Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Науково-методичні публікації викладачів кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні


199719981999
20002001200220032004
20052006200720082009
20102011201220132014
20152016201720182019
20202021202220232024

2024

ПРОГРАМА XXI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ" Конференція присвячена 102й річниці з дня народження академіка НАН України В.М. Потураєва

ТЕЗИ XXI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ"

2023

Ухвала ХX Міжнародної науково-технічної конференції «ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ»

ПРОГРАМА XX МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ" Конференція присвячена 101й річниці з дня народження академіка НАН України В.М. Потураєва та пам'яті його учнів проф. В.І. Дирди та проф. В.П. Надутого

ТЕЗИ XX МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ"

Проблема розробки вітчизняних тюбінгоукладачів / О.В. Панченко // Потураївські читання: Матеріали ХХ міжнар. наук.-техн. конф., м. Дніпро, 27 січня 2023 р.: Тези – Дніпро : НТУ «ДП», 2023 . – 69-70 https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/vibro/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%202023.pdf

2022

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ X МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ "МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ" 2022

Кухар В.Ю. Обґрунтування конструкції експериментальної установки для дослідження очистки фільтрувальної сітки щітковим очищувачем // Кухар В.Ю., Норенко Д.Д. // Збірник наукових праць НГУ. 2022. № 68. С. 166-173 http://znp.nmu.org.ua/index.php/uk/arkhiv-zhurnalu/43-68ua/578-68ua15 https://doi.org/10.33271/crpnmu/68.166

Комплексне проєктування приводу переміщення моста вагоноперекидача бокового пересувного вбп-80м та обґрунтування його параметрів / Махарина В.І., Заболотний К.С. // Тиждень студентської науки - 2022: тези доповідей студентської наук.-техн. конф., 16 – 20 травня 2022 р. м. Дніпро – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – С. 613–614. https://science.nmu.org.ua/ua/conferences/week-of-studsci/zvit-2022.pdf

Модернізація конструкції та обґрунтування параметрів механічного масляного насосу двигуна внутрішнього згоряння на прикладі двигуна типу 2106 / Черниш М.О., Панченко О.В. // Тиждень студентської науки - 2022: тези доповідей студентської наук.-техн. конф., 16 – 20 травня 2022 р. м. Дніпро – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – 620-622. https://science.nmu.org.ua/ua/conferences/week-of-studsci/zvit-2022.pdf

Розробка технічного проєкту приводу механізму переміщення дробарки типу ДФМ-20М / Куц О.В., Панченко О.В. // Тиждень студентської науки - 2022: тези доповідей студентської наук.-техн. конф., 16 – 20 травня 2022 р. м. Дніпро – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – С. 606-608. https://science.nmu.org.ua/ua/conferences/week-of-studsci/zvit-2022.pdf

Обґрунтування параметрів спеціального редуктора механізму переміщення ДФМ-20М / Косих М.Ю., Панченко О.В. // Тиждень студентської науки - 2022: тези доповідей студентської наук.-техн. конф., 16 – 20 травня 2022 р. м. Дніпро – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – С. 602-603 https://science.nmu.org.ua/ua/conferences/week-of-studsci/zvit-2022.pdf

Зворотій інжинірінг конструкторської документації на частину нижню дробарки конусної КРД 700-75/ Бойко О.С., Панченко О.В. // Тиждень студентської науки - 2022: тези доповідей студентської наук.-техн. конф., 16 – 20 травня 2022 р. м. Дніпро – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – С. 582-583 https://science.nmu.org.ua/ua/conferences/week-of-studsci/zvit-2022.pdf

Приклади використання моделі абсолютно жорстких тіл в задачах опору матеріалів / Д.Р. Захарова, Жупієв О.Л // Тиждень студентської науки - 2022: тези доповідей студентської наук.-техн. конф., 16 – 20 травня 2022 р. м. Дніпро – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – С. 597-599 https://science.nmu.org.ua/ua/conferences/week-of-studsci/zvit-2022.pdf

Силові впливи на частинку забруднення на сітці щіткового водяного фільтру / Кухар В.Ю., Норенко Д.Д. // // Наукова весна: тези доповідей XII Всеукр.наук.-техн. конф. аспірантів та молодих вчених, 23 – 24 травня 2022 р. м. Дніпро – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – С. 146-147. https://rmv.nmu.org.ua/ua/arkhiv-zbirok-konferentsiy/naukova-vesna-2022/Scientific_Spring_2022.pdf

Розробка методики моделювання напружено-деформованого стану зварних конструкцій методами SOLIDWORKS SIMULATION / Шкут А.П. Заболотний К.С. // Наукова весна: тези доповідей XII Всеукр.наук.-техн. конф. аспірантів та молодих вчених, 23 – 24 травня 2022 р. м. Дніпро – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – С. 150-152. https://rmv.nmu.org.ua/ua/arkhiv-zbirok-konferentsiy/naukova-vesna-2022/Scientific_Spring_2022.pdf

Дослідження динаміки перехідних процесів пуску та впливу падіння крупного шматка породи на колосники вібраційного врівноваженого колосникового перевантажувача ПК-3 / В.В. Волков, К.С. Заболотний, В.П. Франчук // Наукова весна: тези доповідей XII Всеукр.наук.-техн. конф. аспірантів та молодих вчених, 23 – 24 травня 2022 р. м. Дніпро – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – С. 144-146. https://rmv.nmu.org.ua/ua/arkhiv-zbirok-konferentsiy/naukova-vesna-2022/Scientific_Spring_2022.pdf

Обґрунтування методики розрахунку розрізних циліндричних барабанів шахтних підіймальних машин збільшеної канатомісткості / В.В. Симоненко, О.В. Панченко // Наукова весна: тези доповідей XII Всеукр.наук.-техн. конф. аспірантів та молодих вчених, 23 – 24 травня 2022 р. м. Дніпро – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – 148-149 https://rmv.nmu.org.ua/ua/arkhiv-zbirok-konferentsiy/naukova-vesna-2022/Scientific_Spring_2022.pdf

K. S. Zabolotnyi, I. V. Belmas, O. I. Bilous , H. I. Tantsura, T. O. Tantsura. Stress state of the grinding tool loaded with tangential force. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2022, № 3. Р. 94-99 https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-3/094

K. S. Zabolotnyi, O. L. Zhupiiev, V. V. Symonenko. Substantiating The Methods For Calculating The Split Cylindrical Drums Of Mine Hoisting Machines With Increased Rope Capacity. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2022, № 5. 60-67 https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-5/060

Пат. 126176 Україна : МПК E21B 4/14 (2006.01). Занурювальний пневмоударник / Заболотний К.С., Ганкевич В.Ф., Мінєєв С.П., Антончик В.Є., Куц О.В.; заявник і патентовласник НТУ «ДП». – № 202006533 ; заявл. 09.10.2020 ; опубл. 26.08.2022, Бюл. № 34.

Обґрунтування методу проектування пристроїв тунельного укладача/ Заболотний К.С., Панченко О.В., Жупієв О.Л.// Перспективи розвитку науки, освіти і технологій в контексті євроінтеграції: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 12 жовтня 2022 р. м. Кропивницький. – Кропивницький: ЦФЕНД, 2022. – 52-54 http://www.economics.in.ua/2022/09/12-2022.html

Innovative Teaching Methods In Engineering / Д.Р. Захарова, Жупієв О.Л.// «Світ наукових досліджень. Випуск 13»: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 25-26 жовтня 2022 р.). – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. – 235-237 https://www.economy-confer.com.ua/full-article/3958/

Calculation of Modernized Screen Design in The Solidworks / Shkut A.Р., Zabolotnyy K.S. // «Світ наукових досліджень. Випуск 13»: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 25-26 жовтня 2022 р.). – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. – 229-230 https://www.economy-confer.com.ua/full-article/3974/

Analysis of Technical Parameters for The UT62 Tubbing Erector / Заболотний К.С., Панченко О.В., Жупієв О.Л.// «Світ наукових досліджень. Випуск 13»: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 25-26 жовтня 2022 р.). – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. – 231-234 https://www.economy-confer.com.ua/full-article/3952/

Перспективи використання рівноміцного гумотросового каната бобінної піднімальної машини / Заболотний К.С., Полушина М.В., Москальова Т.В., Ковирєв М.В. // «Світ наукових досліджень. Випуск 13»: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 25-26 жовтня 2022 р.). – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. – 245-247 https://www.economy-confer.com.ua/full-article/4019/

Study of stress-strain state of mine winder split drums of hoisting machines with increased rope capacity / V. Symonenko, K. Zabolotnyi, O. Zhupiiev // 5 th International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources”. Book of Abstracts. - Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2022. - October 11, 2022. – 213-216 https://www.upet.ro/cercetare/manifestari/Ukraine_2022_Book_of_Abstracts.pdf

Modelling of Stress-Strain State of The One Leaver Tunnel Erector / K. Zabolotnyi, O. Panchenko, O. Zhupiiev // // 5 th International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources”. Book of Abstracts. - Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2022. - October 11, 2022 . – 230-232 https://www.upet.ro/cercetare/manifestari/Ukraine_2022_Book_of_Abstracts.pdf

Constructional changes of pneumopercussion machines for improving their efficiency / V. Antonchik, K. Zabolotnyi, V. Hankevich, V.Maltseva, O. Kuts, A. Dyczko // Mining Machines. – 2022. – Vol. 40. Issue 4. – P. 206-215 (https://doi.org/10.32056/KOMAG2022.4.3)

2021

Ухвала ХIX Всеукраїнської науково-технічної конференції «ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ»

ПРОГРАМА XIX ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ"

ТЕЗИ XIX ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ"

Кухар В.Ю. Експериментальне обґрунтування параметрів щіткового очищувача сітчастого фільтра технічної води / В.Ю. Кухар, Д.Д. Норенко// Збірник наукових праць НГУ. 2021. № 64. С. 175-187 https://doi.org/10.33271/crpnmu/64.175

Development and improvement of jaw crushers in the mining industry / V.Bundina, K.S. Zabolotnyi // Європейські мови – 2021: інновації та розвиток: за матеріалами 19-ї міжнародної конференції студентів і молодих вчених. //Збірник наук. робіт. – Електронне видання. – Дніпро, НТУ "Дніпровська політехніка", 2021. – с. 198- 199. https://pereklad.nmu.org.ua/ua/%D0%84%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%98_2021.pdf

Crushing facilities in the mining industry and its features / N. Lavrinenko, K.S. Zabolotnyi // Європейські мови – 2021: інновації та розвиток: за матеріалами 19-ї міжнародної конференції студентів і молодих вчених. //Збірник наук. робіт. – Електронне видання. – Дніпро, НТУ "Дніпровська політехніка", 2021. – с. 210- 211. https://pereklad.nmu.org.ua/ua/%D0%84%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%98_2021.pdf

Innovation technologies in the methodology teaching of technical mechanics / Zakharova D., O.L. Zhupiiev, K.S. Zabolotnyi // Європейські мови – 2021: інновації та розвиток: за матеріалами 19-ї міжнародної конференції студентів і молодих вчених. //Збірник наук. робіт. – Електронне видання. – Дніпро, НТУ "Дніпровська політехніка", 2021. – с. 218- 220. https://pereklad.nmu.org.ua/ua/%D0%84%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%98_2021.pdf

Обґрунтування методики розрахунку розрізних циліндричних барабанів шахтних підіймальних машин збільшеної канатомісткості / Симоненко В.В., Панченко О.В. // Молодь: наука та інновації: матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 11–12 листопада 2021 року / Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – Дніпро : НТУ «ДП», 2021 – 285-286. https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/159872

Дослідження зміни навантажень на вузол установки щитів з ротором вагоноперекидача ВБП-80 при повороті ротора / Куц О.В., Панченко О.В. // Молодь: наука та інновації: матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 11–12 листопада 2021 року / Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – Дніпро : НТУ «ДП», 2021 – 281-282. https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/159869

Реінжиніринг вузла «Рами платформи з люльками» машини ВБП-80М / Д.О. Боднар, Панченко О.В. // Молодь: наука та інновації: матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 11–12 листопада 2021 року / Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – Дніпро : НТУ «ДП», 2021 – 277-278 https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/159868

Визначення похибки використання моделей абсолютно жорстких тіл в задачах опору матеріалів / Захарова Д.Р, Жупієв О.Л. // Молодь: наука та інновації: матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 11–12 листопада 2021 року / Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – Дніпро : НТУ «ДП», 2021 – 279-280 https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/159870

Investigation of the drive mechanism of the sewing machine Bielefeld Nähmaschinen & Fahrrad Fabrik Hengstenberg / D. Zakharova, O. Panchenko // Розширюючи обрії: зб. тез шістнадцятого міжнар. форуму студ. і молодих учених, 21 – 22 квітня 2021 р., м. Дніпро – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 257-260. https://im.nmu.org.ua/ua/forum/%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%9C%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%8E%D1%87%D0%B8%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%96%D1%96%CC%88%202021.pdf

Обґрунтування параметрів приводу щокової дробарки з простим рухом щоки / Маньковська К.О., Панченко О.В. // Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і технологій: Матеріали XXI Всеукр. наук.-техн. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів. Одеса, 22-23 квітня 2021 р. – Одеса: ОНАХТ, 2021. – 21-23 https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/18369

Брейн-ринги – метод гейміфікації у навчанні студентів / Панченко О.В., Захарова Д.Р. // Потураївські читання: Матеріали ХІХ всеукр. наук.-технічної конф., м. Дніпро, 22 квітня 2021 р.: тези – Дніпро : НТУ «ДП», 2021 – 89-90 https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/vibro/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_2021.pdf

Експериментальне визначення опору переміщенню щіткового очисника по сітчастому фільтроелементу / В.Ю. Кухар, Д.Д. Норенко / Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-технічної конференції «ПОТУРАЄВСЬКІ ЧИТАННЯ», Дніпро, 2021. С. 82-83 https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/vibro/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_2021.pdf

The justification of the design of a laboratory facility for experimental measurements of the resistance force of a brush cleaner moving along a strainer mesh / V. Kukhar, D. Norenko // 4nd International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources”. Book of Abstracts. - Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2021. - 238 p. http://ep3.nuwm.edu.ua/22061/1/4rd%20INTERNATIONAL%20SCIENTIFIC%20CONFERENCE.pdf

Пат. на корисну модель 147735 Україна : МПК E21B 10/08 (2006.01). Пристрій для охолодження підшипників шарошок бурових долот / Заболотний К.С., Антончик В.Є., Ганкевич В.Ф., Полушина М.В., Лівак О.В.; заявник і патентовласник НТУ «ДП». – № 202007930 ; заявл. 11.12.2020 ; опубл. 10.06.2021, Бюл. № 23. –3 с.

2020

Ухвала ХVIII науково-технічної конференції «ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ»

ПРОГРАМА ХVIII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ»

ТЕЗИ ХVIII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ»

Improving The Efficiency Of Pneumopercussion Machines / V. Antonchik, K. Zabolotny, V. Hankevich, V. Maltseva, O. Kuts // Physical & Chemical Geotechnologies – 2020 : materials of the International Scientific & Practical Conference (Program of report) = Фізико-хімічні геотехнології – 2020 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 листопада 2020 р.: Recent submissions . – P. 48-49 https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/157761/FCG_2020_hot-48-49.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Анализ применения сетчатых фильтров на водоводах промышленного предприятия /В.Ю. Кухар, Д.Д. Норенко // Матеріали ХVIII науково-технічної конференції «ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ». Дніпро, 2020 р.:Тез. Доп.- Д.:НТУ «ДП», 2020. С. 36-37

V. Kukhar, D. Norenko Research and determination of parameters of hydraulic drive of technical water filter with screen filtering element // 3nd International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources”. Book of Abstracts. - Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2020. - 267 p.

Експериментальні дослідження фільтрування шахтної води Запорізького залізорудного комбінату/В.Ю. Кухар // Матеріали ХVIII науково-технічної конференції «ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ». Дніпро, 2020 р.:Тез. Доп.- Д.:НТУ «ДП», 2020. С. 34-35

KukharV.Yu. Еnergy saving through quality of technical water: new types of mechanical screen filters for various links of water treatment /Hryhorash M.V., Kuzminskyi V.P., Ovchinnikova O.V., KukharV.Yu., // Topical scientific researches into resourcesaving technologies of mineral mining and processing. Multi-authored monograph. - Sofia: Publishing House "St.IvanRilski". - 2020. Р. 369-393.

Патент UA 122494 Україна : B01D35/02, B01D35/147, B01D29/00, F16K1/18. Фільтр з байпасом/ В.П.Кузьмінський, Д. В. Кудрявцев, В.Ю. Кухар, О.В.Овчинникова, заявник і патентовласник ТОВ «Океанмашенерго». – № a201710018; заявл. 17.10.2017; опубл. 25.11.2020, Бюл.No 22.

Кухар В.Ю. Лабораторные исследования тонкой фильтрации шахтной во-ды Запорожского железорудного комбината // Сборник «Геотехническая механика»: межвед. сб. науч. тр / ИГТМ НАН Украины. 2020. № 150. С. 136-145.

Декларац. пат. на корисну модель 141282 Україна : МПК E21D 11/10 (2006.01). Укладальник оправи тунелю / К.С. Заболотний, Є.С. Запара, А.М. Тіпікін; заявник і патентовласник НТУ «ДП». – № 201910762 ; заявл. 31.10.2019 ; опубл. 25.03.2020, Бюл. № 6. – 4 с.

Justification of design models of drums of mine winders ЦР / K. Zabolotnyi, O. Panchenko, O. Kuts // 3nd International Scientific and Technical Internet Confe¬rence “Innovative develop¬ment of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources”. Book of Abstracts. – Pet¬roșani, Romania: UNIVER¬SITAS Publishing, 2020. (OCTOBER 26, 2020) . Р. 224-227

Calculation of moderni¬zed screen design / K. Zabolotny, A. Shkut // 3nd International Scientific and Technical Internet Confe¬ren¬ce “Innovative development of resource-saving technolo¬gies and sustainable use of natural resources”. Book of Abstracts. - Petroșani, Roma¬nia: UNIVERSITAS Publishing, 2020. (OCTOBER 26, 2020) . Р. 229-232

Дослідження механізму привода швейної машинки BielefeldNähmaschinen&FahrradFabrikHengstenberg / Захарова Д.Р., О.В. Панченко // Потураївські читання: Матеріали ХVIII міжнародної наук.-технічної конф., м. Дніпро, 24 січня 2020 р.: тези – Дніпро : НГУ, 2020 . – С. 20–22

Зворотний інжиніринг двошвидкісного дриля для лабораторного практикума на основі САПР SOLIDWORKS / Губа Б.А., О.В. Панченко // Потураївські читання: Матеріали ХVIII міжнародної наук.-технічної конф., м. Дніпро, 24 січня 2020 р.: тези – Дніпро : НГУ, 2020 . – С. 26-27

Разработка компьютерной модели загрузочного устройства мельницы шаровой двухкамерной / Боднар Д.А., О.В. Панченко // Потураївські читання: Матеріали ХVIII міжнародної наук.-технічної конф., м. Дніпро, 24 січня 2020 р.: тези – Дніпро : НГУ, 2020 . – С. 24-25

Обґрунтування методики моделювання та розробка технічного проекту модернізованої конструкції грохота типу ГВЧ-31С / К.С. Заболотний, Жупієв О.Л., Шкут А.П.// Потураївські читання: Матеріали ХVIII міжнародної наук.-технічної конф., м. Дніпро, 24 січня 2020 р.: тези – Дніпро : НГУ, 2020 . – С. 3-5

Моделювання редуктора давида в програмному середовищі SOLIDWORKS / К.С. Заболотний, Куц О.В.. // Потураївські читання: Матеріали ХVIII міжнародної наук.-технічної конф., м. Дніпро, 24 січня 2020 р.: тези – Дніпро : НГУ, 2020 - С. 47-48

Зворотний інжиніринг двошвидкісного дриля для лабораторного практикума на основі САПР SolidWorks / Губа Б.А., О.В. Панченко, Куниця В.Ф. // Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій : Матеріали ХХ Всеукр. Наук.-техн. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів. Ч. І. Одеса, 21-22 квітня 2020 р. - Одеса, Видавництво ОНАХТ, 2020 р. – С. 64-66

Дослідження механізму привода швейної машинки BielefeldNähmaschinen&FahrradFabrikHengstenberg / Захарова Д.Р., О.В. Панченко // Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій : Матеріали ХХ Всеукр. Наук.-техн. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів. Ч. І. Одеса, 21-22 квітня 2020 р. - Одеса, Видавництво ОНАХТ, 2020 р. – С. 78-80

Correspondence of the experimental spooling hoist parameters to the mining industry trends / A. Molodchenko, O. Panchenko // Збірник тез 15 міжнародного форуму студентів і молодих учених «Widening our horizons» (Дніпро, 20-21травня 2020 року). – Д.: НТУ «ДП», 2020 . – С. 175-178

Зворотний інжиніринг двошвидкісного дриля для лабораторного практикума на основі САПР SOLIDWORKS / Губа Б.А., О.В. Панченко, Куниця В.Ф. // Тиждень студентської науки: Матеріали студ. наук.-техн. конф. 2020 р. – Д.: НТУ «ДП», 2020 . – С. 62-64

Дослідження механізму привода швейної машинки Bielefeld Nähmaschinen & Fahrrad Fabrik Hengstenberg / Захарова Д.Р., О.В. Панченко // Тиждень студентської науки: Матеріали студ. наук.-техн. конф. 2020 р. – Д.: НТУ «ДП», 2020 . – С. 65-66

Досвід складання іспиту з SOLIDWORKS по програмі CSWA / Боднар Д.А., О.В. Панченко // Тиждень студентської науки: Матеріали студ. наук.-техн. конф. 2020 р. – Д.: НТУ «ДП», 2020 . – С. 76-78

Визначення основних параметрів конусної дробарки КСД 2200 / Ковальова К.І., О.В. Панченко // Тиждень студентської науки: Матеріали студ. наук.-техн. конф. 2020 р. – Д.: НТУ «ДП», 2020 . – С. 81-82

Застосування функціоналу програмного забезпечення MATHCAD, SOLIDWORKS та SOLIDWORKS SIMULATION в навчальному процесі під час виконання лабораторних робіт за методичними матеріалами з щокової дробарки з простим рухом щоки / К.С. Заболотний, Куц О.В.. //Тиждень студентської науки: Матеріали студ. наук.-техн. конф. 2020 р. – Д.: НТУ «ДП», 2020 . – С. 73-74

Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану рами пластинчастого живильника / К.С. Заболотный, О.В. Панченко, А.Л. Жупиев // Українська школа гірничої інженерії: тези доповідей XIVМіжнародної науково-практичної конференції. Бердянськ, 7-11 вересня 2020 р. – Д.: ЛізуновПрес, 2020. – С. 31-33

K. Zabolotnyi, O. Zhupiiev, O. Panchenko, A. Tipikin (2020) Development of the concept of recurrent metamodeling to create projects of promising designs of mining machines. E3S Web of Conferences 201 (2020). Ukrainian School of Mining Engineering - 2020. P. 15

Панченко О.В. Substantiation of the algorithm for modeling of the jaw crusher mechanism with a simple movement of the jaw / О.В. Панченко // Математичне моделювання. Науковий журнал. №2 (43), 2020. – С. 27-32

Панченко О.В. Розробка математичної моделі напружено-деформованого стану барабанів шахтних підіймальних машин / О.В. Панченко, Д.О. Боднар // Математичне моделювання. Науковий журнал. №2 (43), 2020. – С. 86-92

Bondarenko, A. O., Malіarenko, P.О., Zapara, Ievgen, Bliskun, S.P. (2020). Testing of the complex for gravitational washing of sand, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu,(5), 53-59. https://doi.org/10.29202/nvngu/2020-5/14.

Bondarenko А.O., Ostapchuk O.V. (2020) Design and implementation of a jet pump dredge. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Sofia: Publishing house “St. Ivan Rilski”, 2020. – 296 – 304.

Bondarenko A.O. Substantiation of the parameters of the erosion jet underwater face / A.O. Bondarenko, O.O. Shustov // ЗбірникнауковихпрацьНГУ. – 2020, № 60-04. – С. 38 – 48. https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.038

Бондаренко А.О. Моделювання взаємодїї проточних поверхонь гідравлічного класифікатора з потоком пульпи / Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції ХVIII міжнародної науково-технічної конференції «Потураївські читання».-Дніпро, 24 січня 2020, с. 5.

Franchuk V.P., Bondarenko A.O. Development of theoretical foundations for the design of gravitational classifiers /Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції ХVIII міжнародної науково-технічної конференції «Потураївські читання».-Дніпро, 24 січня 2020, с. 5.

Bondarenko А.O., Skrypnichenko M.O. Features of simulation of the kmg-10 bridge crane lifting winch in solidworks/ Збірник ІІ Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Новітні технології в освіті, науці та виробництві»,.-Покровськ, 16 квітня 2020
2019

ПРОГРАМА ХVII НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ»

ТЕЗИ ХVII НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ»

Tytov O.O., KukharV.Yu. Substantiation of rational profile of rolls for mining rocks disintegration // 2nd International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative Development of Resource-Saving Technologies of Mineral Mining and Processing”. Book of Abstracts. – Petrosani, Romania:UNIVERSITAS Publishing, 2019. P. 207-208.

Кухар В.Ю., Норенко Д.Д. Обґрунтування параметрів та розробка водяного двоходового гідроприводу фільтру технічної води ФРУ-190-2 // Матеріали ХVII науково-технічної конференції «ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ» Дніпро, 2019 р.:Тез. Доп.- Д.:НТУ «ДП», 2019, 25 січня

Зворотний інжиніринг симетричного ромбічного домкрата / К.С. Заболотний, Куц О. В., Норенко Д. Д // Матеріали ХVII наук.-техн. конф. «Потураївські читання» (Дніпро, 25 січня 2019 року). – Д.: НТУ «ДП», 2019 - 2019 - С.26-27

Тестування вимірювального комплексу експериментального стенду для дослідження роботи гірничого інструменту / К.С. Заболотний, Шкут А.П // Матеріали ХVII на-ук.-техн. конф. «Потураївські читання» (Дніпро, 25 січня 2019 року). – Д.: НТУ «ДП», 2019 - 2019 - С.31-32

Обґрунтування параметрів і розробка конструкції експериментальної бобінної установки з гумо-тросовим канатом / Меркулова А. В., О.В. Панченко // Матеріали ХVII наук.-техн. конф. «Потураївські читання» (Дніпро, 25 січня 2019 року). – Д.: НТУ «ДП», 2019. – С. 22-23

Параметрична оптимізація конструкції нерухомої щоки щокової дробарки / Заболотний К.С., О.В. Панченко // Матеріали ХVII наук.-техн. конф. «Потураївські читання» (Дніпро, 25 січня 2019 року). – Д.: НТУ «ДП», 2019. – С. 29-30

Calculation of modernized screen design / К.С. Заболотний, Шкут А.П // Збірник тез 14 міжнародного форуму студентів і молодих учених «Widening our horizons» (Дніпро, 11-12 квітня 2019 року). – Д.: НТУ «ДП», 2019 – 2019 – C 250-252

U-Bahn-Bau / К.С. Заболотний, В. Волков // Збірник тез 14 міжнародного форуму студентів і молодих учених «Widening our horizons» (Дніпро, 11-12 квітня 2019 року). – Д.: НТУ «ДП», 2019 – 2019 – C 343-345.

Разработка методики моделирования динамических процессов в среде SOLIDWORKS MOTION / К.С. Заболотний, Шкут А.П // Наукова весна – 2019: Матеріали Х Ювілейної Всеукраїнської науковотехнічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25-26 квітня 2019 року). – Т. 16 . –Д.: НТУ «ДП», 2019 – - 2019 - С. 7–9

Розробка лабораторної роботи з вивчення SOLIDWORKS SIMULATION та його застосування до найпростіших механізмів / К.С. Заболотний, Куц О. В., // Наукова весна – 2019: Матеріали Х Ювілейної Всеукраїнської науковотехнічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25-26 квітня 2019 року). – Т. 16 . –Д.: НТУ «ДП», 2019 – 2019 - С. 10–11

Розробка лабораторної роботи з вивчення SOLIDWORKSMOTION і його застосування до найпростіших механізмів / К.С. Заболотний, Зіпа К.О.// Наукова весна – 2019: Матеріали Х Ювілейної Всеукраїнської науковотехнічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25-26 квітня 2019 року). – Т. 16 . –Д.: НТУ «ДП», 2019 – 2019 - С. 12-14

Реінжиніринг балки рівного супротиву у програмі SOLIDWORKS та симуляція її використання / / К.С. Заболотний, Шейко О.В. // Наукова весна – 2019: Матеріали Х Ювілейної Всеукраїнської науковотехнічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25-26 квітня 2019 року). – Т. 16 . –Д.: НТУ «ДП», 2019 – 2019 - С. 15-16

Обґрунтування параметрів щік ЩДП 9Х12 / Боднар Д.О, О.В. Панченко // Наукова весна – 2019: Матеріали Х Ювілейної Всеукраїнської науковотехнічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25-26 квітня 2019 року). – Т. 16 . –Д.: НТУ «ДП», 2019. – С. 17–19

Обґрунтування параметрів та результати розробки конструкції експериментальної бобиної установки з гумотросовим канатом / Меркулова А.В., О.В. Панченко // Наукова весна – 2019: Матеріали Х Ювілейної Всеукраїнської науковотехнічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25-26 квітня 2019 року). – Т. 16 . –Д.: НТУ «ДП», 2019. – С. 20-22

Разработка конструкции ролика ленточного конвейера / К.С. Заболотний, Шкут А.П // Тиждень студентської науки – 2019: Матеріали студентської науковотехнічної конференції 2019 р. – Д.: НТУ «ДП», 2019 – С. 44-45

Разработка методики проведения лабораторной работы на тему «Изучение полиспастного механизма» / / К.С. Заболотний,Цыганов А.О.// Тижденьстудентської науки – 2019: Матеріали студентської науковотехнічної конференції 2019 р. – Д.: НТУ «ДП», 2019 – С. 50-52

Development of the algorithm for optimizing the body of the fixed jaw / K. Zabolotnyi, O. Panchenko // 2nd International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative Development of Resource-Saving Technologies of Mineral Mining and Processing”. Book of Abstracts. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – 220 p. (15 листопада 2019 р. ). P 211-214

K. Zabolotnyi, O. Panchenko (2019) Development of methods for optimizing the parameters of the body of a fixed jaw crusher. E3S Web of Conferences 109, 00120 (2019). Essays of Mining Science and Practice 2019. International Conference Essays of Mining Science and Practice. Р. 11.

K. Zabolotnyi, O. Panchenko, O. Zhupiiev (2019) Development of the theory of laying a hoisting rope on the drum of a mining hoisting machine. E3S Web of Conferences 109, 00120 (2019). Essays of Mining Science and Practice 2019. International Conference Essays of Mining Science and Practice. Р. 14.

K. Zabolotnyi, O. Panchenko, O. Zhupiiev, Jamil Sami Haddad (2019) Justification of the algorithm for selecting the parameters of the elastic lining of the drums of mine hoisting machines E3S Web of Conferences 123, 01021 (2019). Ukrainian School of Mining Engineering - 2019. Р. 10.

Reverse engineering of the narrow-webcutter-loaderexecutivebody / P. Chernysh, O. Panchenko, // Збірник тез 14 міжнародного форуму студентів і молодих учених «Widening our horizons» (Дніпро, 11-12 квітня 2019 року). – Д.: НТУ «ДП», 2019. – C. 204-206

Методика моделирования работы манипулятора укладчика / Заболотний К.С., О.В. Панченко // «Сучасні комплекси обладнання для видобутку, збагачення та транспортування корисних копалин. Перспективи розвитку технологічних процесів»: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої 85-річчя НКМЗ, м. Краматорськ, 18-21 червня 2019 р.: програма виступів – Краматорськ: НКМЗ, 2019. – С. 6

Методика моделирования работы манипулятора укладчика / Заболотный К.С., Типикин А.Н., Панченко Е.В.,Жупиев А.Л. // «Сучасні комплекси обладнання для видобутку, збагачення та транспортування корисних копалин. Перспективи розвитку технологічних процесів»: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої 85-річчя НКМЗ, м. Краматорськ, 18-21 червня 2019 р.: Збірник тез – Краматорськ: НКМЗ, 2019. – С. 22-24

Вирішення оптимізаційної задачі при проектуванні рухомої та нерухомої щок / Боднар Д.О., Тиждень студентської науки – 2019: Матеріали студентської науковотехнічної конференції 2019 р. – Д.: НТУ «ДП», 2019 . – С. 42-43

Патент UA 119562 Україна : B01D35/02. Фільтр всмоктувальних ліній / В.П.Кузьмінський, Д. В. Кудрявцев, В.Ю. Кухар, О.В.Овчинникова, заявник і патентовласник ТОВ «Океанмашенерго». – № a201613228; заявл. 23.12.2016; опубл. 10.07.2019, Бюл.No 13

Патент UA 119561 Україна : B01D35/02. Фільтр забірний всмоктувальний / В.П.Кузьмінський, Д. В. Кудрявцев, В.Ю. Кухар, О.В.Овчинникова, заявник і патентовласник ТОВ «Океанмашенерго». – № a201613226; заявл. 23.12.2016; опубл. 10.07.2019, Бюл.No 13

Заявка на патент № a201710068 Україна: B01D35/02, B01D35/10, B01D29/62, B01D29/64Фільтр щітковий/ В.П.Кузьмінський, Д. В. Кудрявцев, В.Ю. Кухар, О.В.Овчинникова,заявникТОВ «Океанмашенерго». – № a201710068; заявл. 17.10.2017; опубл. 25.04.2019

Bondarenko, A.A. Comprehensive solution of recycling waste from stone processing industry / A.A. Bondarenko, R. P. Naumenko // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu.-2019.-№4.-С.96-102.

Патент 137449 Україна, В03В 7/00. Спосіб переробки шламів / А.О. Бондаренко (Україна), В.В. Шах (Україна) ; заявник і патентовласник А.О. Бондаренко, В.В. Шах – u 2019 02763; заявл. 21.03.2019 ; опубл. 25.10.2019, Бюл. №20.

Бондаренко А.О. Розробка й практичне застосування струминних грунтозабірних пристроїв/ Збірник матеріалів міжнародної науково-технічної конференції «Новітні технології в освіті, науці та виробництві». - Покровськ, 18 квітня 2019 р., с. 19 – 21.

Bondarenko А.О. Specialized machines and equipments for the complex mining of non-metallicminerals/ Book of abstracts. 2th International scientific and technical internet conference “Innovative development of resourse-saving technologies of mineral mining and processing”.- Petrosani, Romania, 15november 2019, с. 181-183.

Бондаренко А.О. Обґрунтування параметрів технології переробки техногенних мінеральних відходів/ Програма ХVII міжнародної науково-технічної конференції «ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ». - Дніпро, 25 січня 2019, с. 4

Bondarenko А.О.The substantiation of parameters of technology for processing of technological mineral waste / Програма ХVII міжнародної науково-технічної конференції «ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ». - Дніпро, 25 січня 2019, с. 11.

Бондаренко А.О. Розробка модульної установки для промивання зернистих матеріалів / А.О. Бондаренко, С.В. Хомайченко, О.С. Шевцов // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні комплекси обладнання для видобутку, збагачення й транспортування корисних копалин. Перспективи розвитку технологічних процесів». - Краматорськ, 18-21 червня 2019 р., с. 18 – 19.2018

ПРОГРАМА ХVI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ»

Основи наукової творчості: підручник / А.С. Коробець, В.І. Дирда, К.С. Заболотний, О.В. Панченко і др. – Дніпро, 2018. – 196 с. (ISBN 978-966-934-128.0) K. Zabolotnyi, O. Zhupiiev, A. Molodchenko (2018)NaukovyiVisnykNHU, 2018, № 2, 39-45

Zabolotnyi, K.S., Panchenko, O.V., Zhupiiev, O.L., Polushyna, M.V. (2018). Influence of parameters of a rubber-rope cable on the torsional stiffness of the body of the winding. Scientific bulletin of the National Mining University, 5, 54-63.

K. Zabolotnyi, O. Zhupiiev, A. Molodchenko (2018) Development of a three-parameter model of the shoe brake contact interaction with the drum in mine hoisting machine E3S Web of Conferences 60, 00039 (2018). Ukrainian School of Mining Engineering Р. 13.

Кухар В.Ю. ,Запара Е.С. Разработка и внедрение многокамерных фильтров технической воды с ручным управлением для горно-металлургических предприятий // ВістіДонецькогогірничогоінституту, №1 (42), стр. 162-169, 2018

Визначення точності кінематичних характеристик за допомогою програмного забезпечення SolidWorks Motion на прикладі кривошипно-шатунного механізму / К.С. Заболотний, Циганов А.О. // «Молодь: наука та інновації-2018»: Матеріали VІ Всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ «ДП», 2018 - С. 20-21

Розробка методики випробувань гірничого ріжучого інструменту / К.С. Заболотний, Шейко О.В. // «Молодь: наука та інновації-2018»: Матеріали VІ Всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ «ДП», 2018 - С. 22-23

Розробка стенду для випробування гірничого інструменту / К.С. Заболотний, Шкут А. П. // «Молодь: наука та інновації-2018»: Матеріали VІ Всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ «ДП», 2018 - С. 29-30

Обґрунтування параметрів приводу щокової дробарки з простим рухом щоки / Маньковська Є.О., О.В. Панченко // «Молодь: наука та інновації-2018»: Матеріали VІ Всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ «ДП», 2018. – С. 2 –3

Зворотний інжиніринг механізму подачі голки швейної машинки Nähmaschinen & Fahrrad Fabrik Hengstenberg / Захарова Д.Р., О.В. Панченко // «Молодь: наука та інновації-2018»: Матеріали VІ Всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ «ДП», 2018. – С. 4 –5

Результати розробки експериментальної бобінної установки з гумотросовим канатом / Меркулова А. В., О.В. Панченко // «Молодь: наука та інновації-2018»: Матеріали VІ Всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ «ДП», 2018. – С. 27-28

Обґрунтування параметрів канатоведучого шківа тертя багатоканатної підйомної машини МПМН 3×4 / Колесник А.С., О.В. Панченко // «Молодь: наука та інновації-2018»: Матеріали VІ Всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ «ДП», 2018. – С. 33-34

Розробка колодкового гальма шахтної підіймальної машини МК-5х4 / Мажуга Д.В., О.В. Панченко // «Молодь: наука та інновації-2018»: Матеріали VІ Всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ «ДП», 2018. – С. 45-46

Розроблення конструкції копрового шківа багатоканатної підіймальної машини МПМН 5Х4 / Робул К.О., О.В. Панченко // «Молодь: наука та інновації-2018»: Матеріали VІ Всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ «ДП», 2018. – С. 47-48

Розробка та визначення параметрів корінного вала шахтної підіймальної машини МПМН-5×4 відповідно до технічного завдання / Зозуля К.В., О.В. Панченко // «Молодь: наука та інновації-2018»: Матеріали VІ Всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ «ДП», 2018. – С. 49-50

Заболотний К.С., Пащенко А.А., Ганкевич В.Ф., Титов О.О. Розрахунок схем збагачення. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Технологія гірничого виробництва і збагачення корисних копалин» та курсового проектування (для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування). - Дніпро: НГУ, 2018. – 42 с.

Параметрическая оптимизация конструкции неподвижной щеки щековой дробилки с простым движением щеки / Сафронова Д.В., О.В. Панченко // Потураївські читання: Матеріали ХVI міжнародної наук.-технічної конф., м. Дніпро, 18-19 січня 2018 р.: програма виступів – Дніпро : НГУ, 2018 – С. 9-10

Исследование предельного состояния равновесия тормозного барабана средствами SolidWorksSimulation / К.С. Заболотний, А.Л. Жупиев, А.В.Молодченко // Потураївські читання: Матеріали ХVI міжнародної наук.-технічної конф., м. Дніпро, 18-19 січня 2018 р.: програма виступів – Дніпро : НГУ, 2018 – С. 2-3

Концептуальна модель експериментальної бобиної установки з гумотросовим канатом / Меркулова А.В., О.В. Панченко // Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2018”. м. Дніпро, 12-13 квітня, 2018 р.: Тез. доп. – Т. 16. – Д.: НГУ, 2018 – С. 2-3

Визначення параметрів конструкції механізму силового замикання щокові дробарки з простим рухом щоки ЩДП 15×21 / Іонас Г.І., О.В. Панченко // Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2018”. м. Дніпро, 12-13 квітня, 2018 р.: Тез. доп. – Т. 16. – Д.: НГУ, 2018 – С. 8-9

Разработать технический проект приводащековой дробилки ЩДП 9×12 / Мартышова М.В.,К.С. Заболотний// Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2018”. м. Дніпро, 12-13 квітня, 2018 р.: Тез. доп. – Т. 16. – Д.: НГУ, 2018 – С. 10-11

Франчук В.П. К вопросу расчета температуры при ударном взаимодействии шаров в вертикальной вибрационной мельнице / В.П. Франчук, Е.Ю. Светкина, А.В. Анциферов // Геотехнічна механіка. Міжвідомчий зб. наук. праць. – Дніпро: Інститут геотехнічної механіки. – 2018. – Вип. 140 – С. 80-90.

Франчук В.П. Cравнение самобалансного и инерционо-эксцентрикового приводов / В.П. Франчук., А.В. Анциферов. – «Вібрації в техніці та технологіях». – 2018. – № 1 (88). – С. 12-19.

Франчук В.П. Определение параметров движения материала по рабочей поверхности грохота с продольными рифлями / В.П. Франчук., А.В. Анциферов,В.ФКуница.– «Вібрації в техніці та технологіях». – 2018. –№ 4 (91). – С. 36-45.

Bondarenko А.О. Theoretical bases of pulpsuction process in the shallowdredge under water face/ А.О. Bondarenko // Науковий вісник НГУ.-2018.-№3.-С.22-29

.

Bondarenko А.О. Modeling of interaction of inclined surfaces of a hydraulic classifier with a flow of solid particles / А.О. Bondarenko // Науковий вісник НГУ.-2018.-№4.-С.13-20

Бондаренко А.А. Обґрунтування параметрів й розрахунок вузла гідроциклонів / А.А. Бондаренко, О.С. Шевцов // Матеріалинауково-технічної конференції «Наукова весна».-Дніпро, 18квітня 2018

Бондаренко А.А. Розробка техничного проекту вузла гідроклассифікації установки для переробки піску продуктівністю 200 т/г / А.А. Бондаренко, С.В. Хомайченко // Матеріали науково-технічної конференції «Наукова весна».-Дніпро, 18квітня 2018

Бондаренко А.О. Манойло В.І. Застосування класифікатору ГКЦД 2000 для переробки дрібнозернистих пісків / ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ».-Дніпро, 18 січня 2018, с. 4

Бондаренко А.О. Розрахунок параметрів гідротранспортної системи землесосного снаряда. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни “Основи конструювання гірничих машин для підводного видобутку корисних копалин” для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування/ А.О.Бондаренко ; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2018.-15с.

Bondarenko A. Calculation of the suction dredge hydro transport system parameters. Methodical recommendations for laboratory classes on discipline "Fundamentals of mining machines for underwater mining" for students of the specialty 133 Branch Engineering/ A. Bondarenko . – Dnipro:.National Mining University, 2018.–14p.


2017

ВОСЬМА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ “НАУКОВА ВЕСНА 2017”

П'ЯТА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ». ЗБІРНИК ПРАЦЬ.”

Zabolotnyi K. Development of a model of contact shoe brake-drum interaction in the context of a mine hoisting machine / K. Zabolotnyi, O. Zhupiiev, A. Molodchenko // Mining of Mineral Deposits. – Dnipro : National Mining University, 2017. – Vol. 11 (4). – P. 38–45.

Zabolotnyi K. Substantiation of parameters for the tunnel erector with two manipulators / K. Zabolotny, O. Zhupiev, E. Panchenko // Advanced Engineering Forum – Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. – Vol. 25. – Р. 43-53

Запара Е.С., Кухар В.Ю. Разработка и испытания грохота с непосредст-венным вибрационным возбуждением сита для карбида титана // Сборник «Геотехническая механика», №137, стр. 73-79, 2017

Заболотный К.С. Конечно-элементное моделирование тонкостенных подкрепленных конструкций в машиностроении/ К.С. Заболотный, Е.В. Панченко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика»: Всеукр. наук. зб. №1(18), 2017. – С. 87– 95.

Заболотный К.С. Разработка математической модели переставного устройства барабанов шахтных подъемных машин / К.С. Заболотный, Е.В. Панченко, А.Л. Жупиев // Вестник машиностроения и транспорта. № 2(6), 2017. - С. 69-782.

Заболотный К.С. Обоснование параметров тормоза многоканатной подъемной машины на основании исследования механических и тепловых явлений / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, А.В. Молодченко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика»: Всеукр. наук. зб. №1(18), 2017. – С. 78 – 87.

Кухар В.Ю., Норенко Д.Д. Обґрунтування завдань досліджень гідравлічного приводу фільтрувального блоку БФ-100 фільтру ФРУ-190-2 /В.Ю. Кухар, Д.Д. Норенко // Матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». М. Дніпро,2017р.:Тез. Доп.-Т. 16.-Д.:НГУ, 2017С. 19-20 ТОМ 16 - ГІРНИЧІ МАШИНИ

Кухар В.Ю.,Келбукова С.А. Разработка вертикального шнекового смеси-теля для мело-полимерной смеси // 15 ВсеукраїнськаНауково-технічнаконференція «Потураєвськічитання» м. Дніпро, 20.01.2017 р.

Кухар В.Ю. Обратный инжиниринг корпусов насыпных угольных фильтров //15 Всеукраїнська Науково-технічна конференція «Потураєвськічитання» м. Дніпро, 20.01.2017 р.

Заболотный К.С. Разработка модели контактного взаимодействия колодочного тормоза с барабаном шахтной подъемной машины / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, А.В. Молодченко // Вестник машиностроения и транспорта: Всеукр. нук. журнал. № 2(6), 2017. – С. 58-68.

Заболотный К.С. Разработка методики проверочных расчетов дискових затворов с использованием пакетов SolidWorks Flow Simulation и SolidWorks Simulation / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, Ю.А. Косенко // Вестник машиностроения и транспорта: Всеукр. нук. журнал. № 2(6), 2017. – С. 49-57

Methods for Improving the Design of the Shutter for Coke Furnace Pipelines / K.S. Zabolotnyi, Kosenko, Y.; Kostrytska, S. I. // «Розширюючи обрії» міжнародний форум студентів і молодих учених: Зб. тез, 20 - 21 квітня, 2017р. – Т. 2.– Електрон. текст. дані. – Д.: НГУ, 2017. – 2017. – 1 електрон. диск (CD-R). – Сист. вимоги: Pentium-II/300 ; 64Mb RAM ; Mi-crosoft Windows 98/2000/NT/XP . – на-зва з етикетки диска. - С. 30-31.

Typen der Wärmebehandlung und ihre Spezifik / K.S. Zabolotnyi, Tschornyy, B., Iaremenko, I.A // «Розширюючи обрії» міжнародний форум студентів і молодих учених: Зб. тез, 20 - 21 квітня, 2017р. – Т. 2.– Електрон. текст. дані. – Д.: НГУ, 2017. – 2017. – 1 електрон. диск (CD-R). – Сист. вимоги: Pentium-II/300 ; 64Mb RAM ; Mi-crosoft Windows 98/2000/NT/XP . – на-зва з етикетки диска. - С. 107-108.

Zabolotnyi K. Substantiation of parameters for the tunnel erector with two manipulators / K. Zabolotny, O. Zhupiev, E. Panchenko // Енергоефективність та енергозбереження 2017 : Матеріали міжнародної наук.-практичної конф., м. Дніпро, 16-17 листопада 2017 р.: програма виступів – Дніпро : НГУ, 2017. - С. 44-45

Заболотный К.С. Разработка математической модели переставного устройства барабанов шахтных подъемных машин / К.С. Заболотный, Е.В. Панченко, А.Л. Жупиев // «Вібрації в техніці та технологіях»: Матер. XVІ Міжнародної науково-технічної конференції, м. Він-ниця, 26-27 жовнтя 2017 року. – Вінниця : ВНТУ, 2017. - С. 168-170.

Заболотный К.С. Разработка методики проверочных расчетов дискових затворов с использованием пакетов SolidWorks Flow Simulation и SolidWorks Simulation / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, Ю.А. Косенко // «Вібрації в техніці та технологіях»: Матер. XVІ Міжнародної науково-технічної конференції, м. Вінниця, 26-27 жовнтя 2017 року. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 155–157.

Заболотный К.С. Разработка модели контактного взаимодействия колодочного тормоза с барабаном шахтной подъемной машины / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, А.В. Молодченко // «Вібрації в техніці та технологіях»: Матер. XVІ Міжнародної науково-технічної конференції, м. Вінниця, 26-27 жовнтя 2017 року. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 165–167

Декларац. пат. на винахід 114974 Україна : МПК B65G 27/02 (2006.01). Вертикальний віброконвеєр / К.С. Заболотний, Є.І. Плохотнюк, А.Є. Сосненко ; заявник і патентовласник Нац. гірн. ун-т. – № 201512892 ; заявл. 28.12.2015 ; опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13

Разработка расчетной модели задвижки стальной клиновой литой фланцевой с выдвижным шпинделем DN 80 PN16 / Здор Д.А., Е.В. Панченко // Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2017”. м. Дніпро, 26-27 квітня, 2017 р.: Тез. доп. – Т. 16. – Д.: НГУ, 2017 – С. 3–4

Разработка расчетной модели механизма силового замыкания щековой дробилки ЩДП 15×21 / Ионас А.И., Е.В. Панченко // Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2017”. м. Дніпро, 26-27 квітня, 2017 р.: Тез. доп. – Т. 16. – Д.: НГУ, 2017 – С. 5–6

Разработка расчётных моделей дискового затвора ДХОDN 400 PN 2,5 / Косенко Ю.А., К.С. Заболотний // Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2017”. м. Дніпро, 26-27 квітня, 2017 р.: Тез. доп. – Т. 16. – Д.: НГУ, 2017 – С. 9-10

Реинжиниринг башни для термической обработки изделий сприменением национальных государственных стандартов иметодик расчета, с последующей разработкойконструкторской документации / Шкут А. П., К.С. Заболотний // Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2017”. м. Дніпро, 26-27 квітня, 2017 р.: Тез. доп. – Т. 16. – Д.: НГУ, 2017 – С. 19-20

Реінжиніринг конструкторської документації на дробарку конусну КРД 700-75 з детальною проробкою частини нижньої / Колесник А.С., Е.В. Панченко // Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2017”. м. Дніпро, 26-27 квітня, 2017 р.: Тез. доп. – Т. 16. – Д.: НГУ, 2017 – С. 7–8

Efficiency and durability of mining machines and complexes / D.V. Mazhuga, O.V.Panchenko // ModernTechnologies: ImprovingthePresentandImpactingtheFuture: Матеріали міжнародної наукової мультидисциплінарної конференції студентів та молодих учених, м. Дніпро, 23 листопада 2017 р.: Тез. доп. – Дніпро : ДНУЗТ, 2017 – С. 56-57

Обоснование параметров привода вагоноопрокидывателя ВБС-93 / Божкова В.В., Е.В. Панченко // Молодь: наука та інновації: Матеріали V наук.-технічної конф., м. Дніпро, 28-29 листопада 2017 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2017 – С. 2–3

Розробка конструкторської документації на частину нижню дробарки конусної КРД 700-75 / Колесник А.С., Е.В. Панченко // Молодь: наука та інновації: Матеріали V наук.-технічної конф., м. Дніпро, 28-29 листопада 2017 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2017 – С. 9–10

Обратный инжиниринг исполнительного органа узкозахватного проходческого комбайна 1ГШ68 / Черныш П.В., Е.В. Панченко // Молодь: наука та інновації: МатеріалиV наук.-технічної конф., м. Дніпро, 28-29 листопада 2017 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2017 – С. 25 –26

Аналіз та способи покращення параметрів гідроприводу прохідницького комбайну 1ГШ68 / Волков В.В., К.С. Заболотний // Молодь: наука та інновації: Матеріали V наук.-технічної конф., м. Дніпро, 28-29 листопада 2017 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2017 – С. 4-5

Определение параметров механизма установки штанги вмашине опиковочно-загрузочной МОЗ 2,5 / Махарина Р.И., К.С. Заболотний // Молодь: наука та інновації: МатеріалиV наук.-технічної конф., м. Дніпро, 28-29 листопада 2017 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2017 – С. 13-14

Разработка трехпараметрической модели контактноговзаимодействия колодочного тормоза с барабаном / К.С. Заболотний, А.Л. Жупиев, А.В. Молодченко// Молодь: наука та інновації: МатеріалиV наук.-технічної конф., м. Дніпро, 28-29 листопада 2017 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2017 – С. 17-18

Реинжиниринг кулисного механизма поперечно-строгального станка / Шаповал А.Ю., К.С. Заболотний // Молодь: наука та інновації: Матеріали V наук.-технічної конф., м. Дніпро, 28-29 листопада 2017 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2017 – С. 29-30

Водород как альтернативный источник энергии. Разработкаэлектролизера для электрохимического производстваводорода / Шкут А.П., К.С. Заболотний // Молодь: наука та інновації: МатеріалиV наук.-технічної конф., м. Дніпро, 28-29 листопада 2017 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2017 – С.31-32

Анциферов О.В. Перспективная технология переработки твёрдых сплавов / Анциферов О.В., Савченко Ю.В.// Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2017. – Вип. 67(108). – С. 30-35.

Гірничі машини для відкритих гірничих робіт : Навч. посібник / А.О. Бондаренко . – Дніпро: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2017. – 123с.

Vsevolod Franchuk. Substantiation of method to calculate design parameters of horizontal hydraulic classifier / Vsevolod Franchuk, Andrii Bondarenko, Alexandr Titov // Збірник наукових праць «Геотехнічнамеханіка».–2017, № 134. – С. 59 – 66.

Бондаренко А.О. Метод расчета конструктивных параметров горизонтальных классификаторов / А.О. Бондаренко // Підводні технології. Цивільна інженерія. – 2017, Вып. 5. – С. 40 – 47.

Патент 116961 Україна, В03В 5/00. Спосіб переробки зернистих матеріалів / А.О. Бондаренко (Україна) ; заявник і патентовласник А.О. Бондаренко – № u 2016 13319; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 12.06.2017, Бюл. №11.


2016

СЬОМА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ “НАУКОВА ВЕСНА 2016”

ЧЕТВЕРТА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ». ЗБІРНИК ПРАЦЬ.”

Патент UA 113232 Україна : B01D35/02, B01D35/10, B01D29/62 , B01D29/64, C02F1/00. Фільтр щітковий / В.П.Кузьмінський, Д. В. Кудрявцев, В.Ю. Кухар, О.В.Овчинникова, заявник і патентовласник ТОВ «Океанмашенерго». – № a201504503; заявл. 08.05.2015; опубл. 26.12.2016, Бюл.No 24

Кухар В.Ю. и др. Расширение возможностей сетчатых промышленных водяных фильтров / В.Ю. Кухар, В. П. Кузьминский, О.В. Овчинникова // Київ, Підводнітехнології. Промислова та цивільнаінженерія, №4, 2016, с. 60-71

Кухар В.Ю. Обратный инжиниринг корпусов насыпных угольных фильт-ров // Сборник «Геотехническая механика», №131, стр. 108-120, 2016

Заболотный К.С. Разработка теории расчета и конструирования цилиндрических барабанов шахтных подъемных машин: монография / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, М.А. Рутковский; М-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. – Д.: НГУ, 2016.– 166 с.

Заболотный К.С. Разработка технологической схемы комплексной переработки отвальных доменных шлаков с использованием обогатительного передела / К.С. Заболотный, В.П. Надутый В.Ф. Ганкевич // Збагачення корисних копалин: Нук.-техн. збірник № 63(104), 2016.– С. 22-27

Заболотный К.С. Модель колебательной системы бункера-питателя самоходного БПС-940 и ее анализ / К.С. Заболотный, Е.В. Панченко, А.Л. Жупиев С.Н. Стариков // Вібрації в техніці та технологіях : Всеукр. нук.-техн. журнал. № 2 (82), 2016.– С. 16–21

Заболотный К.С. Использование прямой задачи динамики для расчета манипулятора тоннельного укладчика / К.С. Заболотный, А.А. Сирченко, А.Л. Жупиев // Вібрації в техніці та технологіях : Всеукр. нук.-техн. журнал. № 2 (82), 2016.– С. 22-27

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 6.050503 "Машинобудування" / Уклад.: К.С. Заболотний, В.П. Франчук, В.Ю. Кухар - Д.: Національний гірничий університет, 2016. 35 с.

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" напряму підготовки 6.050503 "Машинобудування" спеціальності 8.05050309 "Гірничі машини і комплекси" / Уклад.: В.П. Франчук, К.С. Заболотний, В.Ю. Кухар - Д.: Національний гірничий університет, 2016. 41 с.

