Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 

Запара Євген Семенович

Освіта та кваліфікація: вища, Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий інститут ім. Артема, 1976, за спеціальністю «Гірничі машини», кваліфікація: гірничий інженер-механік.

Посада: доцент кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні, заступник завідувача кафедри з учбової роботи.

Науковий ступінь, спеціальність: кандидат технічних наук, 05.05.06- гірничі машини, «Обоснование рациональных параметров и разработка вибрационно-лопастного смесителя порошкообразных материалов», (1986 р.).

Вчене звання: доцент кафедри гірничих машин з 1995 р.

Нагороди:

 • За багаторічну плідну працю, старанне ставлення до своїх обов’язків, значний внесок у вирішення проблем науки, освіти, виховання молоді, професійну компетентність,відповідальність,ініціативу та гідну громадську позицію 26 травня 1999 р. отримав подяку від Голови Жовтневої Районної ради м. Дніпропетровська.
 • За визначні заслуги у підготовці фахівців для України та особистий творчий внесок у розвиток і зміцнення авторитету вітчизняної науки ї освіти 02.10.2007 р. нагороджений почесним дипломом НГУ (реєстраційний № 235).
 • За визначні заслуги у підготовці фахівців для України та особистий творчий внесок у розвиток і зміцнення авторитету вітчизняної науки ї освіти 31.08.2009 р. нагороджений почесним дипломом НГУ (реєстраційний № 73).
 • Рішенням вченої ради ДВНЗ «Національний гірничий університет» від 12 жовтня 2012 р., протокол №10 нагороджений медаллю «Знак вдячності НГУ»
 • За підготовку переможця другого (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту НДР Малої академії наук України в 2017 р. отримав подяку від директора КПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді».
 • Рішенням вченої ради ДВНЗ «Національний гірничий університет» від 24 жовтня 2017 р., протокол №16, нагороджений медаллю «Динника Олександра Миколайовича»
 • Підвищення кваліфікації: Упродовж з 16.10. 2017 до 30.11. 2017 пройшов підвищення кваліфікації в Інституті геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України у відділі Механіки машин і процесів переробки мінеральної сировини. Теми стажування:
  1. Аналіз вимог професійних стандартів щодо фахівців з «Галузевого машинобудування», які задіяні в науковій та конструкторській роботі ІГТМ НАН України.
  2. Визначення сучасних розробок відділу Механіки машин і процесів переробки мінеральної сировини щодо надійності машин, які доцільно використовувати при викладанні дисципліни "Надійність гірничих машин і комплексів".
  3. Аналіз професійних функцій фахівців з машинобудування, які працюють в ІГТМ АН України».
  Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри гірничих машин та інжинірингу 18 грудня 2017 року, протокол № 4.

  Дисципліни, що викладаються та навчальна робота

  Назва дисципліни

  Напрям підготовки, спеціальність

  Аналіз і розрахунок надійності на етапі проектування

  133 Галузеве машинобудування

  Надійність машин і комплексів

  133 Галузеве машинобудування

  Керівництво курсовими та кваліфікаційними роботами

  133 Галузеве машинобудування

  Напрями наукової діяльності:

 • Машини та комплекси для підводного видобутку твердих корисних копалин.
 • Вібраційно-технологічні машини для інтенсифікації процесів підготовки шихтових матеріалів.
 • https://orcid.org/0000-0002-7884-8760
 • https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801409666
 • https://publons.com/researcher/1785173/zapara-ievgen/
 • https://scholar.google.com.ua/citations?
 • Наукові та навчально-методичні видання: 65 статей, 3 патенти, 15 доповідей на конференціях, 8 навчально-методичних робот.

  Контакти: Кафедра: кімната 13, будівля 2; E-mail: zapara.e.s@nmu.one


  © 2006-2023 Інформація про сайт