Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Заболотний Костянтин Сергійович


zabolotniy.jpg

Освіта та кваліфікація: вища, закінчив у 1975 році Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема за фахом гірничі машини та комплекси, кваліфікація гірничий інженер механік.

Посада: завідувач кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні, академік Підйомно-транспортної академії наук України, директор Навчального центру МОН України за технологіями САD/САМ/САЕ/РDМ і CALS, директор науково-виробничого підприємства "ММФ".  

Науковий ступінь та спеціальність: доктор технічних наук, спеціальність 05.15.16 – Гірничі машини.  

Тема кандидатської дисертації: "Дослідження особливостей механіки та вибір раціональних параметрів бобінних підіймальних машин з гумотросовим канатом", 05.05.06 - гірничі машини; 
 
Тема докторської дисертації: "Наукове обґрунтування технічних рішень по підвищенню канатоємкості та зменшення габаритів шахтних підйомних машин з циліндричними барабанами", 05.15.16 - гірничі машини  

Вчене звання: професор по кафедрі гірничих машин з 2001 р. Сертифікат за програмою СSWP Certificate ID: C-4DUG2V8A83.  

Нагороди: 
 • 2006 – За значний внесок у підготовку спеціалістів для вугільної галузі нагороджено знаком «Шахтарська слава» ІІІ ступеня (нак. № к-99-н від 10.08.2006р.)
 • 2007 – у звязку з 70-ти річчям кафедри гірничих машин та інжинірингу нагороджено Почесним дипломом НГУ (нак. №415-л від 05.10.2007р.)
 • 2011 – За високі досягнення у праці нагороджено Почесним дипломом (нак. №415-л від 07.04.2011р.)
 • 2011 – За значний особистий внесок у підготовку фахівців для народного господарства, активну участь у науково-дослідницькій роботі нагороджено медаллю Динника О.М. (нак. №833-л від 05.07.2011р.)
 • 2012 – За високий професіоналізм, вагому методичну та наукову роботу нагороджено медаллю «Знак вдячності» (нак. №1347-л від 19.10.2012р.)
 • 2014 – За багаторічну сумлінну працю нагороджено медаллю «За відданість університету» (нак. №2383-л від 29.12.2014р.)
 • 2014 – За вагомий особистий внесок у підготовку спеціалістів для паливно-енергетичного комплексу й інших галузей економіки України, підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу, багаторічну сумлінну працю високий професіоналізм та з нагоди 115-ї річниці від дня заснування університету нагороджено Почесною грамотою Дніпропетровської обласної ради
 • 2016 – За вагомий внесок у підготовку спеціалістів промисловості України нагороджено медаллю Терпигорєва О.М. (нак. №959-л від 10.06.2016р.)
 • 2017 – За багаторічну плідну працюв НГУ нагороджено медаллю «За заслуги» (нак. №1863-л від 08.11.2017р.)(нак. №1863-л від 08.11.2017р.)
 • 2019 – За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної освіти, сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (№ 29240 від 17.07.2019р. )
 • 2020 – За значний внесок у підготовку спеціалістів для вугільної галузі нагороджено знаком «Шахтарська слава» ІІ ступеня (нак. № 44-к/д від 25.08.2020р.)

 • Дисципліни, що викладаються
  Назва дисципліни ОПП, напрям підготовки, спеціальність
  Основи комп’ютерного інжинірингу бакалаври
  ОПП «Гірничі машини та комплекси»
  Методи моделювання при проєктуванні  гірничих машин
  Основи комп’ютерного проєктування та дизайну гірничого обладнання
  Основи проєктування машин
  Курсовий проект з основ проєктування машин
  Курсовий проект з інжинірингу гірничих машин і комплексів
  Керівництво кваліфікаційною роботою
  Основи комп’ютерного інжинірингу бакалаври
  ОПП «Комп’ютерний інжиніринг у машинобудуванні»
  Методи моделювання при проєктуванні  машин
  Основи комп’ютерного проєктування та дизайну машин
  Основи проєктування машин
  Курсовий проєкт з інжинірингу у машинобудуванні
  Керівництво кваліфікаційною роботою
  Створення інноваційних проєктів у машинобудуванні магістри
  ОПП «Гіричі машини та комплекси»
  Динаміка і міцність гірничих машин
  Методи віртуального моделювання технологічних процесів машин аспіранти
  133 «Галузеве машинобудування»
    


  Напрямок наукової діяльності:  

  1. Оптимізація параметрів механічного устаткування на основі сучасних методів комп`ютерного моделювання й обчислювального експерименту.  