Обоснование параметров переходного участка складскогоконвейераштабелеукладчика / Типикин А.Н., К.С. Заболотный// Матер. сьомої Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2016”. г. Днепропетровск, 6-7 квітня, 2016 р.: Тез. доп. – Д.: НГУ, 2016. – С. 40-41

Разработка технического проекта подвижнойщекищековой дробилкиЩДП 16×22 / Махарина Р.И., К.С. Заболотный // Матер. сьомої Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2016”. г. Днепропетровск, 6-7 квітня, 2016 р.: Тез. доп. – Д.: НГУ, 2016. – С. 48-49

Разработка технического проекташатунащековойдробилкиЩДП 10×13 / ПосунькоЮ.И., К.С. Заболотный // Матер. сьомої Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2016”. г. Днепропетровск, 6-7 квітня, 2016 р.: Тез. доп. – Д.: НГУ, 2016. – С. 53-54

Обоснование параметров механизма передвижения агрегата «штабелеукладчик» с учетом неровности рельсового пути / Казарцев Д.И., Е.В. Панченко // Матер. сьомої Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2016”. г. Днепропетровск, 6-7 квітня, 2016 р.: Тез. доп. – Д.: НГУ, 2016. – С. 37-38

Разработка технического проекта шатуна щековой дробилки ЩДП 13×16 / Здор Д.А., Е.В. Панченко // Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2016”. г. Днепропетровск, 6-7 квітня, 2016 р.: Тез. доп. – Д.: НГУ, 2016. – С. 44-45

Разработка технического проекта шатуна щековой дробилки ЩДП 12×15/ Иванов Г.С., Е.В. Панченко // Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2016”. г. Днепропетровск, 6-7 квітня, 2016 р.: Тез. доп. – Д.: НГУ, 2016. – С. 46-47

HydraulicDrive / V. Formalyuk,K. Zabolotny, M. Isakova // «Розширюючи обрії» 11-й міжнародний форум студентів і молодих учених: Зб. тез, 14 - 15 квітня, 2016 р. – Електрон. текст. дані. – Д.: НГУ, 2016. – 2016. – 1 електрон. диск (CD-R). – Сист. вимоги: Pentium-II/300 ; 64Mb RAM ; Microsoft Windows 98/2000/NT/XP . – назва з етикетки диска.

Реінжиніринг конструкторської документації на дробарку ДШЗ 1300/300 / Колесник А.С., К.С. Заболотный // Молодь: наука та інновації: Матеріали ІV наук.-технічної конф., м. Дніпро, 6-7 грудня 2016 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2016 . – С. 1-2

Влияние жесткости тормозной балки и накладки нахарактеристики колодочного тормоза шахтнойподъемной машины / Молодченко А.В., К.С. Заболотный // Молодь: наука та інновації: Матеріали ІV наук.-технічної конф., м. Дніпро, 6-7 грудня 2016 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2016 . – С. 3-4

Реинжиниринг конструкторской документации на ромбический домкрат / Шаповал А.Ю., К.С. Заболотный // Молодь: наука та інновації: Матеріали ІV наук.-технічної конф., м. Дніпро, 6-7 грудня 2016 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2016 . – С. 6-7

Реинжиниринг механизма подъёма стеллажа длятермической обработки мясных изделий с применениемнациональных государственных стандартов и методик расчета / Шкут А.П., К.С. Заболотный, Куница В.Ф., Баданов О.В. // Молодь: наука та інновації: Матеріали ІV наук.-технічної конф., м. Дніпро, 6-7 грудня 2016 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2016 . – С. 8-9

Влияние жесткости тормозной балки и накладки нахарактеристики колодочного тормоза шахтнойподъемной машины / Молодченко А. В., К.С. Заболотный, Жупієв О.Л. // Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі: Матеріали міжнар. наук.-технічної інтернет-конф., м. Кривий Ріг, 14 грудня 2016 р.: Збірник праць – 2016. – С. 274-275

Франчук В.П. Определение нагрузок в приводе вертикальной вибрационной мельницы / Франчук В.П., Анциферов А.В., Дуганец В.И. // Геотехнічна механіка. Міжвідомств. зб. наук. праць. – Дніпро: Інститут геотехнічної механіки. – 2016. – Вип. 131. – С. 100-107.

Франчук В.П. Учет технологической нагрузки вертикальной вибрационной мельницы / Франчук В.П., Анциферов А.В.// «Вібрації в техніці та технологіях». – 2016. –№ 3 (83). – С. 68-74.

Бондаренко А.А. Комбинированный комплекс добычи и переработки для освоенияместорожденийстроительныхпесков / А.А. Бондаренко // Уральскийгосударственныйгорныйуниверситет «Известиявузов. Горный журнал». – 2016, №2. – С. 14 – 19.

Франчук В.П. Горизонтальныеклассификаторы. Основытеории и расчета: моногр. / В.П. Франчук, А.А. Бондаренко; М-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. – Д.: НГУ, 2016. – 111 с.

Бондаренко А.О. Сучасні вітчизняні технології гідромеханізованого видобутку й переробки пісків / I міжнародна науково-практична конференція «Глини, каоліни, шпати, пісок, вапняк: видобуток, переробка, збагачення. Нові технології і обладнання».-Київ, 13 жовтня 2016, с. 1

Дриженко, А.Ю., Бондаренко, А.О., Анісімов, О.О., Нікіфорова Н.А., Шустов, О.О., Чернорай, А.М., Бєлов, О.П., Токар, Л.О., Адамчук, А.А., Черняєва, О.В., & Носенко, Л.А. (2016) Комплексне використання бурого вугілля та супутніх порід при відкритій розробці родовищ України над сольовими штоками. (Заключний звіт ГП-483). Національний гірничий університет


2015

Анциферов А.В. Приближенный расчет рабочих режимов вертикальной вибрационной мельницы /Анциферов А.В., Франчук В.П. // «Вібрації в техніці та технологіях»: тези доп. ХІV Міжнародної наук.-техн. конф., 21 – 25 верес. 2015 р., м. Дніпропетровськ / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – 84 с.

Analysis of Current Trends in Development of Mine Hoists Design Engineering / New developments in mining engineering. Theoretical and practical solutions of mineral resources mining. Editors: Pivnyak, Bondarenko, Kovalevska. 2015 Taylor & Francis Group, London, UK

Молодчекно А.В. Применение расчетных моделей сопротивления материалов для конечно-элементного проектирования на примере грузоподъемного крюка /Молодчекно А.В., Жупієв О.Л., Томашевська А.В. //Збірник тез доповідей конференції "Наукова весна - 2015"

Заболотный К.С. Mine Hoisting Machines: Disc Brakes vs. Radial Shoe Brakes / Заболотный К.С., Молодчекно А.В. // Збірник тез доповідей конференції "Розширюючи горизонти - 2015"

Заболотный К.С. Методика использования виртуальнной среды Solidworks Simulation для формирования компетенций будущих инженеров /Заболотный К.С., Молодчекно А.В., Жупієв О.Л., Томашевська А.В. // Збірник тез доповідей конференції "Потураєвські читання - 2015"

МАТЕРІАЛИ ТРЕТЬОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ "МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ"

 • Казарцев Д.И., студент гр. ГМКм–15–1м, Научный руководитель Панченко Е.В. к.т.н. доцент кафедры горных машин и инжиниринга ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЗМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ АГРЕГАТА «ШТАБЕЛЕУКЛАДЧИК» С УЧЕТОМ НЕРОВНОСТИ РЕЛЬСОВОГО ПУТИ
 • Ус А.А. учащаяся 10 А класса средняя образовательная школа № 21 г. Днепродзержинска, Научный руководитель: Жупиев А.Л.., доцент кафедры горных машин и инжиниринга ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДАЧИКОВ ИЗМЕРЕНИЕ УСИЛИЙ В СИСТЕМЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРУЖЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
 • Дорофеев Р.О. студент гр. ГМКм-15-1м, Научный руководитель: Шепель Т.В. ассистент каф. ГМИ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО ШНЕКОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ПЕРМЕЩЕНИЯ УСТАНОВКИ УДС-2
 • Колесник А.С. студентка гр. ГМмм-13-1, Научный руководитель: Заболотный К. С., зав. каф. ГМИ, Сирченко А.А., м.н.с. каф. ГМИ РЕИНЖИНИРИНГ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ГРОХОТ ГСТ-81
 • Меркулова А.В. студентка групи ГМмм15-1,Наукові керівники: Жупіев О.Л. ст. вик. кафедри Гірничих машин та інжинірингу, Лісняк О.Г., к.т.н., доцент кафедри Технології гірничого машинобудування АНАЛІЗ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ ПРИ РУСІ ЮЗОМ РЕЙКОВОГО КОЛІСНОГО РУШІЯ
 • Типикин А.Н. студент гр. ГМКм–15–1м, Научный руководитель: Заболотный К.С., д.т.н., зав. кафедры ГМИ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УКЛАДКИ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ НА РОЛИКООПОРЫ ШТАБЕЛЕУКЛАДЧИКА
 • Ширтанов В. С. ученик 11А класса НВК№57,Научный руководитель: Жупиев А. Л. ст. пр. кафедры горных машин и инженерии РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИЛОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ГИРОВАГОНА НА ОСНОВЕ ДВУХСТЕПЕННЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ГИРОСКОПОВ
 • Ионас А. И.. студентка гр. ГМмм 14-1, Научный руководитель: Сирченко А.А., м.н.с., ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВЕРТЛЮЖНОЙ ПОДВЕСКИ
 • Яременко И.А. студентка группы ГМмм-14-1, Научный руководитель: к. физ.-мат. н. Остапенко А.А., доц. каф. Полушина М.В. Анализ механизма и обоснование параметров «Съемника подшипников»
 • Шкут А.П. студентка группы ГМмм-14-1, Научный руководитель: к. физ.-мат. н. Остапенко А.А., ст. пр. Жупиев А.Л. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СИЛОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПЛАТФОРМЫ НА ОСНОВЕ ДВУХСТЕПЕННЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ГИРОСКОПОВ
 • Твардовский В.А., студент группы ГМмм-15-1, Научный руководитель: Жупиев А.Л., ст. преп. кафедры ГМИ РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПОЛНОПРИВОДНОЙ КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ
 • Бондаренко А.А. Наукове обґрунтування параметрів комплексів нового технічного рівня для гідромеханізованого видобутку й переробки зернистих корисних копалин / А.А. Бондаренко // Робоча программа I міжнародної науково-практичної конференції конференції «Підводні технології, 2015».-Київ, 26-28 травня 2015, с. 6.

  Пат. № 109211 Україна, МПК В 01 D 35/02. Фільтр Віталія Кузьмінського / В.П.Кузьмінський, В.Ю. Кухар, Д. В. Кудрявцев, О.В.Овчинникова; заявники і патентовласники В.П.Кузьмінський, В.Ю. Кухар, Д. В. Кудрявцев, О.В.Овчинникова. –№ a 2014 01588; заявл. 17.02.2014; опубл. 27.07.2015, Бюл. №14. http://uapatents.com/6-109211-filtr-vitaliya-kuzminskogo.html

  Zabolotny, K. The development of idea of tunnel unit design with the use of morphological analysis / Zabolotny K., Sirchenko A., Zhupiev O. // New Developments in Mining Engineering 2015. Teoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. – CRC Press/Balkema, 2015 – P. 205 – 211.

  Заболотный К.С. Разработка концепции конструкции тоннельного агрегата с использованием методов морфологического анализа / К.С. Заболотный, А.А. Сирченко, А.Л. Жупиев // Научная весна – 2015: матер. науч.-практ. конф., г. Днепропетровск, 2 апреля, 2015. – Д.: НГУ, 2015 – С. 2-3.

  Заболотный К.С. Определение рациональных параметров пресса для изгиба рельса / К.С. Заболотный, А.А. Сирченко, А.П. Шкут // Научная весна – 2015: матер. науч.-практ. конф., г. Днепропетровск, 2 апреля, 2015. – Д.: НГУ, 2015 – С. 4-5.

  Заболотный К.С. Компьютерное и физическое моделирование технических объектов с гусеничным движителем с навесным устройством / К.С. Заболотный, А.А. Сирченко, В.А. Бараник // Научная весна – 2015: матер. науч.-практ. конф., г. Днепропетровск, 2 апреля, 2015. – Д.: НГУ, 2015 – С. 6-7.

  Заболотный К.С. Обоснование рациональных параметров привода манипулятора буровой установки укладчика УТ-13 / К.С. Заболотный, А.А. Сирченко, Б.С. Горнатко // Научная весна – 2015: матер. науч.-практ. конф., г. Днепропетровск, 2 апреля, 2015. – Д.: НГУ, 2015 – С. 8-9.

  Фелоненко С. В. Обоснование рациональных параметров привода механизма подъема стрелы позиционера П-30 / С. В. Фелоненко, А.А. Сирченко, А.В. Нерсесян // Научная весна – 2015: матер. науч.-практ. конф., г. Днепропетровск, 2 апреля, 2015. – Д.: НГУ, 2015 – С. 18-19.

  Заболотный К.С. Реинжиниринг конструкторской документации на агрегат штабелеукладчик / К.С. Заболотный, А.А. Сирченко, А.Н. Типикин // Научная весна – 2015: матер. науч.-практ. конф., г. Днепропетровск, 2 апреля, 2015. – Д.: НГУ, 2015 – С. 30-31.

  Заболотный К.С. Разработка концепции конструкции тоннельного агрегата с использованием методов морфологического анализа / К.С. Заболотный, А.А. Сирченко, А.Л. Жупиев // New Developments in Mining Engineering 2015. Teoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. 2015. – CRC Press/Balkema, 2015 – С. 205-210.

  Анциферов А.В., Баданов С.О. Расчет вертикальной вибрационной мельницы как виброударной системы // «Потураївські читання»: матеріали ХІІІ Веукраїнської наук.-практ. конф., 20 – 21 січня 2015 р., м. Дніпропетровськ, М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – С. 44.

  Франчук В.П., Анциферов А.В. Приближенный расчет рабочих режимов вертикальной вибрационной мельницы // «Вібрації в техніці та технологіях»: тези доп. ХІV Міжнарод-ної наук.-техн. конф., 21 – 25 верес. 2015 р., м. Дніпропетровськ / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – С. 53.

  Звіт щодо участі студентів НГУ у Першій міжнародній літній школі «Від драгування до глибоководного видобутку» (6 - 11 липня, м Фрайберг, Німеччина)

  Заболотный К.С. Использование SOLIDWORKS в учебном процессе при решении стереометрических задач/ К.С. Заболотный, А.В. Томашевская // CAD/CAM/CAE Observer #1 (93) / 2015


  ШОСТА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ “НАУКОВА ВЕСНА 2015”. Секція 3 – Технології машинобудування


  МАТЕРІАЛИ XIII ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ»

 • Заболотный К.С., Жупиев А.Л., Томашевская А.В., Молодченко А.В.
  МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬННОЙ СРЕДЫ SOLIDWORKS SIMULATION ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
 • Заболотный К.С., Сирченко А.А., Типикин А.Н.
  РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ СТРЕЛОВОГО КОНВЕЙЕРА ШТАБЕЛЕУКЛАДЧИКА
 • Заболотный К.С., Сирченко А.А., Жупиев А.Л.
  ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОПРИВОДОМ МАНИПУЛЯТОРА ТОННЕЛЬНОГО УКЛАДЧИКА ПРИ ПОМОЩИ МОДЕЛИРОВАНИЯ В MATLAB SIMULINK
 • Франчук В.П., Животов А.Ю.
  УЧЕТ ВЛИЯНИЯ КРУТИЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ ВАЛА РОТОРА НА СМЕЩЕНИЕ ЕГО ЦЕНТРА МАСС
 • Франчук В.П., Гаврилова М.А.
  ВЫБОР ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ ПРИВОДНОГО БАРАБАНА ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА
 • Франчук В.П., Агафонов А.А.
  АНАЛИЗ РАБОТЫ РЕЗЦОВ ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
 • Кузбаков Ж. И., Франчук В.П., Федоскина Е.В.
  ПРИМЕНЕНИЕ ВИБРОЩЕКОВЫХ ДРОБИЛОК В ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА ФЕРРОХРОМА
 • Надутый В.П., Левченко П.В., Костыря С.В.
  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ УГОЛЬНЫХ ШЛАМОВ НА ВИБРАЦИОННОМ УСТРОЙСТВЕ
 • Надутый В.П., Челышкина В.В., Маланчук Е.З.
  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩЕГО БАЗАЛЬТОВОГО СЫРЬЯ
 • Медведева О.А.
  ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ
 • Надутый В.П., Ягнюков В.Ф., Ягнюкова И.В.
  ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВАЛКОВЫХ ВИБРАЦИОННЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ
 • Надутый В.П., Шамурадова А.О.
  ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ВИБРАЦИОННОГО ГРОХОТА И ЕГО ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЛКОЙ И ТОНКОЙ ФРАКЦИИ ГОРНОЙ МАССЫ
 • Запара Є.С., Сірченко А.О., Жаковський В.О.
  ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ ХОДОВОЇ ПЛАТФОРМИ ПОЗИЦІОНЕРА П-30
 • Чечель Т.О.
  ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ПЛАСТИНЧАТОГО СГУСТИТЕЛЯ
 • Панченко Е.В., Казарцев Д.И.
  РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ МЕХАНИЗМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ШТАБЕЛЕУКЛАДЧИКА
 • Савлук С.В.
  ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИНХРОННО-СИНФАЗНОГО РЕЖИМА ВРАЩЕНИЯ ИНЕРЦИОННЫХ ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТРЕНИЯ В ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛАХ И РАЗЛИЧИЯ В ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРИВОДНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
 • Бас К.М., Федоскін В.О., Корніленко К.І.
  ГІБРИДИЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ
 • Зиборов К.А., Черных Р.А.
  АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ МАКСИМАЛЬНЫХ ТЯГОВЫХ УСИЛИЙ ВЫХОДНЫМИ ЗВЕНЬЯМИ СЕКЦИОННОГО ШАХТНОГО ЛОКОМОТИВА
 • Марьенко В.Н.
  РАСЧЕТ ДВИЖЕНИЯ РОТОРА ШАХТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ГЛАВНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ В УСЛОВИИ НЕСООСНОСТИ ПОДШИПНИКОВЫХ ОПОР
 • Федоскин В.А., Ерисов Н.Н.
  ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВИБРОСУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
 • Поволоцкая Ю.В., Бышевский В.И.
  К ВОПРОСУ КОНСТРУКЦИИ ОПОРНОГО УЗЛА РОЛИКООПОРЫ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА
 • Федоскина Е.В.
  ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА В НАКЛОННОЙ КАМЕРЕ ВИБРОЩЁКОВОЙ ДРОБИЛКИ
 • Титов А.В., Щетинин В.Ю.
  ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАМЫ ПРИВОДА ПЛАСТИНЧАТОГО КОНВЕЙЕРА ТИПА 13Н3
 • Жупиев А.Л., Твардовский В.А.
  РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТА ВЕЗДЕХОДА ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ
 • Запара Є.С., Волкова М.В.
  АНАЛІЗ ДОВГОВIЧНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИВОДУ МЕХАНІЗМУ ОБЕРТАННЯ БУРМАШИНИ ДЛЯ РОЗКРИТТЯ ЧАВУННОЇ ЛЬОТКИ
 • Запара Е.С., Щербина А.В.
  РАСЧЕТ ПРИВОДА СМЕСИТЕЛЯ БАРАБАННОГО СБФ 2,8Х10
 • Панченко Е.В., Цибульский Я.С.
  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МНОГОКАНАТНОЙ ПОДЪЕМНОЙ МАШИНЫ С РЕЗИНОТРОСОВЫМ КАНАТОМ ТИПА МПМН
 • Фелоненко С.В., Жупиев А.Л., Нерсесян А.В.
  ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОАЛЬНЫХ ПАРМЕТРОВ ОПОРОНОЙ СТОЙКИ ПОЗИЦИОНЕРА П-30
 • Анциферов А.В., Чергик В.С.
  ПРИБЛИЖЕННЫЙ РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИОННОЙ МЕЛЬНИЦЫ
 • Куница В.Ф.
  ГРОХОТ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ТОНКОДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
 • Сирченко А.А., Бараник В.А.
  ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГУСЕНИЧНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВО С НАВЕСНЫМ УСТРОЙСТВОМ
 • Москальова Т.В., Орловский Я.В.
  РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ПЛАСТИНЧАТОГО ПИТАТЕЛЯ ПП 1-15-60 С ВИНТОВЫМ НАТЯЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ
 • Москальова Т.В., Филь А.М.
  ФУТЕРОВКА ОТКЛОНЯЮЩЕГО ШКИВА МНОГОКАНАТНОЙ ПОДЪЕМНОЙ МАШИНЫ
 • Полушина М.В., Магдыч М.
  ОБРАТНЫЙ ИНЖИНИРИНГ УЗЛА МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЩЕЛИ ДРОБИЛКИ СО СЛОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ШД-600x900
 • Анциферов А.В., Баданов С.О.
  РАСЧЕТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИОННОЙ МЕЛЬНИЦЫ КАК ВИБРОУДАРНОЙ СИСТЕМЫ
 • Ганкевич В.Ф., Діоба Е.М.
  ЗАПОБІГАННЯ ВІБРАЦІЯМ В БУРІННІ
 • Залевская В.И., Коцупей А.Н., Ганкевич В.Ф.
  ПРОХОДКА ВЫЕМОЧНЫХ ШТРЕКОВ В УСЛОВИЯХ МАРГАНЦЕВЫХ ШАХТ
 • Кравченко В.П., Ганкевич В.Ф.
  ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
 • Дніпропетровське територіальне відділення Малої академії наук України, Відділення технічних наук, Секція машинобудування та робототехніки

 • Обгрунтування параметрів і розробка системи керування гусеничним транспортним засобом із навісним пристроєм
 • Вдосконалення конструкції проміжного ковша за допомогою фізичного моделювання
 • Дослідження характеристик конденсаторів у колі постійного струму
 • Вплив застосування енергозберігаючих радіаторних терморегуляторів «Данфосс» на зменшення викидів СО2 на прикладі СЗШ№39 м. Дніпропетровська
 • Дослідження та розробка форми металоприймача промковша
 • Надшвидкисний спосіб ураження віддалених об'єктів
 • Атмосферний опрiснювач
 • Корисна модель електродинамічної метальної установки
 • Пошукові задачі і алгоритми навігації транспортного робота
 • Вдосконалення засобів 3D сканування
 • Інноваційний спосіб застосування електричної зубної щітки
 • Дослідження перспектив енергозбереження в міському електричному транспорті при впровадженні суперконденсаторів
 • Спосіб підвищення тепловіддачі продуктів згоряння палива
 • Хвильова опріснювальна установка
 • Оптимізація форми пластин сонячного кремнію для панелей сонячних батарей
 • Аеродинаміка. Турбулізатори
 • Дослідження електромагнітних коливань за допомогою автоколивальної системи
 • Розробка джерела електричного струму для електроживлення і заряджання гаджетів у польових умовах
 • Наверх

  2014

  Заболотный К.С. К вопросу создания концептуальной модели укладчика УТ-13 /Заболотный К.С., Молодченко А.В., Сірченко А.О. // Збірник тез доповідей конференції "Наукова весна - 2014"

  Анциферов А.В. Использование вибрационного воздействия для повышения эфективности фильтрования глубоководных органо-минеральных осадков Черного моря /Анциферов А.В., Франчук В.П., Шевченко А.Е. // «Вібрації в техніці та технологіях». – 2014. – № 3 (75). – С. 136-144

  Анциферов А.В. Особенности расчетов технологического оборудования, работающего в виброударном режиме нагружения /Анциферов А.В., Франчук В.П. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Зб. наук. праць. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. – Вип. 53 (1095). – С. 128-136

  Бондаренко А.А. Моделирование формирования подводного забоя турбулентной размывающей струи / А.А. Бондаренко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 1. – С. 99 – 106. (Іноземне видання)

  Бондаренко А.А. Теоретические основы процесса движения жидкости в гидравлическом горизонтальном классификаторе / В.П. Франчук, А.А. Бондаренко // Геотехнічна механіка: зб. наук. праць. – 2014. – № 115. – С. 188 – 199.

  Бондаренко А.А. Моделирование подводного забоя, образованного струйным грунтозаборным устройством / А.А. Бондаренко, В.П. Франчук // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини: Всеукр. зб. наук. праць. – 2014. – № 83. – С. 10 – 17. (Наукометрична база Index Copernicus)

  Бондаренко А.А. Обоснование параметров и внедрение комплекса «землесосный снаряд – пульпопровод – классификационная установка» для разработки Подгороднянского месторождения песка/ А.А. Бондаренко // Сучасні ресурсо-енергозберігаючі технології гірничого виробництва. – Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – 2014. – № 1. – С. 103 – 111. (Наукометрична база Index Copernicus)

  Бондаренко А.А. Проектирование и внедрение грунтозаборного устройства земснаряда ЗНС 300-120 / А.А. Бондаренко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – №4. – С. 99 – 104. (Іноземне видання)

  Пат. № 92830 Україна, В03В 5/00. Спосіб переробки зернистих матеріалів / В.О. Кузик, А.О. Бондаренко, А.І. Ковальов (Україна); заявник і патентовласник А.О. Бондаренко. – № u 2014 02132; заявл. 03.03.14; опубл. 10.09.14, Бюл. №17.

  Бондаренко А.А. Физические основы процесса гравитационного разделения зернистых материалов в горизонтальном классификаторе / А.А. Бондаренко // Перспективы инновационного развития угольных регионов России: сб. тр. IV междунар. научно-практич. конф. – Прокопьевск, 2014. – С. 6 – 8.

  Бондаренко А.А. Экспериментальное определение коэффициента внешнего трения зернистого материала в воде / А.А. Бондаренко // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. Зб.-2014.-Вип.56(97).-С.42-45.

  Бондаренко А.А. Разработка лабораторной установки для обоснования параметров горизонтального классификатора / А.А. Бондаренко // Збірник наукових праць НГУ. – 2014, № 42. – С. 101 – 106.

  Бондаренко А.А. Математическая модель движения несущего потока в классификаторе гидравлическом горизонтальном / А.А. Бондаренко, В.П. Франчук // Известия Тульского государственного университета. Науки о земле. – 2014, Вып. 1. – С. 74 – 82. (Іноземне період. видання)

  Пат. № 106527 Україна, МПК F 16 D 7/00. Муфта запобiжна / В.П.Кузьмінський, В.Ю. Кухар, Д. В. Кудрявцев, О.В.Овчинникова; заявники і патентовласники В.П.Кузьмінський, В.Ю. Кухар, Д. В. Кудрявцев, О.В.Овчинникова. –№ a 2012 12127; заявл. 22.10.2012; опубл. 10.09.2014, Бюл. №17. http://uapatents.com/7-106527-mufta-zapobizhna.html

  Заболотний К.С. Моделювання роботи Двохважеля маніпулятора тунельного укладальника / К.С. Заболотний, А.О. Сірченко, А.Н. Тіпікін // Наукова весна - 2014: матер. наук.-практ. конф., м Дніпропетровськ, 27 березня, 2014. - Д .: НГУ, 2014 - С. 31-32.

  Заболотний К.С. Розробка концептуальної моделі прохідницького комплексу КП-13 / К.С. Заболотний, А.О. Сірченко, А.В. Молодченко // Наукова весна-2 014: матер. наук.-практ. конф., м Дніпропетровськ, 27 березня, 2014. - Д .: НГУ, 2014 - С. 33-34.

  Заболотний К.С. Розробка математичної моделі гідроприводу підйому маніпулятора тунельного укладальника / К.С. Заболотний, А.Л. Жупіев, А.О. Сірченко // Науковий вісник Національного гірничого університету.- Д.: НГУ, 2014. - № 3. - С. 53-60.

  Сірченко А.О. Дослідження динаміки підйому елемента тунельною обделки укладальника в програмному комплексі MATLAB SIMULINK / Сірченко А.О. // XL Гагаринские читання: матеріали науч. тр. міжнар. молодіжної науч. конф., г. Москва, 7 - 11 квітня 2014 - М .: МАТИ, 2014. - Т.4. - С. 229-230.

  Заболотний К.С. Дослідження підйому елемента оброблення маніпулятором тунельного укладальника / К.С. Заболотний, А.О. Сірченко / Програма XII науково-технічної конференції «Потураївські читання». - Д: Національний гірничий університет, 20 січня, 2014.

  Заболотний К.С. Визначення оптимального закону підйому елемента оброблення маніпулятором тунельного укладальника / К.С. Заболотний, А.О. Сірченко / Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості та транспорту 2014. - Д: Національний гірничий університет, 27-28 березня, 2014. - С. 162-168.

  Заболотний К.С. Розробка концептуального проекту розвантажувального комплексу у вугільному терміналі в програмному комплексі SOLIDWORKS / К.С. Заболотний, А.О. Сірченко, А.Н. Тіпікін / Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості та транспорту 2014. - Д: Національний гірничий університет, 27-28 березня, 2014. - С. 169-176.

  Франчук В.П., Анциферов А.В., Шевченко А.Е. Использование вибрацион-ного воздействия для повышения эфективности фильтрования глубоковод-ных органо-минеральных осадков Черного моря // «Вібрації в техніці та технологіях». – 2014. –№ 3 (75). – С. 136-144.

  Франчук В.П., Анциферов А.В. Особенности расчетов технологического оборудования, работающего в виброударном режиме нагружения // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Зб. наук. праць. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. – Вип. 53 (1095). – С. 128-136.

  Використання технологій SOLID WORKS  при вирішенні стереометричних задач

  НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТИЖДЕНЬ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ»

  Збірник праць ХІІ Всеукраїнській науково-технічній конференції "Потураївські читання"

  Збірник праць науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (технічна секція)

  Праці конференції "Наукова весна", секція 3, машинобудування, гірниче обладнання

  Праці конференції в МАТІ "Гагаринские чтения"

  Заболотный К.С. Разработка математической модели гидропривода подъема манипулятора тоннельного укладчика / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, А.А. Сирченко // Науковий вісник Національного гірничого університету.– Д. :НГУ, 2014. – № 3. – С. 53–60.

  Рутковский М.А. Исследование влияния параметров барабана шахтной подъемной машины на напряжения при помощи математического пакета MathCAD [Электронный ресурс] / М.А. Рутковский // XL Гагаринские чтения: научные труды международной науч. конф. в 9 томах, 7 – 11 апр. 2014 г.: тез. докл. – М.: МАТИ, 2014. – Т4: Информационные технологии в инженерном образовании. – 2014. – С. 224-225 – Режим доступа к журн.: http://rusfolder.com/40482314

  Рутковский М.А. Моделирование напряженно-деформированного состояния барабана шахтной подъемной машины [Электронный ресурс] / М.А. Рутковский // Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2014: Сборник научных трудов международной конф., 27 – 28 мар. 2014 г. – Д.: НГУ, 2014. : Машиностроение и машиноведение. – 2014. – С. 197-205 – Режим доступа к журн.: http://sci-forum.net.ua/CITEPTMTI2014/

  Наверх

  2013

  Анциферов А.В. Рациональный режим работы вертикальной вибрационной мельницы // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2013. – Вип. 53(94). – С. 74-79

  Анциферов А.В. Рационализация режимных и конструктивных параметров вертикальной вибрационной мельницы /Анциферов А.В., Франчук В.П. // «Вібрації в техніці та технологіях». – 2013. – № 3 (71). – С. 92-98

  Бондаренко А.А. Математическое моделирование движения частиц под влиянием скоростного напора/ А.А. Бондаренко // Металургійна та гірничорудна промисловість. – 2013. – №1. – С. 66 – 68. (Наукометрична база SCOPUS)

  Бондаренко А.А. Практическое применение струйнонасосных технологий при производстве подводных горных работ / А.А. Бондаренко, К.В. Рожков // Зб. наук. пр. НГУ. – 2013. – №40. – С. 47 – 53.

  Бондаренко А.А. Обоснование параметров горизонтального классификатора путем изучения взаимодействия твердой частицы с потоком жидкости / А.А. Бондаренко // Зб. наук. праць Дніпродзержинського держ. техн. ун-ту. Технічні науки. – 2013. – №3(23). – С. 114 – 119.

  Bondarenko A.A. Alternative technologies of opencast mining with minimum ecological disturbance / A.YU. Dryzhenko, V.I. Symonenko, A.A. Bondarenko, O.A. Anisimov // Scientific Reports on Resource Issues. – 2013. – V. 1, P II. – C. 52 – 57. (Іноземне видання)

  Бондаренко А.А. Проектирование грунтозаборного устройства землесосного снаряда ССБ 500/440 / А.А. Бондаренко // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. – Кременчуцький нац. ун-т імені Михайла Остроградського. – 2013. – № 2(12). – С. 145 – 150. (Наукометрична база Index Copernicus)

  Бондаренко А.А. Разработка грунтозаборного устройства землесосного снаряда МЗ-8 / А.А. Бондаренко // Геотехнічна механіка: зб. наук. праць. – 2013. – № 109. – С. 201 –206.

  Бондаренко А.А. Обоснование рационального угла наклона днища гидравлического классификатора / А.А. Бондаренко // Геотехнічна механіка: зб. наук. праць. – 2013. – № 112. – С. 145 – 151.

  Бондаренко А.О. Розробка математичної моделі руху потоку в класифікаторі гідравлічному горизонтальному / В.П. Франчук, А.О. Бондаренко // Віс-ник ЖДТУ. Технічні науки. – 2013. – № 3(66). – С. 140 – 149.

  Бондаренко А.А. Разработка лабораторной установки для обоснования параметров горизонтального классификатора/ А.А. Бондаренко // Збірник науко- вих праць НГУ. – 2013. – № 42. – С. 101 – 106.

  Бондаренко А.А. Разработка и практическое применение эжекторных земснарядов / А.А. Бондаренко // Открытая и подводная добыча полезных ископаемых: материалы XII нац. конф. – Варна, 2013. – С. 53 – 59.

  Бондаренко А.О. Проектування та впровадження комплексів видобутку та переробки «земснаряд-пульпопровід-класифікаційна установка» при освоєнні осадових родовищ / А.О. Бондаренко, О.М. Клеван // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. – 2013. – № 4(67). – С. 89 – 93.

  Деклараці. пат. на корисну модель 81120 Україна: МПК E21D 11/00 (2013.01). Пристрій для монтажу збірних елементів тунельної оброблення / К.С. Заболотний, А.О. Сірченко, Ю.А. Драгомирецький, В.Є. Болотін; заявник та патентовласник Нац. горн. університет. - № 201214012; заявл. 10.12.2012; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12. - 3 с.

  Заболотний К.С. Особливості моделювання роботи маніпуляторів тунельного укладальника / К.С. Заболотний, А.О. Сірченко, І.А. Грицай // Наукова весна-2013: матер. наук.-практ. конф., м Дніпропетровськ, 29 березня, 2013. - Д .: НГУ, 2013 - С. 60-62.

  Заболотний К.С. Дослідження впливу параметрів маніпулятора на потужність поворотного приводу укладальника УТК-2 / К.С. Заболотний, А.О. Сірченко, Є.І. Давиденко // Наукова весна-2013: матер. наук.-практ. конф., м Дніпропетровськ, 29 березня, 2013. - Д .: НГУ, 2013 - С. 62-64.

  Заболотний К.С. Моделювання напружено-деформованого стану елементів механізму повороту важеля тунельного укладальника УТК-2 / К.С. Заболотний, А.О. Сірченко, І.А. П'ятниця // Наукова весна-2 013: матер. наук.-практ. конф., м Дніпропетровськ, 29 березня, 2013. - Д .: НГУ, 2013 - С. 64-66.

  Заболотний К.С. Розробка концепції приводу повороту маніпуляторів двурукого укладальника / К.С. Заболотний, А.О. Сірченко, Е.А. Хоменко // Наукова весна - 2 013: матер. наук.-практ. конф., м Дніпропетровськ, 29 березня, 2013. - Д .: НГУ, 2013 - С. 66-68.

  Сірченко А.О. Особливості моделювання маніпуляторів Двохважеля тунельного укладальника / А.О. Сірченко, К.С. Заболотний, О.В. Панченко, // Математичні проблеми технічної механіки - 2013: матер. наук.-практ. конф., м.Дніпродзержинськ, 15-18 квітня 2013. - Дніпродзержинськ, 2013. - Ч 2. - С. 72-73.

  Заболотний К.С. Теоретичні та комп'ютерні дослідження напружено-деформованого стану елементів одноважільного тунельного укладальника УТК-2 / К.С. Заболотний, А.О. Сірченко, О.В. Панченко, // Математичні проблеми технічної механіки - 2013: матер. наук.-практ. конф., м.Дніпродзержинськ, 15-18 квітня 2013. - Дніпродзержинськ, 2013. - Ч 2. - С. 74-75.

  Панченко О.В. Моделювання напружено-деформованого стану направляючих балок одноважільного тунельного укладальника УТК-2 / О.В. Панченко, А.О. Сірченко, І.А. Рибачева // Наукова весна-2013: матер. наук.-практ. конф., м Дніпропетровськ, 29 березня, 2013. - Д .: НГУ, 2013 - С. 106-108.

  Панченко О.В. Моделювання напружено-деформованого стану ярусу тунельного укладальника УТК-2 / О.В. Панченко, А.О. Сірченко, М.О. Пархоменко // Наукова весна-2 013: матер. наук.-практ. конф., м Дніпропетровськ, 29 березня, 2013. - Д .: НГУ, 2013 - С. 104-106.

  Панченко О.В. Розробка комп'ютерної моделі арки тунельного укладальника УТК-2 / О.В. Панченко, А.О. Сірченко, Є.М. Крилов // Наукова весна - 2 013: матер. наук.-практ. конф., м Дніпропетровськ, 29 березня, 2013. - Д .: НГУ, 2013 - С. 102-104.

  Панченко О.В. Розробка розрахункової комп'ютерної моделі ходової частини тунельного укладальника УТК-2 / О.В. Панченко, А.О. Сірченко, Є.І. Зіборов // Наукова весна - 2 013: матер. наук.-практ. конф., м Дніпропетровськ, 29 березня, 2013. - Д .: НГУ, 2013 - С. 100-102.

  Заболотний К.С. Обґрунтування параметрів гідроприводу підйому маніпулятора тунельного укладальника / К.С. Заболотний, А.Л. Жупіев, А.О. Сірченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету.- Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки, 2013. - № 3. - С. 120 - 130.

  Праці конференції "Наукова весна", секція 3, машинобудування, гірниче обладнання

  Панченко Е.В. Моделирование напряженно-деформированного состояния направляющих балок однорычажного тоннельного укладчика УТК-2 / Е.В. Панченко, А.А. Сирченко, И.А. Рыбачева // Наукова весна-2013 : матер. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 29 марта, 2013. – Д.: НГУ, 2013 – С. 106–108.

  Панченко Е.В. Моделирование напряженно–деформированного состояния яруса тонельного укладчика УТК-2 / Е.В. Панченко, А.А. Сирченко, М.А. Пархоменко // Наукова весна-2013 : матер. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 29 марта, 2013. – Д.: НГУ, 2013 – С. 104–106.

  Панченко Е.В. Разработка компьютерной модели арки тоннельного укладчика УТК-2 / Е.В. Панченко, А.А. Сирченко, Е.Н. Крылов // Наукова весна-2013 : матер. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 29 марта, 2013. – Д.: НГУ, 2013 – С. 102–104.

  Панченко Е.В. Разработка расчётной компьютерной модели ходовой части тоннельного укладчика УТК-2 / Е.В. Панченко, А.А. Сирченко, Е.И. Зиборов // Наукова весна-2013 : матер. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 29 марта, 2013. – Д.: НГУ, 2013 – С. 100–102.

  Заболотный К.С. Особенности моделирования манипуляторов двухрычажного тонельного укладчика / К.С. Заболотный, Е.В. Панченко, А.А. Сирченко // Математические проблемы технической механики – 2013 : матер. наук.-практ. конф., г. Днепродзержинск, 15–18 апреля 2013. – Днепродзержинск, 2013. – Ч 2. – С. 72–73.

  Заболотный К.С. Теоретические и компьютерные исследования напряженно-деформированного состояния элементов однорычажного тонельного укладчикаУТК-2 / К.С. Заболотный, Е.В. Панченко, А.А. Сирченко // Математические проблемы технической механики – 2013 : матер. наук.-практ. конф., г. Днепродзержинск, 15–18 апреля 2013. – Днепродзержинск, 2013. – Ч 2. – С. 74–75.

   Заболотный К.С. Разработка математической модели намотки каната на барабан шахтной подъемной машины [Електронный ресурс] / К.С. Заболотный, М.А. Рутковский// Электронный сборник научных трудов: Научный вестник Московского государственного горного университета.– М. : МГГУ, 2013. – № 3(36). – С. 49–59. – Режим доступа к журн. : http://vestnik.msmu.ru/archive/index36.html#

  Теория рабочих процессов оборудования для обезвоживания канатов шахтных подъемных установок: монография / К.С. Заболотный, С.Н. Зиновьев, А.Л. Жупиев, Е.В. Панченко; М-во образ. и науки Украины, Нац. горн. ун-т. – Д. : НГУ, 2013. – 151 с.

  Рутковский М.А. Разработка математической модели намотки каната на барабан шахтной подъемной машины [Электронный ресурс] / К.С. Заболотный, М.А. Рутковский// Электронный сборник научных трудов: Научный вестник Московского государственного горного университета. – М : МГГУ, 2013. – № 3(36). – С. 49 – 59. – Режим доступа к журн.: http://vestnik.msmu.ru/archive/index36.html.

  Пат. № 103503 Україна, МПК F 16 D 55/00, В 66 D 5/14. Дискове гальмо/ Заболотний К.С., Рутковський М.О.; заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет». –№ a201107464; заявл. 14.06.2011; опубл. 25.10.2013, Бюл. №20.

  Бондаренко А.А. Математическое моделирование движения частиц под влиянием скоростного напора/ Металлургическая и горнорудная промышленность.-2013.-№1.-С.66-68.

  Бондаренко А.А. Физические основы процесса гравитационного разде-ления зернистых материалов в горизонтальном потоке пульпы/ Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. Зб.-2013.-Вип.52(93).-С.77-80.

  Бондаренко А.А., Рожков К.В. Практическое применение струйнона-сосных технологий при производстве подводных горных работ/ Збірник наукових праць НГУ.-2013.-№40.-С167-171.

  Бондаренко А.А. Применение струйнонасосных технологий для разработки обводненных месторождений полезных ископаемых / Програма XI науково-технічної конференції «Потураївські читання».-Д: Національний гірничий університет, 18 січня 2013.

  Бондаренко А.А. Физические основы процесса гравитационного разделения зернистых материалов в горизонтальном потоке пульпы / Програма XVI Міжнар. науково-практична конф. По збагаченню корисних копалин НГУ.-Бердянськ, 22-26 травня 2013.

  Бондаренко А.А. Изучение процесса взаимодействия твердой частицы с потоком жидкости / Програма XVI Міжнар. науково-практична конф. По збагаченню корисних копалин НГУ.-Бердянськ, 22-26 травня 2013.

  Бондаренко А.А. Разработка и практическое применение эжекторных земснарядов / Программа XII национальной конференции с международным участием по открытой и подводной добыче полезных ископаемых.-Варна, Болгария, 26-30 июня 2013, с. 6.

  Бондаренко А.А. Разработка и практическое применение эжекторных земснарядов / Материалы XII национальной конференции с международным участием по открытой и подводной добыче полезных ископаемых.-Варна, 2013, С.53-59.

  Наверх

  2012

  Анциферов А.В. Использование теории последовательной передачи удара в расчете виброударной системы // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Зб. наук. праць. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2012.– № 48. – С. 3-9

  Бондаренко А.А. Совершенствование размывающих систем землесосных снарядов: моногр. / А.А. Бондаренко. – Д.: Национальный горный университет, 2012. – 105 с.

  Бондаренко А.А. Физическое моделирование процесса всасывания грунта в подводном забое земснаряда / А.А. Бондаренко // Зб. наук. праць НГУ. – 2012. – № 37. – С. 167 – 171.

  Бондаренко А.А. Математическое моделирование процессов при всасывании грунта в подводном забое земснаряда / А.А. Бондаренко // Металургійна та гірничорудна промисловість. – 2012. – № 3. – С. 79 – 81. (Наукометрична база SCOPUS)

  Бондаренко А.А. Закономерности определения границ всасывания пульпы в подводном забое / А.А. Бондаренко, Е.С. Запара // Науковий вісник НГУ. – 2012. – № 4. – С. 59 – 64. (Наукометрична база SCOPUS)

  Драгомирецький Ю.А. До питання створення вітчизняного тюбінгоукладчіка важільного типу на рейковому ходу / Ю.О. Драгомирецький, В.Є. Болотін А.О. Сірченко // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. - Х .: ХНАДУ, 2012. - № 57. - С. 108-111.

  Праці конференції "Наукова весна", секція 3, машинобудування, гірниче обладнання

  Рутковский М.А. Математическая модель деформирования обечайки барабана под действием канатной нагрузки / М.А. Рутковский, К. С. Заболотный // Математичне моделювання. – Днепродзержинск: ДДТУ, 2012. – №2 (27). – С. 71–73.

  Рутковский М.А. Разработка математической модели намотки каната на барабан шахтной подъемной машины [Электронный ресурс] / К.С. Заболотный, М.А. Рутковский// Электронный сборник научных трудов: Научный вестник Московского государственного горного университета. – М : МГГУ, 2013. – № 3(36). – С. 49 – 59. – Режим доступа к журн.: http://vestnik.msmu.ru/archive/index36.html.

  Рутковский М.А. Разработка полуэмпирического метода построения обобщенной параметрической модели барабана подъемной машины / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, М.А. Рутковский // Вестник Харьков. нац. автомобильно-дорожного университета. – Х. : ХНАДУ, 2012. – № 57. – С. 239 – 243.

  Панченко Е.В. Методика проведения лабораторных работ по дисциплине «Основы компьютерного проектирования и дизайна горного оборудования» / Е.В. Пан­ченко, К.С. За­болотний // XXXVIII Гагаринские чтения : материалы науч. тр. междунар. молодежной науч. конф., г. Москва, 10–14 апреля 2012 г. – М.: МАТИ, 2012. – Т.4. – С. 140–142.

  Панченко Е.В. Интернет-конкурсы в SolidWorks / Е.В. Пан­ченко, К.С. Заболотний // XXXVIII Гагаринские чтения : материалы науч. тр. междунар. молодежной науч. конф., г. Москва, 10–14 апреля 2012 г. – М.: МАТИ, 2012. – Т.4. – С. 139–140.

  Панченко Е.В. Исследование влияния параметров установки штанги на мощность привода наклона в машине опиковочно-загрузочной МОЗ-2,5 / Е.В. Панченко, Я.В. Пла­хот­ниченко // Наукова весна-2012 : матер. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 29 марта, 2012. – Д.: НГУ, 2012 – С. 98–99.

  Заболотный, К.С. Технологии SolidWorks – в сферу образования / К.С. Заболотный, Е.В. Панченко, П.А. Брук // CAD/CAM/CAE Observer #4(72) – 2012. – С. 1–4.

  Заболотный, К.С. Использование современных CAD/CAM/CAE/PDM-систем для подготовки высококвалифицированных специалистов / К.С. Заболотный, Е.В. Панченко, П.А. Брук // Стратегия качества в промышленности и образовании : матер. междунар. конф., г. Варна, 8–15 июня, 2012. – Т3. – С. 484–486

  Заболотный К.С. Исследование влияния параметров рельсового пути на конструкцию ходовой части в машине опиковочно-загрузочной МОЗ-2,5 / К.С. Заболотний, А.И. Юрик // Наукова весна-2012 : матер. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 29 марта, 2012. – Д.: НГУ, 2012 – С. 80–81.

  Заболотный К.С. Дослідження напружено-деформованого стану розрізних барабанів шахтних підні-мальних машин / К.С. Заболотний, Є.М. Сосніна, О.Л. Жупієв // Науковий вісник НГУ. – Д. : НГУ, 2012. – № 1. – С. 82–88.

  Заболотный К.С. Дослідження впливу підкріплень на напружено-деформований стан розрізних барабанів шахтових підйом-ників / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, Є.М. Сосніна // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – Х. : ХНАДУ, 2012. – № 57. – С. 244–248.

  Заболотный К.С. Разработка физической модели барабана шахтной подъемной машины / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, М.А. Рутковский // Форум гірників – 2012 : Матеріали міжнар. конф., 3-6 жовт. 2012 р.: тези доп. – Д. : НГУ, 2012. – . – Т. 4 : Проблеми та перспективи вдосконалення гірничого обладнання. – 2012. – С. 186–195.

  Заболотный К.С. Разработка метода определения канатных нагрузок на барабан шахтной подъемной машины [Електронний ресурс] / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, М.А. Рутковский // Современные информационные технологии, средства автоматизации и электропривод : Материалы всеукраинской научно-технической конф., 10–14 декабря 2012 г.: тезисы докл. – Краматорск : ДГМА, 2012. – Режим доступа к журн.: http://itp.dn.ua/razdel-2/2012-12-10-07-39-39.html.

  Декларац. пат. на корисну модель 67800 Україна : МПК F16D 55/00 (2012.01). Дискове гальмо / К.С. Заболотний, М.А. Рутковский ; заявник і потентовласник Нац. гірн. ун-т. – № 201108442 ; заявл. 05.07.2011 ; опубл. 12.03.2012, Бюл. № 5. – 3 с.

  Заболотный К.С. Метод расчета радиальной нагрузки при намотке и размотке канатов на барабан шахтной подъемной машины [Электронний ресурс] / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, М.А. Рутковский // Электронный сборник научных трудов : Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. – Краматорск : ДГМА, 2012. – Режим доступа к журн.: http://itp.dn.ua/razdel-2/2012-12-10-07-39-39.html.

  Заболотный К.С. Полуэмпирический метод построения обобщенной параметрической модели обечайки барабана шахтной подъемной машины / К.С. Заболотный, М.А. Рутковский // Науковий вісник НГУ. – Д. : НГУ, 2012. – № 4. – С. 88–93.

  Заболотный К.С. Построение обобщенной параметрической модели обечайки барабана шахтной подъемной машины / К.С. Заболотный, М.А. Рутковский // Вісник Криворізького національного університету. – Кривий Ріг : КрНУ, 2012. – № 32. – С. 180–183.

  Рутковский М.А. Определение изгибной и кольцевой жесткостей профилированной обечайки барабана шахтной подъемной машины / М.А. Рутковский // Сборник научных трудов ДонГТУ. – Алчевск : ДонГТУ, 2012. – № 36.– С. 116 – 125.

  Рутковский М.А. Обоснование применения осесимметричной модели для расчета цилиндрических барабанов со спиральной канавкой / М.А. Рутковский // Сборник научных трудов ДонГТУ. – Алчевск : ДонГТУ, 2012. – № 37.– С. 110 – 116.

  Заболотный К.С. Разработка метода расчета радиальной нагрузки при намотке и размотке канатов на барабан / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, М.А. Рутковский // Научный вестник ДГМА. – Краматорск : ДГМА, 2012. – №2 (10Е). – С. 56–65.

  Рутковский М.А. Разработка механической модели барабана шахтной подъемной машины / М.А. Рутковский // Вісник СумДУ. Серія "Технічні науки". – Суми : СумДУ, 2012. – № 4. – С. 133 – 141.

  Рутковский М.А. Обобщенная параметрическая модель обечайки барабана шахтной подъемной машины / М.А. Рутковский // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: матеріали Х міжнар. наук.-техн. конф., 5 – 8 черв. 2012 р.: тези доп. – Краматорськ : ДДМА, 2012. – С. 88.

  Бондаренко А.А. Совершенствование размывающих систем землесосных снарядов: моногр. / А.А. Бондаренко. – Д.: Национальный горный университет, 2012. – 105 с.

  Бондаренко А.О. Про один з аспектів комплексного вирішення питання будівництва каналу Азовське море-Молочний лиман/ Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. Зб.-2012.-Вип.50(91).-С.21-26.

  Бондаренко А.А. Физическое моделирование процесса всасывания грунта в подводном забое земснаряда/ Збірник наукових праць НГУ.-2012.-№37.-С167-171.

  Бондаренко А.А. Математическое моделирование процессов при всасыва-нии грунта в подводном забое земснаряда/ Металлургическая и горнорудная промышленность.-2012.-№3.-С.79-81.

  Бондаренко А.А., Запара Е.С. Закономерности определения границ всасывания пульпы в подводном забое/ Науковий вісник НГУ.-2012.-№3.-С.78-82.

  Філатов Ю.В., Воловик В.П., Гуков Ю.О., Карпенко О.В., Коган І.Л., Бондаренко А.О., Созін Г.Є. Спосіб відвантаження товарної продукції споживачам / Пат. 98419 України, В65G 67/08. Опубл 10.05.2012. Бюл. №9.

  Бондаренко А.А. Исследование процесса гравитационной переработки зернистых материалов в горизонтальном потоке несущей среды / Програма міжнародної науково-практичної конференції «Форум гірників–2012».-Д: Національний гірничий університет, 03-06 жовтня 2012, с. 27.

  Наверх

  2011

  Анциферов А.В. Виброударная система с упругим промежуточным элементом // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Зб. наук. праць. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2011.– № 59. – С. 97-104

  Сірченко А.О.Дослідження бізнес-процесів при проектуванні механічного устаткування / А.О.Сірченко, О.С. Коробка, М.О. Кузнєцова // Наукова весна-2011: матер. наук.-практ. конф., м Дніпропетровськ, 25 березня, 2011. - Д .: НГУ, 2011 - С. 101-103.

  Заболотний К.С. Результати дослідження бізнес-процесів при проектуванні механічного обладнання на ВАТ «Дніпроважмаш» / К.С. Заболотний, А.О.Сірченко, О.С. Коробка, М.О. Кузнєцова // Математичні проблеми технічної механіки - 2011: Матер. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 13-15 квітня, 2011. - Д., 2011. - Т.2. - С. 84-86.

  Сірченко А.О. Дослідження бізнес-процесів розробки конструкторсько-технологічної документації для механічного устаткування / А.О. Сірченко, О.С. Коробка, М.О. Кузнєцова // Геотехнічна механіка: Межвід. зб. наук. праць Інститут геотехнічної механіки ім. Полякова НАН України. - Дніпропетровськ, 2011. - Вип. 92. - С. 248-252.

  Всеукраїнський науково-технічний журнал Вібрації в техніці та технологіях № 4 (64), 2011

  Франчук В.П. Опыт внедрения кон­цеп­ции подготовки инжене­ров в виртуальных технологіях / В.П. Франчук, К.С. Заболотный, Е.В. Панченко // Математические проблемы технической механики – 2011 : Матер. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 13–15 апреля, 2011. – Д., 2011. – Т.2. – С. 152–154.

  Заболотний К.С. Теоретичні та комп'ютерні дослідження напружено-деформованого стану підкріплення лобовин бобінних підйомників / К.С. Заболотный, Е.В. Панченко, А.Л. Жупиев // Математические проблемы технической механики – 2011 : Матер. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 13–15 апреля, 2011. – Д., 2011. – Т.2. – С. 15–17.

  Заболотний К.С. Обоснование компьютерных моделей органов намотки и расчетных загрузок барабанов шахтних подъемных машин / К.С. Заболотный, Е.Н. Соснина, А.Л. Жупиев // Математические проблемы технической механики – 2011 : Матер. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 13–15 апреля, 2011. – Д., 2011. – Т.2. – С. 81–83.

  Заболотний К.С. Результаты исследования бізнес-процессов при проектировании механического оборудования  на ОАО «Днепротяжмаш» / К.С. Заболотный, А.А. Сирченко, О.С. Коробка, М.А. Кузнецова // Математические проблемы технической механики – 2011 : Матер. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 13–15 апреля, 2011. – Д., 2011. – Т.2. – С. 84–86.

  Заболотный К. С. Обоснование компьютерной модели барабана и расчетных нагрузок шахтной подъемной машины / К. С. Заболотный, А. Л. Жупиев, Е. Н. Соснина // Геотехническая механика: Межведомственный сборник научных трудов института геотехнической механики им. Н. С. Полякова НАН Украины. – 2011. – Вып. 92. – С. 275–278.

  Заболотний К.С. Комплекс лабораторных работ по компьютерному проектированию и дизайну горного оборудования / К.С. Заболотный, Е.В. Панченко, А.Л. Жупиев // Кадровое обеспечение горно-металлургического комплекса Украины : Сб. тез. докл. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 12–13 мая, 2011. – Д.: НГУ, 2011. – С. 77–79.

  Заболотний К.С. Интернет-конкурсы в SolidWorks / К.С. Заболотный, Е.В. Панченко, Ю.И. Шимон // Кадровое обеспечение горно-металлургического комплекса Украины : Сб. тез. докл. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 12–13 мая, 2011. – Д.: НГУ, 2011. – С. 79–82.

  Заболотний К.С. Дослідження жорсткості на кручення гумотросових канатів бобінних під­йом­ників / К.С. За­бо­лотний, О.В. Пан­ченко, О.Л. Жу­пієв // Наук. вісн. НГУ. – 2011. – № 4. – С. 79–86.

  Заболотний К.С. Експериментальні дослід­жен­ня кручення гумотросового каната при багатошаровому намотці / К.С. За­бо­лотний, О.В. Пан­чен­ко, М.В. Полу­шина // Геотехн. Ме­ха­ніка : Межвід. сб. наук. праць ІГТМ НАН України. – 2011. – Вып. 92. – С. 84–90.

