Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукові напрями кафедри

Колектив кафедри готує фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю
133 « Галузеве машинобудування», розвиваючи такі наукові напрями:

  • Розробка вібраційної техніки, передові технології переробки й механоактивація промислової сировини, кріогенна технологія переробки відходів еластомерних матеріалів (наукові керівники: проф., д-р техн. наук Франчук В.П., проф., д-р техн. наук Надутий В.П.).
  • Удосконалення екологічно щадливих способів і технологій підводного видобутку твердих корисних копалин із дна річок, морів та Світового океану (наукові керівники: проф., доктор техн. наук Франчук В.П., доц. доктор техн. наук Бондаренко А.О.).
  • Оптимізація параметрів механічного устаткування на основі сучасних методів комп`ютерного моделювання й обчислювального експерименту (проф., д-р техн. наук Заболотний К.С.).
  • Розробка розрахунково-інформаційних програмних комплексів для підприємств України (проф., д-р техн. наук Заболотний К.С.)


© 2006-2021 Інформація про сайт