  2. Розробка розрахунково-інформаційних програмних комплексів для підприємств України.
   


  Підвищення кваліфікації:  

  ТОВ "Океанмашенерго", 31.10.2022-09.12.2022. тренінг: "Ознайомлення з конструкціями сучасного фільтраційного обладнання і методами його розрахунку на статичні і динамічні навантаження. Ознайомлення з програмним забезпеченням, що використовується в процесі проектування та розрахунку фільтраційного обладнання. Ознайомлення з процесом організації іспитів фільтраційного обладнання і його окремих елементів та подальшого уточнення на цій основі методів розрахунку". Документ: програма стажування та звіт про її виконання. Довідка про підсумки стажування 2212-0905 від 09.12.2022. 

  НТУ "Дніпровська політехніка", Центр професійного розвитку персоналу, 16.12.2022-23.12.2022. тренінг: "Сучасна ділова українська мова, культура ділового мовлення та навички діалогу" 

  Universitatea din Petrosani, Romania, 11.11.2022 "V International Scientific and Technical Conference "Innovative Development of Resource-Saving Technologies and Sustainable use of Natural Resources" 

  НТУ "Дніпровська політехніка", Центр професійного розвитку персоналу, 17.11.2022-24.11.2022. тренінг: "Акредитація освітніх програм від А до Я: практичні кейси" 

  НТУ "Дніпровська політехніка", Центр професійного розвитку персоналу, 27.09.2021-30.09.2021. тренінг: "Академічна доброчесність" 

  НТУ "Дніпровська політехніка", Центр професійного розвитку персоналу, 3.09.2021-17.09.2021. тренінг: "Гарант освітньої програми" 

  Сертифікат учасника семінару «Розробка та впровадження інтегрованих систем управління на основі керування ризиками відповідно до стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 39001, ISO 45001» (м. Дніпро, 04.03.2021р.)  

  ТОВ "Інтерсед Україна", 24.07.2020-28.09.2020. Тема: "Ознайомлення з сучасними методами комп'ютерного інжинірингу цифрового 3D-моделювання технічних об'єктів галузевого машинобудування". Документ: Програма стажування та звіт про її виконання. Довідка про підсумки стажування 38/08 від 28.08.2020 

  Науково-практичний та методико-педагогічний онлайн курс та участь у міжнародній науковій конференції з 02.10.2017–17.11.2017 р. Отримання додаткових знань щодо підвищення професійних компетенцій викладачів і науковців за програмами: світові тенденції розвитку сировинної бази, енергоефективності та енергозбереження; опанування інноваційних форм і методів навчання ті наукової діяльності. Сертифікат учасника програми міжнародної академічної мобільності та підвищення кваліфікації викладачів та науковців  

  Проектно-конструкторський технологічний інститут ПАТ «Дніпроважмаш» з 11.05.2015 по 07.08.2015. Отримання додаткових знань щодо основ проектування машин для їх залучення у викладацькій діяльності. Програма стажування та звіт про її виконання. Протокол засідання кафедри № 1 від 07.09.2015 р.    Стажування за кордоном

  Technische Universitat Dresden. Certificate of completion Professional Development Online Training Course "DIGITAL TEACHING", 18.10.2022-14.12.2022


  Наукові та навчально-методичні видання:
  https://orcid.org/0000-0001-8431-0169
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55218714400
  https://publons.com/researcher/1789266/kostiantyn-zabolotnyi/
  https://scholar.google.com.ua/citations?
  кількість публікацій складає понад 240 друкованих праць, з них 6 монографій, 5 навчально-методичних посібників, 20 методичних рекомендацій, 20 патентів, 92 у фахових виданнях, 97 тез доповідей конференцій. Детальніше  


  Контакти: кімната 5, будівля 2; тел. роб.: (0562) 469960; електронна пошта zabolotnyi.k.s@nmu.one  

  Наш відеоканал
  © 2006-2023 Інформація про сайт