контакти


персональний сайт: www.vkuhar.narod.ru

персональна пошта: viktor.kuhar.66@gmail.com, kukhar.v.yu@nmu.one

моб. +38 (067) 6326931

моб. +38 (066) 6609468

Графік консультацій

Понеділок, 3 пара (11.20-12.40), будівля 2, кімната 13.


© 2006-2023 Інформація про сайт