  Заболотний К.С. Створення твердотільних комп’ютерних моделей реберного підкріплення барабанів бобін них підйомників з гумо тросовим канатом / К.С. За­бо­лотний, О.В. Пан­ченко, О.Л. Жу­пієв // Геотехн. Ме­ха­ніка : Межвід. сб. наук. праць ІГТМ НАН України. – 2011. – Вып. 92. – С. 125–130.

  Заболотний К.С. Теоретичні та комп'ютерні дослідження напружено-дефор­мованого стану підкріплення бобінних підйом­ників / К.С. За­бо­лотний, О.В. Панченко, О.Л. Жупієв // Математичне моделювання : Наук. журн. – 2011. – № 2 (25). – С. 35–38.

  Заболотный, К.С. Теория многослой­ной намотки резинотросового каната: монография / К.С. Заболотный, Е.В. Панченко, А.Л. Жупиев ; М-во освіти і науки, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2011. – 150 с.

  Франчук В.П. Развитие инновационных технологий SolidWorks в Национальном горном университете / В.П. Франчук, К.С. Заболотный, Е.В. Панченко // Машиностроение – ключевой фактор развития экономики. Перспективы машиностроения, новые разработки, наукоемкие технологии : Матер. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 20–21 октября, 2011 – Д., 2011. – С. 60–62.

  Заболотный, К.С. Модель учебного процесса для подготовки современного інженера / К.С. Заболотный, Е.В. Панченко, Н.В. Франко // Перспективи розвитку інформаційних та транспортно-митних технологій у митній справі, зовнішньоекономічній діяльності та управлінні органазаціями : Матер. наук.-практ. конф., г. Дніпропетровськ, 2 грудня, 2011. – Д.: Академія митної служби, 2011. – С. 162–164.

  Жупиев А.Л. Прямолинейные нормальные колебания однородных систем с двумя степенями свободы / А.Л. Жупиев, К.С. Заболотный, Е.В. Панченко // Вібрації в техніці та технологіях : Всеукр. нук.-техн. журнал. № 4 (64), 2011. – С.54–57.

  Основи проектування машин. Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів спеціальності 6.050503 «Машинобудування» [Електронний ресурс] / К.С. Заболотний, О.В. Панченко. – Електрон. текст. дані. – Д.: НГУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (СD-R). – Систем. вимоги: Pentium-II/300 ; 64Mb RAM ; Microsoft Windows XP ; 60 Mb вільного дискового простору ; NET Framework 2.0. – Назва з етикетки диска.

  Основи комп'ютерного проектування гірничого обладнання. Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів спеціальності 6.050503 «Машинобудування» [Електронний ресурс] / К.С. Заболотний, О.В. Панченко. – Електрон. текст. дані. – Д.: НГУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (СD-R). – Систем. вимоги: Pentium-II/300 ; 64Mb RAM ; Microsoft Windows XP ; 60 Mb вільного дискового простору ; NET Framework 2.0. – Назва з етикетки диска.

  Основи проектування машин. Методичні вказівки для курсового проектування студентів спеціальності 6.050503 «Машинобудування» [Електронний ресурс] / К.С. Заболотний, О.В. Панченко. – Електрон. текст. дані. – Д.: НГУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (СD-R). – Систем. вимоги: Pentium-II/300 ; 64Mb RAM ; Microsoft Windows XP ; 60 Mb вільного дискового простору ; NET Framework 2.0. – Назва з етикетки диска.

  Рутковский М. А. Обоснование величины тормозного момента дискового тормозного устройства многоканатной шахтной подъемной машины / М.А. Рутковский // Геотехнічна механіка: Між від. зб. наук. праць / Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України. – Дніпропетровськ: 2011 – № 92. – С. 206 – 212.

  Наверх

  В.П. Воловик, А.В. Карпенко, И.Л. Коган, В.И. Симоненко, О.А. Анисимов, Бондаренко А.А. Г.Е. Созин. Совершенствование отгрузки щебеночной и песчаной товарной продукции потребителям / Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників–2011».-Д: Національний гірничий університет, 2011.-С.246-253.

  Бондаренко А.А. Применение струйнонасосных технологий при разработке обводненных месторождений полезных ископаемых / XIV Міжнар. науково-практична конф. По збагаченню корисних копалин НГУ.-Бердянськ, 19-22 травня 2011.

  Бондаренко А.А., В.И. Симоненко, Г.Е. Созин. Совершенствование технологии переработки горных пород на щебень и песок / Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників–2011».-Д: Національний гірничий університет, 12-15 жовтня 2011.

  Наверх

  2010

  Анциферов А.В. Ударное взаимодействие тел через слой порошка /Анциферов А.В., Комарова И.В. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. Тези доповідей XVIII міжнародної науково-практичної конференції. Ч. 1 (12-14 травня 2010 р., Харків). – Харків, НТУ «ХПІ», 2010. – С. 43

  Бондаренко А.А. Определение размывающей скорости грунта в подводном забое, образованном турбулентной струей / А.А. Бондаренко // Науковий вісник НГУ. – 2010. – № 2. – С. 78 – 81.

  Бондаренко А.А. Определение параметров подводного забоя, образованного турбулентной размывающей струей / А.А. Бондаренко, В.П. Франчук, Е.С. Запара // Зб. наук. пр. НГУ. – 2010. – №34, т. 2. – С. 171 – 176.

  Бондаренко А.А. Опыт применения комплексного подхода при добыче и переработке минерального сырья / А.А. Бондаренко // Форум горняков – 2010: материалы междунар. конф. – Д: Национальный горный университет, 2010. – С. 126 – 130.

  Пат. № 91523 Україна, Е21С50/00 E02F 3/88. Грунтозабірний пристрій / А.О. Бондаренко Є.С. Запара, В.П. Франчук (Україна); заявник і патентовласник Національний гірничий університет. – № u 2007 05798; заявл. 24.05.07; опубл. 10.08.10, Бюл. №15.

  Реконструкція кар’єру для розробки Східно-Бузького-2 родовища пісків: робочий проект / Національний гірничий університет (НГУ); керівник А.О. Бондаренко.– Д.: НГУ, 2010.

  Заболотний К.С. Визначення розрахункових навантажень у витках багатошарової намотки гумотросового каната / К.С. Заболотний, О.В. Панченко, О.Л. Жупієв // Вестник ДГМА. – 2010. – № 1(18). – С. 108–116.

  Заболотний К. Проектирование подъемных барабанов в SolidWorks Simulation / К. Заболотний, А. Жупиев, Е. Панченко , И. Протыняк, С. Калюжный, Ю. Овчинников // КПД. Журнал о системах компьютерного проектирования и технического документооборота для специолистов по САПР. – 2010. – №1(14). – С. 16–21

  Zabolotny, K. Definition of rating loading in spires of multilayer winding of rub­ber­rope cable / K. Zabolotny, E. Pan­chen­ko // School of Underground Mining 2010. New Tech­niques and tech­no­logies in Mining. – CRC Press/Balkema, 2010 – P. 223–229.

  Заболотний К.С. Дослідження напружено-деформованого стану барабанів бобінних підіймальних машин з гумотросовим канатом / К.С. Заболотний, О.Л. Жупієв, О.В. Панченко // Школа підземної розробки : Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. м. Ялта, 12–18 вересня, 2010. – Ялта, 2010. – С. 136–144.

  Заболотний К.С. Визуализация дисциплин инженерного цикла / В.П. Франчук, К.С. Заболотный, Е.В. Панченко // КПД. Журнал о системах компьютерного проектирования и технического документооборота для специолистов по САПР. – 2010. – №4(17). – С. 40–44.

  Заболотний К.С. Результати дослідження напружено-деформованого стану барабанів бобінних підійомників з гумотросовим канатом / К.С. Заболотный, Е.В. Панченко // Машиностроение – ключевой фактор развития экономики : Матер. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 21–22 октября, 2010 – Д., 2010. – С. 50–56.

  Заболотний К.С. Применение SolidWorks Simulation при создании компьютерной модели несимметричной нагрузки разрезных барабанов шахтных подъемных машин / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, Е.Н. Соснина // Машиностроение – ключевой фактор развития экономики : Матер. наук.-практ. конф., г. Днепропетровск, 21–22 октября, 2010 – Д., 2010. – С. 40–49.

  Рутковский М. А. Исследование процесса торможения многоканатной шахтной подъемной установки со шкивами трения / К. С. Заболотный, М. А. Рутковский // Збірник наукових праць НГУ. – Дніпропетровськ: НГУ, 2010.– . – Т. 1. – № 35. – С. 98 – 111.

  Рутковский М. А. Моделирование процесса торможения многоканатной шахтной подъемной установки со шкивами трения, оборудованной дисковым тормозом / К. С. Заболотный, М. А. Рутковский // Науковий вісник НГУ. – Дніпропетровськ : НГУ, 2010. – № 9-10. – С. 77 – 84.

  Рутковский М. А. Определение коэффициентов динамичности для головных канатов подъемной машины ЦШ-5х4 при предохранительном торможении / М. А. Рутковский // Наукова весна – 2010 : Матеріали першої наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених НГУ, 20 травня 2012 р.: Тез. доп. – Дніпропетровськ : НГУ, 2010.– С. 9.

  Бондаренко А.А., Франчук В.П., Запара Е.С. Определение параметров подводного забоя, образованного турбулентной размывающей струей/ Збірник наукових праць НГУ.-2010.-№34.-Т.2.-С171-177.

  Бондаренко А.О., Запара Є.С., Франчук В.П. Грунтозабірний пристрій / Пат. 91523 України, E21C 50/00 E02F 3/88. Опубл 10.08.2010. Бюл. №15.

  Бондаренко А.А. Опыт применения комплексного подхода при добыче и переработке минерального сырья / Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників–2010».-Д: Національний гірничий університет, 2010.-С.126-130.

  Наверх

  2009

  Анциферов А.В. Методика оцінки технологічних параметрів процесу механічного зневоднення шламів /Анциферов А.В., Богданов О.О. // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2009. – Вип. 36(77) –37(78). – С. 150-154

  Анциферов А.В. Ударное взаимодействие тел при наличии порошкового слоя // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Зб. наук. праць. – Харків: НТУ "ХПІ", 2009. – № 22. – С. 19-26

  Анциферов А.В. Физико-химическая картина подготовки водоугольного топлива при виброударной обработке материала /Анциферов А.В., Егурнов А.И.,Светкина Е.Ю.,Франчук В.П. // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Зб. наук. праць. Тематичний випуск «Хімія, хімічна технологія та екологія» – Харків: НТУ "ХПІ", 2009. – № 24. – С. 137-143

  Анциферов А.В. Неупругое взаимодействие элементов виброударной системы /Анциферов А.В., Комарова И.В. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Зб. наук. праць. – Харків: НТУ "ХПІ", 2009. – № 45. – С. 91-98

  Пат. № 87591 Україна, В03В 5/64. Спосіб гідравлічної класифікації та пристрій для його здійснення / А.О. Бондаренко (Україна); заявник і патентовласник Національний гірничий університет. – № u 2007 13180; заявл. 27.11.07; опубл. 27.07.09, Бюл. №14.

  Бондаренко А.О. Фізичне дослідження струминного формування підводного вибою землесосного снаряда / А.О. Бондаренко // Науковий вісник НГУ. – 2009. – № 2. – С. 79 – 81.

  Бондаренко А.А. Комплексный поход к освоению месторождений нерудних песков / А.А. Бондаренко // «Форум горняков – 2009: материалы междунар. конф. – Д: Национальный горный университет, 2009. – С. 190 – 196.

  Франчук В.П. Концепція підготовки інженерів у віртуальних технологіях / В.П. Франчук, К.С. Заболотний, О.В. Панченко // Вища школа. – 2009. – № 2. – С. 29–47.

  Франчук В.П. Подготовка инженеров-механиков на кафедре горных машин и инжиниринга в виртуальных технологиях SolidWorks / В.П. Франчук, К.С. Заболотный, Е.В. Панченко // Машинобудування – джерело ефективності ГМК: матер. наук.-практ. конф., г. Дніпропетровськ, 22–23 жовтня, 2009. – Д., 2009 – С. 6–7.

  Концепція підготовки інженерів у віртуальних технологіях SolidWorks: навчально-методичний посібник / П.І. Пілов, К.С. Заболотний, В.П. Франчук, О.В. Панченко ; М-во освіти і науки, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2009. – 35 с.

  Бондаренко А.О. Фізичне дослідження струминного формування під-водного вибою землесосного снаряда/ Науковий вісник НГУ.-2009.-№2.-С.79-81.

  Бондаренко А.О., Пономаренко Г.І. Застосування похилих грохотів при розробці родовищ нерудних пісків/ Науковий вісник НГУ.-2009.-№3.-С.78-82.

  Бондаренко А.О. Спосіб гідравлічної класифікації та пристрій для його здійснення / Пат. 87591 України, В03В 5/64. Опубл 27.07.2009. Бюл. №14.

  Бондаренко А.А. Комплексный поход к освоению месторождений нерудных песков / Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників–2009».-Д: Національний гірничий університет, 2009.-С.190-196.

  Наверх

  2008

  Анциферов А.В. Использование уравнения диффузии при решении задачи механического обезвоживания /Анциферов А.В., Богданов А.А. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Зб. наук. праць. Тематичний випуск «Хімія, хімічна технологія та екологія». – Харків: НТУ "ХПІ", 2008. – № 13. – С. 15-24.

  Анциферов А.В. Рівняння дифузії та аналіз різних граничних умов на опис процесу зневоднення /Анциферов А.В., Богданов О.О. // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2008. – Вип. 34(75). – С. 148-153

  Робочий проект розробки Підгороднянського родовища піску: Робочий проект / Національний гірничий університет (НГУ); керівник А.О.Бондаренко. - №ГР 0108U004592. – Д.: НГУ, 2008.

  Бондаренко А.А. Освоение месторождений строительных песков в маловодных районах / А.А. Бондаренко // «Форум горняков – 2008: материалы междунар. конф. – Д: Национальный горный университет, 2008. – С. 217 – 220.

  Пат. № 33731 Україна, В03В 5/00. Спосіб гідравлічної класифікації/ А.О. Бондаренко (Україна); заявник і патентовласник Національний гірничий університет. – № u 2008 02487; заявл. 26.02.08; опубл. 10.07.08, Бюл. №13.

  Пат. № 35923 Україна, В03В 5/00. Пристрій для гідравлічної класифікації / А.О. Бондаренко (Україна); заявник і патентовласник Національний гірничий університет. – № u 2008 05535; заявл. 29.04.08; опубл. 10.10.08, Бюл. №19.

  Франчук В.П. Подготовка инженеров в виртуальных технологиях / В.П. Франчук, К.С. Заболотный, Е.В. Панченко и др. // Новые материалы и технологии НМТ-2008: материалы Всероссийской науч.-техн. конф., г. Москва, 11–12 ноября 2008 . – М., 2008. – С.189–191.

  Бондаренко А.А. К обоснованию рациональной технологии обогащения мелкозернистых материалов/ Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. Зб.-2008.-Вип.33(74).-С.9-15.

  Бондаренко А.А. Освоение месторождений строительных песков в мало-водных районах/ Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. Зб.-2008.-Вип.34(75).-С.25-30.

  Бондаренко А.О. Пристрій для гідравлічної класифікації / Пат. 35923 України, В03В 5/00. Опубл 10.10.2008. Бюл. №19.

  Бондаренко А.О. Спосіб гідравлічної класифікації / Пат. 33731 України, В03В 5/00. Опубл 10.07.2008. Бюл. №13.

  Бондаренко А.А. Освоение месторождений строительных песков в маловодных районах / Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників–2008».-Д: Національний гірничий університет, 2008.-С.217-220.

  Наверх

  2007

  Анциферов А.В. Фазовые переходы в зоне нагружения при виброударных воздействиях /Анциферов А.В., Светкина Е.Ю., Франчук В.П.// Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2007. – Вип. 29(70) – 30(71). – С. 140-146

  Анциферов А.В. Применение виброударной механоактивации при подготовке водоугольного топлива /Анциферов А.В., Егурнов А.И., Светкина Е.Ю., Франчук В.П. // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2007. – Вип. 29(70) – 30(71). – С. 140-146

  Анциферов А.В. Результаты экспериментальных исследований по механическому обезвоживанию мела /Анциферов А.В., Богданов А.А. // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2007. – Вип. 29(70) – 30(71). – С. 190-194

  Анциферов А.В. Расчет ударной системы при наличии слоя порошка // Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій. Тези доповідей Міжнародної НТК пам’яті академіка НАН України В.І. Мосаковського. – Дніпропетровськ: ДНУ-2007. – С. 297-298

  Бондаренко А.А. Обоснование способа обогащения кварцевых песков при их гидромеханизированной добыче / А.А. Бондаренко // Збагачення корисних копалин: наук.-техн. зб. – 2007. – Вип.29(70) – 30(71). – С.70 – 84.

  Пат. № 27981 Україна, Е21С50/00 E02F 3/88. Грунтозабірний пристрій / А.О. Бондаренко Є.С. Запара, В.П. Франчук (Україна); заявник і патентовласник Національний гірничий університет. – № u 2007 06214; заявл. 26.11.07; опубл. 05.06.07, Бюл. №19.

  Пат. № 27853 Україна, Е21С 41/26. Спосіб відкритої розробки обводнених осадкових родовищ / В.І. Симоненко, А.О. Бондаренко, В.Ю. Мороз, В.Г. Шевченко (Україна); заявник і патентовласник Симоненко В.І.,Бондаренко А.О., Мороз В.Ю., Шевченко В.Г. – № u 2007 10306; заявл. 17.09.07; опубл. 12.11.07, Бюл. №18.

  Бондаренко А.А. Экономико-математическая модель карьера для разработки обводненных месторождений нерудных кварцевых песков / А.А. Бондаренко // Открытая и подводная добыча полезных ископаемых – высокая эффективность, экологическое производство: материалы IX нац. конф. – Варна, 2007. – С. 158–165.

  Панченко Е.В. Развитие методики анализа напряженно-деформиро­ванного состояния многослойной намотки резинотросового каната бобинных подъемников [Электронный ресурс] / Е.В. Панченко. – Режим доступа: www/URL: http: // www. nicask. ru. – 2007. – Загл. с экрана.

  Бондаренко А.А. Обоснование способа обогащения кварцевых песков при их гидромеханизированной добиче/ Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. Зб.-2007.-Вип.29(70)-30(71).-С.70-84.

  Бондаренко А.О., Запара Є.С., Франчук В.П. Грунтозабірний пристрій / Пат. 27981 України, Е21С50/00. Опубл 26.11.2007.

  Симоненко В.І., Бондаренко А.О., Шевченко В.Г., Мороз В.Ю. Спосіб відкритої розробки обводнених осадочних родовищ / Пат. 27853 України, Е21С 41/26. Опубл 12.11.2007. Бюл. №18.

  Бондаренко А.А. Экономико-математическая модель карьера для разработки обводненных месторождений нерудных кварцевых песков / Материалы IX международной конференции “Открытая и подводная добыча полезных ископаемых – високая эффективность, экологическое производство”.-Варна, 2007, С.158-165.

  Наверх

  2006

  Анциферов А.В. Экспериментальное исследование поведения многомассной системы внутри камеры с вертикальным направлением вибрации / Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Зб. наук. праць. Тематичний випуск «Хімія, хімічна технологія та екологія». – Харків: НТУ "ХПІ", 2006. – № 30. – С. 42-49

  Заболотный К.С. Пример использования прогрес­сивных информационных технологий SolidWorks для выполнения проекта бобинной подъемной установки с резинотросовым канатом / К.С. Заболотный, Е.В. Панченко // Академ. вестн. КрТО Междунар. акад. компьютерных наук и систем, посв. междунар. науч.-техн. конф. «Интегрированные системы управления в горно-металлургическом комплексе». – 2006. – № 17–18. – С. 64 – 68.

  Панченко Е.В. Моделирование резинотросового каната в многослойной намотке на основе пакета конечно-элементного моделирования ANSYS/ED 6.1 / Е.В. Панченко // Композиционные материалы в промышленности (Славполиком): материалы XXVI междунар. конф. и выставки, г. Ялта, 29 мая–2 июня 2006 . – Ялта, 2006. – С. 168 – 171.

  Панченко Е.В. Методика определения напряженно-деформиро­ванного состояния многослойной намотки резинотросового каната шахтной подъемной установки / Е.В. Панченко // Вестник НТУ „ХПИ”. – 2006. – № 13. – С. 142 – 151.

  Панченко Е.В. Разработка математической модели для определения радиальных нагрузок при многослойной намотке резинотросового каната шахтной подъемной установки / Е.В. Панченко // Математичне моделювання: Наук. журн. – 2006. – № 15. – С. 36 – 39.

  Панченко Е.В. Результаты исследования напряженно-деформированного состояния многослойной намотки резинотросового каната в бобинном подъеме / Е.В. Панченко // Сб. науч. тр. НГУ. – 2006. – № 25. – С.114 – 119.

  Заболотный К.С. Оценка достоверности конечно-элементной модели пакета резинотросового каната / К.С. Заболотный, Е.В. Панченко // Форум гірників – 2006: материалы междунар. конф., г. Днепропетровск, 11–13 октября, 2006 . – Д., 2006. – С. 24 – 29.

  Франчук В.П. Использование комплекса SolidWorks в задачах шахтного подъема / В.П. Франчук, К.С. Заболотный, Е.В. Панченко и др. // VIII ежегод. конф. САПР/PLM в России и странах СНГ: сб. тр. конф., г. Москва, 19 октября 2006 . – М., 2006. – С. 32 – 36.

  Панченко Е.В. Результаты исследования напряженно-деформированного состояния многослойной намотки резинотросового каната в бобинном подъеме / Е.В. Панченко // Геотехн. механика: Межвед. сб. науч. тр. ИГТМ НАН Украины. – 2006. – Вып. 64. – С. 221 – 230.

  Заболотный К.С. Исследование величины радиальной нагрузки каната в бобинной намотке / К.С. Заболотный, Е.В. Панченко // Сб. науч. тр. НГУ. – 2006. – № 26. – Т. 1. – С. 106 – 111.

  Франчук В.П. Разработка 150-тонного бобинного подъемника с резинотросовым канатом для карьера ЮГОК с исследованием напряженно-деформированного состояния каната в многослойной намотке [Электронный ресурс] / В.П. Франчук, К.С. Заболотный, Е.В. Панченко. – Режим доступа: www/URL: http: // www. solidworks. ru. – 2006. – Загл. с экрана.

  Бондаренко А.О., Запара Е.С. До обгрунтування раціональної технології розробки обводнених і підводних родовищ пісків/ Наука та інновації, 2006, Т.2.№3.- С. 63-68.

  Бондаренко А.А., Виноградова М.А., Холоменюк М.В. Анализ месторождений песчаных пород Украины/ Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. Зб.-2006.-Вип.27(68)-28(69).-С.5-9.

  Симоненко В.И., Бондаренко А.А. Обоснование рациональной технологической схемы разработки обводненных месторождений песков/ Металлургическая и горнорудная промышленность.-2006.-№3.-С.75-77.

  Бондаренко А.О. До питання побудови економіко-математичної моделі кар'єру для розробки обводнених родовищ пісків/ Науковий вісник НГУ.-2006.-№11.-С.16-20.

  Наверх

  2005

  Бондаренко А.А. Современное оборудование и технологии для подводной добычи полезных ископаемых / А.А. Бондаренко // Горная техника 2005: Каталог справочник. – С.Пб.: Славутич, 2005. – С. 22 – 29. (Іноземне видання)

  Бондаренко А.А. К вопросу определения размывающей скорости грунта на наклонной поверхности / А.А. Бондаренко //Науковий вісник НГУ. – 2005. – № 3. – С. 48 – 50.

  Франчук В.П. Методика подготовки инженеров механиков по специализации «Информационные технологии проектирования» специальности «Горное оборудование» / В.П. Франчук [и др.] // Науковий вісник Національного гірничого університету – Д. , 2005. – № 11. – С. 46–57.

  Панченко Е.В. Разработка модели резинотросового каната в многослойной намотке на основе универсального пакета конечно-элементного моделирования ANSYS/ED 6.1 / Е.В. Панченко // Науковий вісник Національного гірничого університету – Д. , 2005. – № 11. – С. 68 – 73.

  Полушина М.В. Определение жесткости многослойной намотки резинотросовой ленты / М.В. Полушина, А.Л. Жупиев, Е.В. Панченко // Науковий вісник Національного гірничого університету – Д. , 2005. – № 11. – С. 74 – 79.

  Панченко Е.В. Результаты исследования конечно-элементной модели резинотросовой ленты в бобинном органе намотки / Е.В. Панченко // Геотехн. механика: Межвед. сб. науч. тр. ИГТМ НАН Украины, посв. науч. конф. «Геотехнические проблемы разработки месторождений». – 2005. – Вып. 62. – С. 155 – 163.

  Заболотный К.С. Методика проведения лабораторных работ по курсу «Основы компьютерного проектирования горного оборудования» на примере щековой дробилки. Варианты курсовых проектов / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, А.А. Титов // Науковий вісник Національного гірничого університету – Д. , 2005. – № 11. – С. 18–21.

  Заболотный К.С. Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи "Дослідження стійкості технічної системи" / К.С. Заболотный [и др.] // Науковий вісник Національного гірничого університету – Д. , 2005. – № 11. – С. 22–25.

  Заболотный К.С. Методика обучения инженеров механиков конечно-элементному анализу / К.С. Заболотный [и др.] // Науковий вісник Національного гірничого університету – Д. , 2005. – № 11. – С. 34–38.

  Заболотный К.С. Методика обучения основам конструирования горных машин на основе компьютерных 3D моделей / К.С. Заболотный [и др.] // Науковий вісник Національного гірничого університету – Д. , 2005. – № 11. – С. 39–45.

  Заболотный К.С. К методике применения пакета CosmosFloWorks при создании горношахтного оборудования / К.С. Заболотный [и др.] // Науковий вісник Національного гірничого університету – Д. , 2005. – № 11. – С. 58–65.

  Заболотный К.С. Сравнение конечно-разностного конечно-элементного методов дискретизации нелинейных задач на собственные значения, задач бифуркации и устойчивости / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, В.М. Величенко // Науковий вісник Національного гірничого університету – Д. , 2005. – № 11. – С. 66–67.

  Заболотный К.С. К методике применения пакета CosmosFloWorks при создании горношахтного оборудования / К.С. Заболотный [и др.] // Науковий вісник Національного гірничого університету – Д. , 2005. – № 11. – С. 58–65.

  Заболотный К.С. Автоматизированное проектирование навески подситников эластичной просеивающей поверхности самобалансного виброгрохота в пакете SolidWorks / К.С. Заболотный, А.А. Титов, А.Л. Жупиев // Науковий вісник Національного гірничого університету – Д. , 2005. – № 11. – С. 80–88.

  Заболотный К.С. Разработка интерактивного средства обучения компьютерным технологиям обучения / К.С. Заболотный [и др.] // Горное оборудование-2005: науч. тр. междунар. науч.-техн. конф., г. Донецк, 2005 – Донецк , 2005. – С. 103–108.

  Пат. № 7808 Україна, МПК7 В 66 В 15/06. Барабан шахтної піднімальної машини / Заболотний К.С., Безпалько Т.В., Полушина М.В.; заявник і патентовласник Національний гірничий університет. – № 20041109393 ; заявл.  15.11.04 ; опубл. 15.07.05, Бюл. №7.

  Бондаренко А.А. К вопросу определения размывающей скорости грунта на наклонной поверхности/ Науковий вісник НГУ.-2005.-№3.-С.48-50.

  Бондаренко А.А., Симоненко В.И. О экологически щадящей технологии подводной добычи песков/ Качество минерального сырья/Сборник на-учных трудов.-Кривой рог. Минерал. 2005.-С.359-361.

  Бондаренко А.А. Современное оборудование и технологии для подводной добычи полезных ископаемых/ Горная техника 2005/Каталог- справочник.-Санкт-Петербург.-ООО „Славутич”.-2005.-С.22-29.

  Симоненко В.И., Бондаренко А.А. О экологически щадящей технологии подводной добычи песков / Четвертый международный симпозиум «Качество-2005».-Партенит, 2005.

  Симоненко В.І., Бондаренко А.О. До питання обгрунтування технології розробки обводнених родовищ пісків / Міжнар. наукова конф. Форум гірників-2005 НГУ.-Дніпропетровськ, 2005.

  Декларац. пат. на корисну модель № 8712 Україна, МПК E 21 B 19/24. Напрямний пристрій для бурових штанг/ Рутковський О.Ю., Сурело В.О., Рутковський М.О.; заявник і патентовласник Донбаський державний технічний університет. –№ u201010354; заявл. 14.02.2005; опубл. 15.08.2005, Бюл. №8.

  Декларац. пат. на корисну модель № 8002 Україна, МПК E 21 B 19/24. Напрямний пристрій для бурових штанг/ Рутковський О.Ю., Сурело В.О., Рутковський М.О.; заявник і патентовласник Донбаський державний технічний університет. –№ 20041210807; заявл. 27.12.2004; опубл. 15.07.2005, Бюл. №7.

  Декларац. пат. на корисну модель № 10495 Україна, МПК E 21 B 19/081. Бурильна машина/ Рутковський О.Ю., Сурело В.О., Коробейніков Ю.В., Мулов Д.В., Рутковський М.О.; заявник і патентовласник Донбаський державний технічний університет. –№ u200504260; заявл. 04.05.2005; опубл. 15.11.2005, Бюл. №11.

  Декларац. пат. на корисну модель № 6789 Україна, МПК E 21 B 19/08. Бурильна машина/ Рутковський О.Ю., Сурело В.О., Рутковський М.О.; заявник і патентовласник Донбаський державний технічний університет. –№ 20041109566; заявл. 22.11.2004; опубл. 16.05.2005, Бюл. №5.

  Наверх

  Наверх

  2004

  Панченко Е.В. Об использовании подъемников с резинотросовым канатом для подъема полезных ископаемых со дна океана / Е.В. Панченко // Сб. науч. тр. «Проблемы эксплуатации оборудования шахтных стационарных установок», посв. 75-летию НИИГМ им. М.М. Федорова. – Донецк, 2004. – Вып. 98. – С. 168 – 170.

   Заболотный К.С. Удаление пленки воды струей воздуха с поверхности подъемного каната / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, С.Н. Зиновьев // Сб. науч. тр. «Проблемы эксплуатации оборудования шахтных стационарных установок», посв. 75-летию НИИГМ им. М.М. Федорова. – Донецк, 2004. – Вып. 98. – С. 171–173.

  Заболотный К.С. Анализ технических решений по повышению производительности шахтных подъемных установок в сильно обводненных стволах / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, С.Н. Зиновьев // Вибрации в технике и технологиях. – 2004. – № 1 (33). – С. 19-20.

  MATHCAD у дослідженні технічних систем / В.П. Франчук, К.С. Заболотный, О.Л. Жупієв, М.В. Полушина, О.Л. Анциферов; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2004. – 145 с.

  Наверх

  2003

  Декларац. пат. на винахід 53250А Україна : МПК B66D 1/54 (2006.01). Футеровка канатного барабана / К.С. Заболотный, Т.В. Безпалько ; заявник і потентовласник Нац. гірн. акад. – № 2002043004 ; заявл. 15.04.2002 ; опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1. – 3 с.

  Пат. № 61682А Україна, МПК В66D 1/30, В66B 15/00. Барабан шахтної підйомної машини / К.С. Заболотний, О.Л. Жупієв, Т.В. Безпалько ; заявник і патентовласник Національний гірничий інститут. –№ 2003032683 ; заявл. 27.03.03 ; опубл. 17.11.03, Бюл. №11. – 3 с.

  Бондаренко А.А. Гірничі машини для підводних гірничих робіт: Навч. посібник / Дніпропетровськ, РВВ НГУ України, 2003. – 90 с.

  Бондаренко А.А. Сто питань і відповідей з дисципліни “Машини і обладнання нетрадиційних процесів видобутку корисних копалин” для студентів спеціальності 7.090216 „Гірниче обладнання” / Дніпропетровськ, РВВ НГУ України, 2003. – 20с.

  Наверх

  2002

  Декларац. пат. на винахід 45169А Україна : МПК B66B 7/12 (2006.01). Пристрій для видалення вологи з каната потоком повітря / К.С. Заболотний, С.М. Зінов’єв ; заявник і потентовласник Нац. гірн. ун-т. – № 2001063882 ; заявл. 08.06.2001 ; опубл. 15.03.2002, Бюл. № 3. – 3 с.

  Заболотный К.С. Моделирование отрыва жидкой пленки и капель жидкости с поверхностного слоя жидкости, расположенной на цилиндрической поверхности / К.С. Заболотный, С.Н. Зиновьев // Проблемы механики горно-металлургического комплекса: матер. междунар. науч.-техн. конф., г. Днепропетровск, 28–31 мая 2002. – Д., 2002. – С. 176–178.

  Заболотный К.С. Исследование влияния параметров подъемной установки на изгиб каната при стационарной намотке на барабан с использованием плоской модели / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, Т.В. Безпалько // Сб. науч. тр. НГАУ. – 2002. – №13. – Т.2. – С. 5-8.

  Заболотный К.С. Аналитический обзор работ по теории намотки каната на барабан шахтной подъемной машины / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, Т.В. Безпалько // Сб. науч. тр., посв. 45-летию ДГМИ, «Перспективы развития угольной промышленности в XXI веке». – 2002. – С. 196–200.

  Комп’ютерне математичне моделювання: навчальний посібник / В.П. Франчук, К.С. Заболотный, О.Л. Жупієв, М.В. Полушина, О.Л. Анциферов; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. акад. – Д. : НГУ, 2002. – 83 с.

  Бондаренко А.О., Запара Є.С., Франчук В.П., Кухар В.Ю. Грунтозабірний пристрій / Пат. 46197 України, Е21С50/00. Опубл 5.05.2002. Бюл. №5.

  Бондаренко А.А. Конспект лекцій “Обладнання для підводного видо-бутку корисних копалин з придонним збагаченням” для студентів спеціальності 7.090216 “Гірниче обладнання” / Дніпропетровськ, РВВ НГУ України, 2002. – 9 с.

  Бондаренко А.А., Запара Є.С. Обоснование рационального режима работы грунтозаборных устройств при эксплуатации / Междунар. научн.-техн. конф. «Проблемы механики горно-металлургического комплекса» НГА Украины.-Днепропетровськ, 2002.-С.113-117.

  Бондаренко А.А., Франчук В.П., Запара Є.С. Технология переработки песка, добываемого со дна моря / Міжнар. наукова конф. «Проблеми і перспективи геотехнологій на початку III тисячоліття» НГУ.-Днепропетровськ, 2002.-С.31.

  Наверх

  2001

  Заболотный К.С. Устройство для удаления воды с поверхности подъемных канатов шкивов трения / К.С. Заболотный, С.Н. Зиновьев // Перспективы развития горнорудной, угледобывающей и обогатительной отраслей промышленности: сб. тез. и докл. междунар. науч.-техн. конф., г. Краматорск, 15–17 мая 2001. – Краматорск, 2001. – С. 47–48.

  Заболотный К.С. Компьютерная математическая модель намотки подъемного каната на профилированную поверхность ШПМ / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, Т.В. Безпалько // Перспективы развития горнорудной, угледобывающей и обогатительной отраслей промышленности: сб. тез. и докл. междунар. науч.-техн. конф., г. Краматорск, 15–17 мая 2001. – Крамоторск, 2001. – С. 46–47.

  Заболотный К.С. Применение методов дифференциальной геометрии для построения математической модели намотки подъемного каната на барабан шахтной подъемной машины / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, Т.В. Безпалько // Вибрации в технике и технологиях. – 2001. – №3(19). – С. 49–52.

  Наверх

  2000

  Заболотный К.С. Анализ конструктивных решений по удалению влаги с головных канатов многоканатных подъемных машин со шкивами трения / К.С. Заболотный, С.Н. Зиновьев // Вибрации в технике и технологиях. – 2000. – № 4 (16). – С. 70–73.

  Рутковский М.А. Повышение эффективности породопогрузочных машин непрерывного действия / А.Ю. Рутковский, С.П. Калашников, И.В. Дегтярева, М.А. Рутковский // Сборник научных трудов ДонГТУ. – Алчевск : ДонГТУ, 2000. – № 12.– С. 30 – 33.

  Наверх

  1999

  Заболотный К.С. Итерационный метод исследования устойчивости барабанов ШПМ / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, Т.В. Безпалько // Науковий вісник НГА України. – 1999. – № 4. – С. 49–50.

  Заболотный К.С. Сравнение конечно-разностного и конечно-элементного методов в задачах импульсного нагружения элементов горных машин / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, Т.В. Безпалько // Науковий вісник НГА України. – 1999. – № 5. – С. 63–65.

  Заболотный К.С. Проблема выбора параметров навивочной поверхности канатных барабанов ШПМ / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, Т.В. Безпалько // Науковий вісник НГА України. – 1999. – №6. – С. 63–65.

  Заболотный К.С. Разработка теории укладки подъемного каната на барабан ШПМ / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, Т.В. Безпалько // Вибрации в технике и технологиях. – 1999. – №3. – С. 36–38.

  Наверх

  1998

  Методы моделирования при проектировании горного оборудования: [монография] / С.Е. Блохин, К.С. Заболотный, В.П. Франчук, А.Л. Жупиев.– Днепропетровск : НГА Украины, 1998. – 200 с.

  Наверх

  1997

  Заболотный К.С. Разработка рациональных параметров барабанов шахтных подъемных машин с внутренними тормозами на основе развития методов численного моделирования: Монография / К.С. Заболотный. – Днепропетровск: ДНВП «Системные технологии», 1997. – 220 с.

  Заболотный К.С. Научное обоснование технических решений по повышению канатоемкости и уменьшению габаритов шахтных подъемных машин с цилиндрическими барабанами: автореф. дис. на соискание науч. степени доктора техн. наук : спец. 05.15.16 „Горные машины” / К.С. Заболотный. – Днепропетровск, 1997. – 24 с.

  Наверх

  Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт