Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Бобришов Олександр Олексійович


Освіта та кваліфікація: вища, закінчив у 1999 році Національну гірничу академію України за спеціальністю «Гірниче обладнання», кваліфікація гірничий інженер-механік.

Посада: аспірант, старший викладач кафедри гірничої механіки

Контакти: bobryshov.o.o@nmu.one

Викладав дисципліни: «Гідротранспорт на гірничих підприємствах», «Проектування та експлуатація транспортних комплексів гірничих підприємств», «Енергомеханічні комплекси гірничого виробництва», «Водовідливні та вентиляторні установки», «Гідравліка та гідропривід гірничих машин», «Гідравліка», освітніх програм «Гірництво», «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств», для бакалаврського ступеня вищої освіти.

Керував: виробничою та переддипломною практикою, курсовим та дипломним проектуванням студентів спеціальності 184 Гірництво, освітньої програми «Енергомеханічні комплекси гірничого виробництва».

Підвищення кваліфікації: Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (2020р.), тема: "Удосконалення та поглибленнязнань у галузігірничоїмеханіки, та впровадження новітніх технологій у навчальний процес".

Наукова робота пов'язана з шахним підйомом, транспортними машинами, гірничими машинами, теплоутилізаційними установками та гідротранспортом на гірничих підприємствах.

Посилання на деякінауковіпублікації:

 • https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209974243
 • https://orcid.org/0000-0002-3712-7676
 • https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=uNYu7_kAAAAJ

 • Наукові статті та тези за останній період:

  1. Бобришов, О.О. Повышение эффективности применения шахтных ленточных конвейеров / О.О. Бобришов, К.С. Олійник // Збірник праць за матеріалами VIІI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2017». – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”. − 2017. − Т. 4. – C. 4-34 – 4-35.

  2. Бобришов, О.О. Транспортная монорельсовая система с подвесом на постоянных магнитах / О.О. Бобришов // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2017: Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Дніпро. Державний ВНЗ "НГУ", 2017. – С. 4-19 – 4-20.

  3. Бобришов, О.О. Гидрозакладочный комплекс с передвижным исполнительным органом / О.О. Бобришов, В.С. Мокрий // Збірник праць за матеріалами VIІI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2018». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». − 2018. − Т. 4. – C. 4-26 – 4-27.

  4. Бобришов, О.О. Гидроподъем для подземных, обводненных и подводных забоев / О.О. Бобришов, М.А. Трофимов // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2018: Матеріали VI-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – С. 4-25.

  5. Бобришов, О.О. Гидромониторно-транспортный мобильный комплекс импульсного высоконапорного действия / О.О. Бобришов, А.А. Москалюк, В.А. Коломієць // Збірник праць за матеріалами X-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2019». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». − 2019. − Т. 4. – C. 4-19 – 4-20.

  6. Oksen, Y. Gas engines secondary heat recovery to electrical energy / Y. Oksen, O. Trofymova, O. Bobryshov, A. Lukisha, V. Pryvalov // Еssays of Mining Science and Practice 2019: International Conference E3S Web of Conferences 109, 00066 (2019). – Dnipro, Ukraine: Institute of Geotechnical Mechanics of National Academy of Sciences of Ukraine. – 2019. – P. 89–94.

  7. Бобришов, О.О. Комплекс с бурошнековым исполнительным органом для разработки некондиционных пластов / О.О. Бобришов, В.О. Белічко, Ю.Ю. Бутилкін // Збірник праць Молодь: наука та інновації-2019: Матеріали VII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – С. 4-18.

  8. Самуся, В.І. Детерменно-феноменологический подход к моделированию транспортных трубных систем Мирового океана / В.І. Самуся, Є.А. Кириченко, М.В. Холоменюк, О.О. Бобришов // Гірнича електромеханіка та автоматика / Наук.-техн. зб. – 2019. – Вип. 102. – С. 60–67.

  9. Бобришов, О.О. Інноваційна гідротранспортна система / О.О. Бобришов, Я.О. Ульянова // Збірник праць за матеріалами XI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2020». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». − 2020. − Т. 4. – C. 4-26.

  10. Mitigation of the environmental risks resulting from dieselvehicle operation at the mining industry enterprises / O. Kofanov, O.Vasylkevych, O. Kofanova, O. Zozul’ov, Y. Kholkovsky, V. Khrutba, O. Borysov, O. Bobryshov // Mining of Mineral Deposits. – 2020. – Volume 14. – Issue 2. – P. 110-118.

  11. Бобришов, О.О. Уловлювач парашута шахтних підйомних посудин / О.О. Бобришов // Українська школа гірничої інженерії: тези доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Лізунов Пресс, 2020 – C. 65-66.

  12. Бобришов, О.О. Система гідропідйому для матеріалів, які раніше не гідротранспортувались / О.О. Бобришов, Е.А. Бакай // Збірник праць Молодь: наука та інновації-2020: Матеріали VIII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – С. 4-11 – C. 4-12.

  13. Самуся, В.І. Довгострокова стратегія проектування і регулювання глибоководних гідропідйомів в складі суднових видобувних комплексів / В.І. Самуся, Є.О. Кириченко, І.М. Чеберячко, О.О. Бобришов // Гірнича електромеханіка та автоматика / Наук.-техн. зб. – 2020. – Вип. 103. – С. 143-149.


  © 2006-2023 Інформація про сайт