Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


2022 рік 2021 рік 2020 рік2022 рік вступу

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ
НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ
"ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ ТА ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В МАШИНОБУДУВАННІ"

AMC BRIDGE;
генеральний директор компанії "AMC Bridge" М. Луденські
Рецензія на освітньо-професійну програму вищої освіти "Технології віртуальної та доповненої реальності у машинобудуванні", рівень вищої освіти  - магістр, галузь знань - 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудування

АТ Дніпроважмаш
директор інституту Ю.О. Драгомирецький
Рецензія на освітньо-професійну магістерського рівня вищої освіти "Технології віртуальної та доповненої реальності у машинобудуванні" за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування у НТУ "Дніпровська політехніка"

Дніпровський державний технічний університет
завідувач кафедри машинобудівельних технологій та інженерії, докт-р техн. наук, проф. І.В. Бельмас
Рецензія на освітньо-професійну програму вищої освіти "Технології віртуальної та доповненої реальності у машинобудуванні" рівень вищої освіти - магістр, галузь знань - 13 Механічна інженерія, спеціальность 133 Галузеве машинобудування

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
завідувач кафедри ракетно-космічних та інноваційних технологій, докт-р техн. наук, проф. А.Ф. Санін
Рецензія на освітньо-професійну програму вищої освіти "Технології віртуальної та доповненої реальності у машинобудуванні" рівень вищої освіти - магістр, галузь знань - 13 Механічна інженерія, спеціальность 133 Галузеве машинобудування

Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова Національної академії наук України
завідувач відділу механіки машин і процесів преробки мінеральної сировини, докт-р техн. наук, старший наук. співробітник Г.О. Шевченко
Рецензія на освітньо-професійну програму вищої освіти "Технології віртуальної та доповненої реальності у машинобудуванні" рівень вищої освіти - магістр, галузь знань - 13 Механічна інженерія, спеціальность 133 Галузеве машинобудування

Криворізький національний університет
завідувач кафедрою гірничих машин та обладнання, канд. техн. наук, доцент А.О. Хруцький
Рецензія на освітньо-професійну програму вищої освіти "Технології віртуальної та доповненої реальності у машинобудуванні" рівень вищої освіти - магістр, галузь знань - 13 Механічна інженерія, спеціальность 133 Галузеве машинобудування

ТОВ "Океанмашенерго"
директор М. Григораш
Рецензія на освітньо-професійну програму вищої освіти "Технології віртуальної та доповненої реальності у машинобудуванні" рівень вищої освіти - магістр, галузь знань - 13 Механічна інженерія, спеціальность 133 Галузеве машинобудування2021 рік вступу

РОЗГЛЯД ЗАУВАЖЕНЬ
ДО ЗМІСТУ ОСВІТЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
"ГІРНИЧІ МАШИНИ ТА КОМПЛЕКСИ"
НА РОЗШИРЕНОМУ ЗАСІДАННІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 133 "ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ"

Витяг з протоколу №3 від 29.03.2021 розширеного засідання науково-методичної комісії зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ
НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ
"ГІРНИЧІ МАШИНИ ТА КОМПЛЕКСИ"

AL- Balqa Applied University Faculty of Engineering Technology Mechanical Engineering section;
доцент Департаменту машинобудування факультету Інженерних технологій Аль-Балька прикладного університету, к.т.н. Дж.С. Хаддад,
Review for the educational and professional program "Mining Machines andEquipment", for the 7th level of higher education "master" of speciality 133 "Branch engineering", National Technical University "Dnipro Polytechnic", Dnipro
Переклад. Рецензія на освітньо-професійну програму «Гірничі машини та комплекси», для 7-го рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», Національний технічний університет «Дінпровська політехніка», м. Дніпро

ТОВ "ОКЕАНМАШЕНЕРГО";
Директор Григораш М.В.,
ВІДГУК на освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти "Гірничі машини та комплекси" за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування у Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка"

ТОВ "АНА-ТЕМС";
Директор Базарний С.М.,
Рецензія на освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти "Гірничі машини та комплекси" за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування у Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка"

Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова";
Головний конструктор Спіркін С.В.,
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК на освітньо-професійну програму "Гірничі машини та комплекси" підготовки магістрів за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування у Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка"

Проєктно-конструкторський технологічний інститут АТ "Дніпроважмаш";
Директор інституту Драгомірецький Ю.О.,
Відгук на освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти "Гірничі машини та комплекси" за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування у НТУ "Дніпровська політехніка"

Криворізький національний університет;
Завідувач кафедрою гірничих машин і обладнання, канд. техн. наук, доцент Хруцький А.О.,
Відгук на освітньо-професійну програму "ГІРНИЧІ МАШИНИ ТА КОМПЛЕКСИ" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" галузі знань 13 "Механічна інженерія"

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України ;
Завідувач відділу машин і процесів переробки мінеральної сировини,
доктор техн. наук, професор Надутий В.П.,
Відгук на освітньо-професійну програму "Гірничі машини та комплекси" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 Галузеве машинобудування у НТУ "Дніпровська політехніка"

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
Завідувач кафедри технології виробництва літальних апаратів,
доктор техн. наук, професор Санін А.Ф.,
Рецензія на освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти "Гірничі машини та комплекси" за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування у Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка"

Державний вищий навчальний заклад Донецький національний технічний університет;
професор кафедри електромеханіки та машинобудування,
доктор техн. наук, професор Семенченко А.К.,
РЕЦЕНЗІЯ на освітньо-професійну програму вищої освіти "Гірничі машини та комплекси", рівень вищої освіти - магістр, галузь знань - 13 Механічна інженерія, спеціальність - 133 Галузеве машинобудування, спеціалізація - відсутня, тип - освітньо-професійна


2020 рік вступу

РОЗГЛЯД ЗАУВАЖЕНЬ
ДО ЗМІСТУ ОСВІТЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
"ГІРНИЧІ МАШИНИ ТА КОМПЛЕКСИ"
НА РОЗШИРЕНОМУ ЗАСІДАННІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 133 "ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ"

Витяг з протоколу №3 від 21.02.2020 розширеного засідання науково-методичної комісії зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ
НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ
"ГІРНИЧІ МАШИНИ ТА КОМПЛЕКСИ"

ТОВ "АНА-ТЕМС";
Директор Базарний С.М.,
Рецензія на освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти "Гірничі машини та комплекси" за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування у Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка" від 20.02.2020р.

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України ;
Завідувач відділу машин і процесів переробки мінеральної сировини,
доктор техн. наук, професор Надутий В.П.,
РЕЦЕНЗІЯ на освітньо-професійну програму вищої освіти "Гірничі машини та комплекси", рівень вищої освіти - магістр, галузь знань - 13 Механічна інженерія, спеціальність - 133 Галузеве машинобудування, спеціалізація - відсутня, тип - освітньо-професійна від 07.02.2020

Проєктно-конструкторський технологічний інститут АТ "Дніпроважмаш";
Директор інституту Драгомірецький Ю.О.,
Відгук на освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти "Гірничі машини та комплекси" за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування від 19.02.20
РОЗГЛЯД ЗАУВАЖЕНЬ
ДО ЗМІСТУ ОСВІТЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
"КОМП'ЮТЕРНИЙ ІНЖИНІРИНГ У МАШИНОБУДУВАННІ"
НА РОЗШИРЕНОМУ ЗАСІДАННІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 133 "ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ"

Витяг з протоколу №4 від 25.05.2020 розширеного засідання науково-методичної комісії зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ
НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ
"КОМП'ЮТЕРНИЙ ІНЖИНІРИНГ У МАШИНОБУДУВАННІ"

ІГТМ НАН України ім. М.С. Полякова;
Директор інституту, д.т.н., професор, академік НАН України Булат А.Ф.,
зав. відділу механіки машин і процесів переробки мінеральної сировини, д.т.н., проф. Надутий В.П.
Відгук на освітньо-професійну програму "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні" для освітнього рівня "бакалавр" спеціальності 133 Галузеве машинобудування в НТУ "Дніпровська політехніка"

ТОВ "АНА-ТЕМС";
Директор Базарний С.М.
Відгук на освітньо-професійну програму "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні" для освітнього рівня "бакалавр" спеціальності 133 Галузеве машинобудування в НТУ "Дніпровська політехніка"

АТ "ДНІПРОВАЖМАШ";
Директор проектно-конструкторського технологічного інституту Драгомирецький Ю.О.
Рецензія на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні" за спеціальністью 133 Галузеве машинобудування у Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка"

НВП ТОВ "Океанмашенерго",
директор Григораш М.В.
Відгук на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні" (ідентифікатор ) за спеціальністью 133 Галузеве машинобудування у Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка"

ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод";
перший заступник головного інженера, головний конструктор Товкун В.І.
Відгук на освітньо-професійну програму бакалаврського рівня вищої освіти "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні" за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування в Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка"

Державне підприємство "Конструкторське бюро Південне";
начальник проектного відділу Конструкторського бюро космічних апаратів Галабурда Д.А.
Відгук на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні" за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування у Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка"

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД імені О.М. Макарова

головний конструктор Спіркін С.В.
Рецензія на освітньо-професійну вищої освіти "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні" спеціальність 133 Галузеве машинобудування

НВП "Восток Плюс";
директор Рахманов С.Р.
Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму (бакалаврського) рівня вищої освіти "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні" за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування"

ПАТ Шахтоуправління "Покровське"
заступник начальника дільниці РЕО Шахтоуправління "Покровське",
к.т.н. по спец. 05.05.06 "Гірничі машини" Зінов'єв С.М.
Відгук на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 Галузеве машинобудування "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні" Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

AL-Balqa Applied University, Faculty of Engineering Technology, Mechanical Engineering section
Аль-Балька університет прикладних наук, Факультет Інженерних технологій, кафедра Механічної інженерії
доцент каф. механічної інженерії, к.т.н. Дж.С. Хаддад
Review for the educational and professional program "Computer Engineering in Machinery Manufacturing", for the 6th level of higher education "bachelor" of speciality 133 "Branch engineering", National Technical University "Dnipro Polytechnic", Dnipro

Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара

зав. каф. технології виробництва літальних апаратів, доктор техн. наук, проф. Санін А.Ф.
Рецензія на освітньо-професійну програму вищої освіти "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні" (ідентифікатор в ЄДЕБО 32033), рівень вищої освіти - бакалавр, галузь знань - 13 Механічна інженерія, спеціальність - 133 Галузеве машинобудування, спеціалізація - відсутня, тип - освітньо-професійна

Дніпровський державний технічний університет
зав. каф. технології машинобудування, доктор техн. наук, проф. Бельмас І.В.
Рецензія на освітньо-професійну програму "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні" підготовки бакалаврів з галузевого машинобудування

Криворізький національний університет
проф. кафедри гірничих машин і обладнання, доктор техн. наук, професор Громадський А.С.
Рецензія на освітньо-професійну програму "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні" першого рівня вищої освіти галузі знань 13 - Механічна інженерія, спеціальності 133 - Галузеве машинобудування, розроблену проектною групою кафедри інжинірингу і дизайну в машинобудуванні Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

Хмельницький національний університет
доктор техн. наук, проф., проф. кафедри технології машинобудування, Гордєєв А.І.
Рецензія на освітньо-професійну програму вищої освіти "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні" спеціальність 133 - Галузеве машинобудування, тип освітньо-професійна

Донецький національний технічний університет,
м. Покровськ;

доктор техн. наук, проф., проф. кафедри електромеханіки та машинобудування, Семенчено А.К.
Рецензія на освітньо-професійну програму вищої освіти "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні" підготовки бакалавра в галузі 13 Механічна інженерія / 133 Галузеве машинобудування

ІГТМ НАН України ім. М.С. Полякова;
с.н.с. відділу механіки машин і процесів переробки мінеральної сировини, к.т.н., Сухарєв В.В.
Відгук на освітньо-професійну програму "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні" для освітнього рівня "бакалавр" спеціальності 133 Галузеве машинобудування в НТУ "Дніпровська політехніка"

Державний університет економіки і технологій;
доцент кафедри інжинірингу з галузевого машинобудування Технологічного інституту ДУЕТ, к.т.н., доцент Швед С.В.
Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму вищої освіти "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування"

Донбаська державна машинобудівна академія;
Зав. кафедри комп'ютерних інформаційних технологій, доктор техн. наук, проф. Тарасов О.Ф. ,
Зав. кафедри автоматизованих металургійних машин та обладнання, доктор техн. наук, доцент Грибков Е.П. ,
Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму вищої освіти "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні". Спеціальність 133 - "Галузеве машинобудування". Розробник: випускова кафедра інжинірингу та дизайну в машинобудуванні Національного технічного університету "Дніпровська політехніка".

Київський національний університет будівництва і архітектури;
завідувач кафедри машин і обладнання технологічних процесів, доктор техн. наук, професор Назаренко І.І.
Рецензія на освітньо-професійну програму вищої освіти "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні", рівень вищої освіти - бакалавр, галузь знань - 13 Механічна інженерія, спеціальність - 133 Галузеве машинобудування

Національний університет "Львівська політехніка";
директор інституту механічної інженерії та транспорту, доктор техн. наук, професор Ланець О.С.
Рецензія на освітньо-професійну програму вищої освіти "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні" спеціальність - 133 Галузеве машинобудування
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт