Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Персональна сторінка доцента кафедри В.Ф. Ганкевича


Gankevich
Освіта та кваліфікація: вища, закінчив Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема в 1962 р., спеціальність: 050506 Гірничі машини,кваліфікація: гірничий інженер - механік.

Посада: доцент кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні.  

Науковий ступінь та спеціальність: кандидат технічних наук, 05.05.06 - гірничі машини (1989 р.) Тема дисертації: "Разработка методов повышения износостойкости колес средств подвижного состава шахтного рельсового транспорта".  

Вчене звання:
старший науковий співробітник по спеціальності гірничі машини (1981 р.),
доцент по кафедрі гірничих машин та інжинірингу (1991 р.).

Нагороди, отримані в ДВНЗ «НГУ»:
 • За багаторічну плідну працю нагороджений почесним дипломом Національного гірничого університету,наказ № 127-л від 12.02.2009 р.
 • За сумлінну плідну працю нагороджений медаллю Національного гірничого університету «Знак вдячності»,наказ № 577-л від 01.04.2014 р.
 • За багаторічну сумлінну працю, визначні заслуги у підготовці фахівців для України та особистий внесок у розвиток і зміцнення авторитету Університету нагороджений почесним дипломом Національного гірничого університету ,наказ № 65 від 31.10.2017 р.
 • За сумлінну працю нагороджений «Почесним дипломом НГУ»,наказ №1863-л від 08.11.2017 р.
 • За високий професіоналізм, вагому методичну та наукову роботу нагороджений медаллю Національного гірничого університету «За відданість університету», наказ № 1347-л від 19.10.2019 р.
 • Нагорода від Жовтневого виконкому:
 • За активну участь в ветеранському русі в Жовтневому районі м. Дніпропетровська, роботу з соціально-правового захисту ветеранів та героїчне-патріотичне виховання підростаючого покоління нагороджується грамотою (від голови ради організації ветеранів України Жовтневого району м. Дніпропетровська, генерал-майора у відставці А. Василькова від 15.12.2015, протокол №16).
 • Грамотою від ради ветеранів Соборного району, 2018 р.
 • Грамотою за багаторічну сумлінну працю від президії Дніпропетровського обкому Профспілки працівників освіти і науки України, 2019 р.

 • Підвищення кваліфікації:

  НТУ "Дніпровська політехніка", Центр професійного розвитку персоналу, 17.11.2022-24.11.2022. тренінг: "Акредитація освітніх програм від А до Я: практичні кейси" 

  12.03.2018-26.04.2018
  Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України,
  1. Аналіз вимог професійних ста-ндартів щодо фахівців з «Галузе-вого машинобудування».
  2. Визначення сучасних розробок відділу Механіки машин і процесів переробки мінеральної сировини, які доцільно використовувати при виконанні курсових і дипломних проектів, а також при проведенні лекцій з основ монтажу гірничого обладнання.
  Довідка про підсумки стажування. 27.04.2018 р.

  Дисципліни, що викладаються


  Назва дисципліни Напрям підготовки, спеціальність
  Гірничі машини та комплекси 133 «Галузеве машинобудування»
  Засади монтажу устаткування
  Учбові, виробничі практики студентів


  Напрямок наукової діяльності:

  Дослідження і розробка методів підвищення надійності локомотивного транспорту.

  Бурові машини, буріння, подрібнення.

  Наукові та навчально-методичні видання:
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55438080800
  https://orcid.org/0000-0002-8535-6318
  scholar.google.com/citations
  97 статей, 5 патентів, 19 доповідей на конференціях, 1 навчально-методична робота.

  Контакти: кафедра - кімната 13, будівля 2; Тел.: моб. 0973637867, (0562)398-116.  © 2006-2023 Інформація про сайт