Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Запрошуємо вас на навчання в аспірантуру за спеціальністю
133 Галузеве машинобудування
Освітньо-наукова програма «Галузеве машинобудування»

Освітній процес передбачає курси гуманітарної, спеціальної, практичної, фахової підготовки, написання і захист дисертації під керівництвом наукового керівника. 

Оберіть наукового керівника і відповідний напрям наукового дослідження

 • Франчук В.П. (https://gmi.nmu.org.ua/ua/kadrj/franchuk/franchuk.php )
 • Заболотний К.С. (https://gmi.nmu.org.ua/ua/kadrj/zabolotniy.php )
 • Бондаренко А.О. (https://gmi.nmu.org.ua/ua/kadrj/bondarenko/bondarenko.php )
 • Панченко О.В. (https://gmi.nmu.org.ua/ua/kadrj/panchenko.php )
 • Кухар В.Ю. (https://gmi.nmu.org.ua/ua/kadrj/kuhar/kuhar.php )
 • Інформація щодо процедури вступу до аспірантури
  (https://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/aspirantura_doctorantura/etap.php )

  Програма вступного екзамену зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування для вступу на навчання.
  (https://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/aspirantura_doctorantura/programi-vstupnikh-ispitiv-do-aspiranturi/133.pdf )

  Приклади дисертаційних робіт, виконаних на кафедрі ІДМБ
  https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/nnapr.php

  Науково-методичні публікації викладачів кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні
  https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/Publications/

  Академічна мобільність НПП та здобувачів
  https://gmi.nmu.org.ua/ua/international/

  Сертифікати викладачів, студентів та аспірантів кафедри
  https://gmi.nmu.org.ua/ua/international/Sertificats/index.php

  Підготовка здобувачів за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування проводиться у тісному науково-технічному співробітництві на національному і міжнародному рівнях.

  Договори про співпрацю міжнародного рівня:

 • РАМКОВА УГОДА про спільне керівництві дисертантами між Національним гірничим університетом та Вищою школою техніки і економіки Ройтлинген
 • ДОГОВІР про захист дисертації з використанням принципів взаємного наукового керівництва між Національним Гірничим Університетом м. Дніпропетровськ (Україна) і Технічним університетом Гірнича Академія м. Фрайберг (ФРН)
 • УГОДА про співпрацю між Гірничо-металургійною академією ім. Станіслава Сташіцав Кракові і Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка»
 • ПРОГРАМА СПІЛЬНИХ ДІЙ у рамках реалізації угоди про співпрацю між ТУ «Вроцлавська політехніка» і Національним гірничим університетом (дослідницький університет України)
 • Договори про співпрацю національного рівня:

 • ДОГОВІР про партнерство і співпрацю з питань спільних наукових досліджень та навчання за програмою академічної мобільності на третьому освітньо-науковому рівні між Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» та Вінницьким Національним технічним університетом
 • ДОГОВІР про партнерство і співпрацю з питань спільних наукових досліджень та навчання за програмою академічної мобільності на третьому освітньо-науковому рівні між Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» та Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»
 • ДОГОВІР про партнерство і співпрацю з питань спільних наукових досліджень та навчання за програмою академічної мобільності на третьому освітньо-науковому рівні між Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» та Приазовським державним технічним університетом
 • ДОГОВІР про партнерство і співпрацю з питань спільних наукових досліджень та навчання за програмою академічної мобільності на третьому освітньо-науковому рівні між Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» та Національним університетом «Запорізька політехніка»
 • Підготовка здобувачів за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування проводиться у співпраці з вітчизняними і закордонними стейкхолдерами.

  Наші стейкхолдери https://gmi.nmu.org.ua/ua/stakeholders/zovn.php
  Договори про співпрацю https://gmi.nmu.org.ua/ua/stakeholders/dogovora.php

  Здобувачі за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування беруть участь у програмах академічної мобільності та цікавих проектах

  Міжнародна академічна мобільність (https://gmi.nmu.org.ua/ua/international/) та міжнародні проекти ( https://projects.nmu.org.ua/ua/ )

  Передачі знань сприяють зустрічі з роботодавцями, професіоналами-практиками та провідними науковцями

  Візит компанії CanyonDevelopment
  (https://gmi.nmu.org.ua/ua/news/news_kaf/vizit-kompanii-canyon-development/ )

  Перспективи розвитку освітньо-наукової програми «Галузеве машинобудування», обговорення і затвердження основних положень підготовки здобувачів з усіма зацікавленими сторонами висвітлені в ухвалах кафедральної конференції

 • Ухвала ХIX Всеукраїнської науково-технічної конференції
  «ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ»
 • Ухвала ХX Всеукраїнської науково-технічної конференції
  «ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ»
 • Електронні ресурси відділу аспірантури НТУ "ДП"
  Сайт (http://as-doc.nmu.org.ua/ua/ )
  Сторінка facebook (https://www.facebook.com/groups/196753854239651/ )


  Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт