Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Освітньо-наукова програма "Галузеве машинобудування"
Освітній ступінь - доктор філософії
Спеціальніть - 133 Галузеве машинобудування


Гарант ОНП "Галузеве машинобудування", професор кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні, докт. техн. наук, проф. Бондаренко А.О.Вступ 2020 року

Освітня програма вищої освіти "Галузеве машинобудування", третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Розробники: проф. Заболотний К.С., проф. Бондаренко А.О., доц. Запара Є.С., доц. Полушина М.В.

Навчальний план

Каталог обов’язкових дисциплін


з/п
Назва дисципліниВикладачРобоча програмаСилабус
1Наукові та інноваційні завдання та проблеми інжинірингу в галузевому машинобудуванніпроф. Франчук В.П.Робоча програмаСилабус
2Методи віртуального моделювання технологічних процесів машинпроф. Заболотний К.С.,
доц. Панченко О.В.
Робоча програмаСилабус
3Планування дослідних випробувань устаткування та обробка результатівпроф. Бондаренко А.О.,
доц. Запара Є.С.
Робоча програмаСилабус

Каталог вибіркових дисциплін, спрямованих на розвиток SoftSkills


з/п
Назва дисципліниВикладачРобоча програмаСилабус
1Додаткові навички для успіху науковцівдоц. Титов О.О.Робоча програмаСилабус

Каталог вибіркових дисциплін


з/п
Назва дисципліниВикладачРобоча програмаСилабус
1Аналітична механіка та міцність машинпроф. Заболотний К.С.Робоча програмаСилабус
2Методи дослідження процесів гідравлічного видобутку й переробки мінералівпроф. Бондаренко А.О.Робоча програмаСилабус
3Наукові засади визначення параметрів дробарно-подрібнювального устаткуваннядоц. Титов О.О.Робоча програмаСилабус
4Проектний менеджмент галузевого машинобудування доц. Анциферов О.В.Робоча програмаСилабус


Вступ 2021 року

Освітня програма вищої освіти "Галузеве машинобудування", третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Розробники: проф. Заболотний К.С., проф. Бондаренко А.О., доц. Запара Є.С., доц. Полушина М.В.© 2006-2021 Інформація про сайт