Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Вища освіта
в рамках спеціальності «Галузеве машинобудування»
освітня програма "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні".

Освітній ступень – бакалавр, магістр, доктор філософії.

У рамках нової спеціальності «Галузеве машинобудування» на кафедрі інжинірингу та дизайну в машинобудуванні Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» розроблено унікальний інтегрований навчальний план викладання системного інжинірингу зі створення технічних об'єктів машинобудування, в основі якого лежить міжнародний інноваційний стандарт CDIO (http://www.cdio.org).

Ця освітня технологія передбачає вивчення всіх стадій життєвого циклу технічних об'єктів. Особлива увага приділяється формуванню в студентів компетенцій системного проектування машин, у сфері проектного менеджменту й практики ведення бізнесу. Майбутні фахівці набувають не тільки фундаментальної фізико-математичної, загальної інженерної та спеціальної підготовки, одночасно вони успішно засвоюють методи комп'ютерного інжинірингу, тобто комплекс спеціальних програм, створенних одним из світових лідерів у галузі 3D-проектування – компанії Dassault Systèmes. За допомогою технологій 3DExperience наші студенти опановують навички цифрового 3D-моделювання виробів протягом всього їхнього життєвого циклу.

Набуті кваліфікації у сфері комп'ютерних технологій підтверджуються престижними міжнародними сертифікатами компаній SolidWork Specialist, Certified SolidWorks Associate, які студенти зможуть отримати в створених при кафедрі навчальних центрах. Усе це істотно підвищує конкурентоспроможність випускників на ринку праці.

Студенти старших курсів виконують складні проектно-впроваджувальні роботи на базі створеного в університеті комплексу «Машинобудування». До його складу входять науково-виробнича група «Дніпротехсервіс», Дніпропетровський агрегатний завод, ВО «Південний машинобудівний завод». Інформацію про виконані студентами проекти можно знайти на сайті solidworks.dp.ua.

Випускники кафедри, працюючи у виробничих компаніях важкого, гірничого, транспортного машинобудування, у науково-дослідних інститутах, університетах та в комп'ютерних фірмах, здатні виконувати інноваційні інженерні проекти, які вимагають глибоких знань, застосування оригінальних методів проектування для досягнення нових результатів, що забезпечують конкурентні переваги в умовах жорстких економічних, екологічних та інших обмежень.

Наш Випускник уміє планувати, проектувати, програмувати, моделювати, створювати і застосовувати технічні об'єкти й системи будь-якого ступеня складності!

Підготовку веде кафедра інжинірингу та дизайну в машинобудуванні.

Довідки за телефоном 050-340-02-01.

Сайти кафедри http://gmi.nmu.org.ua, www.solidworks.dp.ua.


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт