Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Освітньо-наукова програма "Галузеве машинобудування"
Освітній ступінь - доктор філософії
Спеціальніть - 133 Галузеве машинобудування


Гарант ОНП "Галузеве машинобудування", професор кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні, докт. техн. наук, проф. Бондаренко А.О.Вступ 2019 року

Освітня програма вищої освіти "Галузеве машинобудування", третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Розробники: проф. Заболотний К.С., проф. Бондаренко А.О., доц. Полушина М.В.

Витяг з протоколу засідання методичної комісії зі спеціальності 133 галузеве машинобудування №2 від 23.11.2018 (затвердження ОНП)

Витяг з протоколу засідання методичної комісії зі спеціальності 133 галузеве машинобудування№ 4 від 30.08.2019 (затвердження РП і силабусів)

Навчальний план підготовки здобувачів 2019-2023

Каталог нормативних дисциплін


з/п
Назва дисципліни Робоча програма Силабус
Гуманітарна підготовка
З1 Філософія науки та професійна етика Робоча програма Силабус
З2 Іноземна мова для науки і освіти
(англійська/німецька/французька)
Робоча програма Силабус
З3 Прикладна педагогіка та психологія вищої школи Робоча програма Силабус
Б1 Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності Робоча програма Силабус
Загальнонаукова підготовка
Б2 Винахідництво та реєстрація прав інтелектуальної власності, оцінка економічної ефективності інноваційних розробок Робоча програма Силабус
Практична підготовка
П1 Викладацька практика Робоча програма Силабус
П2 Презентація результатів наукових досліджень та управління науковими проєктами українською науковою мовою Робоча програма Силабус

Каталог фахових дисциплін


з/п
Назва дисципліни Робоча програма Силабус
Ф1 Наукові та інноваційні завдання та проблеми інжинірингу в галузевому машинобудуванні Робоча програма Силабус

Каталог вибіркових дисциплін


з/п
Назва дисципліни Робоча програма Силабус
Блок неформальний 1. «Дослідні випробування гірничого устаткування»
В1.1 Планування дослідних випробувань гірничого устаткування та обробка результатів Робоча програма Силабус
В1.2 Аналітична механіка та міцність машин Робоча програма Силабус
Блок неформальний 2. «Віртуальне моделювання технологічних процесів машин»
В2.1 Методи віртуального моделювання технологічних процесів машин Робоча програма Силабус
В2.2 Проектний менеджмент галузевого машинобудування Робоча програма Силабус


Вступ 2020 року

Освітня програма вищої освіти "Галузеве машинобудування", третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Розробники: проф. Заболотний К.С., проф. Бондаренко А.О., доц. Полушина М.В., асп. Норенко Д.Д.

Витяг з протоколу засідання методичної комісії зі спеціальності 133 галузеве машинобудування №2 від 04.12.2019(затвердження ОНП)

Витяг з протоколу засідання методичної комісії зі спеціальності 133 галузеве машинобудування №6 від 31.08.2020 (затвердження РП і силабусів) (посилання)

Навчальний план підготовки здобувачів 2020-2024

Каталог нормативних дисциплін


з/п
Назва дисципліни Робоча програма Силабус
Гуманітарна підготовка
З1 Філософія науки та професійна етика Робоча програма Силабус
З2 Іноземна мова для науки і освіти
(англійська/німецька/французька)
Робоча програма Силабус
Спеціальна підготовка
Б1 Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності Робоча програма Силабус
Б2 Винахідництво та реєстрація прав інтелектуальної власності Робоча програма Силабус
Б3 Методологія та організація наукових досліджень Робоча програма Силабус
Б4 Презентація результатів наукових досліджень та управління науковими проєктами Робоча програма Силабус
Практична підготовка
П1 Викладацька практика Робоча програма Силабус

Каталог фахових дисциплін


з/п
Назва дисципліни Робоча програма Силабус
Ф1 Наукові та інноваційні завдання та проблеми інжинірингу в галузевому машинобудуванні Робоча програма Силабус
Ф2 Планування дослідних випробувань устаткування та обробка результатів Робоча програма Силабус
Ф3 Методи віртуального моделювання технологічних процесів машин Робоча програма Силабус

Каталог вибіркових дисциплін, спрямованих на розвиток SoftSkills


з/п
Назва дисципліни Робоча програма Силабус
1 Додаткові навички для успіху науковців Робоча програма Силабус

Каталог вибіркових дисциплін


з/п
Назва дисципліни Робоча програма Силабус
1 Аналітична механіка та міцність машин Робоча програма Силабус
2 Методи дослідження процесів гідравлічного видобутку й переробки мінералів Робоча програма Силабус
3 Наукові засади визначення параметрів дробарно-подрібнювального устаткування Робоча програма Силабус
4 Проектний менеджмент галузевого машинобудування Робоча програма СилабусВступ 2021 року

Освітня програма вищої освіти "Галузеве машинобудування", третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Розробники: проф. Заболотний К.С., проф. Бондаренко А.О., доц. Полушина М.В., асп. Волков В.В.

Витяг з протоколу засідання методичної комісії зі спеціальності 133 галузеве машинобудування №1 від 20.10.2020 (затвердження ОНП)

Витяг з протоколу засідання методичної комісії зі спеціальності 133 галузеве машинобудування №1 від 31.08.2021 (затвердження РП і силабусів)

Навчальний план підготовки здобувачів 2021-2025

Каталог нормативних дисциплін


з/п
Назва дисципліни Робоча програма Силабус
Гуманітарна підготовка
З1 Філософія науки та професійна етика Робоча програма Силабус
З2 Іноземна мова для науки і освіти
(англійська/німецька/французька)
Робоча програма Силабус
Базова підготовка
Б1 Методологія наукових досліджень Робоча програма Силабус
Б2 Педагогічна майстерність та прикладна психологія Робоча програма Силабус
Б3 Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності та управління проєктами Робоча програма Силабус
Практична підготовка
П1 Викладацька практика Робоча програма Силабус

Каталог фахових дисциплін


з/п
Назва дисципліни Робоча програма Силабус
Ф1 Наукові та інноваційні завдання та проблеми інжинірингу в галузевому машинобудуванні Робоча програма Силабус
Ф2 Планування дослідних випробувань устаткування та обробка результатів Робоча програма Силабус
Ф3 Методи віртуального моделювання технологічних процесів машин Робоча програма Силабус

Каталог вибіркових дисциплін, спрямованих на розвиток SoftSkills


з/п
Назва дисципліни Робоча програма Силабус
1 Додаткові навички для успіху науковців Робоча програма Силабус

Каталог вибіркових дисциплін


з/п
Назва дисципліни Робоча програма Силабус
1 Аналітична механіка та міцність машин Робоча програма Силабус
2 Методи дослідження процесів гідравлічного видобутку й переробки мінералів Робоча програма Силабус
3 Наукові засади визначення параметрів дробарно-подрібнювального устаткування Робоча програма Силабус
4 Проектний менеджмент галузевого машинобудування Робоча програма СилабусВступ 2022 року

Освітня програма вищої освіти "Галузеве машинобудування", третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Розробники: проф. Заболотний К.С., проф. Бондаренко А.О., доц. Полушина М.В., асп. Симоненко В.В.

 • Старший науковий співробітник Інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова, канд. техн. наук, доцент Ільїн С.Р.
 • Директор ПКТІ ПАТ «Дніпроважмаш» Драгомирецький Ю.О.
 • Директор ТОВ "Океанмашенерго" Григораш М.В.
 • Рецензії на ОНП представників академічної спільноти

 • Зав. каф. гірничих машин і обладнання КНУ, канд. техн. наук, доц. А.О.Хруцького
 • Зав. каф. технології машинобудування ДДТУ, докт. техн. наук, проф. І.В. Бельмаса
 • Завідувача відділу механіки машин і процесів переробки мінеральної сировини Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України докт. техн. наук, проф.Г.А. Шевченко
 • Витяг з протоколу засідання методичної комісії зі спеціальності 133 галузеве машинобудування №1 від 12.07.2022 (затвердження ОНП)

  Витяг з протоколу засідання методичної комісії зі спеціальності 133 галузеве машинобудування № 2 від 30.09.2022 (затвердження РП і силабусів)

  Навчальний план підготовки здобувачів 2022-2026

  Каталог нормативних дисциплін


  з/п
  Назва дисципліни Робоча програма Силабус
  Гуманітарна підготовка
  З1 Філософія науки та професійна етика Робоча програма Силабус
  З2 Іноземна мова для науки і освіти
  (англійська/німецька/французька)
  Робоча програма Силабус
  Спеціальна підготовка
  Б1 Методологія наукових досліджень Робоча програма Силабус
  Б2 Педагогічна майстерність та прикладна психологія Робоча програма Силабус
  Б3 Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності та управління проєктами Робоча програма Силабус
  Практична підготовка
  П1 Викладацька практика Робоча програма Силабус

  Каталог фахових дисциплін


  з/п
  Назва дисципліни Робоча програма Силабус
  Ф1 Наукові та інноваційні завдання та проблеми інжинірингу в галузевому машинобудуванні Робоча програма Силабус
  Ф2 Планування дослідних випробувань устаткування та обробка результатів Робоча програма Силабус
  Ф3 Методи віртуального моделювання технологічних процесів машин Робоча програма Силабус

  Каталог вибіркових дисциплін, спрямованих на розвиток SoftSkills


  з/п
  Назва дисципліни Робоча програма Силабус
  1 Додаткові навички для успіху науковців Робоча програма Силабус

  Каталог вибіркових дисциплін


  з/п
  Назва дисципліни Робоча програма Силабус
  1 Аналітична механіка та міцність машин Робоча програма Силабус
  2 Методи дослідження процесів гідравлічного видобутку й переробки мінералів Робоча програма Силабус
  3 Наукові засади визначення параметрів дробарно-подрібнювального устаткування Робоча програма Силабус
  4 Проектний менеджмент галузевого машинобудування Робоча програма Силабус
  Розклад занять аспірантів

  Графіки навчального процесу

  Перелiк дисциплін на вибір PhD

  Форма звіту з викладацької практики

  © 2006-2023 Інформація про сайт