Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Публікації студентів кафедри

Патенти в співавторстві зі студентами кафедри

 • Патент на корисну модель №148693 Пристрій буровибухового розширення свердловин в гірських породах
 • Патент на корисну модель №101995 Вертикальний віброконвеєр


 • Cтудентка третього курса гр. 133-18 Куц Олександра Вадимівна


  Посилання на сертифікати участі в конференціях студентів та аспірантів кафедри


  Перелік публікацій з участю студентів кафедри

  2016 2017 2018 2019 2020
  2021 2022 2023

  2023

 • 2022

 • Комплексне проєктування приводу переміщення моста вагоноперекидача бокового пересувного вбп-80м та обґрунтування його параметрів / Махарина В.І., Заболотний К.С. // Тиждень студентської науки - 2022: тези доповідей студентської наук.-техн. конф., 16 – 20 травня 2022 р. м. Дніпро – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – С. 613–614. https://science.nmu.org.ua/ua/conferences/week-of-studsci/zvit-2022.pdf
 • Розробка технічного проєкту приводу механізму переміщення дробарки типу ДФМ-20М / Куц О.В., Панченко О.В. // Тиждень студентської науки - 2022: тези доповідей студентської наук.-техн. конф., 16 – 20 травня 2022 р. м. Дніпро – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – С. 606-608. https://science.nmu.org.ua/ua/conferences/week-of-studsci/zvit-2022.pdf
 • Обґрунтування параметрів спеціального редуктора механізму переміщення ДФМ-20М / Косих М.Ю., Панченко О.В. // Тиждень студентської науки - 2022: тези доповідей студентської наук.-техн. конф., 16 – 20 травня 2022 р. м. Дніпро – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – С. 602-603https://science.nmu.org.ua/ua/conferences/week-of-studsci/zvit-2022.pdf
 • Зворотій інжинірінг конструкторської документації на частину нижню дробарки конусної КРД 700-75/ Бойко О.С., Панченко О.В. // Тиждень студентської науки - 2022: тези доповідей студентської наук.-техн. конф., 16 – 20 травня 2022 р. м. Дніпро – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – С. 582-583 https://science.nmu.org.ua/ua/conferences/week-of-studsci/zvit-2022.pdf
 • Приклади використання моделі абсолютно жорстких тіл в задачах опору матеріалів / Д.Р. Захарова, Жупієв О.Л // Тиждень студентської науки - 2022: тези доповідей студентської наук.-техн. конф., 16 – 20 травня 2022 р. м. Дніпро – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – С. 597-599 https://science.nmu.org.ua/ua/conferences/week-of-studsci/zvit-2022.pdf
 • Пат. 126176 Україна : МПК E21B 4/14 (2006.01). Занурювальний пневмоударник / Заболотний К.С., Ганкевич В.Ф., Мінєєв С.П., Антончик В.Є., Куц О.В.; заявник і патентовласник НТУ «ДП». – № 202006533 ; заявл. 09.10.2020 ; опубл. 26.08.2022, Бюл. № 34.
 • Innovative Teaching Methods In Engineering / Д.Р. Захарова, Жупієв О.Л.// «Світ наукових досліджень. Випуск 13»: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 25-26 жовтня 2022 р.). – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. – 235-237 https://www.economy-confer.com.ua/full-article/3958/
 • Constructional changes of pneumopercussion machines for improving their efficiency / V. Antonchik, K. Zabolotnyi, V. Hankevich, V.Maltseva, O. Kuts, A. Dyczko // Mining Machines. – 2022. – Vol. 40. Issue 4. – P. 206-215 (https://doi.org/10.32056/KOMAG2022.4.3)
 • 2021

 • Development and improvement of jaw crushers in the mining industry / V.Bundina, K.S. Zabolotnyi // Європейські мови – 2021: інновації та розвиток: за матеріалами 19-ї міжнародної конференції студентів і молодих вчених. //Збірник наук. робіт. – Електронне видання. – Дніпро, НТУ "Дніпровська політехніка", 2021. – с. 198- 199. https://pereklad.nmu.org.ua/ua/%D0%84%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%98_2021.pdf
 • Crushing facilities in the mining industry and its features / N. Lavrinenko, K.S. Zabolotnyi // Європейські мови – 2021: інновації та розвиток: за матеріалами 19-ї міжнародної конференції студентів і молодих вчених. //Збірник наук. робіт. – Електронне видання. – Дніпро, НТУ "Дніпровська політехніка", 2021. – с. 210- 211. https://pereklad.nmu.org.ua/ua/%D0%84%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%98_2021.pdf
 • Innovation technologies in the methodology teaching of technical mechanics / Zakharova D., O.L. Zhupiiev, K.S. Zabolotnyi // Європейські мови – 2021: інновації та розвиток: за матеріалами 19-ї міжнародної конференції студентів і молодих вчених. //Збірник наук. робіт. – Електронне видання. – Дніпро, НТУ "Дніпровська політехніка", 2021. – с. 218- 220. https://pereklad.nmu.org.ua/ua/%D0%84%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%98_2021.pdf
 • Дослідження зміни навантажень на вузол установки щитів з ротором вагоноперекидача ВБП-80 при повороті ротора / Куц О.В., Панченко О.В. // Молодь: наука та інновації: матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 11–12 листопада 2021 року / Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – Дніпро : НТУ «ДП», 2021 – 281-282. https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/159869
 • Реінжиніринг вузла «Рами платформи з люльками» машини ВБП-80М / Д.О. Боднар, Панченко О.В. // Молодь: наука та інновації: матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 11–12 листопада 2021 року / Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – Дніпро : НТУ «ДП», 2021 – 277-278 https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/159868
 • Визначення похибки використання моделей абсолютно жорстких тіл в задачах опору матеріалів / Захарова Д.Р, Жупієв О.Л. // Молодь: наука та інновації: матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 11–12 листопада 2021 року / Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – Дніпро : НТУ «ДП», 2021 – 279-280 https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/159870
 • Investigation of the drive mechanism of the sewing machine Bielefeld Nähmaschinen & Fahrrad Fabrik Hengstenberg / D. Zakharova, O. Panchenko // Розширюючи обрії: зб. тез шістнадцятого міжнар. форуму студ. і молодих учених, 21 – 22 квітня 2021 р., м. Дніпро – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 257-260. https://im.nmu.org.ua/ua/forum/%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%9C%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%8E%D1%87%D0%B8%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%96%D1%96%CC%88%202021.pdf
 • Обґрунтування параметрів приводу щокової дробарки з простим рухом щоки / Маньковська К.О., Панченко О.В. // Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і технологій: Матеріали XXI Всеукр. наук.-техн. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів. Одеса, 22-23 квітня 2021 р. – Одеса: ОНАХТ, 2021. – 21-23 https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/18369
 • Брейн-ринги – метод гейміфікації у навчанні студентів / Панченко О.В., Захарова Д.Р. // Потураївські читання: Матеріали ХІХ всеукр. наук.-технічної конф., м. Дніпро, 22 квітня 2021 р.: тези – Дніпро : НТУ «ДП», 2021 – 89-90 https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/vibro/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_2021.pdf
 • 2020

 • Improving The Efficiency Of Pneumopercussion Machines / V. Antonchik, K. Zabolotny, V. Hankevich, V. Maltseva, O. Kuts // Physical & Chemical Geotechnologies – 2020 : materials of the International Scientific & Practical Conference (Program of report) = Фізико-хімічні геотехнології – 2020 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 листопада 2020 р.: Recent submissions . – P. 48-49 https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/157761/FCG_2020_hot-48-49.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Justification of design models of drums of minewinders ЦР / K. Zabolotnyi, O. Panchenko, O. Kuts // 3nd International Scientific and Technical Internet Confe-rence “Innovative develop¬ment of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources”. Book of Abstracts. – Pet¬roșani, Romania: UNIVER¬SITASPublishing, 2020. (OCTOBER 26, 2020) . Р. 224-227
 • Calculation of moderni¬zed screen design / K. Zabolotny, A. Shkut // 3nd InternationalScientificandTechnicalInternetConfe¬ren¬ce “Innovativedevelopmentofresource-savingtechnolo-giesandsustainableuseofnaturalresources”. BookofAbstracts. - Petroșani, Roma¬nia: UNIVERSITASPublishing, 2020. (OCTOBER 26, 2020) . Р. 229-232
 • Дослідження механізму привода швейної машинки Bielefeld Nähmaschinen & Fahrrad Fabrik Hengstenberg / Захарова Д.Р.,О.В. Панченко // Потураївські читання: Матеріали ХVIII міжнародної наук.-технічної конф., м. Дніпро, 24 січня 2020 р.: тези – Дніпро : НГУ, 2020 . – С. 20–22
 • Зворотний інжиніринг двошвидкісного дриля для лабораторного практикума на основі САПРSOLIDWORKS / Губа Б.А., О.В. Панченко // Потураївські читання: Матеріали ХVIII міжнародної наук.-технічної конф., м. Дніпро, 24 січня 2020 р.: тези – Дніпро : НГУ, 2020 . – С. 26-27
 • Разработка компьютерной модели загрузочного устройства мельницы шаровой двухкамерной / БоднарД.А., О.В. Панченко // Потураївські читання: Матеріали ХVIII міжнародної наук.-технічної конф., м. Дніпро, 24 січня 2020 р.: тези – Дніпро : НГУ, 2020 . – С. 24-25
 • Обґрунтування методики моделювання та розробка технічного проекту модернізованої конструкції грохота типу ГВЧ-31С / К.С. Заболотний, ЖупієвО.Л., ШкутА.П. // Потураївські читання: Матеріали ХVIII міжнародної наук.-технічної конф., м. Дніпро, 24 січня 2020 р.: тези – Дніпро : НГУ, 2020 . – С. 3-5
 • Моделювання редуктора давида в програмному середовищі SOLIDWORKS / К.С. Заболотний, КуцО.В.. // Потураївські читання: Матеріали ХVIII міжнародної наук.-технічної конф., м. Дніпро, 24 січня 2020 р.: тези – Дніпро : НГУ, 2020 - С. 47-48
 • Зворотний інжиніринг двошвидкісного дриля для лабораторного практикума на основі САПРSolidWorks / Губа Б.А., О.В. Панченко, КуницяВ.Ф. // Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій : Матеріали ХХВсеукр. Наук.-техн. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів. Ч. І. Одеса, 21-22 квітня 2020 р. - Одеса, ВидавництвоОНАХТ, 2020 р. – С. 64-66
 • Дослідження механізму привода швейної машинки BielefeldNähmaschinen&FahrradFabrikHengstenberg / Захарова Д.Р.,О.В. Панченко // Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій : Матеріали ХХВсеукр. Наук.-техн. конф. молодихвчених, аспірантів та студентів. Ч. І. Одеса, 21-22 квітня 2020 р. - Одеса, ВидавництвоОНАХТ, 2020 р. – С. 78-80
 • Correspondence of the experimental spooling hoist parameters to the mining industry trends / A. Molodchenko, O. Panchenko // Збірник тез 15 міжнародного форуму студентів і молодих учених «Wideningourhorizons» (Дніпро, 20-21травня 2020 року). – Д.: НТУ «ДП», 2020 . – С. 175-178
 • Зворотний інжиніринг двошвидкісного дриля для лабораторного практикума на основі САПР SOLIDWORKS / Губа Б.А., О.В. Панченко, КуницяВ.Ф. // Тижденьстудентської науки: Матеріали студ. наук.-техн. конф. 2020 р. – Д.: НТУ «ДП», 2020 . – С. 62-64
 • Дослідження механізму привода швейної машинки Bielefeld Nähmaschinen & Fahrrad Fabrik Hengstenberg / Захарова Д.Р.,О.В. Панченко //Тижденьстудентської науки: Матеріали студ. наук.-техн. конф. 2020 р. – Д.: НТУ «ДП», 2020 . – С. 65-66
 • Досвід складання іспиту з SOLIDWORKS по програмі CSWA/ БоднарД.А., О.В. Панченко // Тиждень студентської науки: Матеріали студ. наук.-техн. конф. 2020 р. – Д.: НТУ «ДП», 2020 . – С. 76-78
 • Визначення основних параметрів конусної дробарки КСД 2200 / Ковальова К.І., О.В. Панченко // Тижденьстудентської науки: Матеріали студ. наук.-техн. конф. 2020 р. – Д.: НТУ «ДП», 2020 . – С. 81-82
 • Застосування функціоналу програмного забезпечення MATHCAD, SOLIDWORKS та SOLIDWORKS SIMULATION в навчальномупроцесіпід час виконання лабораторних робіт за методичними матеріалами з щоковоїдробарки з простим рухомщоки / К.С. Заболотний, КуцО.В.. //Тижденьстудентської науки: Матеріали студ. наук.-техн. конф. 2020 р. – Д.: НТУ «ДП», 2020 . – С. 73-74
 • Панченко О.В. Розробка математичної моделі напружено-деформованого стану барабанів шахтних підіймальних машин / О.В. Панченко, Д.О. Боднар // Математичне моделювання. Науковий журнал. №2 (43), 2020. – С. 86-92
 • Анциферов О.В. Вибір параметрів та розрахунок на міцність дебалансу / О.В. Анциферов, В.В. Дідович // [Електронний ресурс] Тези ХVIIІ науково-технічної конференції «Потураївські читання». – Дніпро: НТУ «ДП», Інститут геотехнічної механіки. – 2020. – С. 15-16. – Режим доступу: https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/vibro/Тези%20ПЧ%202020.pdf. – Назва з екрана.
 • Bondarenko А.O., Skrypnichenko M.O. Features of simulation of the kmg-10 bridge crane lifting winch in solidworks / Збірник ІІ Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Новітні технології в освіті, науці та виробництві»,.-Покровськ, 16 квітня 2020
 • Анциферов О.В. Раціоналізація технологічних параметрів здрібнення у вертикальному вібраційному млині / О.В. Анциферов, В.В. Дідович // [Електронний ресурс] «Новітні технології в освіті, науці та виробництві»: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, м. Покровськ, 16 квітня 2020 р. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2020.– С. 187- 189.
 • Ганкевич В.Ф., Курнат Н.Л., Журавлев М.А., Калюжная Н.Е. Повышение надежности режущего инструмента в горнорудной и металлургической промышленности. ХVIIІ науково-технічна конференція «Потураївські читання». .
 • Кравченко В.П., Ганкевич В.Ф., Пащенко О.А., Куц О.В. Ефективний метод переробки мідного концентрату. - Дніпро: НТУ "ДП", - 4.11.2020
 • 2019

