Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Персональна сторінка доцента кафедри ІДМ О.В. Анциферова


Анциферов

Анциферов Олександр Володимирович

Освіта та кваліфікація: вища, закінчив Дніпропетровський державний університет в 1975 р., інженер - механік, диплом з відзнакою.

Посада: доцент кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні.

Науковий ступінь та спеціальність:кандидат технічних наук, Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, за фахом 05.23.17 - будівельна механіка.

Тема дисертації«Стійкість циліндричної оболонки при дії нерівномірного динамічного навантаження»

Вчене звання:старший науковий співробітник із спеціальності динаміка та міцність машин з 1994 р.,
доцент по кафедрі гірничих машин та інжинірингу з 2003 р.

Нагороди:
 • За визначні заслуги у підготовці фахівців для України та особистий творчий внесок у розвиток і зміцнення авторитету вітчизняної науки і освіти 02.10.2007 р. нагороджений почесним дипломомНГУ (реєстраційний № 236).
 • Рішенням вченої ради ДВНЗ «Національний гірничий університет» від 12 жовтня 2012 р., протокол №10 нагороджений медаллю «Знак вдячності НГУ» (посвідчення № 015).
 • За багаторічну сумлінну працю, визначні заслуги у підготовці фахівців для України та особистий творчий внесок у розвиток і зміцнення авторитету університету 31.10.2017 р. нагороджений почесним дипломомНГУ (реєстраційний № 64).

 • Відомості про підвищення кваліфікації : Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України.
  1. Вивчення конструкцій сучасних вібраційних машин, що розроблені у відділу Механіки машин і процесів переробки мінеральної сировини, щодо особливостей їх експлуатації і обслуговування, які доцільно використовувати при викладанні дисциплін «Експлуатація та обслуговування машин».
  2. Ознайомлення з алгоритмами розрахунку вібраційних машин та методами обґрунтуванням їх параметрів, що виконані співробітниками відділу за останні роки.
  27.04.2018 р.

  Дисципліни, що викладаються


  Назва дисципліниНапрям підготовки, спеціальність
  Основи динаміки машин 133 «Галузеве машинобудування»
  Експлуатація та обслуговування машин
  Керівництво курсовими та атестаційними роботами бакалаврів та магістрів
  Керівництво учбовими, виробничими, передатестаційними практиками студентів


  Напрямок наукової діяльності:

  Вібраційні млини та їх використання.

  Отримання тонко дисперсних порошків.

  Посилання на профіль в ORCID https://orcid.org/0000-0002-0724-8792

  Посилання на профіль у Google Scholar scholar.google.com.ua

  Наукові та навчально-методичні видання: 107 статті; 7 патентів; 17 тез конференцій; 3 навчальних посібника (2 з грифом МОН України).

  Контакти: Тел. роб.: (0562) 469-973; E-mail: antsyferov.o.v@nmu.one  © 2006-2022 Інформація про сайт