Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Практика та стажування студентів

Робочі програми

Для бакалаврів спеціальності 133 Галузеве машинобудування ОПП "Комп'ютерний інжиніринг"

 • Робоча програма з проведення навчальної практики на 2 семестрі навчання
 • Робоча програма з проведення навчально-ознайомчої практики на 4 семестрі навчання
 • Робоча програма з проведення виробничої практики на 6 семестрі навчання
 • Робоча програма з проведення передатестаційної практики на 6 семестрі навчання
 • Для магістрів спеціальності 133 Галузеве машинобудування ОПП "Гірничі машини та комплекси"

 • Робоча програма з проведення виробничої практики для студентів 2021 року вступу
 • Робоча програма з проведення передатестаційної практики для студентів 2021 року вступу
 • Робоча програма з проведення виробничої практики для студентів 2020 року вступу
 • Робоча програма з проведення передатестаційної практики для студентів 2020 року вступу
 • Приклади індивідуального навчального плана магістра
  за дуальною формою навчання

 • Індивідуальний план студента групи 133м-21-1 Боднара Д.О.
 • Індивідуальний план студента групи 133м-21-1 Карповця Є.Р.
 • Методичні вказівки з проведення практики

  Для магістрів спеціальності 133 Галузеве машинобудування 

 • Методичні вказівки з проведення виробничої практики
 • Методичні вказівки з проведення передатестаційної практики 
 • Зразки звітів з практики

 • Звіт з навчально-ознайомчої практики бакалаврів
 • Звіт з навчальної практики бакалаврів
 • Приклади практик і стажувань наших студентів

 • Практика наших студентів на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті
 • Екскурсія на виставку машинобудування
 • Практика наших студентів в концерні «СоюзЕнерго"
 • Практика в лабораторіях кафедри
 • Практика на полігоні кафедри
 • Стажування студентів у Фрайберзькій гірничій академії
 • Розробка проекта на замовлення ПАТ "Дніпроважмаш" під час виробничої практики. 
 • Аспіранти кафедри підкорили глибини Чорного моря! 
 • Запрошення  студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" для проходження різних видів практики та дипломування з подальшим працевлаштуванням на ДП " Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова"
 • Відвідування міжнародної виставки MiningWorld Ukraine
 • Договори про партнерство і співпрацю з університетами
  щодо спільних наукових досліджень та академічної мобільності

 • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
 • Вінницький національний технічний університет
 • Національний університет "Запорізька політехніка"
 • Приазовський державний технічний університет


 • Приклади практик і стажувань наших студентів

  На початок


  Практика наших студентів на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті

  Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат знаходиться у місті Горішні Плавні (раніше Комсомольск) на березі річки Дніпро біля Кам'янського водосховища. Підприємство є найбільшим українським експортером залізорудних котунів до Європи. Має повний технологічний цикл – від видобутку сирої руди до виробництва залізорудних котунів. Переробка руди, виробництво концентрату й котунів здійснюється на переробному комплексі, що включає дробильну та збагачувальну фабрики, а також цех виробництва котунів.

  ВІДЕОЗВІ́Т

  На початок


  Екскурсія на виставку машинобудування

  Наші студенти під керівництвом професора Заболотного К.С. відвідали машинобудівну виставку в місті Запоріжжя

  ВІДЕОЗВІ́Т

  На початок


  Практика наших студентів в концерні «СоюзЕнерго"

  Підприємства машинобудівного концерну «СоюзЕнерго" розташовані у різних містах України, на них виробляються велика кількість різноманітних елементів трубопровідної арматури. Підприємства освоїли повний цикл виробництва - від переплавки металу у власних ливарних цехах до кінцевого збирання готової продукції, відвантаженню її замовнику, сервісного обслуговування. Тому важливим кроком до підготовки кваліфікованих фахівців з машинобудування є проходження практики на реальних машинобудівних підприємствах. Студенти вивчають структуру підприємства, знайомляться з різними технологічними операціями та обладнанням для його виконання, вивчають верстатний парк та його можливості з металообробки деталей.

  ВІДЕОЗВІ́Т

  На початок


  Практика в лабораторіях кафедри

  Практичні навчання у спеціально оснащених лабораторіях кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні мають на меті надати студентам початкових курсів можливість наочно ознайомитись с внутрішнім устроєм типових механізмів та машин - редукторів, лебідок, домкратів тощо, зрозуміти принципи їх роботи, вивчити деталі машин, навчитися професійно користуватися вимірювальним інструментом, освоїти елементарні операції збирання - розбирання машинобудівних об'єктів. Під керівництвом співробітників кафедри та студентів випускних курсів хлопці та дівчата навчаються азам реверс-інжинірингу, поглиблюють свої знання та вміння у виконанні ескізів та креслеників деталей вручну та з використанням програмного продукту Solidworks.

  ВІДЕОЗВІ́Т

  На початок


  Практика на полігоні кафедри

  Кафедра інжинірингу та дизайну залучає студентів випускних курсів до практичного вивчення конструкцій, схем збирання та технологічних операцій монтажу та демонтажу реальних зразків промислового виробничого обладнання під час виробничих та передатестаційних практик. Під час роботи студенти опановують основи роботи з слюсарним інструментом, практично освоюють зварювальні роботи, керують вантажопідйомними машинами та механізмами, отримають практичні навички у командній роботі та навчаються основам роботи на керівних посадах молодшої ланки промислового виробництва. При цьому студенти вивчають внутрішній устрій машин, відповідність елементам машин їх робочим кресленикам, накопичують матеріал для подальшого використання при написанні курсових та випускних кваліфікаційних робіт та проектів.

  ВІДЕОЗВІ́Т

  На початок


  Стажування студентів у Фрайберзькій гірничій академії

  Літня школа на тему «Від драгування до глибоководного видобутку» щорічно проводиться у Фрайберзькій гірничій академії. Літня школа спрямована на розвиток технологій в області глибоководного видобутку. Об'єднуючи провідних співробітників цієї області, школа ділиться зі своїми слухачами знаннями і досвідом в сфері глибоководного видобутку. Школа проходиться в місті Фрайберг в одному з корпусів Технічного університету Фрайберзька гірська академія. Студенти кафедри мають можливість пройти стажування, на рівні з багатьма іноземними студентами. Науковий керівник школи професор Карстен доктор-інженер Дребенштед. Модератор науковий співробітник, кандидат технічних наук (наш випускник) Шепель Тарас Вільйович.

  ВІДЕОЗВІ́Т

  На початок


  Розробка на замовлення ПАТ "Дніпроважмаш" під час виробничої практики

  В рамках виробничої практики студенти кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні на замовлення ПАТ "Дніпроважмаш" виконують проект модернізації вагоноперекидача.

  Вагоноперекидач боковий пересувний ВБП-80М призначений для розвантаження сипучих матеріалів з залізничних напіввагонів вантажопідйомністю 60…100т в траншею рудних дворів металургійних комбінатів. Вузол «Платформа с люльками» призначений для розміщення вагона та забезпечення його збереження в процесі повороту ротора. Платформа має пристрій гальмівне для установки вагона в вагоноперекидача, і обмежувачі.

  ВІДЕОЗВІ́Т

  На початок


  Аспіранти кафедри підкорили глибини Чорного моря!

  Аспіранти кафедри Олександр Шевченко і Тарас Шепель ходили в експедицію на науково-дослідному судні «Професор Водяницький», досліджували підводні особливості Чорного моря, підводний видобуток і попередню переробку корисних копалин.

  Аспіранти працювали під керівництвом академіка Євгена Федоровича Шнюкова - вченого-геолога, директора Національного науково-природничого музею НАН України

  ВІДЕОЗВІ́Т

  На початок

  Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт