Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Персональна сторінка доцента кафедри М.В. Полушиної


Polushina
Освіта та кваліфікація: Дніпропетровський гірничий інститут, 1982, спеціальність «Гірничі машини і комплекси», кваліфікація гірничий інженер-механік.

Посада: доцент кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні  

Науковий ступінь та спеціальність:кандидат технічних наук за спеціальностями 05.05.06 - «Гірничі машини», 01.02.06 - «Динаміка, та міцність машин, приладів та апаратури», рік захисту - 1990. Тема дисертації: «Дослідження та обґрунтування раціональних параметрів бобінной підйомної машини із ведучим шківом тертя та гумово-тросовим тяговим органом»  

Вчене звання: доцент кафедри гірничих машин з 2001 р.

Нагороди: за високі досягнення та сприяння розвитку університету нагороджена срібною медаллю Національного гірничого університету (рішення Вченої ради Національного гірничого університету від 24.10.17, протокол №16).

Підвищення кваліфікації

 • НТУ "Дніпровська політехніка", Центр професійного розвитку персоналу, 17.11.2022-24.11.2022. тренінг: "Акредитація освітніх програм від А до Я: практичні кейси"  
 • Участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях з публікацією доповідей.
 • Сертифіікат користувача SolidWorks ID C-38A5QYGJ8T, виданий SolidWorks Corp, США. Протокол засідання кафедри №2 від 18.10.10.
 • Проектно-конструкторський технологічний інститут ПАТ «Дніпроважмаш», м. Дніпро-петровськ, 11.05.15 – 07.08.15 Тема: «Ознайомлення з найновішими конструкціями в гірничому машинобудуванні, новими технологіми проектування й розрахунку з подальшим використанням їх у викладацькій діяльності» Документ: Програма стажування та звіт про її виконання. Протокол засідання кафедри №1 від 07.09.2015. Довідка про підсумки стажування 08-369 від 14.08.15.
 • Сертифіікат міжнародної компанії Dassault Systèmes, що підтверджує володіння навиками механічної інженерії на рівні професіонала в програмному комплексі SolidWorks, ID C-7Q5DJU2FVM, від 28.04.2020
 • ТОВ "Інтерсед Україна", 24.07.2020-28.08.2020. Тема: "Ознайомлення з сучасними методами комп'ютерного інжинірингу технічних об'єктів". Документ: Програма стажування та звіт про її виконання. Довідка про підсумки стажування 39/08 від 28.08.2020
 • Сертифікати участі в міжнародних конференціях

  Дисципліни, що викладаються

  Назва дисципліни Напрям підготовки, спеціальність
  Тривимірне комп’ютерне конструювання 133 «Галузеве машинобудування»
  Основи комп’ютерного інжинірингу
  Машинобудівне комп’ютерне креслення
  Створення інноваційних проєктів у машинобудуванні
  Керівництво курсовими та кваліфікаційними роботами


  Напрямок наукової діяльності: Дослідження та розробка вузлів підіймальних установок.
  https://orcid.org/0000-0003-2853-0671
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56996165200
  https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=hZ1TIukAAAAJ
  Наукові та навчально-методичні праці: кількість публікацій складає понад 60 печатних рабіт, з них 6 навчально-методичних робот, 3 патента.

  Контакти: кімната 13, корпус 2; тел. роб.: (056) 7560000; email: Polushyna.m.v@nmu.one

  Персональна папка: Інформація для студентів  © 2006-2023 Інформація про сайт