Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Bondarenko.jpgБондаренко Андрій Олексійович


Дата народження
26 лютого 1973 р. (м. Оріхів, Запорізька обл.)


Вища освіта:
Державна гірнича академія України (м. Дніпро) (1990-1995 рр.)
Кваліфікація – гірничий інженер-механік (диплом з відзнакою)


Аспірантура:
Національна гірнича академія України, кафедра гірничих машин (1995-1998 рр.)


Науковий ступінь:

 • Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.06 – гірничі машини (2000 р.)
  Тема дисертації «Обгрунтування раціональних параметрів виконавчого органу установки для підводного видобутку розсипних корисних копалин»
  Захист у спеціалізованій вченій раді Національної гірничої академії України (2000 р.)
 • Доктор технічних наук за спеціальністю 05.05.06 – гірничі машини (2015 р.)
  Тема дисертації «Наукове обґрунтування параметрів комплексів нового технічного рівня для гідромеханізованого видобутку й переробки зернистих корисних копалин»
  Захист у спеціалізованій вченій раді Національного гірничого університету (2015 р.)

 • Вчене звання: доцент кафедри гірничих машин (2004 р.)


  Державні та галузеві нагороди і відзнаки:

 • Нагрудний знак "За заслуги перед громадою" №104 від 03.06.2019;
 • Медаль "ТерпигорєваОлександра Митрофановича" №63 від 13.02.2018;
 • Медаль "ДинникаОлександраМиколайовича" №45 від 24.10.2017;
 • Медаль "Завідданістьуніверситету" №138 від 29.12.2014;
 • Почеснідипломи НГУ: №07 від 27.04.2018, №133 від 31.10.2012, №147 від 31.08.2011;
 • Грамота ВЧ3036 від 17.03.2015;
 • Подяка НГУ №387 від 19.05.2006;
 • Диплом Дніпропетровська ОДА від 14.05.2004, від 2003.

 • Посади та доручення:

 • Професор кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні;
 • Начальник технологічного відділу Інституту з проектування гірничих підприємств при НТУ «Дніпровська політехніка»;
 • Член спеціалізованих вчених рад при НТУ «Дніпровська політехніка» по захисту дисертацій за спеціальностями: 05.05.06 – гірничі машини, 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин, 05.15.08 – збагачення корисних копалин, 21.06.01 - екологічна безпека;
 • Член науково-методичної комісії НТУ «Дніпровська політехніка» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»;
 • Член секції Наукової ради НТУ «Дніпровська політехніка» за фаховим напрямом «Механіка».

 • Інша діяльність:

 • Сертифікований інженер-проектувальник
 • Керівник проектно-конструкторського бюро «Гідравлічні технології гірничого виробництва»
 • Член секції Наукової ради Міністерства освіти i науки України за фаховим напрямом «Машинобудування»
 • Член всеукраїнської громадської організації «Гільдія проектувальників у будівництві»
 • Член редакційної колегії збірника наукових праць Національного гірничого університету

 • Адреса:49005, Україна, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19, кім. 10/606

  Телефон: службовий +38 056 756-09-73

  Е-mail: bondarenko.a.o@nmu.one


  Область професійних та наукових інтересів

  Повний комплекс науково-дослідних, проектних та конструкторських робіт в таких напрямках:

 • інжиніринг видобутку, транспортування, переробки й збагачення корисних копалин і промислових відходів;
 • робоче проектування гірничих підприємств;
 • обґрунтування технологій комплексного освоєння осадових і техногенних родовищ корисних копалин відкритим та підводним способами;
 • проектування комплексів для переробки й збагачення корисних копалин;
 • проектування установок для промивання пісків і відсівів;
 • проектування систем шламового господарства та оборотного водопостачання підприємств

 • Підвищення кваліфікації

 • Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, довідка про підсумки стажування №1-282 від 19.04.2021 р.
 • Всеукраїнська громадська організація «Гільдія проектувальників у будівництві» свідоцтво про підвищення кваліфікації інженера- проектувальника № 00860 від 03.04.2020 р.
 • Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, довідка про підсумки стажування №1-282 від 19.04.2021 р.


 • Міжнародне наукове співробітництво

 • Закордонний науковий керівник PhD докторанта "Казахський національний дослідницький технічний університет імені К.І. Сатпаєва" Нурмановой Асель Нурланівни. Договір № 03-21 від 01.03.2022 р.

 • Наукові публікації

 • http://orcid.org/0000-0002-7666-6752
 • Scopus Author ID: 55341267800
 • ResearcherID: C-9856-2019
 • https://scholar.google.com.ua/citations

 • (понад 179), зокрема основні за останні 5 років:

  1. Substantiation of method to calculate design parameters of horizontal hydraulic classifier / Franchuk V.P., Bondarenko А.O., Titov O.O. // Збірник наукових праць «Геотехнічна механіка». – 2017, № 134. – С. 59 – 66.

  2. Bondarenko, A. O., 2018. Theoretical bases of pulp suction process in the shallow dredge underwater face. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 3, pp. 22‒29. DOI: 10.29202/nvngu/2018-3/4.

  3. Bondarenko, A. O., 2018. Modeling of interaction of inclined surfaces of a hydraulic classifier with a flow of solid particles. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 4, pp. 13‒20. DOI: 10.29202/nvngu/2018-4/5.

  4. Bondarenko, A. O., Naumenko R. P. 2019. Comprehensive solution of recycling waste from stone processing industry. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 4, pp. 96‒101. DOI: 10.29202/nvngu/2019-4/14.

  5. Bondarenko А.O., Ostapchuk O.V. (2020) Design and implementation of a jet pump dredge. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing . Multi-authored monograph. – Sofia: Publishing house “St. Ivan Rilski”, 2020. – 296 – 304.

  6. Bondarenko A.O. Substantiation of the parameters of the erosion jet underwater face / A.O. Bondarenko, O.O. Shustov // Збірник наукових праць НГУ. – 2020, № 60-04. – С. 38 – 48. https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.038.

  7. Bondarenko, A. O., Malіarenko, P.О., Zapara, Ievgen, Bliskun, S.P. 2020. Testing of the complex for gravitational washing of sand. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (5), 26-32. https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-5/026.

  8. Bondarenko, A.O., Jamil Haddad, O.O. Tytov, Fadi Alfaqs. 2021. Complex for Processing of Rubble Wastes of Stone Dressing. International Review of Mechanical Engineering (I.RE.M.E.), Vol. 15, N. 1, 44-50. https://doi.org/10.15866/ireme.v15i1.20205.

  9. Oleksandr Shustov, Artem Pavlychenko, Andrii Bondarenko, Oleksandr Bielov, Olena Borysovska, Arstanbek Abdiev (2021). Substantiation into Parameters of Carbon Fuel Production Technology from Brown Coal, Actual Challenges in Materials Science and Processing Technologies II, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland Vol. 1045, pp 90-101. https://www.scientific.net/book/actual-challenges-in-materials-science-and-processing-technologies-ii/978-3-0357-3883-4.


  Патенти

  1. Спосіб переробки зернистих матеріалів / А.О. Бондаренко // Патент на винахід № 116961 Опубл. 12.06.2017. Бюл. № 11.

  2. Спосіб переробки шламів / А.О. Бондаренко, В.В. Шах // Патент на винахід № 137449 Опубл. 25.10.2019, Бюл. №20.


  Навчально-методичні праці

  (понад 20), зокрема основні за останні 5 років:

  1. Гірничі машини для відкритих гірничих робіт: Навч. посібник / Дніпро: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2017, 123 с.

  2. Розрахунок параметрів гідротранспортної системи землесосного снаряда. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни “Основи конструювання гірничих машин для підводного видобутку корисних копалин” для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2018, 15 с.

  3. Calculation of the suction dredge hydrotransport system parameters. Methodical recommendations for laboratory classes on discipline "Fundamentals of mining machines for underwater mining" for students of the specialty 133 Branch Engineering / Dnipro:. National Mining University, 2018, 14 с.

  4. Бондаренко А.О. Виробничі машини та комплекси. Частина 2. Виробничі машини та комплекси для видобувних і землерийно-будівельних робіт : Навч. посібник / А.О. Бондаренко ; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 126с.

  5. Бондаренко А.О. Виробничі машини та комплекси. Частина 2. Виробничі машини та комплекси для видобувних і землерийно-будівельних робіт. Методичні рекомендації до лабораторних занять для бакалаврів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / А.О.Бондаренко ; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 19 с.

  6. Бондаренко А.О. Виробничі машини та комплекси. Частина 2. Виробничі машини та комплекси для видобувних і землерийно-будівельних робіт. Методичні рекомендації до лабораторних занять для бакалаврів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / А.О.Бондаренко ; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 24с.

  7. Бондаренко А.О. Технологічні умови використання виробів машинобудування. Частина 1. Технологічні умови використання виробничих машин та комплексів. Методичні рекомендації до самостійної роботи для бакалаврів спеціальності 133 Галузеве машинобудування / А.О.Бондаренко ; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 25 с.

  8. Бондаренко А.О. Технологічні умови використання виробів машинобудування. Частина 1. Технологічні умови використання виробничих машин та комплексів : конспект лекцій / А.О.Бондаренко ; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 25 с.

  9. Освітньо-наукова програма вищої освіти для доктора філософії спеціальності 133 галузеве машинобудування/ К.С. Заболотний, М.В. Полушина, А.О. Бондаренко, Є.С. Запара // Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», кафедра ІДМ. – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 20 с.

  10. Освітньо-наукова програма вищої освіти для доктора філософії спеціальності 133 галузеве машинобудування/ К.С. Заболотний, А.О. Бондаренко, В.В. Симоненко // Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», кафедра ІДМ. – Д. : НТУ «ДП», 2022. – 20 с.

  11. Навчальний план підготовки доктора філософії спеціальності 133 галузеве машинобудування на 2020-22 р.

  12. Програма вступного фахового іспиту в аспірантуру спеціальності «133 – галузеве машинобудування» на 2020-22р.

  13. Екзаменаційні матеріали вступного фахового іспиту в аспірантуру спеціальності «133 – галузеве машинобудування» на 2020-22р.


  Читає лекції (веде лабораторні заняття) з навчальних дисципліні

  Назва дисципліни спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"
  Виробничі машини та комплекси бакалаврат
  Технологічні умови використання виробів машинобудування
  Забезпечення якості конструкторської документації
  Інжиніринг гірничих машин та комплексів для підводного видобутку корисних копалин магістратура
  Планування дослідних випробувань устаткування та обробка результатів аспірантура
  Методи дослідження процесів гідравлічного видобутку й переробки мінералів


  © 2006-2022 Інформація про сайт