Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАУКОВІ  НАПРЯМИ КАФЕДРИ

Колектив кафедри готує фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю
133 « Галузеве машинобудування», розвиваючи такі наукові напрями:

 • Розробка вібраційної техніки, передові технології переробки й механоактивація промислової сировини, кріогенна технологія переробки відходів еластомерних матеріалів (наукові керівники: проф., д-р техн. наук Франчук В.П., проф., д-р техн. наук Надутий В.П.).
 • Удосконалення екологічно щадливих способів і технологій підводного видобутку твердих корисних копалин із дна річок, морів та Світового океану (наукові керівники: проф., доктор техн. наук Франчук В.П., доц. доктор техн. наук Бондаренко А.О.).
 • Оптимізація параметрів механічного устаткування на основі сучасних методів комп`ютерного моделювання й обчислювального експерименту (проф., д-р техн. наук Заболотний К.С.).
 • Розробка розрахунково-інформаційних програмних комплексів для підприємств України (проф., д-р техн. наук Заболотний К.С.)


ПРИКЛАДИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ,
ВИКОНАНИХ НА КАФЕДРІ

РУТКОВСЬКИЙ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ОБГРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ БАРАБАНОВ ШАХТНИХ ПІДЙОМНИХ МАШИН

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник: Заболотний К.С.д-р техн. наук, проф.

Викладено результати досліджень, що полягають в обґрунтуванні та розробці методу визначення розрахункових навантажень при намотуванні канату на циліндричний барабан шахтних підіймальних машин, з огляду на вплив геометричних і міцнісних характеристик його підкріпленої конструкції та на зміну напружено-деформованого стан,у який там виникає під дією витків канату. Уперше доведено, що визнавши середні значення напружень у конструктивно-ортотропній оболонці барабана, можна вибрати дані для подальшого уточненого розрахунку його параметрів методом МСЕ.

Відео « Захист дисертації» https://www.youtube.com/watch?v=n9LsgWWL-m4


БОНДАРЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОМПЛЕКСІВ НОВОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ДЛЯ ГІДРОМЕХАНІЗОВАНОГО ВИДОБУТКУ Й ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНИСТИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Франчук Всеволод Петрович

Викладено результати досліджень щодо підвищення ефективності роботи комплексів гідромеханізованого підводного видобутку та переробки зернистих корисних копалин шляхом наукового обгрунтування раціональних конструктивних параметрів складових елементів комплексів: грунтозабірних пристроїв землесосних снарядів і горизонтальних класифікаторів. Виконано моделювання процесів взаємодії струминних розпушувачів і всмоктувального патрубка земснаряда з зернистою корисною копалиною у підводному поверхневому вибої. Одержано залежності для розрахунку діаметра сопла розмивної форсунки, розмивної швидкості незв'язного зернистого грунту, кількісний критерій раціональності застосування гідравлічних розпушувачів. Розроблено фізичну та математичну моделі взаємодії проточної частини класифікатора з горизонтальним прискореним потоком, який несе тверді частинки. Одержано аналітичні залежності для розрахунку конструктивних параметрів горизонтальних класифікаторів. Виконано лабораторні дослідження процесів взаємодії струминних розпушувачів із горизонтальних класифікаторів з зернистою корисною копалиною. Розроблено інженерні методики та науково-технічні розробки впроваджені у виробництво з одержанням значного економічного ефекту.

Відео « Захист дисертації» https://youtu.be/p99B01cJeVI


ШЕПЕЛЬ ТАРАС ВІЛІЙОВИЧ

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОВШІВ ЗЕМЛЕЧЕРПАКОВИХСНАРЯДІВ ДЛЯ ГЛИБОКОВОДНОГО ВИДОБУТКУОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ОСАДІВ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Наукові керівники:

 • доктор технічних наук, професор Франчук Всеволод Петрович
 • доктор-інженер, професор Дребенштедт Карстен,
  директор Інституту гірничої справи та громадянського будівництва Технічного університету «Фрайберзька гірнича академія» (м.Фрайберг, ФРН).
 • Викладено результати досліджень, що полягають у встановленні аналітичних залежностей раціональних геометричних параметрів ковшів землечерпакових снарядів і зусилля опору ковша заповненню при глибоководному видобутку органо-мінеральних осадів від параметрів різання та властивостей розроблювального ґрунту, що дозволило визначити: відношення висоти ковша до його довжини, при якому досягається найбільша ємність ковша при максимальному значенні коефіцієнта наповнення, яке для ковшів шириною від 0,5 до 2,5 м при глибині різання від 0,1 до 0,25 м в середньому становить 0,75; зусилля опору ковша заповненню, яке знаходиться як сума лінійної, логарифмічної та степеневої з показником степеня 0,5 залежностей від шляху копання, на якому відбувається заповнення ковша; розробити інженерну методику розрахунку геометричних параметрів ковшів землечерпакових снарядів і навантажень на ківш при глибоководному видобутку органо-мінеральних осадів.

  Відео « Захист дисертації» https://youtu.be/p99B01cJeVI


  ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ

  ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ФІЛЬТРУВАЛЬНО-ПУЛЬСАЦІЙНОЇМАШИНИ ДЛЯ ЗНЕВОДНЕННЯ ГЛИБОКОВОДНИХОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ОСАДІВ

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

  Наукові керівники:

 • доктор технічних наук, професор Франчук Всеволод Петрович
 • доктор-інженер, професор Дребенштедт Карстен,
  директор Інституту гірничої справи та громадянського будівництва Технічного університету «Фрайберзька гірнича академія» (м.Фрайберг, ФРН).
 • В результаті теоретичних та експериментальних досліджень процесу зневоднення ГВОМО в фільтрувально-пульсаційній машині встановлено основні параметри машини: статична і динамічна складові тиску, частота пульсації тиску, час фільтрування, та їх залежності від показників процесу фільтрування – вологості матеріалу, висоти шару суспензії і фізико-механічних властивостей суспензії.Розроблено методики: проведення експериментальних досліджень процесузневоднення дрібнодисперсної суспензії в фільтрувально-пульсаційній машині, щопрацює в режимах пульсуючого та статичного тиску; обробки результатів експерименту; визначення параметрів фільтрувально-пульсаційної машини для зневоднення ГВОМО; визначення параметрів фільтрувально-пульсаційної машини зі шнековим розвантаженням осаду для зневоднення суспензії ГВОМО. Розроблено новуконструкцію фільтрувально-пульсаційної машини для зневоднення дрібнодисперсних суспензій із шнековим розвантаженням осаду.

  Відео « Захист дисертації» https://youtu.be/bhcp6YrNjm4


  Інтерв'ю професора Дребенштедт Карстена
  доктор-інженера, професора,
  директора Інституту гірничої справи та громадянського будівництва Технічного університету «Фрайберзька гірнича академія» (м.Фрайберг, ФРН).


  Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт