Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Освітньо-наукова програма "Галузеве машинобудування"
Освітній ступінь - доктор філософії
Спеціальніть - 133 Галузеве машинобудування


Гарант ОНП "Галузеве машинобудування", професор кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні, докт. техн. наук, проф. Бондаренко А.О.Вступ 2020 року

Освітня програма вищої освіти "Галузеве машинобудування", третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Розробники: проф. Заболотний К.С., проф. Бондаренко А.О., доц. Полушина М.В., асп. Норенко Д.Д.

Навчальний план

Каталог обов’язкових дисциплін


з/п
Назва дисципліни Викладач Робоча програма Силабус
1 Наукові та інноваційні завдання та проблеми інжинірингу в галузевому машинобудуванні проф. Франчук В.П. Робоча програма Силабус
2 Методи віртуального моделювання технологічних процесів машин проф. Заболотний К.С.,
доц. Панченко О.В.
Робоча програма Силабус
3 Планування дослідних випробувань устаткування та обробка результатів проф. Бондаренко А.О.,
доц. Запара Є.С.
Робоча програма Силабус

Каталог вибіркових дисциплін, спрямованих на розвиток SoftSkills


з/п
Назва дисципліни Викладач Робоча програма Силабус
1 Додаткові навички для успіху науковців доц. Титов О.О. Робоча програма Силабус

Каталог вибіркових дисциплін


з/п
Назва дисципліни Викладач Робоча програма Силабус
1 Аналітична механіка та міцність машин проф. Заболотний К.С. Робоча програма Силабус
2 Методи дослідження процесів гідравлічного видобутку й переробки мінералів проф. Бондаренко А.О. Робоча програма Силабус
3 Наукові засади визначення параметрів дробарно-подрібнювального устаткування доц. Титов О.О. Робоча програма Силабус
4 Проектний менеджмент галузевого машинобудування доц. Анциферов О.В. Робоча програма Силабус


Вступ 2021 року

Освітня програма вищої освіти "Галузеве машинобудування", третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Розробники: проф. Заболотний К.С., проф. Бондаренко А.О., доц. Полушина М.В., асп. Волков В.В.
© 2006-2022 Інформація про сайт