Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Москальова Тетяна Віталіївна


Moskalova
Освіта та кваліфікація: вища, закінчила Дніпропетровський державний університет в 1999 р. за фахом прикладна математика.

Посада: доцент кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні  

Науковий ступінь та спеціальність: кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.06 «Гірничі машини», рік захисту 2004.
Тема дисертації "Оптимізація за канатомісткістю проектних параметрів барабанів шахтних піднімальних машин"
  

Вчене звання:
доцент кафедри гірничих машин та інжинірингу з 2008 р.

Нагороди:
 • За багаторічну сумлінну працю, визначні заслуги у підготовці фахівців для України та особистий творчий внесок у розвиток і зміцнення авторитету університету нагороджений почесним дипломом Національного гірничого університету № 67 від 31.10.2017 р.
 • Подяка за участь та допомогу в організації ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та студентського конкурсу наукових робіт з дисципліни "Системи автоматизованого проектування та комп'ютерного моделювання в машинобудуванні

 • Дисципліни, що викладаються


  Назва дисципліни Напрям підготовки, спеціальність
  Тривимірне комп’ютерне конструювання
  бакалаври
  ОПП «Гірничі машини та комплекси»
  Піднімально-транспортні машини
  Промислові роботи
  Керування курсовими та кваліфікаційними роботами
  Тривимірне комп’ютерне конструювання
  бакалаври
  ОПП «Комп’ютерний інжиніринг у машинобудуванні»
  Комп'ютерний інжиніринг піднімально-транспортних машин
  Основи конструювання, монтажу та обслуговування промислових роботів
  Керування курсовими та кваліфікаційними роботами
  Інженерний аналіз технічних об’єктів машинобудування
  магістри
  ОПП «Гірничі машини та комплекси»
  Системи автоматизованого проектування
  Керування курсовими та кваліфікаційними роботами


  Підвищення кваліфікації

 • ТОВ "Інтерсед Україна", 01.09.2020-30.10.2020. Тема: "Ознайомлення з сучасними методами комп'ютерного інжинірингу технічних об'єктів". Документ: Програма стажування та звіт про її виконання. Довідка про підсумки стажування 28/10 від 30.10.2020
 • Участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях з публікацією доповідей.
 • Сертифіікат міжнародної компанії Dassault Systèmes, що підтверджує володіння навиками механічної інженерії на рівні професіонала в програмному комплексі SolidWorks, ID C-3YU9GE4B8C, від 28.04.2020
 • Проектно-конструкторський технологічний інститут ПАТ «Дніпроважмаш», м. Дніпро, 11.05.15 – 07.08.15 Тема: «Ознайомлення з найновішими конструкціями в гірничому машинобудуванні, новими технологіми проектування й розрахунку з подальшим використанням їх у викладацькій діяльності». Документ: Програма стажування та звіт про її виконання. Протокол засідання кафедри №1 від 07.09.2015. Довідка про підсумки стажування 08-369 від 14.08.15.
 • Сертифіікат користувача SolidWorks ID C-YJ2CU4NKUN, виданий SolidWorks Corp,, США.
  Протокол засідання кафедри №2 від 18.10.10.
 • Сертифікати участі в міжнародних конференціях


  Напрямок наукової діяльності:

  Оптимізація параметрів механічного устаткування на основі сучасних методів комп`ютерного моделювання й обчислювального експерименту

  Наукові та навчально-методичні видання:
  http://orcid.org/0000-0002-5352-8891
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56996174700
  https://publons.com/researcher/1785881/tetiana-v-moskalova/
  https://scholar.google.com.ua/citations?
  кількість публікацій складає понад 50 друкованих праць, з них 1 монографій, 11 навчально-методичних праць, 4 патента.


  Контакти: кімната 13, корпус 2; тел. роб.: (0562) 469965; email: moskalova.t.v@nmu.one
  © 2006-2023 Інформація про сайт