Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Освітньо-наукова програма "Галузеве машинобудування"
Освітній ступінь - доктор філософії
Спеціальніть - 133 Галузеве машинобудування


Гарант ОНП "Галузеве машинобудування", професор кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні, докт. техн. наук, проф. Бондаренко А.О.


Розклад занять аспірантів

Графік консультацій у осінньому семестрі 2023-2024 н.р.

Графіки навчального процесу

Перелiк дисциплін на вибір PhD

Форма звіту з викладацької практики

Вступ 2023 року

Освітня програма вищої освіти "Галузеве машинобудування", третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Розробники: проф. Заболотний К.С., проф. Франчук В.П., проф. Бондаренко А.О., аспірант групи 133А-22-10 Гавриленко С.С.

 • Старший науковий співробітник Інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова, канд. техн. наук, доцент Ільїн С.Р.
 • Директор ПКТІ ПАТ «Дніпроважмаш» Драгомирецький Ю.О.
 • Директор ТОВ "Океанмашенерго" Григораш М.В.
 • Провідний конструктор виробництва гірничорудного й ковальсько-пресового устаткування ПрАТ "НКМЗ" Ю.М. Овчинніков
 • Витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії зі спеціальності 133 галузеве машинобудування №4 від 26.12.2022 (затвердження ОНП)

  Витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії зі спеціальності 133 галузеве машинобудування №5 від 01.06.2022 ( відповідність до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування від 30.05.2022 р. № 503)

  Витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії зі спеціальності 133 галузеве машинобудування №1 від 29.08.2023 (затвердження РП і силабусів)

  Навчальний план підготовки здобувачів 2023-2027

  Навчальний план підготовки здобувачів 2023-2027 133А-23-5

  Навчальний план підготовки здобувачів 2023-2027 133А-23-10

  Каталог нормативних дисциплін


  з/п
  Назва дисципліни Робоча програма Силабус
  Гуманітарна підготовка
  З1 Філософія науки та професійна етика Робоча програма Силабус
  З2 Іноземна мова для науки і освіти
  (англійська/німецька/французька)
  Робоча програма Силабус
  Спеціальна підготовка
  Б1 Методологія наукових досліджень

  Робоча програма

  Силабус

  Б2 Педагогічна майстерність та прикладна психологія Робоча програма Силабус
  Б3 Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності та управління проєктами Робоча програма Силабус
  Практична підготовка
  П1 Викладацька практика Положення про викладацьку практику

  Каталог фахових дисциплін


  з/п
  Назва дисципліни Робоча програма Силабус
  Ф1 Наукові та інноваційні завдання та проблеми інжинірингу в галузевому машинобудуванні Робоча програма Силабус
  Ф2 Планування дослідних випробувань устаткування та обробка результатів Робоча програма Силабус
  Ф3 Методи віртуального моделювання технологічних процесів машин Робоча програма Силабус  Вступ 2022 року

  Освітня програма вищої освіти "Галузеве машинобудування", третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
  Розробники: проф. Заболотний К.С., проф. Бондаренко А.О., доц. Полушина М.В., асп. Симоненко В.В.

 • Старший науковий співробітник Інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова, канд. техн. наук, доцент Ільїн С.Р.
 • Директор ПКТІ ПАТ «Дніпроважмаш» Драгомирецький Ю.О.
 • Директор ТОВ "Океанмашенерго" Григораш М.В.
 • Рецензії на ОНП представників академічної спільноти

 • Зав. каф. гірничих машин і обладнання КНУ, канд. техн. наук, доц. А.О.Хруцького
 • Зав. каф. технології машинобудування ДДТУ, докт. техн. наук, проф. І.В. Бельмаса
 • Завідувача відділу механіки машин і процесів переробки мінеральної сировини Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України докт. техн. наук, проф.Г.А. Шевченко
 • Витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії зі спеціальності 133 галузеве машинобудування №1 від 12.07.2022 (затвердження ОНП)

  Витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії зі спеціальності 133 галузеве машинобудування № 2 від 30.09.2022 (затвердження РП і силабусів)

  Витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії зі спеціальності 133 галузеве машинобудування № 5 від 20.02.2023 (Зміна лекторів та РП дисципліни Педагогічна майстерність та прикладна психологія)

  Навчальний план підготовки здобувачів 2022-2026

  Навчальний план підготовки здобувачів 2022-2026 133А-22-5

  Навчальний план підготовки здобувачів 2022-2026 133А-22-10

  Каталог нормативних дисциплін


  з/п
  Назва дисципліни Робоча програма Силабус
  Гуманітарна підготовка
  З1 Філософія науки та професійна етика Робоча програма Силабус
  З2 Іноземна мова для науки і освіти
  (англійська/німецька/французька)
  Робоча програма Силабус
  Спеціальна підготовка
  Б1 Методологія наукових досліджень

  Робоча програма

  Силабус

  Б2 Педагогічна майстерність та прикладна психологія Робоча програма Силабус
  Б3 Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності та управління проєктами Робоча програма Силабус
  Практична підготовка
  П1 Викладацька практика Положення про викладацьку практику

  Каталог фахових дисциплін


  з/п
  Назва дисципліни Робоча програма Силабус
  Ф1 Наукові та інноваційні завдання та проблеми інжинірингу в галузевому машинобудуванні Робоча програма Силабус
  Ф2 Планування дослідних випробувань устаткування та обробка результатів Робоча програма Силабус
  Ф3 Методи віртуального моделювання технологічних процесів машин Робоча програма Силабус

  Каталог вибіркових дисциплін, спрямованих на розвиток SoftSkills


  з/п
  Назва дисципліни Робоча програма Силабус
  1 Додаткові навички для успіху науковців Робоча програма Силабус

  Каталог вибіркових дисциплін


  з/п
  Назва дисципліни Робоча програма Силабус
  1 Аналітична механіка та міцність машин Робоча програма Силабус
  2 Методи дослідження процесів гідравлічного видобутку й переробки мінералів Робоча програма Силабус
  3 Теоретичні основи використання полімерних та композитних матеріалів у машинобудуванні Робоча програма Силабус
  4 Методи дослідження процесів гідравлічної класифікації мінералів Робоча програма Силабус
  5 Методологія гармонізації національних досліджень до міжнародних стандартів Робоча програма Силабус
  6 Наукові засади визначення параметрів дробарно-подрібнювального устаткування Робоча програма Силабус
  7 Проектний менеджмент галузевого машинобудування Робоча програма Силабус  Вступ 2021 року

  Освітня програма вищої освіти "Галузеве машинобудування", третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
  Розробники: проф. Заболотний К.С., проф. Бондаренко А.О., доц. Полушина М.В., асп. Волков В.В.

  Витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії зі спеціальності 133 галузеве машинобудування №1 від 20.10.2020 (затвердження ОНП)

  Витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії зі спеціальності 133 галузеве машинобудування №1 від 31.08.2021 (затвердження РП і силабусів)

  Навчальний план підготовки здобувачів 2021-2025

  Каталог нормативних дисциплін


  з/п
  Назва дисципліни Робоча програма Силабус
  Гуманітарна підготовка
  З1 Філософія науки та професійна етика Робоча програма Силабус
  З2 Іноземна мова для науки і освіти
  (англійська/німецька/французька)
  Робоча програма Силабус
  Базова підготовка
  Б1 Методологія наукових досліджень Робоча програма Силабус
  Б2 Педагогічна майстерність та прикладна психологія Робоча програма Силабус
  Б3 Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності та управління проєктами Робоча програма Силабус
  Практична підготовка
  П1 Викладацька практика Положення про викладацьку практику

  Каталог фахових дисциплін


  з/п
  Назва дисципліни Робоча програма Силабус
  Ф1 Наукові та інноваційні завдання та проблеми інжинірингу в галузевому машинобудуванні Робоча програма Силабус
  Ф2 Планування дослідних випробувань устаткування та обробка результатів Робоча програма Силабус
  Ф3 Методи віртуального моделювання технологічних процесів машин Робоча програма Силабус

  Каталог вибіркових дисциплін, спрямованих на розвиток SoftSkills


  з/п
  Назва дисципліни Робоча програма Силабус
  1 Додаткові навички для успіху науковців Робоча програма Силабус

  Каталог вибіркових дисциплін


  з/п
  Назва дисципліни Робоча програма Силабус
  1 Аналітична механіка та міцність машин Робоча програма Силабус
  2 Методи дослідження процесів гідравлічного видобутку й переробки мінералів Робоча програма Силабус
  3 Теоретичні основи використання полімерних та композитних матеріалів у машинобудуванні Робоча програма Силабус
  4 Методи дослідження процесів гідравлічної класифікації мінералів Робоча програма Силабус
  5 Методологія гармонізації національних досліджень до міжнародних стандартів Робоча програма Силабус
  6 Наукові засади визначення параметрів дробарно-подрібнювального устаткування Робоча програма Силабус
  7 Проектний менеджмент галузевого машинобудування Робоча програма Силабус

  Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт