Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ступеня бакалавр
2020 року вступу

Освітньо-професійна програма вищої освіти 
Комп’ютерний інжиніринг у машинобудуванні
з галузі знань - механічна інженерія 
спеціальності - галузеве машинобудування 
першого рівня вищої освіти 
ступеня - бакалавр 


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ступеня магістр
2020 року вступу

Освітньо-професійна програма вищої освіти 
з галузі знань - механічна інженерія 
спеціальності - галузеве машинобудування 
другого рівня вищої освіти 
ступеня - магістр
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ступеня бакалавр
2019 року вступу

Освітньо-професійна програма вищої освіти 
Комп’ютерний інжиніринг у машинобудуванні
з галузі знань - механічна інженерія 
спеціальності - галузеве машинобудування 
першого рівня вищої освіти 
ступеня - бакалавр 


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ступеня магістр
2019 року вступу

Освітньо-професійна програма вищої освіти 
з галузі знань - механічна інженерія 
спеціальності - галузеве машинобудування 
другого рівня вищої освіти 
ступеня - магістр


РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
на 2019-2020 навчальний рік
Спеціальність: 133, Галузеве машинобудування


РОБОЧІ ПРОГРАМИ
на 2019-2020 навчальний рік
Спеціальність: 133, Галузеве машинобудування
Бакалаври

МАШИНОБУДІВНЕ КОМП'ЮТЕРНЕ КРЕСЛЕННЯ

ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОГО ІНЖИНІРИНГУ

ТРИВИМІРНЕ КОМП’ЮТЕРНЕ КОНСТРУЮВАННЯ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН

ПРОМИСЛОВІ РОБОТИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

НАДІЙНІСТЬ ГІРНИЧИХ МАШИН І КОМПЛЕКСІВ

ІНЖИНІРИНГ ГІРНИЧИХ МАШИН І КОМПЛЕКСІВ

ІНЖИНІРИНГ МАШИН ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ І ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНІ МАШИНИ

КОМП’ЮТЕРНИЙ ІНЖИНІРИНГ ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ МАШИН

ГІРНИЧІ МАШИНИ ТА КОМПЛЕКСИ

ОСНОВИ ДИНАМІКИ ГІРНИЧИХ МАШИН

ОСНОВИ КОМП'ЮТЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ

ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ МАШИН

МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ГІРНИЧИХ МАШИН

ТЕХНОЛОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБІВ ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ
на 2019-2020 навчальний рік
Спеціальність: 133, Галузеве машинобудування
Магістри

ВВЕДЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ

АНАЛІЗ І РОЗРАХУНОК НАДІЙНОСТІ НА ЕТАПІ ПРОЕКТУВАННЯ

ПРОЕКТУВАННЯ МАШИН ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ І ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ ГІРНИЧИХ МАШИН ДЛЯ ПІДВОДНОГО ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН

ПРОГРАМУВАННЯ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ МАШИН

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ступеня бакалавр
 2018 року вступу

Освітньо-професійна програма вищої освіти 
з галузі знань - механічна інженерія 
спеціальності - галузеве машинобудування 
першого рівня вищої освіти 
ступеня - бакалавр 


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ступеня магістр
2018 року вступу

Освітньо-професійна програма вищої освіти 
з галузі знань - механічна інженерія 
спеціальності - галузеве машинобудування 
першого рівня вищої освіти 
ступеня - магістр


РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
на 2018-2019 навчальний рік
Спеціальність: 133, Галузеве машинобудування

Форма навчання: бакалавр, денна, термін підготовки 4 роки

133-18-1

133-17-1

133-16-1

Форма навчання: бакалавр, денна, скорочена, термін підготовки 3 роки

133ск-18-1

133ск-17-1

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ступеня бакалавр
2017 року вступу

Освітньо-професійна програма вищої освіти 
з галузі знань - механічна інженерія 
спеціальності - галузеве машинобудування 
першого рівня вищої освіти 
ступеня - бакалавр РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
на 2017-2018 навчальний рік
Спеціальність: 133, Галузеве машинобудування
Спеціалізація: Гірничі машини та комплекси

Форма навчання: бакалавр, денна, срок підготовки 4 роки 

133-17-1

133-16-1

Форма навчання: бакалавр, денна, скорочена, срок підготовки - 3 роки

133ск-17-1© 2006-2021 Інформація про сайт