Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Панченко Олена Володимирівна


panchenko.jpg

Освіта та кваліфікація: вища, закінчила у 2003 році Національний гірничий університет за фахом гірниче обладнання.

Посада: доцент кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні.   

Науковий ступінь та спеціальність: кандидат технічних наук, спеціальність 05.02.09 – Динаміка та міцність машин, рік захисту 2007.  

Тема кандидатської дисертації: "Визначення розрахункових навантажень у витках багатошарової намотки гумотросового каната" 

Вчене звання: доцент кафедри гірничих машин та інжинірингу з 2012 р. Сертифікат за програмою СSWP Certificate ID: C-R7DMGTCJPH.   

Нагороди:  
 • 2011 - За високі досягнення у праці оголошена подяка (нак. №415-л від 07.04.2011р.)
 • 2012 - За вагому методичну та наукову роботу нагороджена Почесним дипломом
  (нак. №1347-л від 19.10.2012р.)
 • 2017 - за сумлінну плідну працю нагороджена «Срібною медаллю НГУ»
  (нак. №1863-л від 08.11.2017р.)

 • Дисципліни, що викладаються
  Назва дисципліниОПП, напрям підготовки, спеціальність
  Методи моделювання при проєктуванні  гірничих машин бакалаври
  ОПП «Гірничі машини та комплекси»
  Основи комп’ютерного проєктування та дизайну гірничого обладнання
  Основи проєктування машин
  Інжиніринг гірничих машин і комплексів
  Курсовий проект з основ проєктування машин
  Курсовий проект з інжинірингу гірничих машин і комплексів
  Керівництво кваліфікаційною роботою
  Методи моделювання при проєктуванні  машин бакалаври
  ОПП «Комп’ютерний інжиніринг у машинобудуванні»
  Основи комп’ютерного проєктування та дизайну машин
  Основи проєктування машин
  Інжиніринг у машинобудуванні
  Курсовий проєкт з інжинірингу у машинобудуванні
  Керівництво кваліфікаційною роботою
  Динаміка і міцність гірничих машин магістри
  ОПП «Гірничі машини та комплекси»

    
  Напрямок наукової діяльності: оптимізація параметрів механічного устаткування на основі сучасних методів комп`ютерного моделювання й обчислювального експерименту.  


  Підвищення кваліфікації:   
  Науково-практичний та методико-педагогічний он-лайн курс та участь у міжнародній науковій конференції з 02.10.2017–17.11.2017 р. Отримання додаткових знань щодо підвищення професійних компетенцій викладачів і науковців за програмами: світові тенденції розвитку сировинної бази, енергоефективності та енергозбереження; опанування інноваційних форм і методів навчання ті наукової діяльності. Сертифікат учасника програми міжнародної академічної мобільності та підвищення кваліфікації викладачів та науковців  
  Проектно-конструкторський технологічний інститут ПАТ «Дніпроважмаш» з 11.05.2015 по 07.08.2015. Отримання додаткових знань щодо основ проектування машин для їх залучення у викладацькій діяльності. Програма стажування та звіт про її виконання. Протокол засідання кафедри № 1 від 07.09.2015 р.  


  Наукові та навчально-методичні видання:
  https://orcid.org/0000-0002-1664-2871
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24341852500
  https://publons.com/researcher/2086520/olena-panchenko/
  https://scholar.google.com.ua/citations?user=UoxpFXoAAAAJ&hl=ru
  Загальна кількість публікацій складає понад 140 друкованих праць, з них 2 монографії, 2 навчально-методичних посібників, 15 методичних рекомендацій, 35 у фахових виданнях, 61 тез доповідей конференцій. 


  Громадська робота: розробка експозицій і рекламних матеріалів. Портфоліо


  Контакти: кімната 7, будівля 2; тел. роб.: (0562) 469960    Портфоліо:

  © 2006-2022 Інформація про сайт