 • Обоснованиепараметров каната и подьемника с большойглубины/ И.А. Абернихин, А.Л. Жупиев // Матеріали ХVII наук.-техн. конф. «Потураївські читання» (Дніпро, 25 січня 2019 року). – Д.: НТУ «ДП», 2019. – С. 18-19
 • Определениеамплитудыпаразитныхколебаний грохота SkUb5.0x1D / В.А. Твардовский, А.Л. Жупиев // Матеріали ХVII наук.-техн. конф. «Потураївські читання» (Дніпро, 25 січня 2019 року). – Д.: НТУ «ДП», 2019. – С. 19-20
 • Зворотний інжиніринг симетричного ромбічного домкрата / К.С. Заболотний, Куц О. В., Норенко Д. Д // Матеріали ХVII наук.-техн. конф. «Потураївські читання» (Дніпро, 25 січня 2019 року). – Д.: НТУ «ДП», 2019 - 2019 - С.26-27
 • Тестування вимірювального комплексу експериментального стенду для дослідження роботи гірничого інструменту / К.С. Заболотний, ШкутА.П // Матеріали ХVII на-ук.-техн. конф. «Потураївські читання» (Дніпро, 25 січня 2019 року). – Д.: НТУ «ДП», 2019 - 2019 - С.31-32
 • Обґрунтування параметрів і розробка конструкції експериментальної бобінної установки з гумо-тросовим канатом / Меркулова А. В., О.В. Панченко // Матеріали ХVII наук.-техн. конф. «Потураївські читання» (Дніпро, 25 січня 2019 року). – Д.: НТУ «ДП», 2019. – С. 22-23
 • Calculation of modernized screen design / К.С. Заболотний, ШкутА.П // Збірник тез 14 міжнародного форуму студентів і молодих учених «Wideningourhorizons» (Дніпро, 11-12 квітня 2019 року). – Д.: НТУ «ДП», 2019 – 2019 – C 250-252
 • U-Bahn-Bau / К.С. Заболотний, В. Волков // Збірник тез 14 міжнародного форуму студентів і молодих учених «Wideningourhorizons» (Дніпро, 11-12 квітня 2019 року). – Д.: НТУ «ДП», 2019 – 2019 – C 343-345.
 • Разработка методики моделированиядинамическихпроцессов в среде SOLIDWORKS MOTION / К.С. Заболотний, ШкутА.П // Наукова весна – 2019: Матеріали Х Ювілейної Всеукраїнської науковотехнічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25-26 квітня 2019 року). – Т. 16 . –Д.: НТУ «ДП», 2019 – - 2019 - С. 7–9
 • Розробка лабораторної роботи з вивчення SOLIDWORKS SIMULATION та його застосування до найпростіших механізмів / К.С. Заболотний, Куц О. В., // Наукова весна – 2019: Матеріали Х Ювілейної Всеукраїнської науковотехнічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25-26 квітня 2019 року). – Т. 16 . –Д.: НТУ «ДП», 2019 – 2019 - С. 10–11
 • Розробка лабораторної роботи з вивчення SOLIDWORKSMOTION і його застосування до найпростіших механізмів / К.С. Заболотний, ЗіпаК.О. // Наукова весна – 2019: Матеріали Х Ювілейної Всеукраїнської науковотехнічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25-26 квітня 2019 року). – Т. 16 . –Д.: НТУ «ДП», 2019 – 2019 - С. 12-14
 • Реінжиніринг балки рівного супротиву у програмі SOLIDWORKS та симуляція її використання / / К.С. Заболотний, ШейкоО.В. // Наукова весна – 2019: Матеріали Х Ювілейної Всеукраїнської науковотехнічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25-26 квітня 2019 року). – Т. 16 . –Д.: НТУ «ДП», 2019 – 2019 - С. 15-16
 • Обґрунтування параметрів щік ЩДП 9Х12 / Боднар Д.О, О.В. Панченко // Наукова весна – 2019: Матеріали Х Ювілейної Всеукраїнської науковотехнічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25-26 квітня 2019 року). – Т. 16 . –Д.: НТУ «ДП», 2019. – С. 17–19
 • Обґрунтування параметрів та результати розробки конструкції експериментальної бобиної установки з гумотросовим канатом / МеркуловаА.В., О.В. Панченко // Наукова весна – 2019: Матеріали Х Ювілейної Всеукраїнської науковотехнічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25-26 квітня 2019 року). – Т. 16 . –Д.: НТУ «ДП», 2019. – С. 20-22
 • Разработкаконструкции ролика ленточногоконвейера / К.С. Заболотний, ШкутА.П // Тиждень студентської науки – 2019: Матеріали студентської науковотехнічної конференції 2019 р. – Д.: НТУ «ДП», 2019 – С. 44-45
 • Разработка методики проведения лабораторной работы на тему «Изучение полиспастного механизма» / К.С. Заболотний, Цыганов А.О.// Тиждень студентської науки – 2019: Матеріали студентської науковотехнічної конференції 2019 р. – Д.: НТУ «ДП», 2019 – С. 50-52
 • Reverse engineering of the narrow-webcutter-loader executive body / P. Chernysh, O. Panchenko, // Збірник тез 14 міжнародного форуму студентів і молодих учених «Wideningourhorizons» (Дніпро, 11-12 квітня 2019 року). – Д.: НТУ «ДП», 2019. – C. 204-206
 • Вирішення оптимізаційної задачі при проектуванні рухомої та нерухомої щок / Боднар Д.О., Тиждень студентської науки – 2019: Матеріали студентської науковотехнічної конференції 2019 р. – Д.: НТУ «ДП», 2019 . – С. 42-43
 • Анциферов О.В. Розрахунок параметрів віброударного режиму здрібнення у вертикальному вібраційному млині / О.В. Анциферов, В.О. Таран // [Електронний ресурс] «Новітні технології в освіті, науці та виробництві»: збірник матеріалів І Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, м. Покровськ, 18 квітня 2019 р. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2019.– С. 162- 163.
 • Бондаренко А.О. Розробка модульної установки для промивання зернистих матеріалів / А.О. Бондаренко, С.В. Хомайченко, О.С. Шевцов // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні комплекси обладнання для видобутку, збагачення й транспортування корисних копалин. Перспективи розвитку технологічних процесів».- Краматорськ, 18-21 червня 2019 р., с. 18 – 19.
 • 2018

 • Бондаренко А.А. Обґрунтування параметрів й розрахунок вузла гідроциклонів / А.А. Бондаренко, О.С. Шевцов // Матеріали науково-технічної конференції «Наукова весна».-Дніпро, 18квітня 2018, с. 4
 • Бондаренко А.А. Розробка техничного проекту вузла гідроклассифікації установки для переробки піску продуктівністю 200 т/г / А.А. Бондаренко, С.В. Хомайченко // Матеріали науково-технічної конференції «Наукова весна».-Дніпро, 18квітня 2018, с. 4
 • Бондаренко А.О. Манойло В.І. Застосування класифікатору ГКЦД 2000 для переробки дрібнозернистих пісків / ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «Потураївськічитання».-Дніпро, 18 січня 2018, с. 4
 • Визначення точності кінематичних характеристик за допомогою програмного забезпечення SolidWorks Motion на прикладі кривошипно-шатунного механізму / К.С. Заболотний, ЦигановА.О. // «Молодь: наука та інновації-2018»: Матеріали VІВсеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ «ДП», 2018 - С. 20-21
 • Розробка методики випробувань гірничого ріжучого інструменту / К.С. Заболотний, ШейкоО.В. // «Молодь: наука та інновації-2018»: Матеріали VІВсеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ «ДП», 2018 - С. 22-23
 • Розробка стенду для випробування гірничого інструменту / К.С. Заболотний, Шкут А. П. // «Молодь: наука та інновації-2018»: Матеріали VІВсеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ «ДП», 2018 - С. 29-30
 • Обґрунтування параметрів приводу щокової дробарки з простим рухом щоки / МаньковськаЄ.О., О.В. Панченко // «Молодь: наука та інновації-2018»: Матеріали VІВсеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ «ДП», 2018. – С. 2 –3
 • Зворотний інжиніринг механізму подачі голки швейної машинки Nähmaschinen & Fahrrad Fabrik Hengstenberg / Захарова Д.Р., О.В. Панченко // «Молодь: наука та інновації-2018»: Матеріали VІВсеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ «ДП», 2018. – С. 4 –5
 • Результати розробки експериментальної бобінної установки з гумотросовим канатом / Меркулова А. В., О.В. Панченко // «Молодь: наука та інновації-2018»: Матеріали VІВсеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ «ДП», 2018. – С. 27-28
 • Обґрунтування параметрів канатоведучого шківа тертя багатоканатної підйомної машини МПМН 3×4 / Колесник А.С., О.В. Панченко // «Молодь: наука та інновації-2018»: Матеріали VІВсеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ «ДП», 2018. – С. 33-34
 • Розробка колодкового гальма шахтної підіймальної машини МК-5х4 / МажугаД.В., О.В. Панченко // «Молодь: наука та інновації-2018»: Матеріали VІВсеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ «ДП», 2018. – С. 45-46
 • Розроблення конструкції копрового шківа багатоканатної підіймальної машини МПМН 5Х4 / РобулК.О., О.В. Панченко // «Молодь: наука та інновації-2018»: Матеріали VІВсеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ «ДП», 2018. – С. 47-48
 • Розробка та визначення параметрів корінного вала шахтної підіймальної машини МПМН-5×4 відповідно до технічного завдання / Зозуля К.В., О.В. Панченко // «Молодь: наука та інновації-2018»: Матеріали VІВсеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ «ДП», 2018. – С. 49-50
 • Параметрическая оптимизация конструкции неподвижной щеки щековой дробилки с простым движением щеки / СафроноваД.В., О.В. Панченко // Потураївські читання: Матеріали ХVI міжнародної наук.-технічної конф., м. Дніпро, 18-19 січня 2018 р.: програма виступів – Дніпро : НГУ, 2018 – С. 9-10
 • Концептуальна модель експериментальної бобиної установки з гумотросовим канатом / Меркулова А.В., О.В. Панченко // Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2018”. м. Дніпро, 12-13 квітня, 2018 р.: Тез. доп. – Т. 16. – Д.: НГУ, 2018 – С. 2-3
 • Визначення параметрів конструкції механізму силового замикання щокові дробарки з простим рухом щоки ЩДП 15×21 / ІонасГ.І., О.В. Панченко // Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2018”. м. Дніпро, 12-13 квітня, 2018 р.: Тез. доп. – Т. 16. – Д.: НГУ, 2018 – С. 8-9
 • Разработать технический проект приводащековой дробилки ЩДП 9×12 / МартышоваМ.В.,К.С. Заболотний // Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2018”. м. Дніпро, 12-13 квітня, 2018 р.: Тез. доп. – Т. 16. – Д.: НГУ, 2018 – С. 10-11
 • 2017

 • ЗаболотныйК.С. Разработка методики проверочныхрасчетов дискових затворов с использованиемпакетов SolidWorks FlowSimulation и SolidWorks Simulation / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, Ю.А. Косенко // Вестникмашиностроения и транспорта: Всеукр. нук. журнал. № 2(6), 2017. – С. 49-57
 • Methods for Improving the Design of the Shutter for Coke Furnace Pipelines / K.S. Zabolotnyi, Kosenko, Y.; Kostrytska, S. I. // «Розширюючи обрії» міжнародний форум студентів і молодих учених: Зб. тез, 20 - 21 квітня, 2017р. – Т. 2.– Електрон. текст. дані. – Д.: НГУ, 2017. – 2017. – 1 електрон. диск (CD-R). – Сист. вимоги: Pentium-II/300 ; 64Mb RAM ; Mi-crosoft Windows 98/2000/NT/XP . – на-зва з етикетки диска. - С. 30-31.
 • Typender Wärmebe handlung undihre Spezifik / K.S. Zabolotnyi, Tschornyy, B.,Iaremenko, I.A // «Розширюючи обрії» міжнародний форум студентів і молодих учених: Зб. тез, 20 - 21 квітня, 2017р. – Т. 2.– Електрон. текст. дані. – Д.: НГУ, 2017. – 2017. – 1 електрон. диск (CD-R). – Сист. вимоги: Pentium-II/300 ; 64Mb RAM ; Mi-crosoft Windows 98/2000/NT/XP . – на-зва з етикетки диска. - С. 107-108.
 • ЗаболотныйК.С. Разработка методики проверочныхрасчетов дискових затворов с использованиемпакетов SolidWorks FlowSimulation и SolidWorks Simulation / К.С. Заболотный, А.Л. Жупиев, Ю.А. Косенко // «Вібрації в техніці та технологіях»: Матер. XVІ Міжнародної науково-технічної конференції, м. Вінниця, 26-27 жовнтя 2017 року. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 155–157.
 • Разработка расчетной модели задвижки стальной клиновой литой фланцевой с выдвижным шпинделем DN 80 PN16 / Здор Д.А., Е.В. Панченко // Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2017”. м. Дніпро, 26-27 квітня, 2017 р.: Тез. доп. – Т. 16. – Д.: НГУ, 2017 – С. 3–4
 • Разработка расчетной модели механизма силового замыкания щековой дробилки ЩДП 15×21 / ИонасА.И., Е.В. Панченко // Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2017”. м. Дніпро, 26-27 квітня, 2017 р.: Тез. доп. – Т. 16. – Д.: НГУ, 2017 – С. 5–6
 • Разработка расчётных моделей дискового затвора ДХОDN 400 PN 2,5 / Косенко Ю.А., К.С. Заболотний // Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2017”. м. Дніпро, 26-27 квітня, 2017 р.: Тез. доп. – Т. 16. – Д.: НГУ, 2017 – С. 9-10
 • Реинжиниринг башни для термической обработки изделий сприменением национальных государственных стандартов иметодик расчета, с последующей разработкойконструкторской документации / Шкут А. П., К.С. Заболотний // Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2017”. м. Дніпро, 26-27 квітня, 2017 р.: Тез. доп. – Т. 16. – Д.: НГУ, 2017 – С. 19-20
 • Реінжиніринг конструкторської документації на дробарку конусну КРД 700-75 з детальною проробкою частини нижньої / Колесник А.С., Е.В. Панченко // Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2017”. м. Дніпро, 26-27 квітня, 2017 р.: Тез. доп. – Т. 16. – Д.: НГУ, 2017 – С. 7–8
 • Efficiency and durability of mining machines and complexes / D.V. Mazhuga, O.V.Panchenko // ModernTechnologies: ImprovingthePresentandImpactingtheFuture: Матеріали міжнародної наукової мультидисциплінарної конференції студентів та молодих учених, м. Дніпро, 23 листопада 2017 р.: Тез. доп. – Дніпро : ДНУЗТ, 2017 – С. 56-57
 • Обоснованиепараметров привода вагоноопрокидывателя ВБС-93 / БожковаВ.В., Е.В. Панченко // Молодь: наука та інновації: Матеріали V наук.-технічної конф., м. Дніпро, 28-29 листопада 2017 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2017 – С. 2–3
 • Розробка конструкторської документації на частину нижню дробарки конусної КРД 700-75 / Колесник А.С., Е.В. Панченко // Молодь: наука та інновації: Матеріали V наук.-технічної конф., м. Дніпро, 28-29 листопада 2017 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2017 – С. 9–10
 • Обратный инжиниринг исполнительного органа узкозахватного проходческого комбайна 1ГШ68 / Черныш П.В., Е.В. Панченко // Молодь: наука та інновації: МатеріалиV наук.-технічної конф., м. Дніпро, 28-29 листопада 2017 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2017 – С. 25 –26
 • Аналіз та способи покращення параметрів гідроприводу прохідницького комбайну 1ГШ68 / Волков В.В., К.С. Заболотний // Молодь: наука та інновації: Матеріали V наук.-технічної конф., м. Дніпро, 28-29 листопада 2017 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2017 – С. 4-5
 • Определение параметров механизма установки штанги вмашине опиковочно-загрузочной МОЗ 2,5 / МахаринаР.И., К.С. Заболотний // Молодь: наука та інновації: МатеріалиV наук.-технічної конф., м. Дніпро, 28-29 листопада 2017 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2017 – С. 13-14
 • Реинжинирингкулисногомеханизма поперечно-строгального станка / Шаповал А.Ю., К.С. Заболотний // Молодь: наука та інновації: Матеріали V наук.-технічної конф., м. Дніпро, 28-29 листопада 2017 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2017 – С. 29-30
 • Водород как альтернативный источник энергии. Разработка электролизера для электрохимического производстваводорода / ШкутА.П., К.С. Заболотний // Молодь: наука та інновації: МатеріалиV наук.-технічної конф., м. Дніпро, 28-29 листопада 2017 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2017 – С.31-32
 • 2016

 • Франчук В.П. Определение нагрузок в приводе вертикальной вибрационной мельницы / Франчук В.П., Анциферов А.В., Дуганец В.И. // Геотехнічна механіка. Міжвідомств. зб. наук. праць. – Дніпро: Інститут геотехнічної механіки. – 2016. – Вип. 131. – С. 100-107.
 • Заболотный К.С. Модель колебательной системы бункера-питателя самоходного БПС-940 и ее анализ / К.С. Заболотный, Е.В. Панченко, А.Л. ЖупиевС.Н. Стариков // Вібрації в техніці та технологіях :Всеукр. нук.-техн. журнал. № 2 (82), 2016.– С. 16–21
 • Обоснование параметров переходного участка складскогоконвейераштабелеукладчика / ТипикинА.Н., К.С. Заболотный// Матер. сьомої Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2016”. г. Днепропетровск, 6-7 квітня, 2016 р.: Тез. доп. – Д.: НГУ, 2016. – С. 40-41
 • Разработка технического проекта подвижнойщекищековой дробилкиЩДП 16×22 / МахаринаР.И., К.С. Заболотный // Матер. сьомої Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2016”. г. Днепропетровск, 6-7 квітня, 2016 р.: Тез. доп. – Д.: НГУ, 2016. – С. 48-49
 • Разработка технического проекташатунащековойдробилкиЩДП 10×13 / ПосунькоЮ.И., К.С. Заболотный // Матер. сьомої Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2016”. г. Днепропетровск, 6-7 квітня, 2016 р.: Тез. доп. – Д.: НГУ, 2016. – С. 53-54
 • Обоснование параметров механизма передвижения агрегата «штабелеукладчик» с учетом неровности рельсового пути / КазарцевД.И., Е.В. Панченко // Матер. сьомої Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2016”. г. Днепропетровск, 6-7 квітня, 2016 р.: Тез. доп. – Д.: НГУ, 2016. – С. 37-38
 • Разработка технического проекта шатуна щековой дробилки ЩДП 13×16 / Здор Д.А., Е.В. Панченко // Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2016”. г. Днепропетровск, 6-7 квітня, 2016 р.: Тез. доп. – Д.: НГУ, 2016. – С. 44-45
 • Разработка технического проекта шатуна щековой дробилки ЩДП 12×15/ ИвановГ.С., Е.В. Панченко // Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Наукова весна 2016”. г. Днепропетровск, 6-7 квітня, 2016 р.: Тез. доп. – Д.: НГУ, 2016. – С. 46-47
 • HydraulicDrive / V. Formalyuk,K. Zabolotny, M. Isakova // «Розширюючи обрії» 11-й міжнародний форум студентів і молодих учених: Зб. тез, 14 - 15 квітня, 2016 р. – Електрон. текст. дані. – Д.: НГУ, 2016. – 2016. – 1 електрон. диск (CD-R). – Сист. вимоги: Pentium-II/300 ; 64Mb RAM ; Microsoft Windows 98/2000/NT/XP . – назва з етикетки диска.
 • Реінжиніринг конструкторської документації на дробарку ДШЗ 1300/300 / Колесник А.С., К.С. Заболотный // Молодь: наука та інновації: Матеріали ІV наук.-технічної конф., м. Дніпро, 6-7 грудня 2016 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2016 . – С. 1-2
 • Реинжинирингконструкторскойдокументации на ромбический домкрат / Шаповал А.Ю., К.С. Заболотный // Молодь: наука та інновації: Матеріали ІV наук.-технічної конф., м. Дніпро, 6-7 грудня 2016 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2016 . – С. 6-7
 • Реинжиниринг механизма подъёма стеллажа длятермической обработки мясных изделий с применениемнациональных государственных стандартов и методик расчета / ШкутА.П., К.С. Заболотный, Куница В.Ф., Баданов О.В. // Молодь: наука та інновації: Матеріали ІV наук.-технічної конф., м. Дніпро, 6-7 грудня 2016 р.: Збірник праць – Т. 16. – Дніпро : НГУ, 2016 . – С. 8-9
 • Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт