Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Персональна сторінка професора В.П. Франчука


Франчук В.П.

Освіта, кваліфікація:
вища, закінчив Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема в 1959р. за спеціальністю гірничі машини, кваліфікація гірничий інженер - механік.


Посада: професор кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні.  


Науковий ступінь, спеціальність:
доктор технічних наук, 01.02.06 - Динаміка, міцність машин, приладів та апаратури (1984 р.) Тема докторської дисертації: «Розробка методів розрахунку динамічних систем вібраційних машин з істотним впливом технологічного навантаження»
  


Вчене звання: професор кафедри гірничих машин з 1986 р


Нагороди (завантажити) :

 • За багаторічну плідну працю, старанне ставлення до своїх обов’язків, значний внесок у вирішення проблем науки, освіти, виховання молоді, професійну компетентність, відповідальність, ініціативу та гідну громадську позицію присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України»,
 • звання «Почесний професор НГУ»,
 • «Почесний доктор ДонНТУ»,
 • нагороджений медаллю «Дінника Олександра Миколайовича»,
 • повний кавалер знаку «Шахтарська Слава»,
 • «Відмінник вищої освіти України»,
 • нагороджений медаллю «Петро Могила»,
 • обраний академіком 6 галузевих академій наук, у тому разі 3 закордонних.

 • Наукові інтереси та напрямки наукової діяльності::

  Теорія, методи розрахунку та принципи конструювання вібраційних машин технологічного призначення.

  Розвиток теорії, методів розрахунку та принципів конструювання обладнання для глибоководного видобутку твердих корисних копалин.


  Наукові та навчально-методичні видання:
  http://orcid.org/0000-0003-0808-6606
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56258586100
  https://publons.com/researcher/1698734/vsevolod-franchuk/
  https://scholar.google.com.ua/citations?
  83 авторських свідоцтв та патентів, 4 монографії, 1 підручник, 1 навчальний посібник, 290 наукових публікацій у періодичних виданнях, 5 методичних вказівок.


  Відомості про підвищення кваліфікації :
 • ТОВ "Океанмашенерго", 31.10.2022-09.12.2022. тренінг: "Ознайомлення з конструкціями сучасного фільтраційного обладнання щодо особливостей його виробництва, експлуатації та обслуговування (60 годин). Ознайомлення з процесом організації внутрішнього менеджменту підприємства - прямі та зворотні зв'язки між відділами проектування, виробництва та супровідної документації (60 годин). Ознайомлення з алгоритмом процесів сертифікації виробів, отримання дозвіду на виробництво, організацію реклами та методами просування на ринок (60 годин)". Документ: програма стажування та звіт про її виконання. Довідка про підсумки стажування 2212-0903 від 09.12.2022.
 • Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, з "11" квітня 2017 року по "23 " червня 2017 року. Програма стажування та звіт про її виконання. Протокол засідання кафедри № 9 від 30.04.2018 р. Мета підвищення кваліфікації (стажування) – розширення і оновлення теоретичних знань з метою підвищення якості курсів дисциплін, що викладаються “Основи динаміки гірничих машин”, “Методологія наукових досліджень”, “Інжиніринг гірничих машин”

 • Сертифікати участі в міжнародних конференціях


  Дисципліни, що викладаються: керівництво кваліфікаційними роботами бакалаврів, магістрів та аспірантів


  Контакти: franchuk.v.p@nmu.one


  Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт