Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Симоненко Віталій Вадимович


Освіта та кваліфікація: вища, спеціальність 133 Галузеве машинобудування, ОПП «Гірничі машини та комплекси», 2020 р, НТУ «Дніпровська політехніка», м Дніпро.

Посада: аспірант кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні

Контакти: +380685240218; symonenko.v.v@nmu.one

Освіта:
 • 2003 - 2012 – закінчив Середню загальноосвітню школу №23 м Кам’янське.
 • 2012 - 2016 – закінчив Придніпровський державний металургійний коледж (раніше «Дніпродзержинський металургійний коледж»), здобув освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, напрям підготовки «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств», здобув кваліфікацію: технік з ремонту та експлуатації устаткування.
 • 2016 - 2019 – ВНЗ Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (раніше «Національний гірничий університет») отримав кваліфікацію: ступінь вищої освіти Бакалавр, спеціальність «133 Галузеве машинобудування», освітня програма «Гірничі машини та комплекси».
 • 2019 - 2020 - ВНЗ Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (раніше «Національний гірничий університет») отримав кваліфікацію: ступінь вищої освіти Магістр, спеціальність «133 Галузеве машинобудування», освітня програма «Гірничі машини та комплекси».
 • Наукові та учбово-методичні публікації:
 • The study is devoted to the development of the design of the executive body of the tunnel stacker. Збірник тез 15 міжнародного форуму студентів і молодих учених «Widening our horizons» (Дніпро, 20-21 травня 2020 року). – Д.: НТУ «ДП», 2020.
 • Розробка технічного проекту виконавчого органу прохідницької установки тунельного укладача. Наукова весна – 2019: Матеріали Х Ювілейної Всеукраїнської науковотехнічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25-26 квітня 2019 року). – Т. 16 . –Д.: НТУ «ДП», 2019.
 • Обґрунтування методики моделювання барабану шахтної підіймальної машини типу ЦР-6,75×6,2/1,95. Тиждень студентської науки: Матеріали студ. наук.-техн. конф. 2020 р. – Д.: НТУ «ДП», 2020.
 • Застосування методу усереднення для розрахунку барабана підйомної машини ускладненої конструкції. «Молодь: наука та інновації-2020»: Матеріали VІ Всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 2020 року). – Д.: НТУ «ДП», 2020.
 • Сертифікати участі в міжнародних конференціях

  Додаткова освіта і професійні навички:
 • розробка параметричних CAD моделей та конструкторської документації;
 • SOLIDWORKS: робота з твердотілим моделюванням; розрахунки SOLIDWORKS Simulation;
 • MS Office (Word, Exel, Power Point);
 • Mathcad;
 • 2020 р. – міжнародна сертифікація CSWA CID: C-GAMPHZE8N2, CSWР CID: C-5UTCKLES7Y.
 • © 2006-2023 Інформація про сайт