Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


   Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru webgari.com Рейтинг сайтов

Історія створення кафедри

Кафедра інжинірингу та дизайну в машинобудуванні (раніше кафедра гірничих машин) заснована 31 жовтня 1937 і є однією з найстаріших в університеті. Біля витоків її організації стояли найбільші вчені - гірники - академіки Лев Дмитрович Шевяков та Олександр Митрофанович Терпигорєв . До 1931 р. відомості про гірські машинах повідомлялися в загальному курсі «Механізація гірничих робіт», який читали викладачі кафедри гірничого мистецтва . З 1931 р. на кафедрі гірничого машинобудування і транспортних пристроїв вперше був введений курс « Гірничі машини» як самостійна дисципліна . Кафедра гірничих машин як структурна одиниця інституту була створена в 1937 р.     

У різні роки кафедрою завідували такі вчені :     

Korsun.jpg Корсунь Марк Якович ( нар. 1901 р.), гірничий інженер- електромеханік, закінчив ДГІ в 1930 р., кандидат технічних наук, доцент (1935), працював у ДГІ в 1930-1964 р., завідував кафедрою в 1937-1964 р.     
    

Zelensky.png Зеленський Микола Митрофанович (нар. 1918 р.), гірничий інженер- електромеханік, закінчив ДГІ в 1948 р., кандидат технічних наук ( 1951 ), доцент ( 1954 ), працював у ДГІ в 1948-1991 р., завідував кафедрою в 1964-1971 р.           
    

Poturaev.png Потураєв Валентин Микитович (нар. 1922 р.), інженер залізничного транспорту, який закінчив Дніпропетров-ський інститут інженерів залізничного транспорту в 1948 р., доктор технічних наук ( 1965 ), професор ( 1967 ), працював у ДГІ в 1953 -1974 р., завідував кафедрою в 1971-1974 р.     
    

Mironuk.png Миронюк Олександр Федорович ( нар. 1938 р. ), гірничий інженер-механік, закінчив ДГІ в 1960 р., кандидат технічних наук ( 1967 ), доцент ( 1971 ), працює в ДГІ з 1960 р., завідував кафедрою в 1974-1976 р.     
    

Baranov.pngБаранов Євген Герасимович (нар. 1926 р.), гірничий інженер, закінчив Московський інститут кольорових металів і золота в 1948 м., доктор технічних наук ( 1971 ), професор ( 1972 ), працює в ДГІ з 1976 р., завідував кафедрою в 1976-1991 р.     
    

Franchuk.png Франчук Всеволод Петрович ( нар. 1936 р.), гірничий інженер-механік, закінчив ДГІ в 1959 р., доктор технічних наук ( 1984 ), професор ( 1986 ), працює в ДГІ з 1960 р., завідує кафедрою з червня 1991     
    

Zabolotnij.png Заболотний Костянтин Сергійович, закінчив у 1975 році Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема за фахом гірничі машини та комплекси, кваліфікація гірничий інженер механік, доктор технічних наук, професор, завідує кафедрою з 2014 року.     
    

Лекції з дисципліни «Гірничі машини» на кафедрі гірничого мистецтва вперше почав читати проф. Л. Д. Шевяков (1913-1928). Згодом вже на кафедрі гірничих машин, починаючи з 1937 р., лекції читали доценти М. Я. Корсунь ( 1937-1964 ), К.І. Татомир (1937-1941), А.І. Іванніков (1937-1947), а практичні та лабораторні заняття вели асистенти М. Г. Щіпіцин (1937-1950) і В. І. Бровкін (1937-1948), ст. лаборант П. Є. Пиріг ( 1947-1950 ).     

У 50- 60 -ті роки в педагогічну роботу на кафедрі включилися проф.В.Н. Потураєв (1953-1975), доценти Н. М. Зеленський (1952-1992), В. Л. Долгов (1951-1953), А. І. Двойнін (1950-1980), В. І. Стефанович (1951-1986 ), В. А. Межаков (1964-1972), А. Г. Лавіль (1954-1980), ст. преп. В. Н. Правицький ( 1956-1978 ). Починаючи з середини 60 -х років і до 1992 р. на кафедрі працювали професори, доктора техн. наук Є. Г. Баранов (з 1976 р.), В. П. Франчук (з 1966 р.), А. Н. Москальов ( з 1990 р.); доценти, кандидати техн. наук П.М.Трофіменко (з 1959 р.), А.Ф. Миронюк (з 1967 р.), В. І. Кримський ( 1979-1986 ), Е. І. Плохотнюк ( з 1981 р.), Ю.В. Бєляєв ( з 1981 р.), В.А. Федоскіна ( з 1986 р.), С.В. Фелоненко ( з 1985 р.), асистенти, кандидати техн. наук Е.С. Запара (з 1992 р.), В.Ф. Ганкевич ( з 1990 р.); зав. навчальною лабораторією І.Є. Поліщук ( 1966 р.) , ст. лаборант М.С. Чугайнов (з 1968 р.).     

Навчальна робота. У 1937-1941 р. на кафедрі вивчали гірничі машини для механізації очисних та підготовчих робіт, які застосовувалися в шахтах. У післявоєнний період,  крім відомостей про підземний обладнанні, в курсі «Гірничі машини» знайшли відображення відомості про обладнання для відкритих гірничих робіт.     

Починаючи з 1937 р., кафедра готувала гірничих інженерів - механіків. У 60 -х роках з введенням вузьких спеціалізацій кафедра почала випускати гірничих інженерів - механіків (ГМ) зі спеціалізацією «Виробництво та конструювання гірничих машин і комплексів». У 1967 р. почалася підготовка гірничих інженерів - електромеханіків збагачувальних фабрик ( ГЕО ), та на кафедрі була організована секція гірничозбагачувальних машин. Пізніше ( з 1974 р.) спеціальність ГЕО увійшла до складу спеціальності гірничі машини та комплекси ( 0506 ) зі спеціалізацією «Машини та обладнання збагачувальних фабрик» (ГМО).  З 1990 р. основна спеціальність, за якою кафедра як профілююча випускає фахівців, іменується «Гірничі машини та обладнання» ( 17.01 ), а підготовка інженерних кадрів для гірничодобувної промисловості ведеться за двома спеціалізаціями: конструювання та виробництво гірничих машин і комплексів ( 17.01.01 ); машини та обладнання збагачувальних фабрик ( 17.01.02 ).    

Державними екзаменаційними комісіями з випуску гірничих інженерів - механіків багато років поспіль керували академік АН України В. Н. Потураєв, доктор технічних наук А. Г. Червоненко ( ІГТМ АН України ) і великий фахівець ГПО «Укрруда» , Лауреат Державної премії України С. В. Заболотний.     

У 1983 р. на базі ВНІІПІОкеанмаша Мінважмашу, а потім НВО «Чорметмеханізація» і Гіпромашобогащеніе були організовані філії кафедри, в яких проводять педагогічну роботу на засадах сумісництва кандидати техн. наук А. П. Зіборов, В. П. Кузьмінський, О. С. Харченко, гірничий інженер Л. Г. Талан та ін. За завданням філій студенти розробляють курсові проекти, а дипломники готують дипломні проекти і захищають їх безпосередньо у філіях .      

У 1990 р. при кафедрі був організований навчально-науковий вибуховий полігон (керівник полігону канд. техн. наук В. П. Меліхов) для проведення практичних і лабораторних занять зі студентами гірничого, шахтобудівного і машинобудівного факультетів з дисциплін «Гірничі машини», «Руйнування гірничих порід вибухом» та для виконання НДР кафедри і проблемної науково-дослідної лабораторії.     

Наукова діяльність. У довоєнний і післявоєнний періоди аж до 70-х років наукова діяльність кафедри характеризувалася відсутністю єдиного напрямку досліджень. Роботи мали, як правило, вузькоспрямовану індивідуальну тематику, носили епізодичний характер, підбиралися виходячи з кваліфікації виконавця і конкретних потреб гірничодобувної промисловості. Так, доц. М. Я. Корсунь вперше виконав теоретичні дослідження руху врубової машини і запропонував проект самохідного комбайна, доц. А. І. Двойнін створив і впровадив скребковий конвеєр для шахт Нікополь - Марганецького басейну, розробив вугледобувну установку з канатним приводом для шахт Центрального Донбасу, доц. Н. М. Зелінський і асп. Ю. Г. Веснін розробили систему автоматичного захисту двигунів углевиемочних машин від технологічних перевантажень. Пізніше вони ж у співдружності з науковцями ІГТМ АН України виконали теоретичні та експериментальні дослідження термомеханічного руйнування гірських порід. Доценти М. Я. Корсунь, В. І. Стефанович та асист. В. Н. Правицький створили та здійснили дослідно-промислову перевірку двох роторних екскаваторів з похилим виконавчим органом, розробили ковші оригінальної конструкції. Дослідженням трансмісій гірничих і транспортних машин, а також створенню нових конструкцій передач була присвячена науково-дослідна робота доц. А. Г. Лавілова.

У 70-80-х роках весь професорсько-викладацький склад кафедри вирішував єдину наукову проблему - створення та впровадження нових гірничих машин і збагачувального устаткування, що забезпечують інтенсифікацію процесів видобутку і збагачення при комплексному використанні мінеральної сировини. Ряд великих науково-дослідних робіт виконувався на основі господарських договорів з гірничими і машинобудівними підприємствами та входив до складу координаційних програм Державного комітету з науки і техніки СРСР. Це стало можливим завдяки тому, що за довгі роки плідної діяльності кафедри на ній сформувався висококваліфікований колектив викладачів, визначилося його наукове «обличчя», а наукова діяльність була спрямована на вирішення найважливіших проблем розвитку гірничодобувної промисловості і збагачення корисних копалин, а також підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.     

Великі перспективи відкриває пошук шляхів інтенсіфікації технологічних процесів за рахунок використання ефекту вібрацій. Це новий науково - технічний напрям гірничого машинознавства та машинобудування, який сформувалося під керівництвом акад. АН України В. М. Потураєва і успішно розвивається на кафедрі проф. В. П. Франчуком, доцентами А. Ф. Миронюком, Є. І. Плохотнюком, В. А. Федоскіним, С. В. Фелоненко. В результаті досліджень розроблено типоряд машин та устаткування, яке істотно (іноді в кілька разів) інтенсифікує вже відомі технологічні процеси або виконує нові функції, які не могли бути здійснені раніше.     

Професор В. П. Франчук виконав теоретичні дослідження динаміки нелінійних систем вібраційних машин з істотним впливом технологічного навантаження. Під його керівництвом співробітники кафедри В. А. Федоскін, А. Г. Кухар, В. В. Плахотник та інші створили ряд типів вібраційних машин: вібраційні колосникові грохоти - перевантажувачі, малогабаритні живильники для випуску руди, класифікатори для розділення мікропорошків, щокові дробарки, вертикальні млини для тонкого подрібнення міцних і абразивних матеріалів. Деякі машини успішно експлуатуються на гірничих підприємствах чорної і кольорової металургії, при виробництві матеріалів порошкової металургії та ін. Успішний розвиток цього наукового напрямку послужило підставою для включення досліджень у плани Державного комітету з науки і техніки СРСР, Академій наук СРСР і УРСР, в комплексні плани Міжгалузевих науково- технічних комплексів ( МНТК ) «Порошкова металургія» і «Термосінтез» (1988-1991 р.).     

Під керівництвом доц. А. Ф. Миронюка та за участю доц. С. В. Фелоненко розробляються вібраційні машини для обробки матеріалів в повітряному і рідкої середовищах. Створені і впроваджуються в промисловість вібраційні машини для відділення стеклосмазкі цеху пресування труб на Волзькому трубному заводі,  установки для отримання і обробки литий металевої дробу на металургійних заводах, установки для сушіння й теплової обробки різних матеріалів на заводах металургійної та хімічної промисловості.     

Доцент Є. І. Плохотнюк розробив методику розрахунку, створив і впровадив у промисловість кілька нових вібраційних, транспортних та транспортно - технологічних машин: конвеєри для транспортування гарячих окатишів, грохоти з резонуючими стрічково-струнними ситами, дослідну партію сит типу СПЕК і др .     

В 1976-1991 р. на кафедрі одночасно з науковими дослідженнями в галузі вібраційної техніки почали розвиватися нові напрями, пов'язані з розробкою теоретичних основ руйнування гіничих порід і створенням техніки і технології рудопідготовки для циклічно-потокової технології при відкритій розробці родовищ Кривбасу; з розробкою технологічного обладнання та перспективних схем видобутку корисних копалин з дна Світового океану; створенням науково-методичних основ розрахунку параметрів цих гірничих машин і збагачувального устаткування; розробкою засобів механізації і технології будівництва глибоких каналів для гідромеліоративних споруд. Ці дослідження виконувалися і виконуються під керівництвом і за безпосередньої участі заслуженого працівника народної освіти України проф. Є. Г. Баранова групою викладачів і наукових співробітників кафедри в складі доцентів Н. М. Зеленського, Ю. В. Бєляєва, П. М. Трофименко, кандидатів техн. наук, провідних і старших наукових співробітників О. Н. Оберемко, А. І. Бровко, Ю. В. Гаєка, В. І. Кримського, В. Ф. Дурнєва, А. Е. Василевського, В. П. Меліхова, В . Н. Зюзь, старших наукових співробітників С. С. Заболотного, В. В. Немченко, А. В. Щучко та ін.    

Використання розроблених теоретичних основ вибухового і механічного руйнування гірських масивів і гірничої маси при розрахунках параметрів і режимів роботи гірничих машин і збагачувального устаткування, при проектуванні і конструюванні їх дозволило знайти шляхи інтенсифікації гірничого виробництва і реалізувати запропоновані кафедрою розробки в науково-дослідних і проектних інститутах, на машинобудівних заводах і гірничих підприємствах України і колишнього СРСР (інститути «Механобр» , і «Механобчермет», ЯкутНІІпроалмаз, ВНІІПІОкеанмаш, Новокраматорський машинобудівний завод, Північний і Центральний ГЗК Кривбасу, Новаінскій ГЗК ВО «Якуталмаз»). Вчені кафедри розробили і впровадили дробильно-подрібнювальне обладнання нового покоління, засноване на використанні конусно-валкових дробарок: напівстаціонарні дробильні установки ( ДПУ-1200), пересувні дробильні агрегати (ДПА- 2000), дробарки среднемелкого дроблення (ДСМД), а також створили нові типи малоплотних вибухових сумішей на основі пінополістиролу, найпростіші склади вибухових речовин з використанням вакуумированной аміачної селітри, нові конструкції зарядів із змінною щільністю, бурозарядние агрегати і транспортно-змішувально-зарядні машини, за допомогою яких отримують ці суміші і речовини.     

Відповідно до нових знань, технологія рудопідготовки розглядається як триєдина система «вибух - дроблення - подрібнення» , в якій до кожної попередньої стадії підготовки мінеральної сировини до збагачення пред'являються цілком конкретні вимоги та обмеження до показників його якості: крупність і міцність вихідного дробленого і подрібненого матеріалу, гранулометричний склад і ступінь разупрочнения шматків руди, що надходить на переробку, ступінь готовності вихідного матеріалу до розкриття мінерального зерна в процесі збагачення, вміст корисного компонента і т. д. Причому стадія вибухового дроблення, що є початковим процесом рудопідготовки, в цій системі розглядається як пріоритетна, багато в чому предопределяющая ефективність подальших стадій переробки (механічне дроблення і подрібнення, класифікація і грохочення), особливо за показниками енерговитрат і вилучення корисного компонента.     

Визнаючи корисність розробок кафедри, Рада Міністрів СРСР постановою № 1289 від 31.10.86 р. включила Дніпропетровський гірничий інститут (як співвиконавця) до числа організацій, що займаються вивченням проблем МНТК «Механобр». При проведенні комплексних досліджень беруть участь шість кафедр Інституту. Враховуючи народногосподарське значення цих робіт, Рада Міністрів і Мінвуз України визнали за необхідне створити в ДГІ проблемну науково-дослідну лабораторію « Дезінтеграція промислової сировини » , яка функціонує з жовтня 1988 Науково-дослідну роботу в лабораторії виконують 8 докторів і 16 кандидатів наук . Науковим керівником її є заслужений працівник народної освіти України проф. Є. Г. Баранов.     

Крім розглянутих на кафедрі виконуються дослідження для потреб вугільної промисловості України . Доцент П. М. Трофименко створив стругові установки для вельми тонких крутих пластів , розробив закладні машини ( спільно зі ст. Науч . Співр. Г. К. Мацкевичем ) для зведення бутових смуг і для повної закладки виробленого простору лав, машину для буріння свердловин великого діаметру. Старший науковий співробітник , канд. техн. наук Г. А. Симанович на основі вивчення закономірностей поведінки гірських масивів і розроблених ним методів управління геомеханическими процесами досліджував можливості підвищення ефективності кріплення та охорони гірничих виробок у шахтах , впровадив нові конструкції кріплень і засобів механізації їх зведення на шахтах ВО «Торезантрацит» і « Павлоградвугілля ». Розробки автора широко використовуються для підготовки проектної документації в Дніпрогіпрошахт і ИГД ім. А. А. Скочинського .     

Розробки співробітників кафедри захищені 315 авторськими свідоцтвами. Опубліковано більше 300 наукових статей. Зразки створених на кафедрі нових машин і устаткування в різні роки демонструвалися на ВДНГ УРСР , ВДНГ СРСР , на міжнародних виставках. Ряд співробітників нагороджений медалями та дипломами (Е. Г. Баранов , В. П. Франчук , Е. І. Плохотнюк , А. Г. Кухар , С. С. Заболотний ) .     

Підготовка науково- педагогічних кадрів. У початковий період діяльності кафедри науково-педагогічні кадри готувала цільова аспірантура та аспірантура споріднених кафедр інституту та країни, а потім аспірантура (очна та заочна) та соіскательство кафедри гірничих машин. У 1937-1991 р. підготовлено два доктори (В. Н. Потураєв ( 1965 ) і В. П. Франчук ( 1983 )), 64 кандидата технічних наук. Кандидатські дисертації захистили під керівництвом доц., канд. техн. наук М. Я. Корсуня - В. І. Стефанович (1956); доц., канд. техн. наук В.І. Стефановича - В. Н. Ковтун, А. А. Матвиенко (1972); В. І. Макаров (1980); доц., канд. техн. наук Н. М. Зеленского - Ю. Г. Веснин (1963), А. А. Галяс (1967), Б. Д. Алимов, А. М. Бочковский (1969), Ю. Н. Игнатович (1970), А. П. Манакин (1971), В. І. Васильков, А. А. Фугенфиров (1972); проф., д-ра техн. наук В. Н. Потураева - В. П. Франчук (1965), А. Г. Червоненко (1966), А. Ф. Миронюк (1967), В. І. Дирда, А. І. Шуляк (1968), А. А. Тарасенко (1969), Е. І. Плохотнюк, П. П. Королев, А. В. Маюрников (1971), Г. П. Хабло (1972), П. Н. Гринь, М. 3. Афонин (1973), С. Ф. Деменин (1975), А. А. Взоров (1976), В. П. Равішин (1977), В. Д. Резников (1978), Ю. В. Беляєв, М. П. Краминський (1980), Д. Ф. Голованов (1981), Ю. Д. Ободан (1984), Д. Е. Борохович (1985); доц., канд. техн. наук А. Ф. Миронюка - Н. Г. Шевченко (1975), В. А. Настоящий (1986), С. В. Фелоненко (1987); проф., д-ра техн. наук В.П. Франчука - С. Ф. Деменин (1975), О. С. Харченко (1980), В. Н. Платонов (1981), В. А. Федоскин (1983), В. В. Плахотник (1985), A. А. Томурко (1987), Ж. І. Кузбаков (1988), П. І. Рягузов (1990), Е. А. Артемьев (1991), Бондаренко А. А., Титов А.А., Єгурнов А.И.,; проф., д-ра техн. наук Е.Г. Баранова - Э. Р. Богян (1977), Е. А. Коваленко (1980), В. І. Кондратюк, В. І. Нефадьев (1981), Г. А. Симанович, І. І. Клочко, Д. Г. Гопанюк (1982), В. М. Власов, Т. П. Груздева (1983), B. Н. Зюзь, А. Т. Ведин, Г. П. Дегтярев (1984), Э. С. Мирзоев (1985), В. П. Мелихов (1986), І. А. Сидлецкий, Е. А. Тарасенко (1988), В. А. Недельский (1990); проф., д-ра техн. наук А. Н. Москалева - В. В. Челышкина (1990), Н. Е. Трохинец (1991).


© 2006-2020 Інформація про сайт