Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Матеріали по дисциплінамДоступ до матеріалів методичного забезпечення кожного освітнього компоненту (дисципліни) спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» забезпечується дистанційною системою «Moodle» за посиланням >>

Навчально-методичні видання рекомендовані НТУ "Дніпровська політехніка"
Методи віртуального моделювання технологічних процесів машин: конспект лекцій  / К.С. Заболотний, О.В. Панченко, О.Л. Жупієв; Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Д.: НТУ «ДП», 2023. - 54 с. 
Методи віртуального моделювання технологічних процесів машин. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для аспірантів спеціальності 133 Галузеве машинобудування  / К.С. Заболотний, О.В. Панченко, О.Л. Жупієв; Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Д.: НТУ «ДП», 2023. - 46 с. 

для магістрів

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня магістра спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітньо-професійної програми "Гірничі машини та комплекси" / Уклад.: В.П. Франчук, К.С. Заболотний, В.Ю. Кухар - Д.: НТУ «ДП», 2022. 36 с.
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня магістра спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітньо-професійної програми "Технології віртуальної та доповненої реальності у машинобудуванні" / Уклад.: В.П. Франчук, К.С. Заболотний, В.Ю. Кухар - Д.: НТУ «ДП», 2022. 36 с.
Методичні вказівки з проведення виробничої практики магістрів освітньопрофесійної програми «Гірничі машини та комплекси» спеціальності 133 Галузеве машинобудування/ Уклад.: В.П. Франчук, К.С. Заболотний, В.Ю. Кухар - Д.: НТУ «ДП», 2022. 30 с.
Методичні вказівки з проведення передатестаційної практики магістрів освітньо-професійної програми «Гірничі машини та комплекси» спеціальності 133 Галузеве машинобудування / Уклад.: В.П. Франчук, К.С. Заболотний, В.Ю. Кухар - Д.: НТУ «ДП», 2022. 23 с.
Методичні вказівки з проведення виробничої практики магістрів освітньопрофесійної програми «Технології віртуальної та доповненої реальності у машинобудуванні» спеціальності 133 Галузеве машинобудування/ Уклад.: В.П. Франчук, К.С. Заболотний, В.Ю. Кухар - Д.: НТУ «ДП», 2022. 31 с.
Методичні вказівки з проведення передатестаційної практики магістрів освітньо-професійної програми «Технології віртуальної та доповненої реальності у машинобудуванні» спеціальності 133 Галузеве машинобудування / Уклад.: В.П. Франчук, К.С. Заболотний, В.Ю. Кухар - Д.: НТУ «ДП», 2022. 25 с.
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з розрахунку та конструювання гірничих машин для видобутку корисних копалин магістрів магістрів освітньо-професійної програми «Гірничі машини та комплекси» спеціальності 133 Галузеве машинобудування / Уклад.: В.П. Франчук, К.С. Заболотний, В.Ю. Кухар - Дніпро: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020. 28 с
Конспект лекцій з дисципліни "Створення інноваційних проєктів у машинобудуванні" для  магістрів спеціальності 133 Галузеве машинобудування  освітньо-професійної програми "Гірничі машини та комплекси" / К.С. Заболотний, М.В. Полушина, О.В. Панченко, Д.Р. Захарова ; Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2021. - 133 с.
Створення інноваційних проєктів у машинобудуванні : методичні рекомендації до практикуму та самостійної роботи магістрів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / К.С. Заболотний, М.В. Полушина; Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2021. - 84 с.
Інженерний аналіз технічних об'єктів машинобудування : конспект лекцій для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / Т.В. Москальова; Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2021. - 139 с.
Інженерний аналіз технічних об'єктів машинобудування : методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / Т.В. Москальова; Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2021. - 61 с.
Надійність машин і комплексів : підручник / Є.С. Запара; Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2021. - 101 с.
Інжиніринг гірничих машин та комплексів для підводного видобутку корисних копалин: Навч. посібник / А.О. Бондаренко ; Нац. техн. унт. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 96с.
Інжиніринг гірничих машин та комплексів для підводного видобутку корисних копалин. Методичні рекомендації до самостійної роботи для магістрів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / А.О.Бондаренко ; Нац. техн. унт. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 10с.
Інжиніринг гірничих машин та комплексів для підводного видобутку корисних копалин. Методичні рекомендації до лабораторних занять для магістрів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / А.О.Бондаренко ; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 17с.
Engineering of mining machines and complexes for underwater mining of minerals. Methodical recommendations for laboratory classes for students of the specialty 133 Branch Engineering / A. Bondarenko ; Dnipro University of Technology . – Dnipro, 2021. –14 p.
Інжиніринг гірничих машин та комплексів для видобутку корисних копалин підземним та відкритим способом: Конспект лекцій / О.О.Титов; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» . – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 65 с.
Інжиніринг гірничих машин та комплексів для видобутку корисних копалин підземним та відкритим способом. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 133 Галузеве машинобудування / О.О.Титов; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» . – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 27 с.
Інжиніринг гірничих машин та комплексів для видобутку корисних копалин підземним та відкритим способом: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / О.О. Титов; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 20 с.
Інжиніринг гірничих машин та комплексів для переробки і збагачення корисних копалин: Конспект лекцій / О.О.Титов; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» . – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 73 с.
Інжиніринг гірничих машин та комплексів для переробки і збагачення корисних копалин. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 133 Галузеве машинобудування / О.О.Титов; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» . – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 32 с.
Інжиніринг гірничих машин та комплексів для переробки і збагачення корисних копалин: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / О.О.Титов; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» . – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 17 с.
Розрахунок і конструювання гірничих машин для видобутку корисних копалин: Конспект лекцій / О.О.Титов; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» . – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 60 с
Розрахунок і конструювання гірничих машин для видобутку корисних копалин. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 133 Галузеве машинобудування / О.О.Титов; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» . – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 29 с
Розрахунок і конструювання гірничих машин для видобутку корисних копалин: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / О.О. Титов; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 16 с.
Проектування машин для переробки і збагачення корисних копалин : конспект лекцій / О.О. Тітов; Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2019. - 68 с.
Проектування машин для переробки і збагачення корисних копалин: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / О.О.Титов; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» . – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 16 с.
Проектування машин для переробки і збагачення корисних копалин. Практикум / О.О.Титов; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» . – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 25 с.
Навички Soft Skills в інженерній діяльності: Конспект лекцій / К.С. Заболотний, О.В. Панченко, О.О.Титов; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» . – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 29 с.
Навички Soft Skills в інженерній діяльності: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / О.О.Титов; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» . – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 14 с.
Титов О.О. Навички Soft Skills в інженерній діяльності. Практикум / О.О.Титов; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» . – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 21 с.
Москальова Т.В. Системи автоматизованого проектування: конспект лекцій для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / Т.В. Москальова; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 140 с.
Москальова Т.В. Системи автоматизованого проектування: методичні рекомендації до лабораторних робот та самостійної роботи студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / Т.В. Москальова; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 50 с.

для бакалаврів

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня бакалавра спеціальності 133 Галузеве машинобудування / Уклад.: В.П. Франчук, К.С. Заболотний, В.Ю. Кухар - Д.: НТУ «ДП», 2022. 37 с.
Тривимірне комп'ютерне конструювання: конспект лекцій для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / М.В. Полушина; Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2019. - 59 с.
Тривимірне комп'ютерне конструювання. Моделювання механізму "гвинт-гайка" засобами САПР SolidWorks: практикум / М.В. Полушина, К.С. Заболотний, Т.В. Москальова; Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2019. - 63 с.
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни "Тривимірне комп'ютерне конструювання" / В.П. Франчук, Т.В. Безпалько, М.В. Полушина - Дніпро: Національний гірничий університет, 2007. - 20 с.
Машинобудівне комп'ютерне креслення: практикум: у 3-х ч. Ч. І. Створення креслеників у SolidWorks / М.В. Полушина, Т.В. Москальова; Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2019. - 40 с.
Машинобудівне комп'ютерне креслення: практикум: у 3-х ч. Ч. ІІ. Конструювання та оформлення креслеників деталей, виготовлених литтям / М.В. Полушина, Т.В. Москальова; Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2019. - 27 с.
Машинобудівне комп'ютерне креслення: практикум: у 3-х ч. Ч. ІІІ. Конструювання та оформлення креслеників зварних конструкцій / М.В. Полушина, Т.В. Москальова; Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2019. - 39 с.
Основи комп'ютерного інжинірингу. Комп'ютерне математичне моделювання: практикум / М.В. Полушина, К.С. Заболотний, Т.В. Москальова; Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2019. - 34 с.
Основи комп'ютерного інжинірингу. Комп'ютерне моделювання механічних систем: практикум / М.В. Полушина, К.С. Заболотний, Т.В. Москальова; Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2019. - 21 с.
Основи комп'ютерного інжинірингу. Дослідження комп'ютерної моделі технічного об'єкту засобами MathCAD: практикум / М.В. Полушина, К.С. Заболотний, Т.В. Москальова; Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2019. - 13 с.
Надійність машин і комплексів: конспект лекцій. Для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / Є.С. Запара; Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2019. - 99 с.
Бондаренко А.О. Виробничі машини та комплекси для видобувних і землерийно-будівельних робіт : Навч. посібник / А.О. Бондаренко ; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 126с.
Виробничі машини та комплекси. Частина 2. Виробничі машини та комплекси для видобувних і землерийно-будівельних робіт. Методичні рекомендації до лабораторних занять для бакалаврів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / А.О.Бондаренко ; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 19 с.
Виробничі машини та комплекси. Частина 2. Виробничі машини та комплекси для видобувних і землерийно-будівельних робіт. Методичні рекомендації до лабораторних занять для бакалаврів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / А.О.Бондаренко ; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 24с.
Технологічні умови використання виробів машинобудування. Частина 1. Технологічні умови використання виробничих машин та комплексів. Методичні рекомендації до самостійної роботи для бакалаврів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / А.О. Бондаренко ; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 25 с.
Технологічні умови використання виробів машинобудування. Частина 1. Технологічні умови використання виробничих машин та комплексів : конспект лекцій / А. О. Бондаренко ; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 25 с.
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проєкту з інжинірингу у машинобудуванні для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / В.П. Франчук, К.С. Заболотний, В.Ю. Кухар; Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2020. - 29 с.
Методи моделювання при проєктуванні машин: Приклад застосування програмного комплекса SolidWorks Education Edition при виконанні проєкта щокової дробарки. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 133 Галузеве машинобудування / К.С. Заболотний, О.В. Панченко ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2019. – 80 с
Методи моделювання при проєктуванні машин. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / К.С. Заболотний, О.В. Панченко ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2019. – 239 с.
Основи проєктування машин. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / К.С. Заболотний, О.В. Панченко ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2019. – 30 с.
Основи проєктування машин. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 133 Галузеве машинобудування / К.С. Заболотний, О.В. Панченко ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2019. – 70 с.
Промисловий дизайн. Конспект лекцій з дисципліни «Основи комп’ютерного проєктування та дизайну машин» / К.С. Заболотний, О.В. Панченко ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2019. – 102 с.
Основи комп’ютерного проєктування та дизайну машин. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 133 Галузеве машинобудування / К.С. Заболотний, О.В. Панченко ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2019. – 47 с.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт